Prevajanja iz arabskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Čeprav na prvem mestu ekipo te institucije sestavljajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, je vsekakor treba omeniti tudi številne druge strokovnjake, katerih specialnost je na določeni način povezana z neposrednim prevajanjem iz arabskega v ruski jezik.

Vsekakor je treba tudi omeniti to, da profesionalni korektorji in lektorji strankam zagotavljajo možnost, da dobijo storitev redakcije. Poleg njih Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi osebe, ki strankam omogočajo, tako profesionalno sinhronizacijo različnih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje. Točneje to pomeni, da ima vsaka stranka v omenjeni jezični kombinaciji poleg prevajanja filmov in serij oziroma oddaj različne vsebine in namena kot tudi reklamnih sporočil in drugih video in zvočnih materialov možnost, da angažira te strokovnjake, da bi na ta način dobila njihovo kompletno obdelavo.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje revij in časopisnih člankov iz arabskega v ruski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični različici obdelujejo tudi učbenike kot tudi katerikoli besedilo pa tudi dela beletrije oziroma romane in druga, tako prozna kot tudi poetska književna dela.


Prevajanje iz arabskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v arabski jezik

V primeru, ko je nekomu potrebno tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, je pomembno poudariti, da ti strokovnjaki zagotavljajo storitev, tako šepetanega in simultanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja, zainteresiranim strankam pa je omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako je predvideno, da stranke lahko dobijo profesionalno obdelane vse vrste materialov s področja marketinga in glede na to, da omenjeni strokovnjaki posedujejo visok raven poznavanja področja reklamiranja kot tudi izkušnje pri obdelavi teh vsebin, moramo tudi poudariti, da se osredotočajo tudi na pravilno uporabo konkretnih marketinških smernic. S spoštovanjem teh načel določeno sporočilo, ki ga ti materiali nosijo, na najboljši način prenesejo izvornim govorcem ruskega jezika. Ne samo, da iz arabskega v ruski jezik neposredno prevajajo plakate, ampak izpolnjujejo zahteve stranke in izvajajo profesionalno obdelavo PR besedil, reklamnih letakov in vizitk pa tudi brošur zatem reklamnih zloženk, katalogov in drugih materialov, ki so povezani z reklamiranjem, tako podjetja kot tudi določenih storitev ali izdelkov.

Navedeni strokovnjaki prav tako profesionalno obdelujejo vse tiste materiale, ki so dostopni na spletu, ali pa so na določen način povezani z njim, oziroma pri njihovem prevajanju uporabijo tudi vsa pravila, ki so povezana s prilagajanje oziroma njihovo optimizacijo za brskalnike (SEO - Search Engine Optimisation). Ne samo da so specializirani za obdelavo spletnih strani, ampak po potrebi lahko prevajajo tudi programe katerekoli vrste pa tudi spletne prodajalne kot tudi aplikacije in spletne kataloge ter nasploh vse druge vsebine, ki so povezane s spletom, ali pa so na njem objavljene.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnjujejo zahteve vsake posamezne stranke, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz arabskega v ruski jezik potrebni, pri čemer ji bodo omogočili tudi overitev izdelanega prevoda. Treba je omeniti tudi to, da se dokument, ki je samo preveden, v praksi ne more uporabljati, če ne poseduje žiga zapriseženega sodnega tolmača in zato je tudi zelo pomembno, da se obdelavi pristopi na ta način.

In glede na to, da zakon določa pravilo o overitvi z drugo vrsto žiga, in to samo za točno določene dokumente, se pričakuje, da se vsaka stranka pravočasno pozanima o vsem v zvezi z overitvijo s Haškim ali tako imenovanim Apostille žigom. Generalno s tem mislimo na to, da se mora obrniti na pristojne institucije in vprašati kot prvo, ali je ta vrsta overitve obvezna za dokumente, za katere zahteva obdelavo v omenjeni jezikovni različici in kot drugo ali ti opremijo z omenjenim žigom neposredno preden naši strokovnjaki začnejo z obdelavo, ali pa se konkretni dokument s Haškim žigom opremi, ko ti končajo s svojim delom. Na podlagi vseh teh informacij stranki bo stranki tudi precej bolj jasno, kam mora najprej odnesti dokument in kam kasneje pa tudi, kako dolgo naj bi trajala obdelava. Gre pravzaprav za to, da overitev z Apostille žiga na začetku obdelave pomeni, da se izvaja prevajanja, tako vsebine tega žiga kot tudi celotnega dokumenta in po tem se pristopa overitvi sodnega tolmača. Vse to pomeni, da ta postopek lahko traja malo dlje od tistega, ki predvideva, da se najprej izvedeta prevajanje in overitev sodnega tolmača in na koncu tudi njegova overitev s Haškim žigom.

Pomembno je omeniti tudi, da je vsaka stranka dolžna dostaviti izvirne dokumente na vpogled, saj postopek overitev z žigom omenjenega strokovnjaka predvideva, da najprej primerja preveden dokument z izvirnim, da bi se prepričal, da med njima ne obstajajo nikakršne razlike. Seveda za druge vsebine stranka ni dolžna dostaviti izvirnikov, pa ji je dovoljeno, da jih na obdelavo dostavi elektronsko pa tudi, da jih na elektronski naslov prejem, ko ti strokovnjaki končajo z obdelavo.

Generalno je tudi vse druge vsebine dovoljeno dostaviti enako kot dokumente, če to stranki ustreza, kar pomeni, da jih lahko pošlje preko kurirske službe zatem s priporočeno poštno pošiljko ali pa jih prinese osebno.

Vsekakor je drugačen tudi način prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov, tako da vsaka stranka sama mora izbrati enega od dveh načinov oziroma se mora odločiti, ali bo po njih prišla osebno v poslovalnico te institucije, ali pa se odloči za možnost dostave vsebin na svoj naslov, toda tedaj se mora zavedati, da gre za dodatno storitev in da je višina nadomestila za njeno izvedbo izključno odvisna od izbrane kurirske službe, ki je tudi zadolžena za dostavo.

Glede na to, da stranke lahko zahtevajo izjemno hitro obdelavo kateregakoli dokumenta, poudarjamo, da samo v tem primeru imajo dovoljenje, da skenirajo konkretne vsebine in jih pošljejo na uradni elektronski naslov omenjene institucije. Seveda so takoj po tem dolžni dostaviti tudi izvirnike na vpogled, in to v najkrajšem možnem roku.

Poleg tega, da lahko na zahtevo strank iz arabskega v ruski jezik neposredno prevajajo pravne akte (pooblastilo za zastopanje, licence, sklepe o razvezi zakonske zveze, pritožbe, certifikati, sodne odločbe in tožbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi in druge), navedeni strokovnjaki vsekakor kompletno obdelujejo tudi katerikoli osebni dokument (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje in druge).

Če neka stranka to zahteva, sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki ga je v določenem primeru treba predložiti neki državni instituciji, kar se nanaša predvsem na različne vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij. Najpogosteje stranke zahtevajo kompletno obdelavo za potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi ter za potrdilo o nekaznovanosti in predvideno je, da te strokovne osebe prevajajo in overjajo tudi potrdilo o samskem stanu zatem soglasje za zastopanje in vse druge dokumente, ki jih bi stranka mora predložiti določeni državni instituciji.

Prav tako poskrbijo tudi za to, da popolnoma ustrezno odgovorijo na zahtevo katerekoli stranke, ki želi dobiti profesionalno prevajanje poslovne dokumentacije (fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizijska in letna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja in druge), pri čemer moramo poudariti, da vsekakor prevajajo tudi dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacije, kot so na primer specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacija o medicinskih izdelkih in zdravniški izvidi ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številni drugi nenavedeni dokumenti.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahteve strank neposredno prevajajo tudi gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in ostali dokumenti, ki so vključeni v njihovo sestavo) vsekakor pa kompletno obdelujejo, tako zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih in prepis ocen oziroma diplomo in dodatek k diplomi kot tudi rezultate znanstvenih raziskav zatem diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela kot tudi predmetnike in programe fakultet pa tudi znanstvene patente ter nasploh vse druge vsebine in dokumente, ki so povezani predvsem s področjema znanosti in izobraževanja.

Prevajanje romanov iz arabskega v ruski jezik

Ne glede na to, ali je nekomu potrebno prevajanje klasičnih ali poljudnih romanov v konkretni jezični različici, vsekakor mora imeti na umu, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford vsaki zainteresirani ponujajo maksimalno profesionalno obdelavo. Seveda lahko prevajajo tudi vsako drugo književno delo s področja in poezije in proze, prav tako pa izpolnjujejo tudi zahtevo vsaki stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje revij iz arabskega v ruski jezik in poleg tega ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi časopisne članke v omenjeni kombinaciji jezikov.

Vsekakor so specializirani tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja v tej jezični različici, zainteresiranim strankam pa se ponuja možnost najema opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega, lahko zagotovijo tudi storitev simultanega pa tudi uporabijo šepetano tolmačenje. Treba je tudi poudariti, da stranka mora pravočasno dostaviti vse informacije o dogodku. Da pojasnimo malo vse navedeno: vsakdo, ki želi te strokovnjake zadolžiti za izvedbo storitve tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, mora predhodno dostaviti podatke, tako o sami organizaciji dogodka kot tudi o pričakovanem številu oseb, ki bodo prisotne pa tudi o njegovem trajanju. Ko ti podatki prispejo v predstavništvo te institucije, omenjeni strokovnjaki izvedejo njihovo analizo in se potem odločijo, katero od vseh teh storitev je treba uporabiti, da bi dogodek potekal v najboljšem redu.

Poleg že omenjenih storitev na zahtevo strank ponujamo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz arabskega v ruski jezik oziroma prevajalci in sodni tolmači poleg katalogov in brošur vsekakor obdelujejo tudi PR članke in vizitke kot tudi reklamne letake oziroma plakate in zloženke pa tudi vse druge vsebine, ki so namenjene reklamiranju ali nekih izdelkov ali samega podjetja in tudi dogodkov ali storitev. Stranke, ki jim je navedena storitev potrebna prav za to vrsto vsebin, morajo vsekakor vedeti tudi to, da njihova obdelava vedno poteka ob spoštovanju vseh tistih pravil, ki primarno veljajo v marketingu, toda vsekakor se pazi tudi na pravila ruskega jezika, da bi njegovi izvorni govorci, ki imajo priložnost prebrati prevedene reklamne materiale, lahko razumeli, kaj se točno skoznje predstavlja.

Prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz arabskega v ruski jezik

Ne samo, da stranke v navedeni jezikovni različici lahko dobijo profesionalno prevedene sklepe o razvezi zakonske zveze, ampak se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da izpolnijo njihove zahteve v primeru, da jim je potrebno neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz arabskega v ruski jezik oziroma sodnih odločb in sklepov pa tudi pooblastila za zastopanje, licenc in sodnih pritožb oziroma certifikatov ter vseh drugih dokumentov, ki so povezani s področjem prava ali sodstva.

Vsakdo, ki ga zanima ta storitev, mora na vpogled priložiti izvirne dokumente, ker poleg njihovega prevajanja dobi tudi overitev z žigom sodnega tolmača, ki je uradno pooblaščen za izvedbo te storitve.

Vsekakor se strankam svetuje, da poskušajo pridobiti tudi informacije, ki so povezane z overitvijo z Apostille oziroma žigom, ki se imenuje tudi Haški, ker to ni v pristojnosti strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Posebej želimo poudariti, da na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci iz arabskega v ruski jezik prav tako prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo, kar je povezano s kompletno obdelavo, ne samo zdravniških izvidov, ampak tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacije o medicinskih izdelkih in drugih dokumentov, ki vstopajo v njeno sestavo.

Prav tako se razume, da izpolnjujejo zahteve strank, ki želijo v navedeni različici dobiti preveden v katerikoli dokument ali neko drugo vsebino s področja izobraževanja oziroma znanosti. Poleg diplome in dodatka k diplomi, znanstvenih patentov ter predmetnikov in programov fakultet stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelana zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju. Vsekakor omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter znanstvena dela, po potrebi pa tudi diplomske in seminarske naloge oziroma vse druge materiale, ki so povezani z navedenima področjema.

Ko se pojavi potreba, se lahko iz arabskega v ruski jezik neposredno prevaja tudi poslovna dokumentacija (statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila in drugo), prevajalci in sodni tolmači pa v celoti spoštujejo tudi zahteve v zvezi s kompletno obdelavo dokumentov, ki sodijo, tako v razpisno kot tudi v gradbeno in tehnično dokumentacijo. Pravzaprav to pomeni, da najprej prevajajo vse dokumente, ki sestavljajo katerokoli od teh dokumentacij in potem izvedejo tudi njihovo overitev, tako da stranke med drugim dobijo kompletno obdelane laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo oziroma gradbene projekte ter deklaracije izdelkov in druge dokumente iz te skupine.

Ko nekdo zahteva obdelavo osebnih dokumentov, mora imeti na umu, da poleg potnega lista in osebne izkaznice omenjeni iz arabskega v ruski jezik strokovnjaki vsekakor lahko neposredno prevajajo tudi potrdila o državljanstvu pa tudi, da po potrebi kompletno obdelujejo izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi katerokoli dovoljenje, od vozniškega in prometnega pa do delovnega oziroma dovoljenja za prebivanje.

Razlog, zakaj še posebej poudarjamo dejstvo, da so v okviru te institucije zaposlene osebe specializirane tudi za obdelavo dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, je v tem, da je to ena od storitev, ki je tudi najpogosteje zahtevana. Pravzaprav gre za to, da sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve strank, ki želijo dobiti kompletno obdelane, tako različne vrste potrdil in soglasij kot tudi izjav. S tem mislimo predvsem na potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti, pri čemer je na razpolago tudi prevajanje potrdila o stanju računa v banki pa tudi potrdila o stalni zaposlitvi in številnih drugih dokumentov, ki jih mora vsaka posamezna stranka iz nekega razloga predložiti določeni državni instituciji.

Prevajanje serij iz arabskega v ruski jezik

Poleg navedene storitve, lahko vsaka stranka v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zadolži strokovnjake, da bi dobila tudi podnaslovljenja ali pa sinhronizacijo serij. Razume se, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje reklamnih sporočil iz arabskega v ruski jezik, medtem ko so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za obdelavo risanih in igranih filmov oziroma informativnih oddaj pa tudi animiranih filmov zatem oddaj zabavnega značaja in tistih, ki so namenjene najmlajšim oziroma vseh drugih video in zvočnih vsebin.

Ker obstajajo stranke, ki so storitev prevajanja določenih materialov v navedeni jezični kombinaciji prepustile neki drugi instituciji ali posamezniku, toda s kakovostjo zagotovljene storitve niso v celoti zadovoljne, jim lahko ponudimo profesionalno korekturo in lekturo. Pravzaprav navedene storitve izvajajo strokovnjaki, ki jih ta institucija prav tako zaposluje, oziroma korektorji in lektorji, tokom redakcije vsebin katerekoli vrste pa se uporabljajo pravila in prevajalske stroke in ruskega jezika, tako da se bodo ti vsekakor lahko obravnavali kot profesionalno obdelani.

Predvideno je, da stranke lahko zaposlene v tej instituciji angažirajo tudi v primeru, da jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih strani ali spletnih katalogov zatem programske opreme iz arabskega v ruski jezik (aplikacije in programi različne vrste) oziroma spletnih prodajaln ter nasploh vseh tistih materialov, ki se objavljajo na spletu ali pa so z njim na določen način povezani. Še posebej je pomembno omeniti, da sodni tolmači in prevajalci tokom obdelave takšnih materialov in v skladu s potrebami, implementirajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Edini cilj njihove uporabe je, da se konkretnim spletnim materialom vsekakor da priložnost, da zavzamejo mesto v polju iskanja za določeno ključno besedo, ki bo bistveno boljše kot dotedanje.

Poleg vseh storitev, ki jih lahko izvedejo na zahtevo strank, prevajalci in sodni tolmači v vsakem trenutku lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje besedil iz arabskega v ruski jezik. Njihova vsebina je lahko bolj ali manj kompleksna, tema pa se seveda lahko nanaša na različne veje ali naravoslovnih, ali družbenih ved. Seveda profesionalno obdelujejo tudi besedilne materiale, ki so povezani, tako z izobraževanjem, filozofijo in sociologijo oziroma gradbeno industrijo kot tudi s financami, politiko in farmacijo pa tudi z informacijskimi tehnologijami in turizmom, menedžmentom in komunikologijo ter s katerokoli drugo znanstveno disciplino, ki pri tem ni bila omenjena.

Cena prevajanja iz arabskega v ruski jezik

  • Iz arabskega v ruski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!