Prevajanja iz arabskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zahvaljujoč dejstvu, da omenjena institucija zaposluje strokovnjake, ki odlično poznajo oba jezika, je zainteresiranim strankam omogočeno tudi neposredno prevajanje iz arabskega v turški jezik. Posebej moramo poudariti, da se konkretna storitev nanaša in na obdelavo vsebin različne vrste v pisani obliki pa tudi na tolmačenje.

Vsi, ki jih to zanima, morajo vedeti, da Prevajalski center Akademije Oxford obdelavo vsebin izvaja v skladu s pravili stroke in da so v ponudbi tudi storitve, ki so specifične v tem pogledu, da so dostopne samo v okviru te institucije.

Pomembno je poudariti, da vsaka stranka, ki v omenjeni jezikovni različici zahteva prevajanje dokumentov katerekoli vrste, ima na razpolago tudi storitev, ki jo izvaja sodni tolmač in predvideva overitev prevedenega dokumenta. S takšnim postopkom je zagotovljena pravna veljavnost, saj ko omenjeni strokovnjak postavi svoj žig, pravzaprav uradno potrjuje, da gre za vsebino, ki je popolnoma enaka izvirniku.


Prevajanje iz arabskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v arabski jezik

Ker je zelo pomembno, da se neposredno pred začetkom postopka uradne overite preveden dokument katerekoli vrste primerja z izvirnim, se od vsake stranke posamezno pričakuje, da svojo obveznost v celoti izpolni in da v trenutku prinašanja ali dostave vsebin na obdelavo, priloži tudi izvirne dokumente. Njih lahko osebno prinese v predstavništvo te institucije pa tudi pošlje, tako s priporočeno pošiljko “ Pošte Slovenije” kot tudi preko kurirske službe.

Seveda vsaka stranka lahko tudi izbere, na kakšen način bo prevzela dokumente po končani obdelavi. Najprej ji je ponujena možnosti, da to stori osebno, vsekakor pa se lahko opredeli tudi za dostavo pošiljke na naslov. Vsekakor se mora zavedati, da konkretno storitev izvaja kurirska služba in da se zaračunava popolnoma ločeno od prevajanja, tako da jo morate plačati v trenutku prevzemanja, pri čemer višino nadomestila določa prav ta služba.

Na razpolago je tudi nujno prevajanje dokumentov iz arabskega v turški jezik in da bi zaposleni v okviru te institucije lahko izpolnili zahtevo posameznika in mu omogočili, da kompletno obdelan katerikoli dokument dobi v tako kratkem roku, morajo stranke skenirane vsebine najprej poslati na elektronski naslov in šele potem priložijo tudi izvirne dokumente. Treba je poudariti, da je njena obveznost, da se popolnoma drži postavljenega roka, tako mora dostavo izvesti na tisti način, ki je najhitrejši v danem trenutku.

Glede na to, da zakon zahteva overitev z Apostille žiga za točno določene dokumente in po jasno določenem principu in da sodni tolmači in prevajalci te institucije nimajo pravice, da dokumente overijo s tako imenovanim Haškim žigom, vsaki stranki predlagamo, da podatke o tem samostojno pridobi. Vsekakor se mora zavedati, da v sklopu okrožnih sodišč delujejo službe, ki so pristojne za to vrsta overitve in od zaposlenih morajo izvedeti tudi, ali je konkretni žig obvezen in ali se na ta dokument postavlja, preden obdelavi pristopijo omenjeni strokovnjaki ali pa po tem.

Vse dokumente, ki sestavljajo, tako medicinsko (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) kot tudi poslovne dokumentacije (fakture, revizijska poročila, statut podjetja, letna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številna druga) zaposleni v okviru navedene institucije na prvem mestu prevajajo v želeni jezični kombinaciji in v skladu s pooblastili, ki jih posedujejo in potem izvedejo tudi overitev.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz arabskega v turški jezik pa tudi potrdila o stalnem prebivališču, vozniškega in prometnega dovoljenja kot tudi potnega lista, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma osebne izkaznice, delovnega in dovoljenja za prebivanje oziroma absolutno vseh osebnih dokumentov.

Strokovnjaki, ki jih konkretna institucija zaposluje, so specializirani tudi za obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi deklaracij izdelkov, gradbenih projektov in navodila za uporabo ter vseh drugih dokumentov, ki v tem trenutku niso navedena in se uradno obravnavajo kot del gradbene in tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelujejo zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in potrdilo o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet, ampak tudi diplomo in dodatek k diplomi zatem potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi ostale dokumente, ki so v prvi vrsti povezani z izobraževanjem. Vsekakor lahko prevajajo tudi diplomske in seminarske naloge katerekoli tematike pa tudi vse tiste vsebine, ki se na določen način tičejo znanosti, ko so znanstvena dela oziroma patenti, rezultati znanstvenih raziskav in drugi.

Prav tako lahko iz arabskega v turški jezik neposredno prevajamo tudi potrdilo o samskem stanu pa tudi vse druge vrst, tako potrdil kot tudi izjav oziroma soglasij. Poleg že omenjenega, prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in vse druge nenavedene dokumente, ki stranke morajo predložiti različnim državnim institucijam.

Treba je poudariti tudi to, da imajo zainteresirane stranke pravico od teh strokovnjakov zahtevati kompletno obdelavo, tako za sklepe o razvezi zakonske zveze, licence vseh vrst in sodne odločbe ter pogodbe in pooblastilo za zastopanje kot tudi za pritožbe, certifikate in tožbe pa tudi za sodne sklepe, pravni red Evropske Unije in druge pravne akte.

Seveda lahko v konkretni kombinaciji jezikov izvedemo tudi storitev tolmačenja, vsem strankam pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najboljšimi pogoji na tržišču. Vse za tolmačenje iz arabskega v turški jezik zainteresirane stranke, so pred izdelavo ponudbe dolžne dostaviti vse detajle v zvezi z dogodkom, saj poleg simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji, ti strokovnjaki lahko zagotovijo tudi storitev konsekutivnega pa tudi šepetanega tolmačenja. Pri oblikovanju ponudbe se analizirajo informacije o trajanju dogodkov in o številu oseb, ki bodo prisotne, v poštev pa se vzamejo tudi podatki o lokaciji oziroma o konceptu organizacije.

Vse vsebine, ki so povezane s področjema spleta, oziroma marketinga bodo prav tako prevedene v tej jezični kombinaciji, če se bo to zahtevalo. Poleg spletnih strani, brošur in katalogov pa tudi reklamnih letakov, zloženk in plakatov se obdelujejo tudi vizitke zatem spletne prodajalne in programi ter aplikacije, PR besedila in brošure oziroma absolutno vse vsebine, ki so povezane z enim in z drugim omenjenim področjem. Vsekakor je treba, da se pri obdelavi spletnih materialov v skladu s pravili uporabljajo tudi SEO orodja (Search Engine Optimisation), da bi bilo njihovo mesto v globalnem iskanju precej boljše kot prej.

Glede na to, da so v predstavništvu te institucije zaposleni profesionalni lektorji pa tudi korektorji z večletnimi delovnimi izkušnjami, oni pristopajo profesionalni redakciji, če to posameznik zahteva.

Prav tako lahko iz arabskega v turški jezik neposredno prevajamo informativne oddaje pa tudi tiste, ki so izobraževalnega oziroma zabavnega značaja kot tudi serije. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo, tako igrane in dokumentarne filme kot tudi risane oziroma animirane filme in reklamna sporočila kot tudi vse druge vrste video in zvočnih vsebin. Vsak stranka bo seznanjena tudi z dodatnimi storitvami, saj ta institucija omogoča sinhronizacijo vseh teh vsebin pa tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje.

Če to stranka uradno zahteva navedeni strokovnjaki v konkretni jezični različici prevajajo tudi časopisne članke katerekoli tematike in vsebino revij oziroma književna dela ter učbenike kot tudi strokovna besedila, ki se ukvarjajo s temo v zvezi s katerokoli znanstveno disciplino pa tudi poljudne besedilne vsebine.

Simultano tolmačenje iz arabskega v turški jezik

Ena od storitev, ki je povezana s tolmačenjem iz arabskega v turški jezik, je vsekakor tudi simultano tolmačenje, toda sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu s potrebami izvajajo tudi šepetano tolmačenje kot tudi konsekutivno v tej jezični različici. Uradno se ponudba za konkretno storitev lahko oblikuje šele po izvedeni analizi razpoložljivih informacij, predvsem pa je pomembno, da se posredujejo podatki o številu oseb, ki se bodo udeležile določenega dogodka kot tudi o njegovem točnem trajanju oziroma o prostoru, v katerem naj bi potekal. Ker je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, to pomeni, da imajo zainteresirane stranke najeti opremo vrhunske kakovosti, in to po ceni konkretne storitve, s katero bodo zagotovo več kot zadovoljne.

S ciljem, da vsaki stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje spletnih strani pa tudi vseh drugih spletnih vsebin (programi, spletni katalogi, različne vrste aplikacij, spletne prodajalne in drugi) iz arabskega v turški jezik, omogočijo vrhunsko storitev, prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi vsa pravila, ki so povezana z optimizacijo teh vsebin. Gre za to, da poznajo pravilno implementacijo SEO orodij (Search Engine Optimisation), tako da jih uporabljajo pri prevajanju različnih spletnih vsebin. Na kratko rečeno, namen optimizacije je zagotavljanje prepoznavnosti teh materialov, kar ima posebej pozitivni vpliv na njihovo kotiranje oziroma na vidljivost pri spletnem iskanju, kar ima za posledico, da v relativno kratkem roku dosežejo položaj na prvi strani iskanja za določene ključne besede.

Posamezniki, ki želijo v tej jezikovni različici dobiti prevod katerikoli besedilne vsebine, ne glede na to, ali gre za strokovna besedila, ali pa za tista, ki bodo predstavljena večjemu številu bralcev, lahko zadolžijo omenjene strokovnjake, ki so prav tako specializirani tudi za profesionalno prevajanje besedil iz arabskega v turški jezik. Treba je posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko med drugim v tej jezični kombinaciji obdelujejo, tako besedila s področja družbenih ved kot tudi tiste, katerih tema je povezana s katerokoli znanstveno disciplino, ki sodi med v naravoslovne vede. Da malo pojasnimo to, predvideno je, da prevajajo vse besedila s področij turizma, komunikologije, marketinga ter ekologije in varstva okolja oziroma znanosti, menedžmenta, izobraževanja in farmacije pa tudi tiste, katerih tema je usmerjena na področje informacijskih tehnologij, farmacije, psihologije in ekonomije ter gradbene industrije, politike in vseh drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje gradbenih projektov iz arabskega v turški jezik

Na podlagi zahtev strank, lahko izvedemo maksimalno profesionalno prevajanje gradbenih projektov iz arabskega v turški jezik, toda strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford poskrbijo tudi za izvedbo njihove overitve.

Točneje, gre za overitvi z žigom osebe, ki za to poseduje ustrezna pooblastila oziroma sodnega tolmača, ta postopek pa ima za cilj, da potrdi enakost vsebine prevedenega in izvirnega dokumenta. Prav to je tudi osnovni razlog, zaradi katerega je vsak posameznik dolžan omenjenemu strokovnjaku priložiti izvirnike na vpogled.

Pričakuje se, da zainteresirane stranke stranka pridobi tudi vse potrebne informacije o overitvi s posebno vrsto žiga, ki je poznana tudi kot Haški oziroma Apostille in za katero prevajalci in sodni tolmači te institucije niso pooblaščeni.

Ne samo, da omenjeni strokovnjaki obdelujejo gradbene projekte, ampak tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi tehnično dokumentacijo pa tudi razpisno, kar pomeni, da med drugim pristopajo prevajanju laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in deklaracij izdelkov oziroma navodil za uporabo in številnih drugih dokumentov, ki uradno štejejo kot del teh vrst dokumentacij.

Specializirani so tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v turški jezik, v okviru katerega izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o državljanstvu in potnega lista kompletno obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze zatem delovno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti, osebno izkaznico, prometno dovoljenje in druge osebne dokumente.

Poleg specifikacije farmacevtskih izdelkov sodni tolmači in prevajalci na zahtevo zainteresiranih strank prevajajo tudi zdravniške izvide zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Seveda stranke lahko dobijo tudi preveden katerikoli dokument, ki se nanaša, tako na področje znanosti kot tudi na področje izobraževanja. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih in diplome ter dodatka k diplomi omenjeni strokovnjaki kompletno lahko obdelujejo predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol zatem znanstvene patente in prepis ocen kot tudi potrdilo o rednem šolanju. Seveda, če to stranka zahteva, prevajajo tudi diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela oziroma vse vsebine, ki so z omenjenimi področji ozko povezani.

Na razpolago je tudi storitev, ki vključuje profesionalno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v turški jezik, kot so na primer pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze in sodne odločbe oziroma tožbe pa tudi licence, pogodbe in sodni sklepi kot tudi pooblastilo za zastopanje in pritožbe pa tudi različne vrste certifikatov oziroma vse dokumente, ki so povezani predvsem, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili prav tako lahko obdelujejo tudi različne vrste potrdil, soglasij in izjav. To pa pomeni, da stranke v tej instituciji lahko dobijo prevedeno potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu kot tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o višini dohodkov in številne druge dokumente, ki jih je v določenih situacijah treba predložiti pristojnim službam.

Če obstaja potreba, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje sklepov o ustanovitvi pravne osebe iz arabskega v turški jezik pa tudi ustanovitvenega akta podjetja zatem revizijskih poročil, faktur in poslovnih odločitev oziroma letnih poslovnih poročil, statuta podjetja in finančnih poročil in vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Prevajanje reklamnih zloženk iz arabskega v turški jezik

Poleg tega bo izpolnjena zahteva vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje reklamnih letakov iz arabskega v turški jezik, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači določeno sporočilo, ki je namenjeno potencialnim strankam in ga vsebujejo različne vrstme reklamnih vsebin, maksimalno prilagodijo vsem pravilom, ki veljajo v ciljanem jeziku. Predvsem zahvaljujoč takšnemu postopku se izvornim govorcem turškega jezika ponuja možnost, da zelo enostavno razumejo, kar se predstavlja, ne samo skozi reklamne zloženke, ampak tudi skozi brošure in kataloge oziroma plakate pa tudi PR članke in druge marketinške materiale. Posebej moramo poudariti, da kogarkoli to zanima, lahko te strokovnjake angažira tudi, če želi neposredno prevajanje vizitk v navedeni jezikovni različici.

Če se zgodi, da posameznik navedeno storitev, in to za vse vrste materialov, dobi s strani nekoga, ki ni profesionalec oziroma obdelavi ne pristopi na ustrezen način, se mora za te vsebine izvesti strokovna redakcija. Prav to je storitev, za katero so usposobljeni korektorji in lektorji, prav tako člani ekipe poslovnica Prevajalskega centra Akademije Oxford. Potem ko stranka dostavi tako obdelane vsebine, oni uporabljajo pravila, tako lekture kot tudi korekture in vsebino določenih materialov prilagajajo vsem pravilom, ki veljajo in v prevajalski stroki in v turškem jeziku.

Vsekakor je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo zainteresiranih strank iz arabskega v turški jezik neposredno prevajajo tudi učbenike. Seveda bo izpolnjena tudi zahteva vseh tistih posameznikov, ki v omenjeni jezikovni različici želijo dobiti profesionalno obdelavo za različna književna dela kot tudi revije in časopisne članke.

Treba je poudariti, da so v ekipi predstavništva te institucije tudi številni drugi strokovnjaki in med drugim tu so tukaj tudi profesionalni podnaslavljalci kot tudi posamezniki, ki so usposobljeni za izvedbo strokovne sinhronizacije vsebin različne vrste. Iz tega razloga ima vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz arabskega v turški jezik, na razpolago tudi te dve možnosti, tako da lahko dobi podnaslovljeno ali sinhronizirano vsebino. Poleg serij in risanih oziroma animiranih, dokumentarnih in igranih filmov različnih žanrov lahko obdelujejo tudi zabavne in informativne oddaje, ki bodo prikazane, tako na televiziji kot tudi na radijskih postajah zatem reklamna sporočila in vse druge vsebine te vrste.

Cena prevajanja iz arabskega v turški jezik

  • Iz arabskega v turški je 35 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 40 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!