Prevajanja iz arabskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kot vrhunska institucija se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali z dejstvom, da zaposluje tudi strokovnjake, katerih specialnost je neposredno prevajanje iz arabskega v japonski jezik. Pravzaprav ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo, tako prevajalci in sodni tolmači kot tudi številni drugi strokovnjaki, ki strankam omogočajo številne dodatne storitve.

Najprej je treba izpostaviti tisto, ki je povezana z lekturo in korekturo vseh vsebin, ki niso profesionalno in kakovostno prevedene v tej jezični različici. Posebej poudarjamo, da profesionalni korektorji in lektorji, ki so zadolženi za izvedbo te storitve, posedujejo visoko raven izkušenj in strankam omogočajo, da dobijo vsebine, v katerih so odpravljene vse obstoječe napake in ki so prevedene v skladu z veljavnimi pravili.

Prav tako se zainteresiranim strankam nudi možnost, da poleg prevajanja različnih vrst video in zvočnih materialov v omenjeni kombinaciji, dobijo tudi njihovo dodatno obdelavo oziroma storitev profesionalne sinhronizacije ali podnaslavljanja. Na ta način vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava, tako risanih in igranih filmov, zabavnih oddaj in reklamnih sporočil kot tudi serij ali informativnih oziroma izobraževalnih in otroških oddaj ter animiranih in dokumentarnih filmov pa tudi vseh drugih zvočnih in video vsebin, lahko v konkretni poslovalnici dobi vsebine, ki so obdelani tako, da se lahko takoj prikazujejo.


Prevajanje iz arabskega v japonski jezik
Prevajanje iz italijanskega v arabski jezik

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo tolmačenje iz arabskega v japonski jezik in vsekakor so specializirani za vse tri vrste te storitve oziroma šepetano, konsekutivno in simultano tolmačenje, zainteresiranim strankam pa prav tako omogočamo, da po izjemno ugodnih cenah najamejo opremo za simultano tolmačenje, ki je najnovejše generacije.

Poleg tega zainteresirane stranke lahko v tej instituciji dobijo tudi profesionalno obdelavo različnih marketinških materialov, glede na to, da omenjeni strokovnjaki poleg vizitk, brošur in reklamnih letakov, kompletno obdelujejo tudi PR članke, kataloge in reklamne zloženke kot tudi vse druge vsebine s pomočjo katerih se določeni proizvodi ali storitve reklamirajo.

Na razpolago je tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz arabskega v japonski jezik, tako da na zahtevo strank, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako programe in spletne strani kot tudi spletne kataloge, aplikacije in spletne prodajalne pa tudi vse vrste materialov, ki so na določen način povezani s spletom. Vsekakor omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi optimizacijo za vse tiste materiale, za katere je to potrebno oziroma pri njihove obdelavo implementirajo SEO orodja (Search Engine Optimisation).

Če nekdo zahteva obdelavo besedilnih materialov, ki sodijo ali v poljudne ali strokovne, vsekakor dobi to storitev dobiti, ker navedeni strokovnjaki lahko prevajajo besedila, katerih tema je povezana s katerokoli znanstveno disciplino. Stranke lahko omenjene strokovnjake angažirajo tudi za izvedbo storitve, ki je povezana s prevajanjem časopisnih člankov in revij iz arabskega v danski jezik in vsekakor lahko dobijo tudi obdelan katerikoli učbenik kot tudi književno delo.

Pomembno je poudariti, da obstaja več načinov za dostavo teh vsebin, toda v glavnem stranke se odločijo, da jih pošljejo na prevajanje po elektronski pošti in pogosto zahtevajo tudi, da jim na enak način dostavimo prevedeni material.

Toda obdelava dokumentov predvideva drugačen pristop, ker je z zakonom določeno, da se poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezikovni različici, mora izvesti tudi storitev overitve, in to s strani zapriseženega sodnega tolmača, da bi se konkretni dokument lahko uporabljal kot pravno veljaven. S tem v zvezi je treba omeniti, da postopek overitve predvideva primerjanje prevedenega in izvirnega dokumenta s strani omenjenih strokovnjakov, s ciljem potrjevanja njihove enakosti, ker se z žigom sodnega tolmača opremljajo samo tisti dokumenti, katerih prevodi so popolnoma enaki kot tudi vsebina izvirnikov.

Ker je postopek obdelave jasno opredeljen, se od vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v japonski jezik, tudi zahteva, da osebno dostavi izvirne dokumente na vpogled, lahko pa jih pošlje preko kurirske službe kot tudi priporočeno, in sicer preko “Pošte Slovenije”.

Razume se, da stranke, ki jim je potrebna kompletna obdelava dokumentov v kratkem roku, imajo dovoljenje, da jih najprej skenirajo in pošljejo na elektronski naslov poslovalnice, in potem so dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirnike.

Od vsake posamezne stranke je odvisno, na kakšen način bo prevzela prevedene in overjene dokumente, ker ji je na razpolago možnosti, da to stori osebno ali pa zadolži kurirsko službo, ki jih dostavi na določen naslov. Prav tako moramo omeniti tudi to, da je storitev dostave kompletno obdelanih dokumentov na naslov stranke dodatna in da se vsekakor plača ločeno od osnovne storitve, njeno ceno pa ima pravico določiti samo kurirska služba.

Poleg vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kot so na primer različne vrste soglasij in potrdil oziroma izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi), prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahteve tudi strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v japonski jezik (dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica in drugi osebni dokumenti).

Navedeni strokovnjaki v skladu z zahtevami v tej jezični kombinaciji kompletno obdelujejo tudi katerokoli vrsto dokumentacije oziroma vse dokumente, ki sestavljajo, tako poslovno kot tudi razpisno in gradbeno pa tudi medicinsko in tehnično dokumentacijo, oziroma izvajajo najprej njihovo prevajanje in po tem pristopijo tudi overitvi. Poleg ostalih dokumentov poskrbijo tudi za prevajanje vseh vrst poslovnih poročil (finančna, letna in revizijska), statuta in ustanovitvenega akta podjetja kot tudi faktur, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in poslovnih odločitev pa tudi gradbenih projektov, navodil za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih, zdravniških izvidov in deklaracij izdelkov kot tudi navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in vseh drugih dokumentov, ki v tem primeru niso omenjeni in pripadajo navedenim vrstam dokumentacij.

Poleg diplome in dodatka k diplomi oziroma zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol kot tudi predmetnikov in programov fakultet sodni tolmači in prevajalci iz arabskega v japonski jezik neposredno prevajajo tudi potrdila o opravljenih izpitih, po potrebi pa kompletno obdelujejo tudi prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in vse druge dokumente, ki so striktno povezani s področjem izobraževanja. Prav tako lahko vsaki stranki izpolnijo zahtevo in prevedejo znanstvene patente in znanstvena dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav in druge vsebine s področja znanosti.

Osebe, ki se za to zanimajo, lahko v okviru poslovalnice omenjene institucije angažirajo te strokovnjake, da kompletno obdelajo katerikoli dokument, ki se tiče prava oziroma sodstva. Poleg pravnega reda Evropske Unije, tožb in pritožb oziroma sklepa o razvezi zakonske zveze lahko prevajajo tudi pooblastilo za zastopanje, certifikate in licence kot tudi sodne sklepe in odločitve ter vse ostale dokumente, ki sodijo med pravne akte.

Prav tako je priporočljivo, da vsakdo, ki mu je v konkretni jezični kombinaciji potrebna obdelava dokumentov katerekoli vrste oziroma dokumentacij, pridobi podatke o tem, ali je te vsebine treba opremiti z Apostille (Haškim) žigom in po katerem principu točno poteka ta vrsta overitve v konkretnem primeru, saj ta specializirana institucija ne more izvesti te vrste overitve, ker njeni zaposleni za to ne posedujejo ustreznih pooblastil.

Neposredno prevajanje knjig iz arabskega v japonski jezik

Poleg književnih del, in poetskih in proznih, prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo tudi zahteve tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje učbenikov iz arabskega v japonski jezik. Poleg tega v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi časopisne članke in če je to potrebno tudi ilustrirane oziroma strokovne in vse druge vrste revij.

Vsekakor se omenjeni strokovnjaki lahko angažirajo tudi, ko mora biti izvedeno tolmačenje v konkretni jezikovni različici, Prevajalski center Akademije Oxford pa vsem, ki jih to zanima, omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako moramo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz arabskega v japonski jezik. Poudarjamo, da vsaka od teh storitev mora biti uporabljena v okviru dogodkov s točno določenimi značilnostmi, pa je prav iz tega razloga izjemno pomembno, da vsaka posamezna stranka omenjene strokovnjake seznani z vsem, kar je povezano z organizacijo samega dogodka. Predvsem mislimo na detajle, ki so povezani s prostorom, v katerem naj bi potekal kot tudi s številom oseb, ki bodo prisotne in seveda z njegovim trajanjem. V trenutku, ko stranka na ustrezen način dostavi vse omenjene podatke, ti strokovnjaki izvedejo njihovo analizo in se odločijo, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena.

Med številnimi storitvami, ki so na razpolago strankam, je tudi tista, ki predvideva neposredno prevajanje spletnih materialov iz arabskega v japonski jezik, in sicer ob pravilni implementaciji SEO orodij (Search Engine Optimisation). Če je na primer strankam potrebno prevajanje spletnih strani v tej jezični različici, prevajalci in sodni tolmači vsekakor izvajajo to storitev, toda istočasno vsebino teh materialov in prilagajajo vsem pravilom, ki veljajo v okviru spletnega iskanja, in sicer z osnovnim ciljem, da jih spletni iskalniki prepoznajo kot izvirne in s samim tem jim omogočajo, da so vidne na prvi strani iskanja. Seveda se omenjena storitev uporablja tudi za spletne prodajalne, ti strokovnjaki pa po potrebi lahko prevajajo tudi programsko opremo oziroma različne aplikacije in programe kot tudi spletne kataloge in druge spletne vsebine.

Prevajanje informativnih oddaj iz arabskega v japonski jezik

Če je nekomu potrebna obdelava radijskih ali televizijskih oddaj informativnega značaja, je predvideno, da dobi, ne samo to storitev, ampak mu ponujamo tudi profesionalno podnaslavljanje pa tudi sinhronizacije. Seveda sodni tolmači in prevajalci iz arabskega v japonski jezik izvajajo prevajanje zabavnih oddaj pa tudi animiranih in dokumentarnih in risanih ter igranih filmov kot tudi reklamnih sporočil, serij in drugih video in zvočnih vsebin in stranke po tem tudi samostojno izberejo, ali želijo dobiti sinhronizirane ali podnaslovljene materiale.

Če je katerikoli posameznik zahteval omenjeno storitev toda v neki drugi instituciji ali pa od določenega posameznika, toda na žalost pri tem nije dobil kakovostno obdelanih vsebin, ker v njih obstajajo opazne napake, vsekakor okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko angažira profesionalne lektorje kot tudi vrhunske korektorje, da izvedejo redakcijo. Da bi bili bolj specifični, lahko rečemo, da gre za storitvi, ki vključujeta lektoriranje in korekturo in ki se izvajata v situaciji, ko je predhodno prevedene materiale treba prilagoditi pravilom stroke in ciljnega jezika, da bi jih stranke lahko uporabljale.

Na razpolago je tudi storitev, ki predvideva obdelavo marketinških materialov, prevajalci in sodni tolmači pa lahko izvedejo, tako prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz arabskega v japonski jezik kot tudi katalogov, vizitk in PR člankov pa tudi brošur in vseh drugih materialov, skozi katere se različni dogodki, storitve, podjetja ali izdelki predstavljajo ciljni skupini. Seveda se bodo ti strokovnjaki v toku obdelave vseh teh vsebin potrudili, da jih prilagodijo vsem pravilom, ki veljajo v japonskem jeziku, da bi lahko osebe, ki ga uporabljajo kot materni, zelo enostavno izvedele vse, kar je potrebno.

Omeniti moramo tudi to, da stranke lahko te strokovnjake angažirajo tudi v primeru, ko jim je potrebno neposredno prevajanje besedil v konkretni jezikovni različici, pri čemer morajo vedeti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno kakovostno obdelujejo, ne samo poljudne besedilne materiale različne tematike, ampak tudi strokovne. Kar zadeva temo besedil, lahko mirno rečemo, da je lahko povezana, in z naravoslovnimi in z družbenimi vedami. Glede na to, da je seznam tem, za katere so omenjeni strokovnjaki specializirani, zelo širok, ob tej priložnosti navajamo samo nekatera od splošnih področij: informacijske tehnologije, marketing, finance, gradbena industrija, komunikologija, turizem, izobraževanje, menedžment, ekologija in varstvo okolja, politika, sociologija, bančništvo, finance, filozofija, ekonomija, farmacija, psihologija, medicina, izobraževanje in številne druge.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz arabskega v japonski jezik

Kompletna obdelava, ne samo omenjenega dokumenta, ampak tudi kateregakoli drugega je na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg prevajanje soglasij za zastopanje iz arabskega v japonski jezik, strokovnjaki, ki jih omenjena institucija zaposluje, izvajajo tudi zaključno obdelavo oziroma preveden dokument overjajo v skladu s pooblastili, ki jih posedujejo.

Toda obstaja tudi storitev, ki je prevajalci in sodni tolmači nimajo pravice izvesti, povezana pa je z overitvijo s Haškim ali Apostille žigom in vsaki posamezni stranki svetujemo, da informacije o tem dobi v pristojnih institucijah, vsekakor preden dokumente dostavi omenjenim strokovnjakom.

Poleg že omenjenih lahko v okviru poslovalnice te institucije prevedejo in v skladu s pravili tudi overijo katerikoli dokument, ki je povezan s področjema prava ali sodstva. To se nanaša, tako na pravni red Evropske Unije oziroma sodne sklepe, pritožbe in sodbe kot tudi na licence, tožbe in certifikate in na številne druge pravne akte.

Prav tako izpolnjujemo tudi zahteve vseh tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v japonski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači, med drugim kompletno obdelujejo statut podjetja, revizijska poročila in fakture pa tudi ustanovitveni akt podjetja zatem finančna poročila in poslovne odločitve ter sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila in vse druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem določene pravne osebe.

Seveda stranke lahko zadolžijo te strokovnjake, ko je potrebno dobiti preveden katerikoli dokument s področja izobraževanja ali znanosti, kar se nanaša, tako na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen ter predmetnike in programe fakultet kot tudi na rezultate znanstvenih raziskav. Prav tako so specializirani tudi za profesionalno obdelavo diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del, po potrebi pa prevajajo tudi potrdilo o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi ter znanstvene patente, potrdilo o opravljenih izpitih in vsak drug dokument, ki se tiče omenjenih področij.

V primeru, da to nekdo zahteva, sodni tolmači in prevajalci iz arabskega v japonski jezik neposredno prevajajo tudi osebne dokumente (potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, vozniško in drugi osebni dokumenti), Če za tem obstaja potreba, kompletno obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo razpisno kot tudi tehnično in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo in drugi).

Stranke lahko omenjene strokovnjake zadolžijo, da v konkretni jezični kombinaciji izvedejo profesionalno obdelavo zdravniških izvidov, specifikacij farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številnih drugih dokumentov, ki so uvrščeni v medicinsko dokumentacijo.

Glede na to, da številne državne institucije od posameznikov pogosto zahtevajo, da dostavijo različne vrste potrdil pa tudi soglasij oziroma izjava, se javlja tudi potreba, da za ti dokumenti profesionalno prevedejo v omenjeni jezikovni različici. Prevajalci in sodni tolmači med drugim kompletno obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov, neposredno pa iz arabskega v japonski jezik prevajajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje oziroma obdelajo katerikoli dokument, ki ga stranka mora predložiti določeni pristojni službi.

Cena prevajanja iz arabskega v japonski jezik

  • Iz arabskega v japonski je 49 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 54 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!