Prevajanja iz arabskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva konkretna storitev, moramo tudi poudariti, da prevajalci in sodni tolmači specializirani za neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v bolgarski jezik, posedujejo tudi pooblastila za izvedbo overitve prevoda.

Pravzaprav sodni tolmač s svojim žigom opremi izključno dokument, ki je preveden v tej jezični različici, in katerega vsebina je popolnoma enaka izvirni. Samo to je tudi razlog, zakaj je vsak posameznik dolžan dostaviti izvirnike na vpogled.

Lahko jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih osebno prinese v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, vsekakor pa lahko tudi pooblasti kurirsko službo, da jih prinese.


Prevajanje iz arabskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v arabski jezik

Na razpolago je tudi možnosti, ki predvideva nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v omenjeni jezikovni različici. Samo tedaj je posamezniku omogočeno, da skenirane vsebine pošlje na elektronski naslov, toda tudi v tem primeru je dolžan priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled.

Kar zadeva postopek prevzemanja, sta na razpolago dve možnosti in vsak posameznik izbere tisto, ki mu najbolj ustreza. Torej lahko pride v predstavništvo te institucije, da prevzame kompletno obdelan katerikoli dokument, ali pa zahteva dostavo preko kurirske službe na naslov. Konkretna storitev je dodatna in jo je kot takšno treba plačati, ločeno od osnovne, določanje cene pa je prepuščeno kurirski službi.

Overitev s tako imenovanim Apostille oziroma Haškim žigom ni v pristojnosti teh strokovnjakov in je zaradi tega pomembno, da vsaka posamezna stranka kontaktira z institucijami Republike Slovenije, ki so za njeno izvedbo zadolžene in da izve vse, kar se nanjo nanaša. Seveda mora vprašati, ali je njegove dokumente treba opremiti s Haškim žigom in v katerem trenutku tokom postopka obdelave poteka ta vrsto overitve, saj je od tega v veliki meri odvisen celoten tok obdelave konkretnega dokumenta in njegovo trajanje.

Poleg vseh dokumentov, ki so povezani s področjema prava ali sodstva (pravni red Evropske Unije, pogodbe, sodne odločbe in pritožbe, certifikati in sklepi, licence, pritožbe, pooblastilo za zastopanje in drugi pravni akti), sodni tolmači in prevajalci lahko iz arabskega v bolgarski jezik neposredno prevajajo tudi osebne dokumente (potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi osebni dokumenti).

Seveda se trudijo, da v skladu s pravili odgovorijo na zahteve posameznikov in prevedejo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različne vrste soglasij, izjav in potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Konkretni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo, tako medicinsko (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga) kot tudi tehnično in poslovno pa tudi gradbeno ter razpisno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, navodila za uporabo, fakture, gradbeni projekti, finančna poročila, statut podjetja, deklaracije izdelkov, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve in številni drugi).

Poleg vseh omenjenih dokumentov prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo in potem na podlagi pooblastil izvedejo overitev za katerikoli dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja oziroma znanosti. Na prvem mestu mislimo na prevajanje spričeval osnovnih in srednjih šol in potrdila o rednem šolanju ter rezultatov znanstvenih raziskav oziroma diplome in dodatka k diplomi, prepisa ocen in znanstvenih del. Prav tako obdelujejo tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente kot tudi predmetnike in programe fakultet pa tudi diplomske in seminarske naloge in vse druge vsebine s teh področij.

Poleg tega so specializirani tudi za zagotavljanje katerekoli vrste tolmačenja oziroma tako simultanega in konsekutivnega kot tudi šepetanega tolmačenja, v okviru te institucije pa se zainteresiranim strankam ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Profesionalni korektorji in lektorji v kateremkoli trenutku lahko izpolnijo pričakovanja posameznikov in izvedejo redakcijo, kar je storitev, ki se uporablja, če v prevedenih vsebinah katerekoli vrste obstajajo določene napake, ki jih omenjeni strokovnjaki odpravijo v skladu z veljavnimi pravili.

V skladu z zahtevami strank v konkretni jezikovni različici prevajamo absolutno vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga oziroma spletom. Prav tako iz arabskega v bolgarski jezik prevajamo PR članke kot tudi spletnih strani zatem vizitke in brošure oziroma kataloge, reklamne letake in zloženk pa tudi spletne prodajalne in absolutno vse druge vsebin, ki so povezane ali za računalništvom oziroma spletom ali pa z marketingom. Implementacija SEO orodij (Search Engine Optimisation) je ena od lastnosti dela teh strokovnjakov, saj prav njih spoštujejo pri prevajanju katerihkoli spletnih vsebin.

V okviru storitve, ki je povezana z obdelavo video in zvočnih materialov različne vrste, je zainteresiranim strankam omogočeno, da izberejo med dodatnima storitvama, kar vključuje sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Na ta način dobijo kompletno obdelane vse vrste filmov (animirani, igrani, dokumentarni, risani) zatem različne vrste oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge) kot tudi reklamna sporočila in serije in vseh drugih vrste, ali video ali zvočnih vsebin.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezikovni različici prevajajo tudi časopisne članke in revije, učbenike ter poljudna in znanstvene besedila pa tudi vsa književna dela.

Neposredno prevajanje spletnih strani iz arabskega v bolgarski jezik

Ko se na zahtevo strank izvaja profesionalno prevajanje spletnih strani iz arabskega v bolgarski jezik, se spoštujejo tudi vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation). To prevajalci in sodni tolmači izvajajo izključno s ciljem, da se konkretnim materialom omogoči precej boljša vidnost na spletu oziroma v polju iskanja, kare pozitivno odraža tudi na poslovanje. Prav tako lahko prevajajo tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo zatem spletne kataloge in spletne prodajalne ter na splošno rečeno vse tiste vsebine, ki so povezane z računalništvom ali dostopne na spletu.

Ne glede na to, ali stranka zahteva prevajanje v omenjeni jezikovni različici za neko prozno književno delo ali pa za tisto, ki se uvršča med poezijo, je lahko prepričana, da bo dobila maksimalno profesionalno storitev in to po izjemno ugodni ceni. Prav tako ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse vrste učbenikov, ilustrirane kot tudi strokovne revije, po potrebi pa obdelujejo tudi časopisne članke, ne glede na njihovo tematiko in kompleksnost.

Če to neki posameznik zahteva sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo tudi katerokoli vrsto marketinških materialov. Poleg PR besedil iz arabskega v bolgarski jezik neposredno prevajamo tudi kataloge in brošure pa tudi vizitke, reklamne letake oziroma zloženke kot tudi plakate in druge vsebine, ki so usmerjeni na reklamiranje storitev in podjetij, izdelkov ali predstavljanju nekih dogodkov. Pri tem se reklamno sporočilo oblikuje tako, da se govorcem bolgarskega jezika omogoča preprosto seznanjanje z vsebino teh materialov.

Prevajanje reklamnih sporočil iz arabskega v bolgarski jezik

Vsak posameznik, ki mu je potrebno neposredno prevajanje reklamnih sporočil iz arabskega v bolgarski jezik, ima v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi storitev sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja reklamnih sporočil. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezikovni različici prevajajo tudi zabavne oddaje ter serije in igrane oziroma animirane in dokumentarne filme kot tudi izobraževalne, otroške in informativne oddaje in risane filme in druge zvočne pa tudi video materiale.

Glede na to, da lektorji in korektorji sestavljajo ekipo predstavništva navedene institucije, njihova specialnost pa je storitev redakcije, je tudi ta na razpolago vsem, ki jo potrebujejo. Drugače se lektura in korektura izvajata, ko v prevodih za katerokoli vrsto vsebin obstajajo napake, ki jih je treba odpraviti.

Razume se, da ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi tolmačenje iz arabskega v bolgarski jezik in na podlagi podrobnosti v zvezi s samim dogodkom uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje, v aktualno ponudbo navedene institucije pa je vključen tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Predvsem je pomembno, da vsaka stranka, ki želi te strokovnjake zadolžiti za izvedbo tolmačenja, priloži tudi informacije o organizaciji določenega dogodka oziroma jih obvesti o številu oseb, ki bodo prisotne zatem o njegovem trajanju in o številnih drugih detajlih, ker jih morajo analizirati, da bi pripravili ponudbo.

Če posamezniki zahtevajo obdelavo besedilnih vsebin v konkretni jezikovni različici, se morajo zavedeti, da jih v sklopu te institucije pričakujejo prevajalci in sodni tolmači z dolgoletnimi izkušnjami v prevajanju, tako strokovnih kot tudi poljudnih besedil različne tematike. Poleg tistih, ki so povezani s filozofijo, znanostjo, sociologijo in izobraževanjem oziroma medicino, farmacijo in psihologijo prevajajo tudi vsebine s področij ekologije in varstva okolja. Vsekakor lahko iz arabskega v bolgarski jezik neposredno prevajajo tudi besedila s področij politike in ekonomije pa tudi tista, ki so povezana s financami, bančništvom in gradbeno industrijo oziroma informacijskimi tehnologijami in komunikologijo, menedžmentom, marketingom in drugimi vejami družbenih ali naravoslovnih ved.

Cena prevajanja iz arabskega v bolgarski jezik

  • Iz arabskega v bolgarski je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!