Prevajanja iz arabskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da je na razpolago storitev v pisani obliki in to za najrazličnejše vrste vsebin, lahko strokovne osebe, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford v poslovalnici, izvedejo tudi tolmačenje iz arabskega v kitajski jezik. Pravzaprav so prevajalci in sodni tolmači specializirani, tako za simultano tolmačenje v omenjeni jezikovni različici kot tudi za šepetano in konsekutivno. Določanje tiste vrste storitve, ki lahko ponudi ustrezen odgovor na zahteve dogodkov, se izvaja šele potem, ko zainteresirana stranka te strokovnjake seznani z njegovo organizacijo. Natančneje rečeno, oni analizirajo podatke o številu oseb, ki naj bi se ga udeležile ter podatke o njegovem trajanju in na splošno o načinu organizacije in šele po tem uradno sprejmejo odločitev o tem, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena in oblikujejo ponudbo. Moramo poudariti, da je v uradni ponudbi konkretne institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje in ta storitev je na voljo po zelo ugodni ceni.

Stranke imajo tudi možnost, da v navedeni jezikovni različici zahtevajo prevajanje za besedilne materiale katerekoli dolžine, kompleksnosti in tematike, sodni tolmači in prevajalci pa prav tako lahko prevajajo tudi književna dela kot tudi učbenike, ki so povezani z različnimi znanstvenimi disciplinami. Vsekakor izpolnjujejo tudi zahteve strank, ki v konkretno jezični kombinaciji zahtevajo obdelavo časopisnih člankov ter strokovnih, ilustriranih, otroških in drugih vrst revij.

Posebej moramo izpostaviti storitev, ki je povezana z neposrednim prevajanjem video in zvočnih vsebin iz arabskega v kitajski jezik, zato ker stranke lahko pri tem dobijo tudi dodatne storitve. Pravzaprav gre za to, da zaposleni v tej instituciji izvajajo prevajanje, tako risanih, dokumentarnih, animiranih in igranih filmov kot tudi serij pa tudi zabavnih oddaj oziroma informativnih, otroških, izobraževalnih in drugih ter reklamnih sporočil in vseh drugih vsebin te vrste in potem se stranka odloči, ali želi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje.


Prevajanje iz arabskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v arabski jezik

V primeru, da nekdo zahteva obdelavo marketinških vsebin, moramo poudariti, da so ti strokovnjaki ozko specializirani, tako za prevajanje PR člankov in reklamnih katalogov oziroma brošur v navedeni jezični kombinaciji kot tudi za profesionalno obdelavo plakatov, vizitk in zloženk oziroma reklamnih letakov pa tudi vseh drugih vsebin s pomočjo katerih se določeni ciljni skupini predstavljajo različne storitve in izdelki oziroma poslovanje nekega podjetja, dogodek in podobno.

Poleg navedenih storitev prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo tudi zahtevo tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih materialov iz arabskega v kitajski jezik. Čeprav se najpogosteje zahteva obdelava spletnih strani, je dejstvo, da ti strokovnjaki enako kakovostno lahko prevajajo tudi aplikacije in programe katerekoli vrste oziroma programsko opremo pa tudi spletne kataloge zatem spletne prodajalne in vse druge vsebine, ki jih lahko najdete na spletu, ali pa so z njim na določen način povezane. Ker je zelo pomembno tudi to, da imajo konkretne vsebine odlični položaj v okviru iskanja za definirane ključne besede, to pomeni, da ti strokovnjaki, ko je to predvideno, vsekakor uporabljajo vsa pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation).

Vsak stranka materiale, za katere zahteva obdelavo v konkretni jezični kombinaciji dostavi na najhitrejši in najenostavnejši način oziroma na elektronski naslov, enak pa je tudi princip in njihovega prevzemanja, potem ko navedeni strokovnjaki končajo z obdelavo. Prav tako so na razpolago tudi druge opcije in za dostavo in za prevzemanje materialov, stranka pa dobi natančne informacije, če topi v stik z zaposlenimi v predstavništvu te institucije.

Posebno je treba poudariti tudi informacijo, ki je povezana z neposrednim prevajanjem dokumentov iz arabskega v kitajski jezik, ker mora vsakdo, ki se zanjo zanima, priložiti izvirne dokumente na vpogled. Vsekakor ima možnost, da jih osebno prinese v predstavništvo ali pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko in preko kurirske službe.

Treba je pojasniti tudi razlog za zahtevanje izvirnikov, ki je povezan s principom obdelave dokumentov, saj prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo, tako osnovno storitev oziroma prevajanje v konkretni jezikovni različici kot tudi overitev z žigom uradno pooblaščene osebe. Prav zaradi te dodatne storitve se tudi zahteva izpolnitev te obveznosti, saj zapriseženi sodni tolmač mora primerjati preveden in izviren dokument in obdelano vsebino overi samo takrat, ko med njima ni nikakršne razlike.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi nujno obdelavo kateregakoli dokumenta in v tem primeru je stranki dovoljeno, in to samo tedaj, da izvirnike na vpogled priloži kasneje in da določeni dokument najprej pošlje elektronsko, kar pomeni, da ga skenira in pošlje na uradni elektronski naslov te institucije.

Jasno je tudi, da se način prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov razlikuje prav zato, ker gre tudi za izvirne vsebine, pa je omogočeno, da stranka izbere, ali hoče, da ji kurirska služba materiale dostavi na naslov ali pa pride osebno in izvede njihovo prevzemanje. Pomembno je poudariti, da vsakdo, ki izbere prvo možnost od navedenih, mora izvesti plačilo storitve in to neposredno kurirju, ceno pa lahko določa samo ta kurirska služba.

Poleg vseh omenjenih informacij je pomembna tudi tista, ki je povezana s tako imenovano nadoveritvijo, ko se za posamezne dokumente zahteva overitev s Haškim oziroma z dobro poznanim Apostille žigom. Razlog zaradi katerega posebej poudarjamo, da mora posamezna stranka pridobiti te informacije, je povezan z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru navedene institucije, s strani pristojnih državnih institucij za to niso pooblaščeni. Točneje rečeno, s to vrsto žiga lahko konkretne dokumente opremijo samo osebe, zaposlene v specializiranih službah, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč naše države. Zaradi tega jih mora stranka vprašati, ali je s haškim žigom obvezno opremiti dokumente, za katere potrebujejo neposredno prevajanje v tej jezični različici in v primeru pritrdilnega odgovora, je pomembno, da izve ali overitev z Apostille žigom poteka, preden prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati ta dokument, ali pa šele v trenutku, ko ga prevedejo v navedeni jezikovni različici in ga potem tudi overijo na podlagi pooblastil, ki so jim dana. Stranke se vsekakor morajo zavedati dejstva, da se omenjena postopka obdelave razlikujeta in če overitev s Haškim žigom poteka na začetku, potem je zelo pomembno, da se prevede in njegova vsebina in vsebina dokumenta ter se šele po vsem tem overi s strani zapriseženega sodnega tolmača. Drugi princip, ki je prav tako prisoten, predvideva najprej prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, potem pa ta strokovnjak dokument opremi s svojim žigom in šele po vsem tem ga je stranka dolžna sam odnesti na pristojne institucije, da bi ga pooblaščena oseba overila z Apostille žigom.

Prav tako je treba omeniti tudi to, da je v ponudbi, tako neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v kitajski jezik (vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi) kot tudi vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi).

Stranke vsekakor lahko zahtevajo tudi storitev, ki je povezana s kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti določeni pristojni službi, pri čemer pravzaprav mislimo na različne vrste soglasij, potrdil in izjav, kot so na primer potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o nekaznovanosti zatem potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in druge vrste omenjenih dokumentov.

Sodni tolmači in prevajalci lahko prav tako absolutno profesionalno izpolnijo zahtevo vsaki stranki, ki želi dobiti kompletno obdelane dokumente, ki sestavljajo tehnično ali razpisno pa tudi gradbeno in poslovno dokumentacijo. S tem mislimo predvsem na to, da omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo obdelavo sklepa o ustanovitvi pravne osebe, letnih in finančnih poslovnih poročil kot tudi statuta podjetja ter poslovnih odločitev, pri čemer na zahtevo strank kompletno obdelujejo tudi revizijska poročila zatem ustanovitveni akt podjetja kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo, gradbene projekte in deklaracije izdelkov pa tudi vsak drug dokument, ki je uradno uvrščen v neko od omenjenih vrst dokumentacij.

Poleg pravnega reda Evropske Unije ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi katerikoli drugi dokument, ki sodi med pravne akte in na prvem mestu mislimo na sodne odločbe, sklepe in pritožbe kot tudi na tožbe, na pooblastilo za zastopanje in na sodne odločbe ter na različne vrste certifikatov in licenc oziroma na absolutno katerikoli dokument, ki je povezan s področjema prava in sodstva.

Toda na zahtevo zainteresiranih strank v tej jezični kombinaciji lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih oziroma znanstvenih del in patentov kot tudi vseh drugih dokumentov in materialov, ki se nanašajo in na področje znanosti in na področje izobraževanja. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav ter predmetnike in programe fakultet pa tudi potrdilo o rednem šolanju ter diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, pri čemer lahko profesionalno obdelujejo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge in popolnoma je vseeno, kako kompleksni so oziroma, kako zahtevna je njihova tema.

Neposredno prevajanje poslovnih dokumentov iz arabskega v kitajski jezik

Zaposleni v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford poskrbijo tudi za to, da maksimalno profesionalno izpolnijo zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje poslovnih dokumentov iz arabskega v kitajski jezik. Poleg faktur, ustanovitvenega akta podjetja in finančnih oziroma letnih poročil sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in statut podjetja pa tudi revizijska poročila in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem, tako podjetnika kot tudi različnih pravnih oseb.

Stranke pravzaprav dobijo kompletno obdelavo in vseh omenjenih in drugih dokumentov in ne gre samo za osnovno storitev (prevajanje v omenjeni jezikovni različici), ampak tudi za overitev z žigom uradno pooblaščene osebe, točneje sodnega tolmača.

Poleg obveznosti, da izvirne dokumente dostavi na enega razpoložljivih načinov ali pa jih osebno prinese, je tudi zaželeno, da se vsaka stranka potrudi pridobiti informacije o overitvi z žigom, ki je poznan pod imenoma Apostille ali Haški.

Posebej moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahteve strank vsekakor lahko izvedejo kompletno obdelavo tudi za vsak osebni dokument (potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica in drugi osebni dokumenti) in po potrebi zagotavljajo tudi storitev, ki predvideva neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v kitajski jezik. Poleg sklepa o razvezi zakonske zveze in drugih vrst sodnih odločitev zainteresirane stranke lahko prevod v konkretni jezični kombinaciji dobijo tudi za pravni red Evropske Unije, sodne sklepe in tožbe oziroma pooblastila za zastopanje kot tudi za sodne odločbe ter certifikate vseh vrst in pritožbe kot tudi za licence in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s področjem prava.

Vsebino tehnične kot tudi razpisne oziroma gradbene dokumentacije omenjeni strokovnjaki prav tako lahko, ne samo prevajajo v tej jezikovni različici, ampak tudi dokončajo ta postopek oziroma izvedejo overitev, za katero so pooblaščeni. Poleg deklaracij izdelkov in gradbenih projektov, zainteresirane stranke lahko zahtevajo tudi prevajanje navodila za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter številnih drugih dokumentov, ki se obravnavajo kot sestavni del konkretnih vrst dokumentacij.

Na podlagi potreb in zahtev strank sodni tolmači in prevajalci iz arabskega v kitajski jezik neposredno prevajajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različne vrste izjava, soglasij in potrdil, kot so na primer: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in številni drugi dokumenti, ki jih državne institucije zahtevajo od strank.

Izvedejo lahko tudi kompletno obdelavo diplome in dodatka k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih ter prepisa ocen, omenjeni strokovnjaki pa v tej jezikovni različici vsekakor prevajajo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju in diplomske oziroma seminarske naloge pa tudi predmetnike in programe fakultet in katerikoli drugi dokument ali material, ki je usmerjen na področje izobraževanja.

Zainteresiranim strankam je omogočeno tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v kitajski jezik (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), prevajalci in sodni tolmači pa kompletno obdelujejo tudi znanstvene patente oziroma rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela in vse druge dokumente, ki se na prvem mestu nanašajo na znanost.

Prevajanje programske opreme iz arabskega v kitajski jezik

Popolnoma je vseeno, za katero aplikacijo ali program nekdo zahteva obdelavo, ker prevajalci in sodni tolmači vsekakor lahko v optimalnem roku neposredno prevajajo programsko opremo iz arabskega v kitajski jezik, kar bo seveda izvedeno profesionalno. Ti strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov pa tudi vseh drugih vsebin, ki se lahko vidijo na globalnem omrežju, ali pa so na določen način z njim povezane. Treba je poudariti tudi zelo pomembno informacijo in to je, da stranke pri tem dobijo pravzaprav, ne samo prevedene spletne vsebine, ampak tudi pravilno optimizirane, glede na to, da strokovne osebe, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, izvajajo tudi implementacijo orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation). Precej hitro po tem, ko so omenjene vsebine dostopne na omrežju, jih iskalnik označi kot izvirne in dobro optimizirane, pa jih zagotovo uvrsti tudi v sam vrh iskanja za besede in fraze, ki so v tem primeru ocenjene kot ključne.

Na zahtevo strank se izvaja tudi profesionalno neposredno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz arabskega v kitajski jezik in mirno lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno odgovarjajo na zahtevo, ne glede na to, s katero temo ali področjem se te vsebine ukvarjajo. Sociologija, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, filozofija, menedžment in znanost oziroma gradbena industrija, psihologija in komunikologija ter medicina, finance in marketing pa tudi pravo, bančništvo in izobraževanje so pravzaprav samo nekatera od področij, na katera se tema besedilnih materialov, za katere je treba izvesti prevajanje v tej jezični različici, lahko nanaša. Vsekakor je treba poudariti, da omenjeni strokovnjaki na enaki ravni kakovosti prevajajo tudi znanstvena pa tudi poljudna besedila, ki se lahko ukvarjajo z vsako disciplino s področja naravoslovnih ali družbenih ved.

Kar zadeva storitev, ki je povezana s tolmačenjem, mora vsakdo, ki se zanjo zanima, vedeti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko za konkretni dogodek uporabljajo, tako konsekutivno in simultano tolmačenje iz arabskega v kitajski jezik kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. Navedena institucija zainteresiranim strankam omogoča tudi najem najsodobnejše opreme za simultano tolmačenje. Ponudba za to storitev ne more biti oblikovana, preden vsaka posamezna stranka omenjenih strokovnjakov ne informira o samem dogodku oziroma dokler ne posreduje podatkov o mestu, kjer naj bi potekal kot tudi o samem konceptu in o številu udeležencev ter trajanju. Posebej moramo poudariti, da se vse to zahteva od stranke samo zato, ker ti strokovnjaki lahko uporabijo katerokoli vrsto tolmačenja in poznano je, da vsaka od njih predvideva tudi dogodek s točno opredeljenimi značilnostmi.

Prevajanje časopisnih člankov iz arabskega v kitajski jezik

Vsaka posamezna stranka, ki v tej jezikovni različici želi dobiti prevedene časopisne članke, lahko pričakuje, ne samo profesionalno, ampak tudi zelo učinkovito storitve. Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvajajo tudi strokovno prevajanje revij iz arabskega v kitajski jezik, ne glede na to, ali gre za znanstvene, ilustrirane, otroške ali druge vrste teh vsebin. Če se javi potreba, prevajajo tudi različne učbenike pa tudi katerokoli književno delo.

Posebej zanimivo je omeniti tudi dejstvo, da Prevajalski center Akademije Oxford zainteresiranim strankam omogoča, ne samo prevajanje za različne vrste video in zvočnih vsebin v konkretni jezični kombinaciji, ampak tudi priložnost, da se opredelijo med možnostma, ki predvidevata sinhronizacijo ali profesionalno podnaslavljanje teh materialov. Vsekakor stranke lahko dobijo kompletno obdelan katerikoli igrani film, serijo ali zabavno oddajo, navedena storitev pa se uporablja tudi za reklamna sporočila, oddaje informativnega značaja zatem za animirane in risane filme ter za izobraževalne in otroške oddaje oziroma dokumentarne filme tudi za vse druge video in zvočne materiale.

Omeniti moramo tudi to, da so sodni tolmači in prevajalci prav tako specializirani tudi za obdelavo reklamnih vsebin, tako da je med drugim na razpolago tudi prevajanje plakatov in katalogov pa tudi reklamnih letakov, PR člankov in brošur in vizitk, reklamnih zloženk in vseh tistih vsebin s pomočjo katerih se določene storitve ali dogodki oziroma izdelki reklamirajo.

Za vse tiste osebe, ki posedujejo materiale katerekoli vrste, za katere je nekdo drug izvedel konkretno storitev in pri tem mu ni bilo mar za kakovost, je omogočena storitev korekture in profesionalne lekture. Pravzaprav je osnovni cilj redakcije, ki jo zagotavljajo korektorji in lektorji, da nekakovostno in neprofesionalno prevedene vsebine prilagodijo, tako pravilom kitajskega jezika kot tudi tistim, ki so povezana s prevajanjem.

Cena prevajanja iz arabskega v kitajski jezik

  • Iz arabskega v kitajski je 51 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 54 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!