Prevajanja iz arabskega v albanski jezik


Najprej je treba omeniti, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford med drugim zaposleni prevajalci in sodni tolmači, katerih ožja specialnost je povezana z neposrednim prevajanjem dokumentov iz arabskega v albanski jezik.

Prav zahvaljujoč dejstvu, da ti strokovnjaki posedujejo vsa potrebna pooblastila, stranke v okviru samega predstavništva navedene institucije dobijo, ne samo omenjeno storitev, ampak tudi overitev prevedenega dokumenta katerekoli vrste, za to storitev pa so zadolženi sodni tolmači. Da bi celoten postopek potekal v skladu z veljavnimi pravili, je stranka dolžna priložiti izvirne dokumente na vpogled, ker jih omenjeni strokovnjak mora primerjati s prevodi, glede na to, da se overitev sme izvesti samo, če gre za enake vsebine. Seveda strankam ponujamo tudi storitev redakcije, pri čemer lektorji in korektorji odpravijo napake v neprofesionalno prevedenih dokumentih in omogočajo nemoteno overitev.

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni kombinaciji jezikov seveda lahko prevajajo vse dokumente s področja izobraževanja ali znanosti, kot so na primer prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav in potrdila o opravljenih izpitih oziroma diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti in predmetniki in programi fakultet in znanstveni, diplomske in seminarske naloge kot tudi potrdilo o rednem šolanju in vsi drugi dokumenti, ki so povezani z omenjenima področjema.


Prevajanje iz arabskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v arabski jezik

Na zahtevo strank se iz arabskega v albanski jezik neposredno prevajajo tudi pravni akti (sodne odločbe, certifikati, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi in tožbe, licence, sklep o razvezi zakonske zveze, pritožbe, pooblastilo za zastopanje in drugi), izpolnjena pa bo tudi zahteva vsake stranke, ki ji je potrebna kompletna obdelava vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo razpisno oziroma gradbeno ali tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugo).

Na zahtevo strank v konkretni kombinaciji jezikov prav tako lahko prevajamo tudi različne vrste potrdil, soglasij in izjav kot oziroma vse dokumente, ki jih je v določeni situaciji treba predložiti pristojnim institucijam in jih po tem tudi overjamo v skladu s pravili. Med drugim je to povezano s potrdilom o stanju računa v banki in potrdilom o rednih dohodkih ter s soglasjem za zastopanje, potrdilom o nekaznovanosti in potrdilom o samskem stanu, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o nekaznovanosti in s številnimi drugimi dokumenti te vrste.

Vsekakor so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v albanski jezik (finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, statut podjetja, fakture, letna poročila in ostali dokumenti, ki so v sestavi te vrste dokumentacij), v odvisnosti od zahtev strank pa lahko kompletno obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo. Pravzaprav to pomeni, da poleg zdravniških izvidov, lahko prevajajo in overjajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vse druge nenavedene dokumente, ki uradno sodijo v medicinsko dokumentacijo.

Ne sme se pozabiti na informacijo, da sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v albanski jezik, tako da poleg potnega lista, osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu oziroma vozniškega in prometnega dovoljenja kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje in izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma o smrti ter delovno dovoljenje in vse druge osebne dokumente.

Vsaka stranka, ki zahteva obdelavo dokumentov, mora poleg spoštovanja omenjenega pravila o dostavi izvirnikov na vpogled vsekakor opraviti tudi vsa potrebna preverjanja v vezi z overitvijo s tako imenovanim Apostille žigom, ki je poznan tudi kot Haški. Pravzaprav se to zahteva zato, ker strokovnjaki zaposleni v tej instituciji niso uradno pooblaščeni za to vrsto overitve, prav tako pa se mora stranka zavedati, da Haški žig ni obvezen za vsak dokument, ki se prevaja v konkretni jezikovni različici, ampak sta z zakonom natančno določena potek in princip te vrste overitve. Preprosto rečeno, za navedeno storitev zainteresirane stranke morajo pridobiti tudi informacije ali se konkretni dokumenti morajo opremiti z njim in ali to mora biti storjeno na koncu postopka obdelave ali na samem začetku. V primeru, da z Apostille žigom morajo biti overjeni po koncu obdelave s strani navedenih strokovnjakov, je stranka dolžna določeni dokument samostojno odnesti v pristojne institucije in ta postopek na splošno traja krajše kot drugi, ki je omenjen. Točneje, če overitev s Haški žigom poteka preden prevajalci in sodni tolmači pristopijo njegovi obdelavi, potem je njihova obveznost, da prevedejo, tako vsebino konkretnega dokumenta kot tudi vse podatke, ki so navedeni v Haškem žigu, kar samo po sebi pomeni, da gre za postopek obdelave, ki traja malo več časa. Toda samo zahvaljujoč temu, da pravočasno dobi vse potrebne informacije, stranka ne bo brez potrebe izgubljala časa in bo točno vedela, kam mora najprej odnesti konkretni dokument in koliko naj bi vse skupaj trajal postopek njegove obdelave.

Omenili smo, da morajo stranke dostaviti izvirne dokumente na vpogled, kar lahko storijo ali osebno v prostorih predstavništva omenjene institucije, ali pa jih lahko pošljejo priporočeno, preko “ Pošte Slovenije”, vsekakor pa imajo tudi možnost, da to storijo preko kurirske službe.

Pošiljanje dokumentov na elektronski naslov je dovoljeno izključno tedaj, ko nekdo zahteva posebej hitro storitev, toda tudi v tem primeri je stranka kasneje dolžna na vpogled dostaviti izvirnike.

Vsakdo sam izbere, ali mu bolj ustreza, da prevedene in overjene dokumente osebno prevzame ali pa želi, da mu jih kurirska služba dostavi na določen naslov. Kdor se odloči za drugo navedeno možnost, mora konkretno storitev plačati neposredno osebi, ki dostavlja pošiljko in to v skladu s cenikom, ki je v tem trenutku veljaven v okviru kurirske službe.

Stranke prav tako morajo vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi številne druge vrste vsebin, za katere ne velja že omenjeno pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled, tako da je postopek in pošiljanja na obdelavo in prevzemanja precej bolj preprost, saj predvideva, da jih stranka lahko pošlje na elektronski naslov in jih prav tako tudi prejme po končanem prevajanju. Seveda da se lahko opredeli tudi za ostale navedene opcije in vsekakor se sama odloči, katera od njih ji najbolj ustreza.

Poleg poljudnih ali znanstvenih besedilnih materialov omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje učbenikov in književnih dela iz arabskega v albanski jezik, obdelujejo pa tudi vse vrste revij in po potrebi tudi časopisne članke različne dolžine in tematike.

Vsekakor stranke lahko te strokovnjake zadolžijo tudi, ko je treba izvesti profesionalno obdelavo ali marketinških ali spletnih materialov, tako da lahko dobijo kakovostno prevajanje tudi za PR članke, plakate in reklamne brošure pa tudi za vizitke zatem kataloge in reklamne zloženke in letake ter za spletne strani, spletne prodajalne, programe, aplikacije in za vsebine, ki so povezane z marketingom ali spletom.

V Prevajalskem centru Akademije Oxford so zaposleni tudi številni drugi strokovnjaki, med njimi pa velja posebej izpostaviti tudi tiste, na zahtevo strank izvajajo podnaslavljanje ali sinhronizacijo katerekoli vrste video in zvočnih materialov. Prav zahvaljujoč temu bodo vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje serij in filmov iz arabskega v albanski jezik pa tudi oddaj različne vsebine zatem reklamnih sporočil in drugih video in zvočnih materialov, lahko dobile njihovo končno obdelavo, da bi jih praktično rečeno takoj po prevzemanju predvajali in na radijskih postajah in na spletu oziroma prikazovali v kinematografu, na televiziji in kateremkoli drugem mediju.

Poleg storitev, ki so povezane s prevajanjem vsebin v pisani obliki v konkretni jezikovni različici, prevajalce in sodne tolmače lahko angažirate tudi, ko obstaja potreba za tolmačenjem. Glede na to, da izvajajo tudi simultano in konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje iz arabskega v albanski jezik, je svaka stranka, ki se zanima za navedeno storitev, dožna posredovati vse relevantne informacije o samem dogodku (trajanje, mesto prirejanja, število udeležencev in princip organizacije). Odločitev o vrsti storitve, ki bo izpolnila zahteve organizatorja oziroma vseh udeležencev, se sprejema na podlagi pravilne analize vseh teh podatkov. V okviru te institucije je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje informativnih oddaj iz arabskega v albanski jezik

Ne glede na to, ali gre za televizijske ali radijske oddaje informativnega značaja, za katere stranka zahteva navedeno storitev, ji bo vsekakor ponujena tudi možnost v zvezi s sinhronizacijo ali podnaslavljanjem, saj Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake, ki so specializirani predvsem za zagotavljanje teh storitev. Vsekakor lahko na zahtevo strank iz arabskega v albanski jezik prevajajo tudi zabavne ter izobraževalne oddaje kot tudi tiste, ki so namenjene otrokom. Prav tako pa kompletno obdelujejo tudi dokumentarne filme, serije in reklamna sporočila ter animirane in risane kot tudi dokumentarne filme in vse druge vrste video in zvočnih vsebin.

Poleg tega je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnjujejo zahteve posameznih strank, ki jim je potrebno, tako neposredno prevajanje spletnih strani iz arabskega v albanski jezik kot tudi obdelava različnih vrst aplikacij in programov ter spletnih prodajaln in spletnih katalogov in številnih drugih neomenjenih materialov, ki se striktno nanašajo na splet. Vsekakor zainteresirane stranke morajo biti seznanjene z dejstvom, da ti strokovnjaki, v skladu s potrebami samih materialov, implementirajo tudi vsa pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo oziroma s prilagajanjem spletnemu iskanju. Pravzaprav gre za smernice, poznane kot SEO (Search Engine Optimisation) in osnovni cilj njihove uporabe je omogočanje konkretnim spletnim vsebinam, da svoj dotedanji položaj v največji možni meri poboljšajo, da bi zainteresirane stranke lahko lažje prihajale do potrebnih informacij.

Če določena stranka želi v navedeni jezikovni različici dobiti preveden besedilni material, mora biti seznanjena tudi s tem, da sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorijo na njeno zahtevo, in to na maksimalno profesionalen način, ne glede na to, ali ji je potrebno prevajanje poljudnih besedil iz arabskega v albanski jezik ali pa tistih, ki veljajo za strokovna. Teme se lahko nanašajo na različne znanstvene discipline, ki so povezane ali za družbenimi ali z naravoslovnimi vedami in poleg besedil, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi z gradbeno industrijo, medicino in informacijskimi tehnologijami stranke lahko dobijo tudi profesionalno obdelavo pravnih, filozofskih in besedila s področja ekonomije pa tudi tistih, ki so povezani s področji menedžmenta, turizma in komunikologije oziroma sociologije, marketinga in farmacije pa tudi financ, znanosti, bančništva in vseh ostalih, trenutno nenavedenih znanstvenih disciplin.

Prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz arabskega v albanski jezik

Eden od glavnih pogojev, da bi bilo neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz arabskega v albanski jezik profesionalno, je, da prevajalci in sodni tolmači reklamno sporočilo, ki ga ti materiali vsebujejo, oblikujejo v skladu s pravili, ki veljajo v ciljanem jeziku, da bi izvornim govorcem albanskega jezika njihovo vsebino predstavili na čim boljši način. V skladu sa tem principom se omenjeni strokovnjaki delujejo tudi, ko obdelujejo ostale marketinške materiale, kot so na primer plakati in PR besedila zatem brošure in katalogi, pri čemer v konkretni jezični kombinaciji po potrebi prevajajo tudi vizitke pa tudi vse druge vsebine, ki so striktno namenjene reklamiranju.

Iz arabskega v albanski jezik se na podlagi zahteve zainteresiranih strank seveda lahko neposredno prevajajo tudi knjige, pri čemer ti strokovnjaki obdelujejo, tako prozna in poetska književna dela kot tudi učbenike. Poleg tega je tudi poudariti, da so specializirani tudi za obdelavo časopisnih člankov katerekoli tematike kot tudi otroških, strokovnih in ilustriranih revij.

Vsekakor stranke lahko zahtevajo tudi izvedbo storitve tolmačenja v omenjeni jezikovni različici, prevajalci in sodni tolmači pa na podlagi informacija o konkretnem dogodku sprejmejo odločitev, ali bodo uporabili konsekutivno ali simultano tolmačenje v navedeni jezikovni različici, vsekakor pa lahko uporabljajo tudi pravila, ki jih predvideva šepetano tolmačenje iz arabskega v albanski jezik. V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford se zainteresiranim strankam omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to po posebej ugodnih cenah. Od vsake stranke, ki jo zanima tolmačenje, se posebej zahteva, da posreduje vse tiste podatke, ki se nanašajo, kako na organizacijo samega dogodka kot tudi na njegovo trajanje pa tudi na število udeležencev in še posebej je pomembno, da omenjene strokovnjake informirajo tudi o mestu na kome naj bi ta dogodek potekal, saj je od vseh teh informacij tudi odvisno, katera od omenjenih storitev bo pri tem uporabljena.

Zagotovljena je tudi profesionalna lektura in korektura za vsakogar, ko ima potrebo za tem oziroma poseduje dokončane prevode katerekoli vrste vsebin v konkretni jezični kombinaciji, s kakovostjo katerih ni zadovoljen.

Prevajanje dovoljenje za prebivanje iz arabskega v albanski jezik

Absolutno vsaka stranka, ki ji je navedena storitev potrebna, ne samo za dovoljenje za prebivanje, ampak tudi za katerikoli drugi dokument, ima pravzaprav na razpolago njegovo kompletno obdelavo, glede na to, da so in prevajalci in sodni tolmači člani ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford. Vsekakor ti izvajajo najprej prevajanje dovoljenja za prebivanje iz arabskega v albanski jezik in potem se lotijo končne obdelave oziroma uradno zapriseženi sodni tolmači prevedeni dokument opremi s svojim žigom. S tem postopkom potrjuje, da je vsebina prevedenega dovoljenja ali nekega drugega dokumenta enaka kot tudi v izvirniku in je zaradi tega tudi posebej pomembno, da stranka na vpogled priloži izvirne dokumente.

Vsakomur, ki se zanima za obdelavo različnih vrst dokumentov ali dokumentacija, svetujemo, da se trudi pridobiti informacije o overitvi z Apostille oziroma Haškim žigom, ker to ni v pristojnosti teh strokovnjakov, lahko pa pomembno vpliva na trajanje postopka obdelave konkretnih vsebin.

Poleg že omenjenega dokumenta ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi delovno dovoljenje kot tudi potrdilo o državljanstvu zatem prometno dovoljenje in potni list pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu oziroma osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču in vozniško dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi katerikoli drugi osebni dokument.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v albanski jezik, kar pomeni, da na zahtevo strank kompletno obdelujejo vse vrste certifikatov, pogodb in licenc zatem pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze in pritožbe kot tudi pooblastilo za zastopanje, sodne sklepe, tožbe in odločitve oziroma vse dokumente, ki so izključno povezani s področjem prava.

Stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi in drugi), sodni tolmači in prevajalci pa profesionalno obdelujejo tudi razne osebne dokumente s področij znanosti in izobraževanja. Poleg potrdila o opravljenih izpitih, rezultatov znanstvenih raziskav ter predmetnikov in programov fakultet, kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in dela kot tudi prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske oziroma seminarske naloge različne tematike ter druge dokumente in vsebine, ki so povezane z navedenima področje.

Stranke prav tako lahko dobijo v celoti obdelane vse vrste soglasij in potrdil kot tudi izjav, v ponudbi pa je med drugim neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti kot tudi potrdila o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi oziroma soglasij za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki in potrdila o samskem stanu, omenjeni strokovnjaki pa v konkretni jezikovni različici prevajajo tudi vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim službam.

Če se pojavi potreba za tem, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno in tehnično kot tudi gradbeno ali poslovno dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov, deklaracij izdelkov in sklepov o ustanovitvi pravne osebe so specializirani tudi za prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev v tej kombinaciji jezikov, pri čemer seveda lahko kompletno obdelajo tudi poslovne odločitve in fakture oziroma revizijska in finančna poslovna poročila pa tudi navodila za uporabo in gradbene projekte, letna poročila in statut podjetja kot tudi ustanovitveni akt podjetja in na splošno rečeno, katerikoli drugi dokument, ki šteje kot sestavni del navedenih vrst dokumentacij.

Cena prevajanja iz arabskega v albanski jezik

  • Iz arabskega v albanski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!