Prevajanja iz arabskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zainteresiranim strankam Prevajalski center Akademije Oxford omogoča, da v predstavništvu dobijo storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz arabskega v hrvaški jezik.

Glede na to, da so člani ekipe in prevajalci in sodni tolmači, to pomeni, da stranke, ki v omenjeni jezikovni različici zahtevajo obdelavo dokumentov, pravzaprav poleg osnovne storitve dobijo tudi dodatno v pogledu overitve prevedenega dokumenta katerekoli vrste. Praktično rečeno, namen takšnega načina obdelave je, da se konkretnim dokumentom zagotovi veljavnost pred zakonom, saj se z žigom zapriseženega sodnega tolmača potrjuje enakost prevoda izvirniku.

Poleg vseh osebnih dokumentov (potni list, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi) ti strokovnjaki na zahtevo strank v skladu s pravili obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno pa tudi razpisno in tehnično dokumentacijo (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi).


Prevajanje iz arabskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v arabski jezik

Iz arabskega v hrvaški jezik vsekakor neposredno prevajamo tudi pravne akte in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo, tako različne vrste pogodb, pooblastilo za zastopanje in sodne odločbe ter sodbe kot tudi pritožbe, pravni red Evropske Unije in certifikate zatem sodne sklepe in tožbe pa tudi licence vseh vrst oziroma številne druge dokumente, ki se nanašajo na področje prava oziroma so povezani s sodstvom.

Seveda zainteresirana stranka lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo vseh vrst izjav kot tudi potrdil in soglasij, kot so na primer potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o samskem stanu kot tudi soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o stanju računa v banki oziroma številni drugi trenutno neomenjeni dokumenti, ki se v določenih situacijah predajajo pristojni instituciji.

Ti strokovnjaki poskrbijo tudi za neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v hrvaški jezik, pri čemer kompletno obdelujejo, tako zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse druge dokumente, ki jih do zdaj nismo omenili in sodijo v to vrsto dokumentacije.

Poleg tega so prevajalci in sodni tolmači specializirani, da odgovorijo tudi na zahteve tistih posameznikov, ki jim je v konkretni jezikovni različici potrebno prevajanje za številne dokumente s področja, tako znanosti kot tudi izobraževanja. To pravzaprav pomeni, da na njihovo zahtevo prevajajo potrdilo o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o opravljenih izpitih in znanstvene patente in dela kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole zatem predmetnike in programe fakultet, seminarske naloge in prepis ocen pa tudi diplomske naloge in vse druge vsebine, ki se tičejo teh področij.

Poleg vseh do zdaj omenjenih dokumentov se bodo navedeni strokovnjaki potrudili, da v čim krajšem roku prevedejo tudi ustanovitveni akt oziroma statut podjetja zatem vse vrste poslovnih poročil, kot so letna, finančna in revizijska in poslovne odločitve in fakture pa tudi sklep o ustanovitvi pravnih oseb oziroma vse ostale dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo, saj so povezani za delovanjem določenega podjetja ali posameznika.

Stranke, ki se zanimajo za to storitev, morajo najprej biti seznanjene z dejstvom, da je z zakonom točno opredeljeno, po katerem principu se pristopa overitvi, saj se od pooblaščenih sodnih tolmačev zahteva, da primerjajo izvirni in prevedeni dokument, preden postavijo svoj žig. Razlog za to pa je v tem, da žig sodnega tolmača predstavlja dokaz, da gre za istovetne dokumente. Če pri tem opazi neke napake, je dolžan stranki omogočiti profesionalno redakcijo, kar predstavlja storitev, ki jo v okviru omenjene institucije izvajajo izkušeni lektorji in korektorji. Njena uporaba ima za cilj, da se opažene napake odpravijo, tako da sodni tolmač lahko brez kakršnihkoli ovir pristopi overi in navedena storitev se uporablja tudi za vse druge vsebine, v katerih bodo zaznane napake.

Vsak posameznik, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v hrvaški jezik, mora seveda priložiti izvirnike, pa se postopek dostave razlikuje glede na druge vsebine, saj njih stranke lahko preprosto pošljejo na elektronski naslov in jih tako prav tako tudi prevzamejo, ko bo obdelava končana. Izvirne dokumente na vpogled pošiljajo ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, na razpolago pa je tudi možnost, ki vključuje osebno dostavo teh materialov v poslovalnico konkretne institucije.

Od stranke, ki se zanima za posebej hitro prevajanje kateregakoli dokumenta, se vsekakor zahteva spoštovanje pravila, ki je povezana s pošiljanjem izvirnih dokumentov, toda pred tem ima pravico, da jih skenira in pošlje na elektronski naslov poslovalnice, da bi bil postopek hiter.

Vsaka zainteresirana stranke ima pravico, da se odloči, ali ji bodo kompletno obdelani dokumenti dostavljeni na hišni naslov ali pa jih bo osebno prevzela v prostorih poslovalnice. Prva možnost predvideva angažiranje določene kurirske službe, in ta stranka mora morati storitev dodatno plačati, in to izključno v skladu s cenikom, veljavnim v okviru službe za dostavo.

Obstaja zelo pomembna informacija, s katero morajo biti seznanjene absolutno vse stranke, ki jih zanima obdelava dokumentov v navedeni jezikovni različici in je povezana za overitvijo s posebno vrsto žiga. Mislimo na tako imenovani Apostille žig, ki je poznan tudi kot Haški, strokovnjaki te institucije pa nimajo dovolj pooblastil, da bi izvedli konkretno vrsto overitve. Preprosto povedano, z omenjenim žigom se ne opremlja vsak dokument, ki se prevaja, ampak pravni akti točno določajo, kdaj se izvaja ta vrsta overitve in po točno katerem principu za določeni dokument. Prav zato je tudi pomembno, da vsaka stranka vzame nase zbiranje informacij o tej vrsti overitve in da izve, ali je obvezna za njene dokumente in kdaj se izvaja oziroma ali overitev s Haškim žigom poteka na koncu ali na začetku tega procesa. S samim tem olajša najprej sebi, ker ve, kam je treba najprej odnesti dokument in na kakšen način bo dokument obdelan oziroma kako dolgo bo ta postopek trajal.

Vsekakor so na razpolago tudi določene dodatne storitve, ki znatno olajšujejo strankam, tako da vsi tisti, ki jih zanima neposredno prevajanje serij in filmov iz arabskega v hrvaški jezik imajo, lahko v okviru te institucije angažirajo strokovnjake, ki bodo izvedli podnaslavljanje teh in številnih drugih video in zvočnih materialov ter njihovo sinhronizacijo. Seveda prevajalci in sodni tolmači profesionalno odgovorijo tudi na zahteve posameznikov in prevajajo, tako igrane filme kateregakoli žanra kot tudi dokumentarne pa tudi risane in animirane oziroma reklamna sporočila in serije ter oddaje različne vsebine, kot so na primer informativne, otroške, zabavne, izobraževalne in druge oziroma absolutno vse video pa tudi zvočne materiale.

V uradni ponudbi je tudi storitev, ki vključuje profesionalno obdelavo revij in časopisnih člankov pa tudi književnih dela s področja poezije ali proze kot tudi besedilnih materialov različne vrste in učbenikov.

Tolmačenje v tej jezikovni različici je prav tako na seznamu storitev, ki jih na zahtevo izvajajo sodni tolmači in prevajalci, toda stranke, ki so zanjo zainteresirane, morajo vedeti, da so specializirani, tako za šepetano kot tudi za konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz arabskega v hrvaški jezik. Da bi bila izbrana ustrezna storitev za neki dogodek, je potrebno, da se izvede profesionalna analiza vseh podatkov o njem, pri čemer mislimo predvsem na predvideno trajanje in na število udeležencev. Toda, vsekakor je treba poudariti, da so koristni tudi podatki o sami lokaciji prirejanja tega dogodka pa tudi o njegovi organizaciji in vse te podatke morajo stranke pravočasno posredovati v poslovalnico. Poleg omenjene storitve strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je ta vrsta tolmačenja usklajena z zahtevami dogodkov.

Na zahtevo strank prav tako lahko prevajajo tudi različne vrste marketinških materialov. Poleg plakatov, reklamnih letakov in vizitk, ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi reklamne zloženke in kataloge kot tudi brošure in druge materiale s področja marketinga.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci zainteresiranim strankam omogočajo neposredno prevajanje spletnih vsebin iz arabskega v hrvaški jezik, kar vključuje, ne samo profesionalno obdelavo spletnih strani, ampak tudi programov oziroma spletnih katalogov ter različnih vrst aplikacij spletnih prodajaln in na splošno vseh tistih vsebin, ki so povezane z računalništvom in dostopne v okviru spleta. Ko je to potrebno, ti strokovnjaki uporabljajo tudi smernice, ki so povezane z optimizacijo konkretnih materialov, kar pomeni, da če na pravilen način implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation). Tako bo konkretnim vsebinam maksimalno poboljšan položaj v iskanju in zainteresirane stranke bodo lažje prihajale do potrebnih informacij, kar ima pozitiven vpliv tudi na poslovanje lastnikov teh vsebin.

Prevajanje besedil s področja turizma iz arabskega v hrvaški jezik

Stranke lahko v omenjeni jezikovni različici dobijo profesionalno prevedene, tako strokovna kot tudi poljudna besedila, katerih tema je povezana s področjem turizma. Poleg njih prevajalci in sodni tolmači lahko iz arabskega v hrvaški jezik neposredno prevajajo tudi besedila s področja ekonomije pa tudi tista, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije, menedžmenta in filozofije oziroma marketinga, ekologije in varstva okolja in sociologije, prava in izobraževanja. Vsekakor se bodo potrdili ugoditi tudi vsem zahtevam tistih posameznikov, ki jim je konkretni jezikovni različici potrebno prevajanje besedil s področij psihologije, financ in medicine pa tudi komunikologije zatem farmacije in vseh drugih znanstvenih disciplin, ki sodijo v družbene ali naravoslovne vede.

Omenjeni strokovnjaki se bodo potrdili, da v primeru potrebe prevedejo tudi katerekoli književno delo, ne glede na to, ali je poetsko ali prozno kot tudi učbenike. Poleg tega so specializirani za obdelavo ilustriranih in strokovnih revij kot tudi časopisnih člankov različne tematike.

Moramo omeniti tudi to, da zainteresirane stranke lahko angažirajo te strokovnjake, da izvedejo neposredno prevajanje spletnih vsebin iz arabskega v hrvaški jezik oziroma vseh tistih materialov, ki so ali dostopne na spletu ali pa so povezane z računalništvom. Poleg spletnih prodajaln in katalogov sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno profesionalno prevajajo tudi programsko opremo katerekoli vrste in seveda spletne strani. Ker odlično poznajo pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation), jih v primeru potrebe tudi uporabijo. Na ta način stranka poleg prevajanja dobi tudi storitev optimizacije konkretnih materialov s spletnim iskanjem, kar ima za posledico njihov boljši položaj, tako da bodo zadovoljni tudi njihovi lastniki.

Poleg omenjenih strokovnjakov Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi korektorje oziroma profesionalne lektorje, ki na zahtevo strank zagotavljajo storitev redakcije. Gre za to, da obstajajo osebe, ki trdijo, da je zelo enostavno zvesti prevajanja iz arabskega v hrvaški jezik za različne vsebine, toda tega kljub ne izvedejo ob spoštovanju pravil, pa lahko mirno rečemo, da konkretne materiale obdelajo nestrokovno in da v njih mrgoli napak. V tem primeru je potrebno, da se izvede lektura oziroma uporabijo vsa pravila, ki jih določa korektura, da bi se ti materiali kasneje lahko uporabljali.

Prevajanje informativnih oddaj iz arabskega v hrvaški jezik

Da bi bila absolutno vsakomur, ki želi to storitev dobiti za radijske ali televizijske informativne oddaje, omogočena profesionalna obdelava, Prevajalski center Akademije Oxford zagotavlja tudi dodatne storitve v pogledu sinhronizacije konkretnih vsebin ali pa njihovega podnaslavljanja. Poleg informativnih iz arabskega v hrvaški jezik neposredno prevajamo tudi izobraževalne oddaje pa tudi tiste, ki imajo zabavni značaj, pri čemer prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji lahko prevajajo, tako igrane filme kateregakoli žanra kot tudi dokumentarne pa tudi animirane oziroma risane, ter reklamna sporočila, serije in vse druge video in zvočne materiale.

Seveda na ustrezen način izpolnjujejo tudi zahteve posameznika, ki mu je potrebna obdelava reklamnih vsebin, tako da po potrebi prevajajo, tako PR članke, vizitke in reklamne letake kot tudi kataloge zatem plakate, zloženke in brošure oziroma absolutno vse vsebine, ki so usmerjene predvsem na reklamiranje storitev ali izdelkov različne vrste. S ciljem, da stranka dobi zares profesionalno storitev, se sodni tolmači in prevajalci najprej trudijo, da kakovostno obdelajo samo sporočilo, ki ga vsebujejo konkretni materiali in ga prevedejo v duhu ciljnega jezika, da bi osebam, ki jim je ta materni in ki se bodo srečali s temi vsebinami, omogočili lažje razumevanje, kaj se reklamira.

Pri organizaciji dogodka katerekoli vrste, na katerem naj bi bili prisotni izvorni govorci hrvaškega oziroma arabskega jezika, omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo šepetano pa tudi konsekutivno in simultano tolmačenje iz arabskega v hrvaški jezik. Vsaka od teh storitev je predvidena za dogodek, ki zahteva predvideva določeno število udeležencev in trajanje, pa se na podlagi teh podatkov tudi lahko določi, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena. To pa pomeni, da je vsaka zainteresirana stranka dolžna posredovati prav te informacije, pri čemer je zaželeno, da konkretne strokovnjake obvesti tudi o sami organizaciji in toku dogodkov pa tudi o lokaciji, na kateri bo potekal. Posebej je treba poudariti, da ta institucija pod izjemno ugodnimi pogoji ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje dovoljenje za prebivanje iz arabskega v hrvaški jezik in overitev sodnega tolmača

Samo, če se poleg prevajanja dovoljenja za prebivanje iz arabskega v hrvaški jezik izvede tudi overitev z žigom osebe, ki je s strani predpisanih institucij pooblaščena oziroma sodnega tolmača, lahko šteje, da je dokument pravilno obdelan. Seveda to storitev prav po tem principu izvajajo prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

In glede na to, da predpisi določajo, kako točno mora potekati postopek overitve, je treba poudariti, da je vsaka stranka dolžna spoštovati vsa veljavna pravila, pri čemer mislimo predvsem na pošiljanje izvirnih dokumentov na vpogled omenjenemu strokovnjaku.

V okviru državnih institucij, ki so za to pristojne, mora vsak posameznik informacijo o potrebi za overitvijo s Haškim žigom, ki je poznan tudi pod imenom Apostille. Osnovni razlog, zaradi katerega to posebej poudarjamo, so pooblastila omenjenih strokovnjakov, v katera ne sodi tudi ta vrsta overitve, tako da je stranke ne morejo dobiti v okviru navedene institucije.

Če je nekomu potrebna obdelava omenjenega ali kateregakoli drugega osebnega dokumenta, lahko pričakuje maksimalno profesionalno storitev, saj ti strokovnjaki poleg dovoljenje za prebivanje kompletno obdelujejo tudi delovno dovoljenje oziroma prometno in vozniško, prevajajo pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču zatem potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in druge osebne dokumente.

Če je to potrebno strankam, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo absolutno vse vrste dokumentacij in v ponudbi je, tako neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v hrvaški jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in druga) kot tudi poslovne dokumentacije (statut podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture in druga).

Seveda storitev, ki je povezana s prevajanjem v konkretni jezični kombinaciji, vključuje tudi profesionalno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki jih različne državne službe zahtevajo od posameznikov. To se najprej nanaša na potrdilo o nekaznovanosti in na potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi na soglasje za zastopanje zatem potrdilo o višini dohodkov, kot tudi potrdilo o samskem stanu in o stanju računa v banki in na številne druge vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav.

Poleg gradbenih projektov prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki sestavljajo, ne samo gradbeno, ampak tudi razpisno in tehnično dokumentacijo, tako da poleg omenjenega izvajajo tudi prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz arabskega v hrvaški jezik oziroma deklaracij izdelkov in navodila za uporabo in drugih dokumentov, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Poleg kompletne obdelave diplomskih in seminarskih nalog oziroma znanstvenih del katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti, stranke v okviru predstavništva te institucije pričakuje tudi profesionalna obdelava vseh tistih dokumentov, ki so na kakršenkoli način povezani s področjem znanosti in izobraževanja. Na prvem mestu mislimo na prevajanje diplome in dodatka k diplomi ter potrdila o opravljenih izpitih in prepisa ocen oziroma na kompletno obdelavo spričeval osnovnih in srednjih šol zatem rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju pa tudi znanstvenih patentov in predmetnikov ter programov fakultet oziroma vseh drugih dokumentov, ki so na določen način povezani z navedenima področjema.

Treba je reči tudi to, da zainteresirane stranke lahko navedene strokovnjake zadolžijo za kompletno obdelavo vseh sodnih odločb in sodb oziroma sodnih sklepov, tožb in pritožb pa tudi pravnega reda Evropske Unije, certifikatov in sodnih pogodb oziroma pooblastila za zastopanje in licenc ter drugih dokumentov, ki veljajo za pravne akte, ker so povezani s področjem sodstva ali prava.

Cena prevajanja iz arabskega v hrvaški jezik

  • Iz arabskega v hrvaški je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!