Prevajanja iz arabskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Osnovni cilj, ki ga je v okviru poslovanja sebi postavila te specializirana institucija, je, da zainteresiranim strankam omogoči maksimalno kakovostno in ugodno storitev, ki se nanaša predvsem na neposredno prevajanje iz arabskega v pakistanski jezik. Prav zato se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvaliti z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje, dajejo priložnost vsakemu, ki ima potrebo za tem, da dob, tako tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov kot tudi strokovno obdelavo vseh vrst vsebin v pisani obliki.

Pomembno je poudariti tudi to, da ti strokovnjaki pri obdelavi različnih dokumentov strankam pravzaprav omogočajo prihranek časa, saj jim je poleg njihovega prevajanja na razpolago tudi overitev, ki jo v tem primeru izvaja oseba, ki poseduje vsa potrebna pooblastila za to, oziroma sodni tolmač.

Poleg osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje in drugi), ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki so uvrščeni v medicinsko oziroma poslovno dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, finančna in letna poslovna poročila, zdravniški izvidi, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi neomenjeni dokumenti, ki so del teh vrst dokumentacij).


Prevajanje iz arabskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v arabski jezik

Sodni tolmači in prevajalci prav tako izpolnjujejo zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v pakistanski jezik, tako da med drugim lahko obdelajo pravni red Evropske Unije, pritožbe in sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi certifikate vseh vrst zatem tožbe in odločitve pa tudi pooblastilo za zastopanje, vse vrste sodnih sklepov in licenc ter ostale dokumente, ki so povezani s področjema sodstva in prava.

Osebe, ki imajo potrebo za tem, vsekakor lahko omenjene strokovnjake angažirajo tudi za kompletno obdelavo različnih vrste, tako potrdil kot tudi soglasij in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in vsi drugi dokumenti, ki jih stranka mora predložiti določeni državni službi) in vsekakor lahko prevajajo oziroma overjajo tudi deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo kot tudi gradbene projekte in vse druge dokumente, ki so del, tako razpisne kot tudi tehnične in gradbene dokumentacije.

Poleg tega moramo reči tudi to, da se po potrebi izvaja tudi neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz arabskega v pakistanski jezik, strokovni prevajalci in sodni tolmači pa v skladu s pravili obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki so povezani in s področjem znanosti in s področjem izobraževanja. Poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, znanstvenih del in potrdila o rednem šolanju, stranke pričakuje tudi profesionalno prevajanje diplome in dodatka k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in znanstvenih patentov ter prepisa ocen pa tudi diplomskih in seminarskih nalog kot tudi predmetnikov in programov fakultet in vseh drugih vsebin oziroma dokumentov, ki so povezani z omenjenima področjema.

Posebej je pomembno, da je vsak posameznik, ki ga zanima obdelava dokumentov v omenjeni jezikovni različici, seznanjen s pravilom, ki predvidevajo njegovo obveznost, da izvirne vsebine dostavi na vpogled uradno pooblaščenemu sodnemu tolmaču. Drugače se to zahteva zato, ker je postopek overitve prevedenih dokumentov določen z zakonom in predvideva, da se mora najprej zelo pazljivo primerjati z izvirnikom, glede na to, da se overitev sme izvesti samo, če je njihova vsebina popolnoma enaka. V nasprotnem primeru, oziroma, če med tema dvema dokumentoma obstajajo razlike, je zapriseženi sodni tolmač stranki dolžan predlagati izvedbo storitve redakcije, ki jo v poslovalnici nudijo lektorji in korektorji.

Odprta je tudi možnost, da vsak posameznik izvirne dokumente prinese osebno, seveda v primeru, da mu ta princip dostave najbolj ustreza, toda vsekakor se lahko odloči tudi, da jih pošlje, ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe na naslov predstavništva.

Ker prevajalci in sodni tolmači lahko odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki ji je neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v pakistanski jezik nujno potrebno, tako da se od stranka zahteva, da najprej dostavijo skenirane dokumente in to v elektronski obliki, pri čemer so vsekakor dolžni spoštovati omenjeno pravilo, oziroma v najkrajšem roku priložiti tudi izvirnike.

Vsaka stranka sama izbere, kateri princip prevzemanja ji najbolj ustreza oziroma se opredeli med možnostma, ali ji kompletno obdelane dokumente dostavi kurirska služba na hišni naslov ali pa osebno pride v predstavništvo omenjene institucije. Če nekdo izbere prvo možnost, se mora zavedati, gre za storitev, ki se dodatno zaračunava in samo kurirska služba ima pravico določiti višino tega nadomestila.

Stranke morajo biti seznanjene tudi z overitvijo z Apostille žigom, ki se drugače imenuje tudi Haški in pričakuje, da te podatke pridobijo samostojno. Gre pravzaprav za to, da strokovnjaki, ki so zaposleni v tej specializirani instituciji, ne posedujejo dovolj pooblastila, da bi lahko izvedli to vrsto overitve, ampak to izvajajo uradno pooblaščene državne institucije. Pomembno je, da stranka izve, ali je Apostille žig obvezujoč za dokumente, za katere zahteva obdelavo pa tudi, ali overitev z njim poteka potem, ko se izvedeta prevajanje in overitev sodnega tolmača ali pa na samem začetku postopka obdelave.

V okviru omenjene institucije so zaposlene tudi strokovne osebe, ki lahko izvedejo tolmačenje iz arabskega v pakistanski jezik in na podlagi koncepta samega dogodka bo tudi določeno, ali pri tem uporabljajo konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje, ker so za vse te storitve specializirani. Poleg tega imajo zainteresirane stranke na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Zelo pomembno je, da zaposlene v poslovalnici predhodno seznanijo s podrobnostmi, ki so povezane z organizacijo samega dogodka (trajanje, prostor, v katerem bo potekal, število udeležencev in podobno).

Vse osebe, ki želijo v omenjeni jezikovni različici dobiti profesionalno obdelane vsebine s področja marketinga, morajo biti seznanjene s tem, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno kakovostno prevajajo, tako reklamne letake in zloženke oziroma kataloge in PR članke kot tudi brošure zatem vizitke, plakate in vse druge materiale, ki so namenjeni reklamiranju ali poslovanju nekega podjetja ali neke storitve oziroma dogodkov kot tudi izdelkov.

Na razpolago je tudi možnost profesionalne in kompletne obdelave serij in reklamnih sporočil oziroma igranih filmov in zabavnih oddaj pa tudi dokumentarnih, risanih in animiranih filmov ter informativnih, izobraževalnih in drugih vrst oddaj oziroma vseh vrst video in zvočnih materialov. V tem primeru kompletno storitev predstavlja, tako njihovo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji kot tudi storitev sinhronizacije pa tudi profesionalnega podnaslavljanja, ki sta prav tako na razpolago v tej instituciji.

Posebej poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v skladu s SEO pravili (Search Engine Optimisation) lahko iz arabskega v pakistanski jezik neposredno prevajajo tudi spletne vsebine oziroma spletne prodajalne, spletne strani in spletne katalogov, po potrebi pa prevajajo tudi programsko opremo (vse vrste aplikacij ali programov).

Zainteresirane stranke lahko te strokovnjake angažirajo, da bi dobile prevedena poetska ali prozna književna dela in potem tudi besedila (znanstvena in poljudna) in revije pa tudi časopisne članke in učbenike.

Glede na to, da obdelava omenjenih vsebin ne vključuje tudi storitve overitve, to pomeni, da stranke niso dolžne dostaviti izvirnikov na vpogled, pa je tudi postopek precej bolj preprost kot v okviru obdelave dokumentov. Pravzaprav jim je dovoljeno, če tako želijo, da te vsebine pošljejo na prevajanje in jih po koncu obdelave prejmejo v elektronski formi.

Neposredno prevajanje sodnih pritožb in tožb iz arabskega v pakistanski jezik in overitev sodnega tolmača

Poleg tožb kot tudi pritožb zainteresirane stranke lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi prevajanje sodnih sklepov, odločitev in sodb iz arabskega v pakistanski jezik pa tudi storitev, ki je povezana z overitvijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Pravzaprav gre za kompletno obdelavo teh in vseh drugih dokumentov. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije zatem pooblastila za zastopanje kot tudi certifikate pa tudi licence in vse ostale pravni akti oziroma tiste dokumente, ki so predvsem povezani s sodstvom ali pravom.

Najbolj pomembno je to, da vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta, pošlje izvirnike na vpogled ali pa jih prinese osebno v poslovalnico te institucije, ker je zelo pomembno, da jih sodni tolmač primerja s prevedenimi vsebinami, da bi ugotovil, ali so enake ali pa med njimi obstajajo neke.

Celoten postopek obdelave dokumentov bo bistveno olajšan, če predhodno pridobi informacije o overitvi s Haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom, ker to storitev izvajajo zaposleni v pristojnih institucijah Republike Slovenije.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v pakistanski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov in specifikacij farmacevtskih izdelkov kompletno obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse druge dokumente, ki uradno štejejo kot del te vrste dokumentacije.

Poleg tega zainteresirane stranke lahko zahtevajo tudi obdelavo za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma za katerokoli potrdilo, izjavo ali soglasje (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in drugi), seveda pa zaposleni v navedeni instituciji lahko prevajajo tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje in številni drugi).

Izpolnjena bo tudi zahteva vsakega posameznika, ki mu je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v pakistanski jezik (fakture, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in druga), pri čemer prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezikovni različici obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki je povezan z razpisno, gradbeno ali pa tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in druga).

Na vse do zdaj omenjeno je treba dodati tudi informacijo, da zainteresirane stranke lahko v konkretni instituciji dobijo tudi profesionalno obdelavo absolutno kateregakoli dokumenta ali nekega drugega materiala, katerih tema je povezana s področjem izobraževanja pa tudi znanosti. Na splošno rečeno to pomeni, da navedeni strokovnjaki poleg potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatka k diplomi in znanstvenih del kompletno obdelujejo tudi prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter znanstvena dela pa tudi predmetnike in programe fakultet zatem diplomske in seminarske naloge katerekoli kompleksnosti in tematike oziroma rezultate znanstvenih raziskav in ostale dokumente, ki so povezani z tema področjema.

Prevajanje radijskih in televizijskih oddaj iz arabskega v pakistanski jezik

V želji, da absolutno vsakemu posamezniku, ki mu je potrebno neposredno prevajanje televizijskih in radijskih oddaj iz arabskega v pakistanski jezik, omogoči kompletno obdelavo teh vsebin, Prevajalski center Akademije Oxford angažira tudi tiste strokovnjake, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo in podnaslavljanje vseh materialov te vrste. Natančneje rečeno, v sklopu vseh te institucije stranke pričakujejo, tako prevajalci in sodni tolmači kot tudi strokovnjaki, zadolženi za predhodno omenjene dodatne storitve, tako da poleg oddaj lahko kompletno obdelujejo tudi reklamna sporočila kot tudi animirane filme pa tudi serije, risane oziroma dokumentarne in igrane filme pa tudi vse vrste video ali zvočnih materialov. Praktično takoj po tem, ko stranka prevzame tako obdelane vsebine, jih lahko prikaže, tako v kinematografu oziroma na televiziji kot tudi, da jih predvaja na radijskih postajah zatem spletu in na splošno, kjer je to potrebno.

Posebej moramo poudariti, da imajo zainteresirane osebe pravico, da te strokovnjake angažirajo tudi, če gre za neposredno prevajanje reklamnih vsebin iz arabskega v pakistanski jezik, ne glede na to, ali gre za PR članke, letake ali kataloge oziroma vizitke ter brošure in plakate ali za druge marketinške materiale. Samo dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci precej dobro poznajo tudi pravila, ki veljajo v marketingu, bi moralo biti absolutno dovolj, da stranke  prepriča, da bodo konkretne vsebine prilagodili govorcem ciljanega jezika in da bodo vsekakor spoštovali tudi pravila, ki jih določa prevajalska stroka.

Čeprav ta storitev na ozemlju naše države ni ravno pogosto na razpolago, se lahko zgodi, da neki posamezniki nudijo prevajanje v tej jezični različici, toda zahvaljujoč neizkušenosti, tega v glavnem ne opravijo profesionalno, pa je treba izvesti korekturo in lekturo tako prevedenih vsebin. Toda prav to storitev v poslovalnici konkretne institucije na zahtevo strank izvajajo zelo izkušeni korektorji in lektorji in neprofesionalno prevedene različne materiale popolnoma popravljajo in prilagajajo veljavnim pravilom.

Prav tako je pomembno omeniti tudi to, da v okviru navedene institucije stranke lahko dobijo storitev, ki je povezana z neposrednim prevajanjem strokovnih in poljudnih besedil iz arabskega v pakistanski jezik. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični različici obdelujejo turistična, ekonomska, pravna in politična besedila oziroma filozofska, ampak na zahtevo strank prevajajo tudi besedilne vsebine, ki obdelujejo temo v zvezi z gradbeno industrijo, komunikologijo in farmacijo pa tudi informacijskimi tehnologijami, marketingom in medicino ter gradbeno industrijo, menedžmentom in izobraževanjem zatem psihologijo, bančništvom in financami kot tudi vse tiste vsebine, ki se ukvarjajo s tematiko iz katerekoli druge veje družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje učbenikov iz arabskega v pakistanski jezik

Poleg učbenikov, ki so povezani s katerokoli vedo na zahtevo zainteresiranih strank prevajalci in sodni tolmači v vsakem trenutku iz arabskega v pakistanski jezik neposredno prevajajo tudi romane pa tudi ostala prozna kot tudi poetska književna dela. Prav tako prevajajo tudi časopisne članke kot tudi revije, ne glede na to, ali gre za ilustrirane, strokovne ali otroške.

Posebej moramo poudariti, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi tiste strokovnjake, ki strankam lahko zagotovijo storitev tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji. Toda posebej je treba poudariti, da so specializirani za zagotavljanje storitev, ki predvidevajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz arabskega v pakistanski jezik. Vsekakor gre za različne vrste storitve in točno je opredeljeno, kdaj se katera od njih uporablja oziroma za katero vrsto dogodkov. Osebe, ki želijo angažirati te strokovnjake, da bi zagotovili navedeno storitev, vsekakor morajo neposredno pred začetkom izdelave pristojne osebe seznaniti, tako s predvidenim trajanjem dogodkov in s prostorom, v katerem bo potekal kot tudi s številom oseb, ki bodo prisotne, ker se prav ti parametri analizirajo, da bi se odločili, točno katera od omenjenih storitev bo uporabljena. V primeru, da se za neki dogodek priporoča simultano tolmačenje v navedeni jezikovni različici, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg omenjenih storitev se izvaja tudi tista, ki je povezana s profesionalno obdelavo spletnih materialov, tako da je strankam na razpolago najprej neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz arabskega v pakistanski jezik pa tudi spletnih strani in vsekakor prevajalci in sodni tolmači na zahtevo zainteresiranih strank posameznikov obdelujejo tudi programe kot tudi spletne kataloge in potem tudi različne vrste aplikacij oziroma vse tiste vsebine, ki se lahko najdejo na spletu, ali pa so z njim povezane. Glede na to, da je zelo pomembno, da se spletni materiali pojavijo med prvimi rezultati globalnega iskanja za določene ključne fraze ali besede, bo posebna posvečena tudi uporabi pravil, ki so povezana s SEO (Search Engine Optimisation).

Cena prevajanja iz arabskega v pakistanski jezik

  • Iz arabskega v pakistanski po dogovoru

Cena prevajanja iz arabskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz arabskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!