Prevajanja iz arabskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Popolnoma smo prepričani, da bo vsaka stranka, ki ji je v omenjeni jezični kombinaciji potrebna storitev prevajanja, zadovoljna z njeno kakovostjo, ne glede na to, ali ji je potrebno tolmačenje ali prevajanje iz arabskega v italijanski jezik v pisani obliki, ker prevajalci in sodni tolmači, ki so sestavni del ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford, posedujejo dolgoletne izkušnje pri delu.

Pri storitvi tolmačenja je treba poudariti dejstvo, da uporabljajo pravila, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega pa tudi simultanega tolmačenja in se na podlagi zahtev samih dogodkov tudi določa, katera storitev mora biti uporabljena. Zainteresiranim strankam pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Seveda ti strokovnjaki v navedeni jezikovni različici obdelujejo, tako časopisne članke katerekoli tematike kot tudi revije in učbenike, na zahtevo strank pa izvedejo tudi profesionalno prevajanje za poetska ali prozna književna dela katerekoli obsežnosti in kompleksnosti. Vsekakor so specializirani tudi za prevajanje marketinških materialov iz arabskega v italijanski jezik, tako da izpolnjujejo zahteve vsake stranke in omogočajo profesionalno prevedene brošure in kataloge oziroma reklamne letake in vizitke pa tudi PR članke in plakate in reklamne zloženke ter vse druge vsebine, ki so namenjen reklamiranju različnih storitev, izdelkov in podjetij.


Prevajanje iz arabskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v arabski jezik

Posebej moramo poudariti, da je v ponudbi storitev, za katere so omenjeni strokovni specializirani, tudi profesionalna obdelava, tako strokovnih besedil, katerih tema se ukvarja s katerokoli znanstveno disciplino s področja družbenih ali naravoslovnih ved in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno obdelujejo tudi poljudne besedilne materiale, prav tako ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo. Poleg tega je na razpolago tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz arabskega v italijanski jezik, pri njihovi obdelavi pa omenjeni strokovnjaki pozornost posvečajo predvsem pravilom, ki so povezana z optimizacijo konkretnih materialov za globalno iskanje. Natančneje rečeno, v toku obdelave spletnih katalogov ali spletnih strani oziroma spletnih prodajaln in drugih podobnih materialov se uporabljajo vsa pravila, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), to pa pomeni, da se njihova vsebina prilagaja smernicam, ki so navedene v okviru konkretnega iskalnika. Drugače, se vse to uporablja z osnovnim ciljem, da se njihova položaj v največji možni meri poboljša in da bi potencialne stranke veliko lažje in hitreje prihajale do potrebnih informacij.

Če je nekomu to potrebno, omenjeni strokovnjaki v navedeni jezikovni različici prevajajo tudi vse vrste programov ali aplikacij. Toda v primeru, da nekdo zahteva prevajanje katerihkoli video ali zvočnih vsebin, mora imeti na umu informacijo, da navedena institucija zaposluje, tako profesionalne podnaslavljalce kot tudi tiste strokovnjake, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo ali televizijskih ali radijskih oddaj različne vsebine oziroma reklamnih sporočil, igranih, dokumentarnih, animiranih in risanih filmov pa tudi serij in številnih drugih vsebin, ki se predstavljajo na različnih medijih ali v kinematografih.

Storitev redakcije, ki jo izvajajo profesionalni korektorji kot tudi lektorji, prav tako zaposleni v tej instituciji, je na razpolago v poslovalnici in predvideno je, da odpravijo vse pomanjkljivosti, ki jih je nekdo pred njimi storil pri prevajanju katerihkoli vsebin.

Moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v italijanski jezik in da je na razpolago tudi storitev overitve tega dokumenta.

Sodni tolmač je namreč pooblaščen, da prevedeni dokument opremi s svojim žigom, da bi potrdil njegovo enakost z izvirnim, pa je zaradi tega tudi pomembno, da stranke spoštujejo pravilo in pri dostavi dokumentov na prevajanje obvezno priložijo tudi izvirnike. Toda vsekakor morajo vedeti, da to ne velja za druge vsebine, pa se logično tudi postopek dostave in prav tako tudi prevzemanja obdelanih materialov razlikuje v odvisnosti od tega, ali gre za dokumente, ali ne. Torej oni lahko dokumente prinesejo osebno oziroma jih pošljejo, ali preko kurirske službe ali priporočeno, preko „Pošte Slovenije“ in da jih prevzamejo, ali osebno oziroma jih dobijo z dostavo na določen naslov, kar je storitev, ki se ločeno zaračunava. Vse ostale vsebine, ne samo, da jih lahko pošljejo na obdelavo elektronsko, ampak jih prav tako na elektronski naslov stranka lahko dobi po končanem prevajanju, kar bo dogovorjeno s pooblaščeno osebo predstavništva te institucije.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko ugodijo tudi strankam, ki jim je kompletna obdelava dokumentov potrebna zelo hitro, je predvideno, da je samo njim dovoljena naknadna dostava izvirnikov na vpogled in da pred tem skenirane vsebine vsekakor pošljejo elektronsko.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga), ti strokovnjaki pa lahko kompletno obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, statut podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve in ostali dokumenti, ki so povezani s poslovanjem).

Poleg tega so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v italijanski jezik, pa poleg potnega lista in osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja in potrdila o državljanstvu kompletno obdelujejo tudi prometno dovoljenje zatem izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in smrti kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču in dovoljenje za prebivanje ter delovno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in vse druge osebne dokumente.

Katerikoli dokument, ki je del medicinske dokumentacije, lahko prav tako kompletno obdelamo v skladu s pravili in med drugim ti strokovnjaki lahko prevajajo zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter specifikacijo farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter številne druge dokumente iz te skupine.

Ko je nekomu potrebno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz arabskega v italijanski jezik, mora vedeti, da ti strokovnjaki poleg tega dokumenta vsekakor obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi prepis ocen in diplomo ter dodatek k diplomi pa tudi predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o opravljenih izpitih oziroma vse druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. Seveda profesionalno prevajajo tudi diplomske pa tudi seminarske naloge, ne glede na njihovo temo in kompleksnost.

Katerikoli dokument, ki je povezan s področjem, tako prava kot tudi sodstva in znanosti, lahko prevajalci in sodni tolmači, prav tako najprej v konkretni jezikovni različici prevedejo in potem tudi overijo v skladu s predpisi. Poleg pravnega reda Evropske Unije, pogodb in tožb ter odločitev oziroma sodb, sklepov in pritožb so specializirani tudi za prevajanje pooblastila za zastopanje iz arabskega v italijanski jezik pa tudi znanstvenih del in rezultatov znanstvenih raziskav, znanstvenih patentov in drugih dokumentov, ki so povezana z omenjenima področjema.

Omeniti moramo tudi to, da stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford ne morejo dobiti overitve s tako imenovanim Apostille žigom, ki se imenuje tudi Haški, saj ti strokovnjaki niso pooblaščeni za to vrsto overitve. Poleg tega je treba poudariti, da s tem žigom ni treba overiti vsakega dokumenta ali dokumentacije, ki se v omenjeni jezikovni različici prevaja in posebej je pomembno, da stranka sama pridobi informacije o overitvi s Haškim žigom. Glede na to, da so za njegovo izvedbo zadolženi izključno strokovnjaki, ki so zaposleni v okrožnih sodiščih naše države in to v posebnih oddelkih te institucije, je posebej pomembno, da vsaka stranka pravočasno kontaktira z njimi in pridobi vse relevantne informacije o overitvi s tem žigom za določene dokumente. S tem mislimo na to, da mora vprašati, ali je nadoveritev, kot se ta postopek tudi imenuje, potrebna tudi za dokumente, ki jih želi dobiti profesionalno prevedene v omenjeni jezični kombinaciji. Če na to vprašanje dobi pritrdilen odgovor, mora tudi izvedeti, ali overitev z omenjenim žigom poteka po izvedbi prevajanja in overitve sodnega tolmača ali neposredno pred tem, saj je od tega odvisno tudi trajanje samega procesa obdelave in mesto, na katero je treba odnesti konkretni dokument.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz arabskega v italijanski jezik

Ko se na zaposlene v poslovalnici te institucije obrne stranka z zahtevo za neposrednim prevajanjem potrdila o samskem stanu iz arabskega v italijanski jezik, profesionalni prevajalci in sodni tolmači pri tem pravzaprav pristopajo kompletni obdelavi konkretnega dokumenta. Gre tako za storitev prevajanja v navedeni jezikovni različici kot tudi overitev z žigom osebe, ki je uradno pooblaščena za izvedbo te storitve oziroma sodnega tolmača.

Vsekakor se kot pravno veljaven obravnava dokument, ki je obdelan na ta način, vsaki stranki pa se hkrati tudi priporoča, da samostojno pridobi vse informacije, ki se nanašajo na posebno vrsto overitve oziroma na overitev s Haškim (Apostille) žigom za ta dokument, saj ti strokovnjaki ne posedujejo potrebnega dovoljenja, da bi smeli izvesti to vrsto. Pomembno je tudi, da se spoštuje pravilo, ki je povezano z dolžnostjo stranke, da pošlje, ali prinese izvirne dokumente, za katere zahteva obdelavo.

Poleg že omenjenega potrdila lahko izvedemo tudi kompletna obdelavo za potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki, omenjeni strokovnjaki pa na zahtevo prevajajo tudi soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi ostale vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij oziroma vsak dokument, ki je treba predložiti pristojnim službam v določeni situaciji.

Omogočeno je tudi neposredno prevajanje spričeval osnovnih in srednjih šol iz arabskega v italijanski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki sodijo v domeno in izobraževanja in znanosti (diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, seminarske naloge, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela in druge vsebine, ki so povezane s konkretnima področjema).

Razume se, da se ta storitev lahko uporablja tudi za vse osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje in drugi), pri čemer omenjeni strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov (sodne odločbe in tožbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, licence, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, certifikati, pritožbe in druge).

Prav tako lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v italijanski jezik, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg sklepov o ustanovitvi pravne osebe, poslovnih odločitev in faktur, kompletno obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja kot tudi finančna in revizijska poročila pa tudi statut podjetja zatem letna poslovna poročila in druge dokumente, ki so na katerikoli način povezani s poslovanjem neke pravne osebe.

Vsi dokumenti, ki sestavljajo, tako razpisno in tehnično kot tudi gradbeno pa tudi medicinsko dokumentacijo, se po potrebi prav tako najprej prevajajo v konkretni jezikovni različici in po tem v skladu s pravili tudi overjajo z žigom omenjenega strokovnjaka. Poleg deklaracij izdelkov in zdravniških izvidov je v okviru navedene institucije na razpolago tudi kompletna obdelava za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov in gradbene projekte pa tudi za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter za številne druge dokumenti, ko so uradno del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Neposredno prevajanje učbenikov iz arabskega v italijanski jezik

Vsaki stranki, ki mu je konkretna storitev potrebna za učbenike katerekoli tematike, so na razpolago profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za njeno izvedbo in so zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford. Vsekakor lahko izpolnijo tudi zahtevo za izvedbo obdelave časopisnih člankov pa tudi književnih del in revij.

Poleg tega je treba poudariti, da navedena institucija prav tako zaposluje tudi profesionalne lektorje in korektorje, v polje njihovega delovanja pa sodi storitev redakcije. Pravzaprav vsaka stranka, ki je določene vsebine dobila prevedene s strani neke druge osebe, pri čemer ni zadovoljna s kakovostjo zagotovljene storitve, se vsekakor lahko obrne prav na te strokovnjake, da odpravijo vse opažene napake.

Posebej moramo poudariti, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz arabskega v italijanski jezik in da sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelujejo, tako reklame letake in brošure oziroma vizitke kot tudi PR članke pa tudi plakate in reklamne zloženke, kataloge in številne druge vsebine, katerih osnovni cilj je reklamiranje storitev ali določenih izdelkov oziroma poslovanja različnih podjetij. S ciljem, da se govorcem italijanskega jezika čim bolje predstavi vsebina vseh teh materialov, je posebna pozornost namenjena njihovemu prilagajanju pravilom, ki so na razpolago v okviru tega jezika pa tudi v okviru prevajalske stroke.

Tista stranka, ki ji je potrebno prevajanje spletnih strani ali nekih drugih spletnih vsebin, mora imeti na umu, da ti strokovnjaki pri izvedbi te storitve, posebej pazijo na to, da implementirajo vsa pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo, ki je poznana kot Search Engine Optimisation oziroma SEO. Drugače njih uporabljajo, tako pri obdelavi spletnih strani kot tudi v toku prevajanja spletnih katalogov pa tudi spletnih prodajaln, pri čemer prevajalci sodni tolmači lahko po potrebi obdelujejo tudi programsko opremo oziroma katerokoli vrsto programa ali aplikacije. Samo dejstvo, da se uporabljajo prav ta orodja, je popolnoma dovolj, da se stranke zavejo, kako pomembna je njihova uporaba, saj se vsebina teh materialov pravzaprav prilagaja vsem pravilom, ki so prisotna v okviru konkretnih iskalnikov. Na ta način je dosežen tudi osnovni cilj njihove uporabe, saj konkretni materiali kotirajo na precej boljšem mestu kot prej.

Tolmačenje iz arabskega v italijanski jezik

Osnovni pogoj za pripravo ponudbe, ki je povezana s tolmačenjem iz arabskega v italijanski jezik, je informiranje strokovnjakov, zaposlenih v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford o njegovi organizaciji pa tudi o trajanju in o številu oseb, ki bodo prisotne, pri čemer mora stranka posredovati tudi relevantne podatke o sami lokaciji. Pravzaprav morajo prevajalci in sodni tolmači vse te informacije zelo pazljivo in strokovno analizirati in se odločiti med možnostmi zagotavljanja storitev šepetanega oziroma konsekutivnega ali simultanega tolmačenja v navedeni jezikovni različici, ker po potrebi lahko izvedejo vse njih. Prav tako na podlagi odločitve v konkretno ponudbo unesejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to storitev, ki se ponuja zainteresiranim strankam.

Če je nekomu potrebna profesionalna obdelava besedilnih materialov, ne samo različne tematike, ampak tudi kompleksnosti pa tudi dolžine, morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci lahko kakovostno obdelujejo, tako poljudna kot tudi strokovna besedila. Filozofija, sociologija in ekologija in varstvo okolja pa tudi psihologija, menedžment, komunikologija in znanost oziroma marketing, izobraževanje in farmacija so samo nekatere od znanstvenih disciplin, na katere se lahko nanaša tema besedil, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz arabskega v italijanski jezik. Vsekakor lahko na enaki ravni kakovosti obdelujejo tudi besedilne materiale, ki se ukvarjajo s tematiko s področja politike, ekonomije in financ oziroma bančništva ali prava in gradbene industrije pa tudi informacijskih tehnologij in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Treba je poudariti tudi to, da se v okviru te institucije strankam omogoča dobiti neposredno prevajanje igranih pa tudi dokumentarnih, risanih in animiranih filmov v konkretni jezični različici, sodni tolmači in prevajalci po pa potrebi obdelujejo, tako reklamna sporočila in zabavne oziroma informativne oddaje, ne glede na to, ali bodo prikazane na televiziji, radijskih postajah ali spletu kot tudi serije ter otroške in izobraževalne oddaje in vse druge vrste video in zvočnih materialov. Tisti, kar posebej navdušuje stranke, je dejstvo, da se poleg neposrednega prevajanja video in zvočnih materialov iz arabskega v italijanski jezik, omogoča tudi njihovo podnaslavljanje, toda prav tako se lahko odločijo tudi za profesionalno sinhronizacijo vseh omenjenih vsebin.

Cena prevajanja iz arabskega v italijanski jezik

  • Iz arabskega v italijanski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!