Prevajanja iz arabskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najbolj pomembno je, da osebe, ki jih v omenjeni jezikovni različici zanima prevajanje vseh vrste materialov, posedujejo informacijo, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje vrhunske strokovnjake, ki lahko izvedejo tudi tolmačenje iz arabskega v grški jezik. Da bi bile zainteresirane stranke v celoti zadovoljne s to storitvijo, se profesionalni prevajalci in sodni tolmači na podlagi značilnosti dogodkov odločijo, katero vrsto storitve bodo uporabili. Oni so namreč specializirani, tako za šepetano in simultano kot tudi za tako imenovano konsekutivno tolmačenje in kdorkoli ima potrebo za tem, lahko v okviru te institucije najame tudi profesionalno opremo za simultano tolmačenje.

Prav tako je treba poudariti, da navedeni strokovnjaki izpolnjujejo zahteve strank, ki jim je v konkretni kombinaciji jezikov potrebno prevajanje, tako za učbenike in različna književna dela kot tudi za revije zatem strokovne in poljudne besedilne vsebine kot tudi za časopisne članke. Če zahtevajo neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz arabskega v grški jezik, je strankam zagotovljena tudi dodatna storitev v pogledu njihove ali sinhronizacije ali profesionalnega podnaslavljanja. Vsekakor lahko zainteresirane stranke dobijo tudi profesionalno obdelana in reklamna sporočila in serije oziroma igrane filme kot tudi informativne in zabavne oddaje zatem dokumentarne in animirane filme pa tudi otroške oddaje, risane filme in vse druge in zvočnih in video vsebine, ki jih lahko praktično takoj po prevzemanju prikazujejo, kjerkoli želijo.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvajajo profesionalno obdelavo vseh spletnih materialov, kar pa se nanaša, tako na prevajanje spletnih strani in spletnih prodajaln v tej kombinaciji jezikov kot tudi na ustrezno obdelavo programske opreme oziroma katerekoli aplikacije ali programa ter vseh drugih vsebin, ki so dostopne v okviru globalne mreže ali pa so povezane s spletom. Glede na to, da za večino njih velja pravilo o optimizaciji oziroma prilagajanje vsebin prevedenih spletnih materialov spletnemu iskanju in njenim pravilom, profesionalci seveda uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation).


Prevajanje iz arabskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v arabski jezik

Iz arabskega v grški jezik neposredno prevajamo tudi marketinške materiale in pri tem lahko obdelujemo katerikoli plakat ali reklamno zloženko ter vizitke kot tudi brošure, PR besedila ali reklamne letake oziroma kataloge pa tudi vsako drugo vsebino, ki je namenjen predvsem predstavljanju različnih storitev in izdelkov oziroma celotnega poslovanja nekega podjetja ali nekih dogodkov.

Prisotno je tudi pravilo, da stranke, ki zahtevajo obdelavo katerihkoli do zdaj omenjenih vsebin, morajo najprej izvesti tudi njihovo dostavo, kar lahko storijo na najenostavnejši način oziroma jih pošljejo elektronsko, če je to izvedljivo za konkretne materiale in če jim to ustreza. Na popolnoma enak način je lahko izvedeno tudi prevzemanje prevedenih materialov te vrste.

Da se ponovno dotaknemo obdelave dokumentov različnih vrst kot tudi katerekoli dokumentacije in omenimo tudi to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači njihovi obdelavi pristopajo ob spoštovanju veljavnih pravil. To pa pomeni, da poleg storitve, ki je povezana z neposrednim prevajanjem v tej jezični različici, posedujejo tudi pooblastila za izvedbo storitve overitve. Preprosto rečeno, najprej bo izvedeno neposredno prevajanje dokumentov iz ruskega v grški jezik in po tem se določene vsebine overjajo, in to na podlagi pooblastil, ki so dana sodnemu tolmaču. Dokumente, ki so tako obdelani, stranka lahko preda katerikoli državni instituciji in jih uporabljati ob vsaki priložnosti, saj so z vidika prava in zakona v celoti veljavni.

Posebno je pomembno, da vsakdo, ki mu je konkretna storitev potrebna za katerikoli dokument, priloži tudi izvirne vsebine na vpogled prav sodnemu tolmaču in da v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije pridobi podatke o potrebi za tako imenovano nadoveritvijo. Ko rečemo nadoveritev, mislimo na obveznost overitve s Haškim žigom, ki je poznan tudi pod imenom Apostille. Ta vrsta overitve mora biti izvedena samo tedaj, ko to določa veljavni zakon in točno je določeno, na kakšen način se dokument s tem žigom opremi na začetku obdelave in kakšen način šele po prevajanju in overitvi zapriseženega sodnega tolmača, pa so prav to tudi informacije, ki jih mora vsaka stranka pridobiti, preden vsebine dostavi v poslovalnico navedene institucije.

Predvideno je, da vsakdo, ki to želi, dokumenta prinese osebno, toda obstaja tudi možnost njihovega pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, pri čemer je pošiljanje na elektronski naslov dovoljeno samo, če se zahteva prevajanje v kratkem roku. Toda stranke, ki jih ta storitev zanima, vsekakor morajo naknadno dostaviti tudi izvirne dokumente, pri čemer je zelo pomembno, da v tem primeru izberejo možnost, ki predvideva najhitrejšo dostavo.

Poleg možnosti, da prevedene in s strani uradno pooblaščene osebe overjene dokumente, stranka osebno prevzame v predsedništvu navedene institucije, se ji ponuja tudi možnost, da jih dostavi kurirska služba. Dostava kompletno obdelanih dokumentov na naslov poteka na zahtevo stranke, ki pa je dolžna opraviti plačilo te storitve, in to v skladu sa ceno, ki jo določa kurirska služba, zadolžena za dostavo.

Poleg vseh dokumentov, ki jih je treba ob določenih priložnostih predložiti pristojnim državnim institucijam, kar pa se nanaša, na katerokoli vrsto potrdila, soglasja ali izjave (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in druga) sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi katerikoli osebni dokument (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in umrlih, osebna izkaznica, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in številni drugi).

Na zahtevo strank poteka tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v grški jezik (finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, letna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja in druga) in kompletno se obdelujejo tudi vsi dokumenti, ki so del medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga).

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo gradbenih projektov oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in po potrebi prevajajo tudi navodila za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov kot tudi vse druge dokumente, ki so uradno uvrščeni med gradbeno oziroma tehnično ali pa razpisno dokumentacijo. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo prav tako kompletno obdelujejo tudi vse pravne akte, kot so na primer sodne odločbe, pogodbe in sodni sklepi zatem licence in pravni red Evropske Unije pa tudi pritožbe in tožbe kot tudi certifikati, pooblastilo za zastopanje in drugi dokumenti, ki so povezani s sodstvom oziroma pravom.

Seveda navedeni strokovnjaki lahko iz arabskega v grški jezik neposredno prevajajo tudi vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja in poleg znanstvenih del, diplome in dodatka k diplomi ter prepisa ocen na zahtevo kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi predmetnike in programe fakultet in seminarske naloge in potrdilo o rednem šolanju kot tudi diplomske naloge, znanstvene patente in druge materiale, ki so povezane s katerokoli od teh področij.

Prevajanje potrdila o rednem šolanju iz arabskega v grški jezik

Da bi bil ta dokument pravilno obdelan, je pomembno, da najprej prevede v konkretni jezikovni različici in da potem preveden dokument overi, in to s strani uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Takšen pristop je omogočen v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford in profesionalni prevajalci ter sodni tolmači izvajajo, tako neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz arabskega v grški jezik kot tudi diplome in dodatka k diplomi, predmetnikov in programov fakultet ter prepisa ocen, potrdila o opravljenih izpitih, kompletno pa obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi diplomske pa tudi seminarske naloge ter vse druge dokumente oziroma vsebine s področja izobraževanja.

Prav tako lahko seveda izpolnijo zahteve vsaki stranki, ki v navedeni jezikovni različici zahteva obdelavo, tako za znanstvene patente in znanstvena dela kot tudi za rezultate znanstvenih raziskav oziroma za vse materiale, ki so povezani predvsem z znanostjo.

Omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki sodi med pravne akte oziroma je povezan s področjem sodstva ali prava in poleg pooblastila za zastopanje, licenc in sodnih sklepov oziroma sodb iz arabskega v grški jezik neposredno prevajajo tudi certifikate, obdelujejo pa tudi pravni reda Evropske Unije kot tudi pritožbe in tožbe ter številne druge dokumente, ki so predvsem povezani s področjem sodstva ali prava.

Prav tako lahko kompletno obdelamo tudi različne vrste dokumentacij in poleg poslovne (statut podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, revizijska poročila in druga) oziroma medicinske (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga) sodni tolmači in prevajalci pristopajo kompletni obdelavi tudi vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številni drugi).

Prav tako je treba poudariti, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v grški jezik, tako da stranke lahko dobijo prevedeno tudi osebno izkaznico in potni list oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu pa tudi prometno in vozniško dovoljenje. Omenjeni strokovnjaki lahko seveda izpolnijo tudi zahtevo vsake stranke, ki želi dobiti prevedeno potrdilo o državljanstvu ali pa potrdilo o stalnem prebivališču oziroma dovoljenje za prebivanje in potem tudi izpiske iz matičnega registra o smrti ter delovno dovoljenje kot tudi izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vse druge osebne dokumente.

Vsemu, kar smo omenili, je treba dodati tudi informacijo, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi kompletno obdelavo za različne vrste potrdil, izjav kot tudi soglasij. Pravzaprav se s tem misli na dejstvo, da so specializirani za neposredno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, pa poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o nekaznovanosti v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stanju računa v banki ter vse druge neomenjene dokumente, ki jih je ob določeni priložnosti treba predložiti.

Šepetano tolmačenje iz arabskega v grški jezik

Najprej je treba poudariti, da ta vrsta storitve sodi med specifične, ker je področje njene uporabe posebno, pa je treba zelo pazljivo analizirati dostopne informacije o samem dogodku, da bi se sprejela pravilna odločitev. Pravzaprav je pomembno omeniti, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz arabskega v grški jezik. Povsem jasno je, da se vsaka od ponujenih storitev uporablja za različne vrste dogodkov, pa je zaradi tega pomembno, da stranka dostavi podatke, ne samo o številu udeležencev ter o trajanju dogodkov, ampak tudi o celotni njegovi organizaciji. In potem ko bodo ti podatki na razpolago, bodo vsekakor tudi analizirani in potem bo tudi uradno prejeta odločitev o vrsti tolmačenja, ki bo uporabljena. V uradno ponudbo bo vnesen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če bo ocenjeno, da je prav to storitev, ki bo tudi pravilno odgovorila na zahteve tega dogodka.

V omenjeni jezikovni različici stranke prav tako lahko dobijo tudi obdelavo književnih del, pri čemer so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje učbenikov iz arabskega v grški jezik. Če za tem obstaja potreba, profesionalno prevajajo tudi časopisne članke pa tudi strokovne kot tudi ilustrirane in vse druge vrste revij.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko maksimalno korektno prevajajo tudi marketinške materiale oziroma jih obdelujejo v skladu s pravili reklamiranja in pravili grškega jezika. Torej, glede na to, da materiali obdelujejo profesionalno, lahko vsakdo, ki mu je materni jezik grški ali pa ga uporablja in pride v stik z reklamnimi zloženkami, plakati ali PR članki ter brošurami ali drugimi reklamnimi materiali, ki so prevedeni, zelo enostavno in hitro razume, kaj se predstavlja skozi te vsebine. Poleg vseh omenjenih vsebin ti strokovnjaki prav tako lahko obdelujejo tudi vizitke, če to neka stranka zahteva.

V primeru, da je izvedeno neposredno prevajanje iz arabskega v grški jezik, toda posamezna stranka z njihovo kakovostjo ni zadovoljna oziroma meni, da ji na nekem drugem mestu ni bila zagotovljena profesionalna storitev, lahko kontaktira s poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford in zahtevati storitev redakcije. Treba je tudi poudariti, da so profesionalni lektorji in korektorji dožni izvesti to storitev oziroma ob spoštovanju vseh veljavnih pravil in v ciljanem jeziku in v prevajalski stroki, prilagoditi vsebino konkretnih materialov, ki so prevedeni in stranki tako omogočiti, da konkretne vsebine brez težav uporablja.

Prevajanje besedil s področja ekonomije iz arabskega v grški jezik

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezikovni različici na zahtevo strank profesionalno prevajajo, tako strokovne kot tudi tiste besedilne vsebine, ki bodo na razpolago večjemu številu bralcev in s samim tem sodijo med poljudne in katerih tema je izključno povezana s področjem ekonomije. Prav tako iz arabskega v grški jezik neposredno prevajajo tudi filozofska in besedila s področja turizma pa tudi vsa tista, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja, prava in psihologije oziroma menedžmenta, znanosti in komunikologije, po potrebi pa obdelujejo tudi vsebine, ki se ukvarjajo s tematiko s področij informacijskih tehnologij, marketinga in izobraževanja kot tudi gradbene industrije, farmacije, medicine in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prav tako bodo poskrbeli za to, da čim bolje in čim hitreje odgovorijo na zahteve posamičnih strank, ki jim je potrebna obdelava spletnih vsebin v navedeni jezikovni različici oziroma vseh tistih materialov, ki so povezani z globalnim omrežjem ali pa na njem objavljeni. Poleg spletnih prodajaln in katalogov iz arabskega v grški jezik neposredno prevajamo tudi spletne strani, prevajalci in sodni tolmači pa vsekakor obdelujejo tudi različne programe in aplikacije oziroma vse druge spletne materiale. Glede na to, da popolnoma obvladaj tudi uporabo vseh pravila, ki so povezana s prilagajanjem konkretnih vsebin spletnemu iskanju, seveda uporabljajo tudi smernice, ki jih predvideva SEO (Search Engine Optimisation), kadarkoli je to potrebno. Na ta način lastniki konkretnih spletnih materialov pravzaprav dobijo dvojno storitev, saj poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezični kombinaciji imajo na razpolago tudi optimizirane vsebine, ki so maksimalno usklajene s pravili spletnega iskanja in ki bistveno bolje kotirajo.

V okviru omenjene institucije so zaposleni tudi strokovnjaki, ki strankam omogočajo, tako podnaslavljanje prevedenih video in zvočnih vsebin različne vrste kot tudi njihovo sinhronizacijo. S tem ima vsaka stranka, ki jo iz arabskega v grški zanima neposredno prevajanje serij jezik pa tudi reklamnih sporočil oziroma filmov različne tematike in vrste (dokumentarni, animirani, igrani, risani) ali pa televizijskih in radijskih oddaj (izobraževalne, informativne, otroške, zabavne in druge) priložnost dobiti tako obdelane vsebine, ki jih lahko zelo hitro prikazuje na določenem mediju ali v kinematografu.

Cena prevajanja iz arabskega v grški jezik

  • Iz arabskega v grški je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!