Prevajanja iz arabskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsakomur, ki ima potrebo, da v konkretni jezikovni različici dobi prevedene dokumente, se mora zavedati, da Prevajalski center Akademije Oxford storitev nudi v skladu z veljavno zakonsko ureditvijo. To pa pomeni, da ima stranka poleg neposrednega prevajanja dokumentov iz arabskega v srbski jezik v poslovalnici te institucije na razpolago tudi storitev, za katero izvedbo je zadolžen uradno zapriseženi sodni tolmač. Točneje, gre za overitev z njegovim žigom in osnovni cilj zagotavljanja te storitve je, da se konkretnim dokumentom zagotovi pravna veljavnost.

Da bi omenjeni strokovnjak lahko spoštoval pravila in overil prevedeni dokument, stranka vsekakor mora v predstavništvo te institucije osebno prinesti izvirnike, ali pa jih preko „Pošte Slovenije“ priporočeno pošlje na naslov, pri čemer je dovoljeno tudi, da angažira kurirsko službo, da izvirne dokumente dostavi na naslov poslovalnice.

Prav tako mora vsak posameznik, ki to storitev zahteva v zelo kratkem roku, najprej skenirati dokumente in jih poslati po elektronski pošti, da bi profesionalni prevajalci in sodni tolmači izpolnili njegove zahteve in prevajanje določenih dokumentov ter njihovo overitev izvedli pravočasno.


Prevajanje iz arabskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v arabski jezik

Zakonodaja določa tudi obveznost overitve z Apostille žiga za točno določene dokumente in v točno določenem trenutku. Toda overitev s tako imenovanim Haškim žigom, kot se tudi imenuje, poteka izključno v okviru državnih institucij, ki so za to edine pristojne, tako da se mora vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v srbski jezik, prav pri teh strokovnjakih tudi pozanimati o tej vrsti overitve. Ne samo, da vpraša, ali je overitev s tem žigom obvezna za te dokumenta, ampak mora pridobiti tudi informacije o samem postopku overitve z Apostille žigom, glede na to, da se za nekatere dokument poteka po opravljenem prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača, za na nekatere pa neposredno pred tem.

Pravila določajo, da stranke kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste lahko prevzamejo na dva načina, tako da popolnoma samostojno izberejo med možnostma, da osebno pridejo v prostore določenega predstavništva in jih prevzamejo, in tisto, ki vključuje njihovo dostavo na naslov tega stranke. Posamezniki, ki izberejo takšen princip dostave, navedeno storitev plačajo ločeno, pri čemer njeno ceno določa izključno kurirska služba.

Vsi dokumenti, ki sodijo med pravne akte, kot so na primer sodne odločbe, sklepi in pritožbe zatem pravni red Evropske Unije kot tudi certifikati in tožbe pa tudi pooblastila za zastopanje, licence in sklepi o razvezi zakonske zveze in vsi drugi, ki sodijo v domeno sodstva ali prava, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo zainteresiranih strank vsekakor pravilno obdelujejo.

Seveda so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v srbski jezik (potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško in prometno dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in druga) in če obstaja potreba, izvajajo tudi kompletno obdelavo za vse dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, , potrdilo o stanju računa v banki in vse druge vrste potrdil, soglasij in izjav).

Če stranka zahteva prevajanje kateregakoli dokumenta s področja izobraževanja ali znanosti, prevajalci in sodni tolmači po na njeno zahtevo kompletno obdelujejo, tako znanstvene patente, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi diplomo in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet ter rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju kot tudi seminarske naloge in znanstvena dela oziroma spričevala osnovnih in srednjih šol in druge dokumente, ki so povezani s konkretnima področjema.

Treba poudariti tudi to, da navedeni strokovnjaki v kateremkoli trenutku lahko izvajajo neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v srbski jezik (fakture, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, letna in revizijska poročila, statut podjetja, finančna poročila in ostali dokumenti, ki so povezani s poslovanjem različnih pravnih oseb in podjetnikov), po potrebi pa obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo razpisno in gradbeno oziroma medicinsko in tehnično dokumentacijo. Predvsem mislimo na gradbene projekte in zdravniške izvide, pri čemer sodni tolmači in prevajalci pristopajo tudi obdelavi specifikacij farmacevtskih izdelkov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in dokumentacije o medicinskih izdelkih, vsekakor pa pravilno obdelujejo tudi navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov oziroma vse dokumente, ki so uradno v sestavi omenjenih vrst dokumentacij.

Poleg za obdelavo dokumentov so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za profesionalno prevajanje besedil v konkretni jezikovni različici, po potrebi pa obdelujejo tudi vse vsebine s področja marketinga, kot so na primer plakati in reklamni letaki zatem PR besedila, brošure in vizitke ter katalogi in druge vsebine, ki se uporabljajo z namenom reklamiranja.

Vsekakor je na razpolago tudi neposredno prevajanje revij iz arabskega v srbski jezik kot tudi različnih književnih del, časopisnih člankov in učbenikov, sodni tolmači in prevajalci pa lahko zagotovijo tudi storitve tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Pravzaprav so specializirani, tako za simultano kot tudi za konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje. Posameznikom, ki jih zanima, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega zainteresirane stranke lahko dobijo tudi profesionalno obdelavo vseh vsebin, ki jih najdete na spletu, ali pa so z njim povezane, pri čemer lahko prevajamo predvsem spletne strani oziroma programsko opremo in spletne prodajalne, spletne kataloge in druge spletne materiale. Da bi strankam omogočili strokovno obdelavo vseh teh pa tudi številnih drugih spletnih vsebin, bo v skladu s potrebami izvedena tudi njihova optimizacija, saj ti strokovnjaki znajo odlično uporabljati tudi SEO orodja (Search Engine Optimisation).

V okviru institucije zainteresirane stranke poleg prevajanja video in zvočnih materialov iz arabskega v srbski jezik (reklamna sporočila, serije, oddaje, filmi in drugo) dobijo tudi storitev, tako njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije.

Kdorkoli je prevajanje v omenjeni jezikovni različici za katerekoli vrste vsebin zahteval na nekem drugem mestu in pri tem ni dobil profesionalne storitve, ima možnost, da angažira korektorje in lektorje te institucije, da izvedejo strokovno lekturo in korekturo takšnih materialov.

Prevajanje serij iz arabskega v srbski jezik in storitev podnaslavljanja/sinhronizacije

Ker je osnovni cilj Prevajalskega centra Akademije Oxford, da absolutno vse zahteve strank izpolni na najboljši možni način, poleg neposrednega prevajanja serij iz arabskega v srbski jezik ponuja tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi storitev profesionalnega podnaslavljanja. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi risane in igrane filme ter reklamna sporočila in zabavne oddaj ter dokumentarne filme kot tudi radijske in televizijske oddaje informativnega značaja pa tudi vse druge vrst video in zvočnih materialov, za katere stranka zahteva obdelavo v konkretni jezikovni različici.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo spletnih materialov in v skladu s potrebami uporabljajo tudi pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo. Osnovna vloga implementacije SEO orodij (Search Engine Optimisation) je, da konkretne vsebine na ta način prilagodijo vsem tistim zahtevam, ki jih določa iskalnik, da bi še bolje kotirali. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci izvajajo prevajanje spletnih strani iz arabskega v srbski jezik, obdelujejo pa tudi spletne prodajalne zatem aplikacije katerekoli vrste kot tudi spletne kataloge, programe in vse druge materiale koji so ali dostopne na globalnem omrežju ali so na določen način zanjo vezani.

Če je nekdo navedeno storitev zahteval na drugem mestu, toda s prevodom oziroma njegovo kakovostjo ni zadovoljen, lahko v okviru navedene institucije angažira lektorja in korektorja, da bi bila izvedena strokovna redakcija. Navedena storitev je povezana z vsemi vrstami materialov in strokovnjaki pri tem izvajajo potrebne popravke in te vsebine prilagajajo pravilom, ki so povezana s prevajanjem v omenjeni jezikovni različici, in ki so v duhu ciljnega oziroma srbskega jezika.

Prav tako je treba tudi poudariti tudi to, da se v navedeni instituciji neposredno prevajajo tudi besedila iz arabskega v srbski jezik. Ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo dolgoletne izkušnje pri obdelavi takšnih vsebin, lahko mirno rečemo, da je njihova tema lahko povezana z vsako znanstveno disciplino. Na splošno rečeno, obdelujejo lahko besedila s področij medicine in farmacije oziroma ekonomije, politike in prava pa tudi tista, ki so povezana s področji filozofije, znanosti in sociologije kot tudi izobraževanja in psihologije. Vsekakor v omenjeni jezikovni različici prevajajo tudi besedila, katerih tematika je povezana s področjem informacijskih tehnologij kot tudi ekologije in varstva okolja zatem marketinga, turizma in komunikologije pa tudi gradbene industrije, menedžmenta in vseh drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali gre za družbene ali naravoslovne vede.

Prevajanje PR člankov iz arabskega v srbski jezik

Ker je poznano, da se področje marketinga oziroma reklamiranja menja neverjetno hitro, tako da se uvajajo tudi novi načini za predstavljanje storitev, izdelkov ali poslovanja določenega podjetja, eden od vsekakor najbolj zastopanih načinov je tudi uporaba tako imenovanih PR besedil. Glede na to, da gre za specifično vrst marketinških materialov, je zelo pomembno, da strokovnjaki, ki bodo angažirani za njihovo prevajanje v konkretni jezikovni različici, poznajo tudi pravila marketinga. Iz tega razloga poudarjamo, da se neposredno prevajanje PR člankov iz arabskega v srbski jezik, vsekakor izvaja ob uporabi veljavnih marketinških pravil, kar pomeni, da se sodni tolmači in prevajalci pri tem trudijo, da konkretne vsebine prevedejo v duhu srbskega jezika oziroma, da določeno temo na najprimernejši način predstavljajo potencialnim strankam, ki jim je ta jezik materni. Treba je poudariti tudi to, da je omogočena tudi profesionalna obdelava reklamnih letakov zatem brošur in plakatov kot tudi vizitk, katalogov in reklamnih zloženk pa tudi vseh drugih marketinških materialov.

Zainteresirane stranke lahko te strokovnjake zadolžijo tudi za obdelavo književnih del, tako proznih kot tudi poetskih. Vsekakor lahko v omenjeni jezikovni različici prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino katerekoli vrste revij kot tudi učbenike.

Enako kakovostno kot tudi vse omenjene storitve prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz arabskega v srbski jezik oziroma uporabljajo, tako pravila konsekutivnega in simultanega kot tudi šepetanega tolmačenja. Opredelitev ponudbe za to storitev se lahko izvede izključno potem, ko zainteresirane stranke posredujejo potrebne informacije, ki jih je treba pazljivo analizirati, da bi se ugotovilo, katera vrsta tolmačenja zahteve udeležencev dogodkov oziroma njegovega organizatorja izpolni na najbolj profesionalen način. Prav tako je v ponudbi te institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje in stranke to storitev lahko dobijo po zelo ugodni ceni.

Neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz arabskega v srbski jezik

Glede na to, da so strokovnjaki, ki posedujejo predpisana pooblastila za izvedbo storitve overitve vseh dokumentov, za katere se izvaja prevajanje v tej jezični različici, uradno zaposleni v vsakem predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford, to pomeni, da je strankam med drugim na razpolago tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz arabskega v srbski jezik in storitev overitve obdelanega dokumenta.

Treba je tudi poudariti, da je obveznost vsake stranke, ki konkretno storitev zahteva, ne samo za ta dokument, ampak tudi za katerikoli drugi, da sodnemu tolmaču na vpogled priloži izvirne vsebine.

Ker trenutna pravila določajo obvezno overitev z Apostille žigom, ki se imenuje tudi Haški, samo za določene dokumente, toda strokovnjaki angažirani v okviru te institucije nimajo pravice izvesti te vrste overitve, zaradi česar vsaki stranki predlagamo, da informacije o tem pravočasno poišče v okviru pooblaščenih državnih institucij.

Poleg omenjenega dokumenta prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s kompletno obdelavo navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih kot tudi vsakega drugega dokumenta, ki je uradno sestavni del medicinske dokumentacije.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v srbski jezik, kar pa se nanaša, tako na izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in osebno izkaznico, vozniško in prometno dovoljenje kot tudi na potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi na delovno dovoljenje in vse druge osebne dokumente.

Če je to potrebno, lahko izpolnimo tudi zahtevo stranke v zvezi s profesionalno obdelavo različnih dokumentov, ki jih je ob določenih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam. Najpogosteje se zahteva, da stranka preda potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o višini dohodkov kot tudi soglasje za zastopanje oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi, lahko pa obdelujemo tudi druge vrste potrdil, soglasij in izjav.

Vsekakor so ti strokovnjaki specializirani tudi za kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo, tako poslovno (statut podjetja, letna poročila, fakture, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila in drugi) kot tudi razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in ostali dokumenti, ki sestavljajo del katerekoli od teh vrst dokumentacij).

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci vsekakor lahko obdelujejo tudi vse pravne akte, kar pa se nanaša, tako na pogodbe, sodne sklepe in sodbe ter pritožbe kot tudi na pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in tožbe ter na certifikate, pravni red Evropske Unije, vse vrste licenc in na druge dokumente, ki so povezani s področjema sodstva ali prava. Na zahtevo strank iz arabskega v srbski jezik neposredno prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in prepisa ocen ter kompletno obdelujejo tudi znanstvene patente, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi seminarske naloge, predmetnike in programe fakultet in znanstvena dela oziroma prepis ocen, diplomske naloge in druge nenavedene dokumente, ki so povezani ali z izobraževanjem ali z znanostjo.

Cena prevajanja iz arabskega v srbski jezik

  • Iz arabskega v srbski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 20 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!