Prevod sa persijskog na japanski jezik

Prevod sa persijskog na japanski jezik

U pomenutoj varijanti jezika je dostupna obrada za bilo koju vrstu materijala, ali se isto tako podrazumeva da prevodioci i sudski tumači vrše i usmeno prevođenje sa persijskog jezika na japanski.

Najpre moramo naglasiti da su oni specijalizovani za tri tipa usluge, budući da izvršavaju kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i simultani, ali i konsekutivni. S obzirom na to da je precizno određeno za koju vrstu manifestacije, odnosno događaja se koji tip usmenog prevoda primenjuje, to je od izuzetnog značaja da pomenuti stručnjaci prvo izvrše analizu apsolutno svih informacija o organizaciji. Naravno da će njih zainteresovano lice prvo dostaviti, a potrebno je osim podataka o predviđenom trajanju događaja, da klijenti ove stručnjake obaveste i o mestu njegovog održavanja, odnosno o osnovnim osobenostima te lokacije, kao i o broju ljudi koji će prisustvovati manifestaciji. Kada budu sve te podatke dobili, oni će izvršiti propisanu analizu i utvrditi koja od svih navedenih usluga može da ispuni očekivanja ne samo učesnika manifestacije, nego i organizatora. Ako bude bilo odlučeno da oni primene simultani prevod u toj kombinaciji jezika, tom klijentu će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je najnovije generacije.

Potrebno je napomenuti i to da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i korektore, ali i visokokvalifikovane lektore, tako da oni na zahtev klijenata mogu da izvrše uslugu takozvane redakture, a koja se primenjuje na bilo koju vrstu materijala. Zapravo, ukoliko je pre toga klijent prevod za određenu vrstu sadržaja zatražio od nekog drugog pojedinca ili institucije, a nije u potpunosti zadovoljan kvalitetom izrade, ovi stručnjaci će se pobrinuti da uz primenu pravila lekture i korekture sve greške, koje u takvim materijalima postoje isprave i maksimalno ih usklade i sa originalima i sa svim onim pravilima, koja važe u japanskom jeziku, a da bi vlasnik mogao takve sadržaje da koristi.Prevođenje sa persijskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na persijski

Svakako da se vrše i prevodi udžbenika sa persijskog jezika na japanski, a podrazumeva se da će na osnovu zahteva klijenata sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika da prevedu kako stručne tekstualne materijale i različite sadržine, tako isto i popularne. Naravno da će se pobrinuti da prevedu i članke iz novina, ali i bilo koje prozno, odnosno književno delo iz oblasti poezije, kao i deo ili celokupnu sadržinu ilustrovanih, stručnih, dečijih i svih ostalih vrsta časopisa.

Ukoliko to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci će obraditi i marketinške materijale, a što se primarno odnosi na plakate i reklamne letke, odnosno PR tekstove, brošure i reklamne flajere, ali i vizit kartice, kataloge i sve ostale materijale iz te oblasti.

Takođe su ovi stručnjaci specijalizovani i za prevod filmova sa persijskog jezika na japanski, kojom prilikom osim dokumentarnih i igranih, oni svakako mogu da profesionalno prevedu i animirane filmove, kao i reklamne poruke, odnosno informativne i dečije emisije, kao i serije, te emisije zabavnog ili obrazovnog karaktera, to jest bilo koju vrstu video ili audio materijala. A kako ova institucija zapošljava i titlere, to je svima na raspolaganju i usluga titlovanja svih takvih materijala, s tim što je dostupna i mogućnost da budu angažovani stručnjaci, koji će izvršiti profesionalnu sinhronizaciju po zahtevu.Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač poznaju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), a da se ti alati koriste kada je sadržinu internet materijala potrebno uskladiti sa pretragom i njenim pravilima, to podrazumeva da svaki klijent koji zahteva bilo direktno prevođenje web sajtova sa persijskog jezika na japanski, bilo aplikacija i programa, odnosno internet kataloga i prodavnica, ali i mnogih drugih onlajn materijala, zapravo dobija i tu uslugu. Zahvaljujući primeni pomenutih alata se sadržina svih ovih materijala usaglašava sa pravilima pretraživača i to doprinosi mnogo boljoj pozicioniranosti na celokupnom internetu, a što se posredno odražava i na poslovanje.

Na mejl bi trebalo sve sadržaje ovog tipa klijentu da dostavi, kako bi pomenuti stručnjaci u što kraćem roku pristupili njihovoj obradi. Svakako da navedena institucija omogućuje i mnoge druge opcije kako za slanje materijala te vrste na prevod, tako isto i za preuzimanje obrađenih sadržaja, te se podrazumeva da će zainteresovani kontaktirati najbližu poslovnicu i informisati se o potrebnim detaljima.

Važno je napomenuti da se obrada dokumenata razlikuje u odnosu na sve te materijale, najpre zato što se izvršavaju njihovi prevodi sa persijskog jezika na japanski, a onda i overa i to prema aktuelnim pravilima. Postupak overe podrazumeva stavljanje pečata ovlašćenog lica, a u ovom slučaju je to sudski tumač, koji na taj način iznosi potvrdu da je prevod veran originalu i kao takav može da se koristi kada za tim postoji potreba i u bilo kojoj situaciji.

Jedino kada taj postupak nije dovoljan da bi dokument bio smatran pravno validnim, jeste ako je zakonom navedena obaveza izvršenja nadovere. Međutim nju nemaju dozvolu da urade sudski tumač i prevodilac, pa je zato preporučljivo da svaki klijent informacije o stavljanju Haškog, odnosno takozvanog Apostille pečat na dokumenta zatraži samostalno od nadležnih. Da pojednostavimo sve ovo, postupak nadovere uključuje stavljanje pomenutog pečata ili po završetku prevoda i overe od strane sudskog tumača ili na samom početku celokupnog postupka, a sve te informacije ovi stručnjaci nemaju obavezu da daju klijentima, zato što se taj tip overe ne nalazi u njihovoj nadležnosti. U osnovnim sudovima naše zemlje funkcionišu odeljenja, u kojima su zaposleni zaduženi za njeno izvršenje, tako da će klijent od njih i imati priliku da zatraže sve prethodno pomenute informacije.

Naravno da će sudski tumač i prevodilac ostvariti u potpunosti profesionalno zahtev klijenta, a kada su u pitanju prevodi ličnih dokumenata sa persijskog jezika na japanski, ali će obraditi i celokupnu sadržinu kako tehničke i tenderske, tako isto i poslovne, kao i medicinske i građevinske dokumentacije.

Isto tako oni prevode, a posle toga i overavaju sva ona dokumenta koja treba da budu predata nadležnim službama, a što se prvenstveno odnosi na izjave različitih vrsta, odnosno uverenja i potvrde, kao i saglasnosti.

Izuzev svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i rezultata naučnih istraživanja, ovi stručnjaci obrađuju i sva ostala dokumenta, odnosno sadržaje iz oblasti kako obrazovanja, tako isto i nauke, s tim što su u ponudi i direktni prevodi pravnih akata sa persijskog jezika na japanski, ali i svih ostalih dokumenata.

S obzirom na to da je obavezan originale na uvid da dostavi, klijentu je omogućeno da to učini ili preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom “Pošte Srbije”, a svakako da u izabranu poslovnicu može lično da donese dokumenta na obradu.

Vlasnik dokumenata će izabrati samostalno da li mu više odgovara opcija da u prostorije prethodno odabrane poslovnice ove institucije dođe lično, a kako bi preuzeo kompletno obrađena dokumenta ili će od zaposlenih da zahteva da mu ona budu isporučena na određenu adresu. Upravo u skladu sa tim će i dobiti sve potrebne informacije o postupku preuzimanja, s tim što mora znati da se usluga dostavljanja sadržaja na adresu klijenta naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, koja će i biti zadužena da tu uslugu pruži.

Ako za tim bude postojala potreba, biće izvršen i hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na japanski, a što znači da će prevodioci i sudski tumači dostavljena dokumenta da obrade u posebno kratkom vremenskom periodu. Naravno da tada mora biti znatno brža reakcija i klijenta i ovih stručnjaka, pa se dozvoljava da dokumenta prvo budu poslata na mejl adresu i to one poslovnice, koja je klijentu najbliža, jer svakako on nakon toga ima obavezu da originale na uvid pošalje ili donese.

Stručno prevođenje udžbenika sa persijskog na japanski jezik

Koliko god bili obimni i kompleksni udžbenici, a ako klijent zahteva njihov prevod sa persijskog jezika na japanski, sasvim može da bude siguran da će sudski tumač i prevodilac tu uslugu pružaju na najbolji mogući način. Naravno da će oni prevesti i književna dela, a što se odnosi kako na prozna, tako isto i na ona književna dela koja su svrstana u poeziju.

Osim toga, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu odgovoriti i na zahteve klijenata, a vezano za prevođenje članaka iz novina u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, kao i sadržine bilo ilustrovanih ili dečijih, bilo stručnih, te svih drugih vrsta časopisa.

Uz to što će da prevedu internet prodavnice i web sajtove različite tematike, ali i online kataloga, prevodilac i sudski tumač će tom prilikom da izvrše i njihovu optimizaciju. Da budemo precizni, primeniće pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), te će na taj način sadržinu bilo kog internet materijala uskladiti u potpunosti sa pravilima koja važe u web pregledaču, a što će posredno dovesti do poboljšanja pozicije koju oni zauzimaju u pretrazi. Ukoliko to bude bilo potrebno, biće izrađeni i profesionalni prevodi softvera sa persijskog jezika na japanski, što podrazumeva da će članovi tima izabrane poslovnice ove institucije izraditi prevod kako za različite vrste programa, tako i za ma koju aplikaciju.

Za manifestaciju bilo koje vrste će prevodioci i sudski tumači, a ukoliko se očekuje učešće ugovornika oba jezika, primeniti kako prevođenje uz pomoć šapata, tako isto i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa persijskog jezika na japanski. Inače se u svakoj poslovnici ove institucije nudi klijentima, a za čiju manifestaciju bi trebalo taj tip usluge da bude primenjen i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima. Najvažnije je da svaki klijent, koji je zainteresovan za angažovanje ovih stručnjaka zna da se ponuda kreira na osnovu informacija o događaju koji se organizuje, što znači da oni imaju obavezu njih da dostave na propisan način. Primarno se zahteva da ovi stručnjaci budu informisani o detaljima vezano za trajanje manifestacije i broj učesnika, a bilo bi dobro i da dobiju podatke o tome gde bi ona trebalo da bude održana, u smislu da ih informišu o tome koje su karakteristike konkretne lokacije. Sve to se zatim analizira i utvrđuje koja od pomenutih usluga može dati najbolji odgovor učesnicima tog događaja. 

Prevod naučnih i popularnih tekstova sa persijskog jezika na japanski

Kojom god tematikom da se bave bilo popularni, bilo stručni tekstualni materijali, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford će ih prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji na zahtev klijenata.

Ne samo da mogu biti izvršeni prevodi ekonomskih i turističkih tekstova sa persijskog na japanski jezik, odnosno političkih, pravnih i filozofskih, nego isto tako ovi stručnjaci mogu da obrade i sadržaje iz oblasti finansija, politike i bankarstva, kao i psihologije i komunikologije, zatim informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, te građevinske industrije, nauke i medicine, ali i obrazovanja, menadžmenta, farmacije i marketinga, to jest bilo koje društvene ili prirodne naučne discipline.

S obzirom na to da su članovi tima svake poslovnice ove specijalizovane institucije i korektori i lektori,  da oni na zahtev klijenata izvršavaju redakturu bilo kog materijala, to znači da ko god ima nekvalitetno prevedene sadržaje, može zahtevati njihove usluge. Zapravo se one primenjuju ako je neophodno da greške u prethodno prevedenim materijalima budu ispravljene od strane ovih stručnjaka.

Svi tipovi marketinških materijala, isto tako mogu da budu shodno zahtevima prevedeni u toj varijanti jezika. A ne samo da će prevodioci i sudski tumači obraditi reklamne flajere, brošure i plakate, nego će isto tako izvršiti i direktno prevođenje PR tekstova sa persijskog na japanski jezik, a po zahtevu će prevesti i kataloge, kao i vizit kartice i reklamne letke, ali i bilo koji drugi sadržaj koji je za oblast marketinga vezan i koristi se prilikom reklamiranja kako usluga i proizvoda, tako isto i poslovanja firmi, odnosno događaja.

Svi oni klijenti, koji u datoj varijanti jezika žele da dobiju preveden bilo koji video ili audio sadržaj će dobiti odličnu ponudu u okviru ove institucije, zato što im je na raspolaganju kako sinhronizacija svih takvih materijala, tako isto i njihovo titlovanje. Zapravo bi trebalo prvo sudski tumači i prevodioci da ostvare zahtev klijenata, te da izrade kako direktan prevod serija i igranih filmova sa persijskog na japanski jezik, kao i reklamnih poruka i zabavnih, ali i obrazovnih emisija, tako isto i crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, odnosno dečijih i informativnih emisija, kao i mnogih drugih audio i video materijala, a nakon čega klijent treba samostalno da se opredeli između ove dve ponuđene usluge, kako bi dobio kompletnu obradu svih sadržaja tog tipa.

Direktni prevodi statuta preduzeća sa persijskog na japanski jezik

Celokupnu poslovnu dokumentaciju će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika kako da prevedu u najkraćem roku, tako isto i da overe, pošto poseduju sva potrebna ovlašćenja za pružanje te usluge.

Neophodno je da svaki klijent kome je potreban prevod dokumenata sa persijskog jezika na japanske, sudskom tumaču na uvid donese ili pošalje na dostupne načine originale, pošto on mora njihovu sadržinu i sadržinu prevedenog dokumenta da uporedi, a da bi bio u mogućnosti da izvrši overu u skladu sa pravilima.

Potrebno je, takođe da klijent kontaktira osnovni sud u gradu u kome stanuje, pa da se raspita oko svega što je vezano za nadoveru, to jest što se odnosi na stavljanje Haškog, odnosno pečata koji je poznat i kao Apostille, budući da u Prevodilačkom centru Akademije Oxford ta usluga nije dostupna, zato što njeni zaposleni nemaju potrebne dozvole.

Naravno da će pomenuti stručnjaci kompletno da obrade ne samo statut preduzeća, nego i osnivački akt preduzeća i godišnje poslovne izveštaje, ali i revizorske, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, potom poslovne odluke i fakture, te finansijske poslovne izveštaje i druga dokumenta, a koja se odnose na poslovanje kako nekog preduzetnika, tako isto i bilo koje kompanije.

A isto tako će biti ostvaren zahtev pojedinaca i kada je u pitanju direktno prevođenje ličnih dokumenata sa persijskog jezika na japanski. U tom slučaju će prevodioci i sudski tumači osim pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice i uverenja o državljanstvu, kompletno da obrade i dozvolu za boravak, te potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige umrlih, odnosno venčanih, kao i radnu i vozačku, ali i saobraćajnu dozvolu i svaki drugi lični dokument, uz uslov da klijent originale priloži na uvid ovlašćenom sudskom tumaču.

Biće ostvareni u najkraćem mogućem roku i zahtevi onih klijenata, kojima je potrebna kompletna obrada različitih dokumenata i materijala iz oblasti kako nauke i obrazovanja (naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju i ostala), tako isto i iz oblasti sudstva i prava (punomoćje za zastupanje, tužbe, tekovine Evropske Unije, licence, ugovori, sudska rešenja i odluke, presude o razvodu braka, sudske žalbe i sva ostala pravna akta).

Pored različitih vrsta saglasnosti i potvrda, prevodilac i sudski tumač mogu da izrade i profesionalan prevod izjava i uverenja sa persijskog jezika na japanski, odnosno da kompletno obrade svaki onaj dokument, a koju bi trebalo klijent kasnije da preda nekoj nadležnoj službi. Sem saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o visini primanja, oni mogu kompletno da obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o stanju računa u banci i sve ostale vrste bilo potvrda i uverenja, bilo saglasnosti, ali i izjava.

Svaki onaj dokumenta koji je uvršten u medicinsku dokumentaciju može, isto tako na zahtev klijenata da bude prvo preveden u toj varijanti jezika, a onda i od strane ovlašćenog sudskog tumača overen u skladu sa zakonom. Osim specifikacija farmaceutskih proizvoda, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa persijskog jezika na japanski, ali i lekarskih nalaza, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svih drugih dokumenata, koji se zakonski smatraju delom medicinske dokumentacije.

Ostalo nam je još i to da pomenemo da će sudski tumač i prevodilac ispuniti očekivanja i onih klijenata, koji žele u datoj varijanti jezika da dobiju ne samo prevedena, nego i overena sva ona dokumenta koja čine kako građevinsku, tako isto i tendersku dokumentaciju, ali i tehničku (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i mnoga druga).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje