Prevajanja iz arabskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Navedena storitev se lahko izvaja v dveh oblikah, tako da je zainteresiranim strankam na razpolago tudi tolmačenje iz arabskega v norveški jezik pa tudi obdelava katerihkoli materialov v pisani obliki.

Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko na najboljši možni način odgovorijo na absolutno vse zahteve. Med drugim Prevajalski center Akademije Oxford lahko ponudi tudi storitve, tako lekture in korekture kot tudi angažiranja profesionalcev, ki so specializirani za podnaslavljanje in sinhronizacijo.

Toda, da se vrnemo na tolmačenje v tej jezikovni različici in poudarimo, da se v skladu z organizacijo samega dogodka lahko uporabljajo, tako konsekutivno kot tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje v tej jezični različici. Katera vrsta storitve bo uporabljena v konkretnem primeru, je vsekakor odvisno od samega dogodka. Točneje, da bi ugotovili, katera od vseh teh storitev lahko odgovori na zahteve, je treba izvedeti, kako dolgo naj bi dogodek trajal in koliko ljudi bo sodelovalo. Poleg te informacije pa mora stranka posredovati tudi tiste, ki so povezane z lokacijo njegovega prirejanja in samo organizacijo. Poleg tega je v okviru te institucije na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pa se tudi ta storitev najde v uradni ponudbi, če je predvideno, da se uporablja prav simultano tolmačenje iz arabskega v norveški jezik.


Prevajanje iz arabskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v arabski jezik

Že prej smo omenili, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi lektorji in korektorji, njihova specialnost pa je storitev redakcije. V skladu z zahtevami strank, ki posedujejo prevode za določeno vrsto vsebin, pri čemer pa gre za nepravilno obdelane materiale, omenjeni strokovnjaki pristopajo korekturi in lekturi. Pri tem odpravljajo vse morebitne napake, ki v teh materialih obstajajo in jih popolnoma profesionalno obdelujejo, tako da jih stranke lahko neovirano uporabljajo.

Če želi dobiti prevedeno katerokoli video ali zvočno vsebino, ji je na razpolago tudi storitev podnaslavljanja kot tudi profesionalna sinhronizacija. Pravzaprav je na ta način strankam omogočeno, da dobijo kompletno obdelane in serije in animirane oziroma dokumentarne, igrane in risane filme pa tudi zabavne oddaje zatem reklamna sporočila kot tudi otroške, informativne in druge vrste oddaj oziroma katerokoli vrsto video pa tudi zvočnih vsebin.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci seveda lahko profesionalno obdelujejo, tako romane kot tudi katerokoli književno delo beletrije oziroma vsako prozno pa tudi poetsko književno delo. Prav tako poskrbijo za izpolnitev zahtev posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje učbenikov iz arabskega v norveški jezik, pri čemer prav tako maksimalno strokovno prevajajo tudi časopisne članke kot tudi revije, ne glede na to, ali gre ta ilustrirane, znanstvene ali neke druge.

Strokovnjaki te institucije v omenjeni jezikovni različici prav tako lahko prevajajo tudi reklamne materiale, kot so na primer brošure, katalogi in plakati oziroma letaki in PR besedila po potrebi pa tudi vizitke, pri čemer maksimalno spoštujejo, tako pravila ciljnega oziroma norveškega jezika kot tudi vse smernice, ki jih določa prevajalska stroka.

Prav tako moramo posebej poudariti tudi to, da na podlagi relevantnih zahtev lahko iz arabskega v norveški jezik neposredno prevajamo tudi spletne prodajalne, seveda pa stranke lahko dobijo tudi profesionalno obdelavo spletnih strani ter aplikacij in različnih programa kot tudi spletnih katalogov ter nasploh vseh tistih materialov, ki so dostopni na spletu dostopne ali pa so na določen način povezani z računalništvom. V tem primeru se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da pravilno implementirajo vse smernice, ki jih predvideva SEO (Search Engine Optimisation), da bi se konkretnim vsebinam položaj pomembno poboljšal v polju globalnega iskanja. S takšnim postopkom obdelave bodo posebej zadovoljni lastniki konkretnih vsebin, saj se bo število zainteresiranih strank povečalo, ker bodo zelo prihajale do želenih podatkov, ker bodo te vsebine kotirale na prvi strani iskanja za definirane fraze ali besede.

Vsem, ki jih zanima obdelava materialov, ki smo jih predhodno omenili, je omogočena njihova dostava na elektronski naslov, pri čemer jih lahko na enak način tudi prevzamejo. V želi, da izpolni vse zahteve strank, omenjena institucija omogoča tudi drugačen način, tako prevzemanja kot tudi dostave in vsak posameznik natančne informacije lahko dobi v okviru predstavništva in lahko izbere ustrezno možnost.

Omenjeni strokovnjaki seveda lahko v tej jezikovni različici prevedejo tudi vse vrste dokumentacij oziroma posamezne dokumente, poleg te storitve pa lahko izvedejo tudi overitev. Posebej moramo poudariti, da se ne sme pomešati overitev sodnega tolmača s tisto, ki je povezana z Apostille žigom, katerega drugačni naziv glasi Haški, saj gre za dve popolnoma različni storitvi. Da poenostavimo vse to, overitev z omenjenim žigom ne poteka v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, zato ker sodni tolmači in prevajalci zanjo niso pooblaščeni, ampak stranka samostojno zahteva informacije o tem, in to v okviru državnih institucij, ki so za to pristojne. Te delujejo pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije in je stranka mora kontaktirati z njimi in izvedeti vse, kar je potrebno. Pravzaprav je pomembno, da vpraša, ali je Apostille žig za določeni dokument obvezujoč, toda prav tako je pomembno tudi izvedeti, v katerem trenutku se ti opremijo z njim. Drugače sta predvidena dva načina overitve z njim oziroma po ali pred obdelavo določenega dokumenta s strani naših strokovnjakov. Ko pridobi vse vse te informacije stranka točno ve, koliko dolgo naj bi trajala obdelave dokumenta, prav tako pa izve, kam mora najprej odnesti vsebine na obdelavo.

Kar zadeva overitev z žigom sodnega tolmača, ta poteka prav tako v skladu s pravili, in to za absolutno katerikoli dokument, ki ga stranka dostavi. Prav tako je opredeljeno z zakonom, da mora ta strokovnjak fizično morati primerjati izvirni dokument s prevedenim, ker je zelo pomembno, da je popolnoma prepričan, da med njima ne obstajajo razlike. Pravzaprav se z žigom teh strokovnjakov opremlja, da bi bilo potrjeno, da je preveden dokument oziroma njegova vsebina popolnoma enak kot tudi tista, ki obstaja v izvirnem. Če bodo opažene določene napake oziroma odstopanja, bo sodni tolmač stranki to predočil in jo napotil na svoje sodelavce, ki bodo izvedli redakcijo takšnih materialov.

Glede na to, da se morajo na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, je predvideno, da jih stranka lahko pošlje izključno s priporočeno pošiljko in to preko „Pošte Slovenije“ oziroma se lahko opredeli za možnost osebne dostave v predstavništvo te institucije, ima pa tudi možnost, da izvirne dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz arabskega v norveški jezik, pošlje z angažiranjem izbrane kurirske službe na naslov Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Pomembno je poudariti, da se sodni tolmači in prevajalci trudijo izpolniti vse zahteve posameznikov, tako da izpolnjujejo tudi tiste, ki vključujejo nujno prevajanje različnih dokumentov v tej kombinaciji jezikov. Toda glede na to, da gre običajno za izjemno kratko časovno obdobje, je predvideno, da zainteresirana stranka skenirane dokumente dostavi na elektronski naslov in da naknadno na opisane načine pošlje ali prinese izvirnike na vpogled.

Odločitev vsakega posameznika je, ali po koncu obdelave dostavljenih dokumentov pride v predstavništvo te institucije osebno, da jih prevzame, ali pa se odloči za drugo ponujeno možnost, ki predvideva, da ji bodo vsebine dostavljene na naslov, ki ga navede. Ker to storitev izvaja kurirska služba, to pomeni, da jo je posameznik dolžan plačati neposredno kurirju, saj ni vračunana v ceno prevajanja dokumentov in njihove overitve. Poudarjamo, da naša institucija na noben način ni povezana z višino nadomestila, saj se to oblikuje izključno v okviru te kurirske službe.

Strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru te institucije, ustrezno odgovorijo na zahtevo vsake stranke, tako da izvajajo, tako neposredno prevajanje osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in druga) kot tudi vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti v državnih institucijah oziroma izjav, potrdil in soglasij katerekoli vrste (soglasje za zastopanje potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in ostali dokumenti, ki se lahko zahtevajo od posameznikov).

Posebej moramo poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači, prav tako usposobljeni tudi za profesionalno obdelavo katerekoli vrste dokumentacij oziroma v skladu z zahtevami strank prevajajo, tako dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga) kot tudi tiste, ki sestavljajo gradbeno pa tudi tehnično, poslovno in razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, statut podjetja in drugi dokumenti, ki sodijo med omenjene dokumentacije).

Omenjeni strokovnjaki lahko v konkretni jezikovni različici najprej prevedejo katerikoli dokument s področja izobraževanja, znanosti ali prava oziroma sodstva in potem vsekakor tudi pristopijo predpisanemu postopku overitve. Poleg prepisa ocen, potrdila o rednem šolanju in predmetnikov ter programov fakultet oziroma zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, znanstvenih del in rezultatov znanstvenih raziskav kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, potrdilo o opravljenih izpitih, certifikate ter diplomo in dodatek k diplomi. Prav tako se trudijo, da ustrezno odgovorijo na zahteve strank, ki jim je potrebno prevajanje pooblastila za zastopanje iz arabskega v norveški jezik, toda kompletno obdelujejo tudi vse vrste certifikatov zatem sklep o razvezi zakonske zveze oziroma certifikate in pritožbe, odločitve, sklepe in tožbe pa tudi katerikoli drugi dokument, ki nismo omenili in je povezan s temi področji.

Pomembno je poudariti tudi to, da vse navedeno seveda ne predstavlja celotne ponudbe, saj sodni tolmači in prevajalci vedno lahko profesionalno odgovorijo na zahteve posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v norveški jezik, ne glede na to, s katerim področjem so vezani.

Prevajanje animiranih filmov iz arabskega v norveški jezik

Poleg tega, da zaposleni v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo neposredno prevajanje animiranih filmov iz arabskega v norveški jezik, bo na zahtevo strank izvedena tudi njihova sinhronizacija pa tudi storitev, ki vključuje podnaslavljanje. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi dokumentarne pa tudi igrane filme in to kateregakoli žanra kot tudi serije in reklamna sporočila. Na zahtevo strank prevajajo tudi informativne oddaje, ki naj bi bile prikazane na televiziji ali radijskih postajah kot tudi risane filme zatem zabavne in izobraževalne oddaje pa tudi vse druge vrste zvočnih oziroma video materialov, ki jih zainteresirane stranke zahtevo. Glede na to, da jim bodo omogočene tudi dodatne storitve v pogledu podnaslavljanja ali sinhronizacije, to pomeni, da jih praktično rečeno takoj po prevzemu lahko predstavljajo in v kinematografih in na spletu oziroma na televiziji ali radijskih postajah oziroma kjerkoli so to načrtovali.

Prevajalci in sodni tolmači so prav tako specializirani za profesionalno obdelavo vseh vrst spletnih vsebin, na razpolago pa je, tako neposredno prevajanje spletnih prodajaln in katalogov iz arabskega v norveški jezik kot tudi programske opreme oziroma programov ter aplikacija pa tudi vseh drugih materialov, ki se nanašajo, kako na računalništvo kot tudi na splet. Posebej poudarjamo, da ti strokovnjaki pri obdelavi teh vsebin implementirajo tudi tista orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in katerih glavni namen je prilagajanje vsebin zahteva spletnega iskanja. Zahvaljujoč temu principu bodo v relativno kratkem roku bistveno bolje kotirane, kar zadeva točno določenih ključnih besed oziroma fraz, ki jih zainteresirane stranke iščejo.

Lahko se zgodi, da posameznik prevajanje iz arabskega v norveški jezik prepusti nekomu drugemu in da z dobljeno storitvijo ni v celoti zadovoljen. Pravzaprav, ko v prevedenih materialih obstajajo napake, naša institucija omogoča izvedbo storitve profesionalne redakcije, saj zaposluje lektorje in korektorje. V tem primeru se bodo potrudili, da vse napake, ki jih opazijo, na pravilen način odpravijo, tako da strankam omogočijo profesionalno obdelane materiale in to katerekoli vrste.

Neposredno prevajanje reklamnih materialov iz arabskega v norveški jezik

Kadar profesionalni sodni tolmači in prevajalci izvajajo neposredno prevajanje reklamnih vsebin iz arabskega v norveški jezik, se pravzaprav trudijo, da konkretno sporočilo prilagodijo pravilom in same prevajalske stroke pa tudi tega jezika. Osnovni cilj takšne obdelave je, da se Norvežanom oziroma osebam, ki uporabljajo ta jezik, omogočajo preprosto seznanjanje s storitvijo ali izdelkom oziroma tistim, kar se predstavlja skozi navedene vsebine. Seveda stranke med drugim lahko dobijo profesionalno obdelane vizitke, reklamne letake in kataloge kot tudi PR članke, brošure in zloženke pa tudi plakate in na splošno vse vsebine, ki se uporabljajo za predstavljanje določenega dogodka, poslovanja podjetja, izdelkov ali storitve.

Poleg tega izpolnjujemo tudi zahteve posameznikov v zvezi s tolmačenjem v omenjeni jezikovni različici in jim omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači na enaki kakovostni ravni lahko izvedejo simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje iz arabskega v norveški jezik. Ker pravila točno določajo, kdaj se katera od teh storitev uporablja, kar pomeni, da ekipa strokovnjakov v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na prvem mestu analizo izvaja dostopnih podatkov o samem dogodku in se šele potem odloči za ustrezno vrsto te storitve. Od informacija je treba dostaviti tiste o sami lokaciji, na kateri bo ta dogodek izveden pa tudi o številu oseb, ki bodo prisotne in o organizaciji oziroma o trajanju. Šele potem ko bodo ti podatki skrbno analizirani, bo ugotovljeno, katero od omenjenih storitev je treba uporabiti.

Vsekakor je v okviru te institucije na razpolago tudi neposredno prevajanje besedil iz arabskega v norveški jezik, pri čemer je treba poudariti, da se njihova tema lahko nanaša na vsako vejo in družbenih in naravoslovnih ved. Seveda prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi besedila s področja menedžmenta, ekologije in varstva okolja, farmacije in turizma in tista, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi s področjem marketinga, medicine in psihologije zatem izobraževanja, znanosti in sociologije. Specializirani so tudi za prevajanje strokovnih pa tudi poljudnih besedil, ki so povezana s filozofijo, gradbeno industrijo in komunikologijo oziroma s politiko, bančništvom in pravom ter informacijskimi tehnologijami kot tudi z ostalimi znanstvenimi disciplinami.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz arabskega v norveški jezik

Vsakomur, ki se zanima za omenjeno storitev, zahvaljujoč svojim zaposlenim, ki imajo potrebna pooblastila, Prevajalski center Akademije Oxford poleg neposrednega prevajanja potrdila o opravljenih izpitih iz arabskega v norveški jezik, omogoča tudi storitev overitve tega dokumenta.

Strokovnjaki, ki so za to pooblaščeni oziroma sodni tolmači istovetnost izvirnega in prevedenega dokumenta potrjujejo prav s postavljanjem svojega žiga. Ker je ta postopek zelo jasno opredeljen z zakonom, se od posameznikov se zahteva, da spoštujejo pravila in izvirne dokumente obvezno dostavijo temu strokovnjaku na vpogled.

Splošno priporočilo je, da se najprej obrne na državne institucije, ki so uradno zadolžene za tako imenovano nadoveritev oziroma v okviru katerih se edino sem na določene dokumente postaviti Haški žig, ki je poznan tudi pod imenom Apostille, saj strokovnjaki, zaposleni v okviru omenjene institucije nimajo potrebnega dovoljenja za izvedbo te vrste overitve.

Če to nekdo zahteva, bo izvedena tudi kompletna obdelava potrdila o rednem šolanju, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, predmetnikov in programov fakultet pa tudi prepisa ocen, diplome in dodatka k diplomi ter drugih dokumentov, ki so povezani z izobraževanjem. Seveda ti strokovnjaki prevajajo tudi diplomske oziroma seminarske naloge pa tudi znanstvene patente in dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in vse druge vsebine, ki so povezane z znanostjo.

Profesionalno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v norveški jezik je prav tako storitev, ki je na razpolago zainteresiranim strankam, prevajalci in sodni tolmači pri tem pristopajo kompletni obdelavi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdila o državljanstvu in delovnega dovoljenja oziroma potrdila o stalnem prebivališču, dovoljenja za prebivanje in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potem prometnega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o smrti in vozniškega dovoljenja oziroma vseh drugih osebnih dokumentov.

V konkretni jezični različici stranke lahko v skladu s pravili prav tako dobijo obdelano Vsebino medicinske dokumentacije in poleg dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov jo sestavljajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostali dokumenti.

Seveda omenjeni strokovnjaki popolnoma profesionalno izvajajo prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v norveški jezik (ustanovitveni akt podjetja, finančna in letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, revizijska poročila, statut podjetja, poslovne odločitve in druga), če to neki posameznik zahteva pa sodni tolmači in prevajalci pristopajo tudi obdelavi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, deklaracij izdelkov in gradbenih projektov oziroma navodila za uporabo in vseh drugih dokumentov, ki so v sestavi, tako razpisne in tehnične kot tudi gradbene dokumentacije.

Katerikoli dokument, ki sodi med pravne akte, je prav tako lahko profesionalno obdelan s strani omenjenih strokovnjakov. Oni poleg sodnih sklepov, pooblastila za zastopanje in sodb v tej kombinaciji jezikov prevajajo in overjajo tudi pravni red Evropske Unije, licence in pritožbe kot tudi pogodbe, certifikate in tožbe oziroma katerikoli drugi dokument, ki je povezan s področjem sodstva oziroma prava.

Pogosto se stranke na to institucijo obračajo z zahtevo za neposrednim prevajanjem potrdila o nekaznovanosti iz arabskega v norveški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelujejo tudi ostale vrste potrdil kot tudi izjav oziroma soglasij. S tem mislimo predvsem na potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi na potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje ter na potrdilo o višini dohodkov in druge dokumente, ki jih posamezniki morajo predložiti konkretni državni službi.

Cena prevajanja iz arabskega v norveški jezik

  • Iz arabskega v norveški je 34 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 40 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!