Prevajanja iz arabskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Razume se, da navedeno storitev zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo maksimalno profesionalno, saj imajo več kot dovolj delovnih izkušenj.

Poleg obdelave različnih vrst materialov v pisani obliki so sodni tolmači in prevajalci prav tako specializirani tudi za konsekutivno oziroma šepetano in simultano tolmačenje iz arabskega v finski jezik. Za točno določeno vrsto dogodkov se uporablja ena od teh storitev, pa je iz tega razloga posebej pomembno, da vsaka stranka relevantne informacije o dogodku pravočasno posreduje v poslovalnico. Vse to mora namreč biti skrbno analizirano, saj se vrsta tolmačenja prilagaja, tako številu udeležencev kot tudi trajanju dogodkov, prav tako pa je tudi pomembno, da zainteresirana stranka zaposlene v predstavništvu seznani s tem, kje bo potekal dogodek in z organizacijo. Glede na to, da je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod ugodnimi pogoji, je predvideno, da se ta storitev vnese v uradno ponudbo, če se ekipa strokovnjakov odloči prav za uporabo simultanega tolmačenja.

Vsekakor, zainteresirane stranke lahko omenjene strokovnjake angažirajo tudi za prevajanje, tako časopisnih člankov, poljudnih in strokovnih besedilnih vsebin različne tematike ter revij kot tudi za obdelavo proznih pa tudi poetskih književnih del in učbenikov.


Prevajanje iz arabskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v arabski jezik

Omenjena institucija zaposluje tudi lektorje ter korektorje, tako da je zainteresiranim strankam tudi na razpolago storitev, ki predvideva strokovno redakcijo. Ta se sicer uporablja za tiste materiale, v katerih je oseba, zadolžena za njihovo prevajanje, naredila določene napake, tako da jih omenjeni strokovnjaki maksimalno profesionalno odpravljajo in le-te prilagajajo, tako samemu finskemu jeziku kot tudi veljavnim pravilom prevajanja.

Na podlagi zahtev posameznikov iz arabskega v finski jezik neposredno prevajamo tudi marketinške materiale, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači pri tem lahko profesionalno prevajajo PR članke, reklamne letake in plakate pa tudi brošure zatem vizitke, reklamne zloženke in kataloge kot tudi katerekoli druge vsebine, ki so v osnovi namenjene reklamiranju, na glede na to, ali se predstavljajo dogodki, storitve, izdelki ali podjetje oziroma njegovo delo.

Poleg tega jih vsakdo, ki ima potrebo za tem, lahko angažira, da bi ob maksimalnem spoštovanju pravil optimizacije dobil profesionalno prevedene spletne vsebine. Pravzaprav se v toku obdelave spletnih prodajaln, spletnih strani in spletnih katalogov in vseh drugih materialov, ki se pojavljajo na omrežju, implementirajo smernice, ki jih predvideva SEO (Search Engine Optimisation), pa konkretne vsebine na ta način relativno hitro izboljšajo predhodno doseženi položaj. Točneje rečeno, prav zahvaljujoč tem orodjem iskalnik konkretne materiale prepoznava kot najboljše rezultate za predhodno določene ključne fraze oziroma besede, kar vpliva tudi na mesto, ki v polju iskanja zavzemajo. Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi programsko opremo oziroma vsak program ali aplikacijo, ki jo stranka zahteva.

Profesionalna sinhronizacija kot tudi storitev podnaslavljanja se lahko izvedeta, če stranke to zahtevajo, toda prav tako prevideno, da je na razpolago tudi profesionalno prevajanje zvočnih in video materialov iz arabskega v finski jezik. Tako vsak posameznik, ki mu je potrebna obdelava serij, izobraževalnih in otroških oziroma informativnih ter zabavnih oddaj pa tudi igranih filmov, reklamnih sporočil in dokumentarnih, animiranih in risanih filmov pa tudi drugih vsebin te vrste, zelo hitro dobi kompletno obdelavo, kar pomeni, da jih lahko prikazuje tam, kjer je načrtoval.

Najenostavnejši način za dostavo vseh teh vsebin je elektronski, seveda pod pogojem, da to posamezniku ustreza. Vendar, če jih ne želi poslati na elektronski naslov, so na razpolago tudi druge možnosti, pa med njim lahko izbere tisto, ki mu ustreza. Prav tako je predvideno, da na elektronski naslov dobi obdelane vsebine te vrste, toda prav tako se lahko opredeli tudi za neko drugo možnost.

Glede na to, da je postopek obdelave vseh dokumentov drugačen glede tega, da stranke pričakuje tudi njihova overitev in je način njene izvedbe natančno določen z zakonom, se od vseh strank zahteva, da na vpogled obvezno dostavijo tudi izvirne dokumente. Samo iz tega razloga se tudi razlikuje način dostave dokumentov na obdelavo, stranka pa izvirnike dostavlja izključno na vpogled sodnemu tolmaču, ko tudi izvede overitev.

Pošiljanje dokumentov preko kurirske službe je ena od možnosti, izvirne dokumente pa stranke na obdelavo lahko prinesejo tudi osebno v poslovalnico, toda prav tako jih lahko pošljejo tudi s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije".

Samo v primeru, da je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz arabskega v finski jezik, jih lahko skenirane pošlje na uradni elektronski naslov te institucije, pri čemer mora spoštovati tudi navedeno pravilo. Razume se, da izvirne dokumente v tem primeru dostavi na najhitrejšega od vseh ponujenih načinov.

Glede na to, da sta na razpolago dve možnosti za prevzemanje kompletno obdelanega kateregakoli dokumenta, to pomeni, da ima vsaka posamezna stranka možnost izbire in to med osebnim prevzemanjem in dostavo na njen naslov. Če ji bolj ustreza druga različica, se mora zavedati, da se ta storitev dodatno zaračunava in da kurirska služba določa ceno, stranka pa jo je dolžna plačati neposredno kurirju.

Zainteresirane stranke lahko v okviru omenjene institucije dobijo kompletno obdelane, tako vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja (prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet in drugi) kot tudi vse tiste, ki sestavljajo razpisno, tehnično in gradbeno dokumentacijo (navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in drugi).

Seveda profesionalni prevajalci in sodni tolmači, v skladu z zahtevami strank iz arabskega v finski jezik neposredno prevajajo tudi osebne dokumente, to pa pomeni, da med drugim obdelajo potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško in prometno dovoljenje pa tudi potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje in osebno izkaznico kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma delovno dovoljenje, potni list in izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma o smrti ter vse druge osebne dokumente.

Prav tako so specializirani tudi za kompletno obdelavo tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, in to v katerikoli situaciji, kar se nanaša predvsem na vse vrste soglasij in potrdil kot tudi izjav. Med drugim v skladu s pravili prevajajo in potem tudi overjajo potrdilo o višini dohodkov in soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu zatem potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o stanju računa v banki pa tudi številne druge dokumente, ki jih različne institucije Republike Slovenije zahtevajo, da jim jih posamezniki predajo.

Na podlagi zahtev strank sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi poslovne dokumentacije (fakture, revizijska poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi), pri čemer seveda lahko neposredno prevajajo tudi pravne akte v omenjeni kombinaciji jezikov. V to skupino sodijo vsi dokumenti, ki so na določen način povezani ali s področjem sodstva ali s področjem prava, kar se nanaša predvsem na sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje in sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma na sodne sklepe in pogodbe kot tudi na pritožbe, pravni red Evropske Unije in licence oziroma na tožbe in druge dokumente te vrste.

Vsemu do zdaj navedenemu je treba dodati tudi informacijo, da stranke lahko angažirajo te strokovnjake, če jim je potrebno neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v finski jezik, tako da lahko dobijo kompletno obdelane zdravniške izvide pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druge dokumenti, ki jo sestavljajo.

Prevajanje revij iz arabskega v finski jezik

Na zahtevo zainteresiranih strank prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezikovni različici lahko obdelujejo, tako vsebino ilustriranih in otroških kot tudi strokovnih revij. Vsekakor neposredno prevajajo tudi časopisne članke iz arabskega v finski jezik in na podlagi zahteve obdelujejo tudi učbenike in vse vrste književnih dela (romani, pesmi, beletrija in druga dela s področja poezije in proze).

Glede na to, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi lektorji kot tudi korektorji, ki so na razpolago zainteresiranim strankam, jim je ponujena možnost za izvedbo storitve redakcije. Pravzaprav se korektura oziroma profesionalna lektura izvaja v primeru, da prevod vsebin v tej jezikovni različici ni profesionalen in da je treba odpraviti storjene napake.

V okviru aktualne ponudbe je tudi neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz arabskega v finski jezik kot tudi storitev njihovega profesionalnega podnaslavljanja pa tudi sinhronizacije. Preprosto rečeno, prevajalci in sodni tolmači najprej obdelujejo, tako serije in animirane, dokumentarne in igrane filme oziroma zabavne in izobraževalne oddaje kot tudi risane filme, informativne oddaje in reklamna sporočila pa tudi vse druge vsebine te vrste, potem pa stranka izberejo, ali jim bolj ustreza, da se konkretni materiali sinhronizirajo ali podnaslavljajo.

Katerakoli vrsta dogodkov, v okviru katere je predvidena udeležba izvornih govorcev finskega oziroma arabskega jezika, vsekakor zahteva storitev tolmačenja, njo pa omenjeni strokovnjaki izvajajo v skladu s pravili. Toda za konkretno storitev zainteresirane stranke morajo vedeti, da ti strokovnjaki po potrebi izvajajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno ter simultano tolmačenje iz arabskega v finski jezik. Glede na to, da se točno ve, kdaj mora biti uporabljena določena storitev, je jasno, zakaj je treba analizirati dostopne podatke v zvezi z organizacijo samega dogodka. Predvsem mislimo na njegovo trajanje in število udeležencev pa tudi na značilnosti lokacije, na kateri naj bi potekal. Potem ko vsaka posamezna stranka vse te informacije pravilno dostavi in se izvede njihova strokovna analiza, bo sprejeta uradna odločitev o vrsti tolmačenja, ki jo sodni tolmači in prevajalci v tem primeru uporabljajo. V skladu z uradno odločitvijo bo tudi oblikovana ponudba, vanko pa je lahko vključen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in sicer smo pod pogojem, da je izbrana ta vrsta storitve.

Prevajanje spletnih prodajaln iz arabskega v finski jezik

Ob upoštevanju informacij, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači posedujejo več kot dovolj znanja in izkušenj v implementaciji SEO pravil (Search Engine Optimisation), je povsem jasno, zakaj poudarjamo, da je neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz arabskega jezika v finski jezik, ki ga ti izvajajo na zahtevo maksimalno profesionalno. Gre za to, da je na ta način tem pa tudi drugim spletnim vsebinam omogočeno, da se uvrstijo med prve rezultate iskanja, saj ti strokovnjaki uporabljajo pravila njihove optimizacije oziroma jih prilagajajo zahtevam spletnega iskanja. Vsekakor strokovno prevajajo tudi spletne strani pa tudi aplikacije oziroma programe kot tudi spletne kataloge ter nasploh vse materiale, ki bodo ali objavljeni na spletu ali pa so na določen način povezani z računalništvom.

Vse tiste vsebine, ki so usmerjene predvsem na reklamiranje, tako dela nekega podjetja kot tudi različnih storitev, dogodkov ali izdelkov, prav tako lahko prevajamo v konkretni jezikovni različici. Razume se, da če sodni tolmači in prevajalci absolutno profesionalno neposredno prevajajo kataloge in brošure iz arabskega v finski jezik pa tudi vizitke, PR članke in reklamne letake oziroma plakate, zloženke in druge vsebine, ki so namenjen predvsem reklamiranju. Ker oni prav tako dobro poznajo tudi marketinška pravila, to pomeni, da tokom obdelave uporabljajo tudi njih, tako da konkretne vsebine prevajajo tudi v skladu s pravili finskega jezika. Vsekakor se pričakuje, da govorci tega jezika oziroma osebe, ki ga uporabljajo in ki srečujejo s prevedenimi reklamnim materialih, enostavno razumejo, zakaj gre in da v optimalnem roku postanejo kupci določenega izdelka oziroma obiskovalci tega dogodka ali uporabniki reklamirane storitve.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji prevajajo, tako poljudne kot tudi strokovne besedilne vsebine, katerih tema je povezana z različnimi znanstvenimi disciplinami. Ne samo, da so specializirani za neposredno prevajanje besedil s področja turizma oziroma ekonomskih, pravnih in političnih, ampak tudi filozofskih, socioloških in psiholoških kot tudi medicinskih. Poleg tega lahko prevajajo tudi vse besedilne vsebine, katerih osnovna tema je usmerjena na področje, tako gradbene industrije, komunikologije, farmacije in menedžmenta kot tudi financ, marketinga in ekologije ter varstva okolja in informacijskih tehnologij in številnih drugih znanstvenih disciplin, tako s področja družbenih kot tudi s področja naravoslovnih ved.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz arabskega v finski jezik

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago, tako prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz arabskega v finski jezik kot tudi overitev prevoda, saj so v tej instituciji zaposleni tudi sodni tolmači.

In potem ko omenjeni strokovnjaki prevedeni dokument uradno opremijo s svojim žigom, s tem potrdijo istovetnost njegove vsebine in izvirnega dokumenta, kar pomeni, da ima njegov lastnik dovoljenje, da ga predloži katerikoli državni instituciji in ga na splošno uporablja kot pravno veljaven dokument.

Absolutno vsak posameznik, ki v tej jezični različici želi dobiti prevedene dokumente, mora pri pošiljanju vsebin, za katere zahteva obdelavo, priložiti tudi izvirnike. Svetuje se tudi, da pred tem kontaktira s pristojnimi institucijami in preveri, ali je tako imenovani Apostille oziroma Haški žig obvezen za njegove dokumente, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so v tej instituciji zaposleni, ne posedujejo ustreznih pooblastil za izvedbo nadoveritve.

Poleg navedenega dokumenta, stranke prav tako lahko zahtevajo tudi obdelavo vseh drugih vsebin, ki so povezane s področjem izobraževanja, kot so na primer potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi prepis ocen, potem predmetniki in programi fakultet ter diplomske kot tudi seminarske naloge različne tematike in druge vsebine, ki so striktno povezane s področjem izobraževanja.

Navedeni strokovnjaki prav tako poskrbijo za zahteve strank, ki jim je potrebno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v finski jezik in poleg različnih vrst dovoljenj (prometno, vozniško, delovno, dovoljenje za prebivanje) prevajajo in overjajo tudi potni list, osebno izkaznico in potrdilo o stalnem prebivališču zatem izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o državljanstvu pa tudi izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi druge osebne dokumente.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu s predpisi obdelujejo tudi vse dokumente, ki so vezana kako za področje prava in sodstva (pogodbe, sklepe o razvezi zakonske zveze, licence, tožbe pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, certifikati, pritožbe in druga) kot tudi ona, ki so povezana z znanosti (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in druga).

Na podlagi zahtev posameznikov lahko izvedemo tudi kompletno obdelavo medicinske dokumentacije, ki jo med drugim sestavljajo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in dokumentacija o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi dokumenti.

Če to neka stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači v konkretni v kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse vrste potrdil in izjav pa tudi soglasij in jih potem tudi overijo, kot to narekujejo predpisi. Na razpolago je tudi neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz arabskega v finski jezik pa tudi soglasij za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o samskem stanu in na splošno rečeno, vseh drugih dokumentov, ki se morajo predati različnim državnim institucijam.

V okviru storitev, za katere so navedeni strokovnjaki prav tako specializirani, je tudi kompletna obdelava vseh dokumentov, ki sestavljajo predvsem razpisno in potem tudi gradbeno oziroma tehnično in poslovno dokumentacijo. Med drugim stranke lahko dobijo prevajanje overitev za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in deklaracije izdelkov kot tudi za navodila za uporabo in sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma letna, finančna in revizijska poročila pa tudi za poslovne odločitve, ustanovitveni akt in statut podjetja ter za fakture in vse druge nenavedene dokumente, ki so uradno v sestavi teh vrst dokumentacij.

Cena prevajanja iz arabskega v finski jezik

  • Iz arabskega v finski je 39 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!