Prevajanje iz arabskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kljub temu da se ne zahtevajo pogosto kot prevajanje v obratni smeri, vendarle obstajajo številne zahteve za prevajanjem različnih materialov iz arabskega v slovenski jezik. Ker pa ima Prevajalski center Akademije Oxford to srečo, da ima med zaposlenimi tudi prevajalce in sodne tolmače, specializirane za te jezike, lahko rečemo, da smo eden od redkih centrov, ki svojim strankam ponuja kompletno storitev obdelave dokumentov, prevedenih iz arabskega v naš jezik. To pomeni, da na enem mestu dobite njihovo prevajanje pa tudi overitev sodnega tolmača, ki je v tem primeru bistvena, saj je edino dokument, ki je preveden in vsebuje ta žig, tudi pravno in zakonsko veljaven. S svojim žigom na prevedenem dokumentu zapriseženi sodni tolmač potrjuje, da je le-ta enak kot izvirnik ter stranki omogoča, da ga nemoteno uporablja v vsaki situaciji, ko je to potrebno.

Prav zato je izjemno pomembno, da stranke pazijo na dejstvo, da se od njih zahteva dostava izvirnih dokumentov na vpogled, saj samo na ta način overitev lahko poteka v skladu z veljavnimi predpisi. Ko sodni tolmač ugotovi, da med izvirnim in prevedenim dokumentom ni absolutno nikakršnih odstopanj, on overja prevod. Seveda se zavedamo dejstva, da se na nas obračajo tudi stranke, katerih dokumentov niso prevedli naši prevajalci in sodni tolmači, pa se zavedamo, da se v praksi dogaja, da pred njihovo overitvijo sodni tolmač ugotovi, da obstajajo odstopanja. Toda mi imamo rešitev tudi za to, ki pa vključuje redakcijo tako prevedenih dokumentov. To storitev bodo na vašo zahtevo opravili profesionalni lektorji oziroma korektorji in to zelo hitro, tako da jih sodni tolmač potem lahko overijo.

Dokumente nam lahko prinesete osebno ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”, medtem ko imate za vse ostale materiale (za katere se ne izvaja overitev) možnost pošiljanja na naš elektronski naslov.


Prevajanje iz arabskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v arabski jezik

Po drugi strani pa vam prevedene dokumente pošljemo ali na želeni naslov ali pa jih prevzamete osebno. Storitev pošiljanja na naslov se obravnava kot dodatna, saj ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov, kar pomeni, da ste jo dolžni plačati kurirju, ko prevzemate pošiljko.

Nujno oziroma prevajanje v izjemno kratkem roku zahteva hitro delovanje naših strokovnjakov pa tudi same stranke. Tako da je samo v tem primeru dovoljeno, da stranke pošljejo skenirane dokumente na naš elektronski naslov, izvirnike pa na vpogled dostavijo na enega od navedenih načinov.

Ne pozabite, da obstajajo tudi dokumenti, za katere je potrebno opraviti overitev s haškim Apostile žigom, kar predstavlja svojevrstno nadoveritev, saj poteka poleg overitve sodnega tolmača. Pristojnost za haški žig imajo določena sodišča, tako da se mora stranka najprej pozanimati, katero sodišče je pristojno, potem pa mora pridobiti še informacijo o tem, ali se Apostile žig zahteva tudi za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz arabskega v slovenski jezik. Če je treba opraviti tudi overitev s haškim žigom, mora stranka izvedeti tudi to, po katerem principu le-ta poteka. Kajti, v določenih primerih se najprej izvajata prevajanje in overitev sodnega tolmača in na koncu stranka tako obdelan dokument odnese na pristojno institucijo, kjer poteka overitev z Apostile žigom. Obstajajo pa tudi dokumenti, za katere se najprej opravi overitev s haškim žigom in potem naši strokovnjaki prevajajo tako haški žig kot tudi dokument, na koncu pa tako obdelan dokument sodni tolmač opremi s svojim žigom.

Poleg dokumentov iz arabskega v slovenski jezik prevajamo tudi književna dela vseh vrst, tako prozo in romane kot tudi beletrijo in poezijo ter učbenike pa tudi časopisne članke in različne vrste revij (strokovne, otroške, ilustrirane in druge). Prevajamo tudi vse vrste reklamnih materialov, kot so katalogi, plakati, brošure, PR članki, vizitke ter zloženke in letaki pa tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge kot tudi patente ter rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse ostale dokumente, ki sodijo na področje znanosti.

Specializirani smo tudi za prevajanje spletnih vsebin oziroma spletnih strani, spletnih prodajaln in katalogov pa tudi programske opreme (programov in aplikacij). Kar zadeva profesionalno prevajanje spletnih strani iz arabskega v slovenski jezik, ki ga v skladu z zahtevami strank izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači, je izjemno pomembno vedeti, da se implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisation). V praksi to pomeni, da se bodo spletne strani, prevedene ob implementaciji teh pravil, zelo hitro pojavile med prvimi v polju iskanja, s čimer se večjemu številu potencialnih strank ponuja priložnost, da dobijo vse potrebne informacije o poslovanju določenega podjetja ali posameznika.

Prav tako obdelujemo tudi vse vrste zvočnih in video materialov in iz arabskega v slovenski jezik prevajamo tudi informativne, otroške, izobraževalne, zabavne in druge vrste oddaj, serije, igrane, animirane, dokumentarne in risane filme ter reklamna sporočila, na vašo zahtevo pa izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

V naši ekipi so tudi strokovnjaki, ki so posebej usposobljeni za tolmačenje iz arabskega v slovenski jezik oziroma za konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje. V primeru potrebe na zahtevo strank pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Da to ni konec storitvam, ki jih ponujamo, dokazuje tudi prevajanje besedilnih vsebin s številnih področij. Pravo, ekonomija, sociologija, bančništvo, farmacija, psihologija, menedžment, filozofija, ekologija in varstvo okolja, turizem, informacijske tehnologije, izobraževanje, marketing, znanost, medicina, komunikologija in gradbena industrija so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema takšnih vsebin.

Od dokumentov pa iz arabskega v slovenski jezik prevajamo dobesedno vse, tako poslovne in osebne kot tudi vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi) pa tudi pravni red Evropske Unije, sodne sklepe, odločitve, tožbe, pritožbe in sodbe ter licence, pooblastila, certifikate in vse ostale pravne akte, ki jih nismo omenili.

Prevajamo tudi poslovne (fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska, letna in finančna poročila, poslovne pogodbe in odločitve, bilance stanja in uspeha, ustanovitveni akt podjetja) pa tudi osebne dokumente (osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje).

Poleg tega na zahtevo strank iz arabskega v naš jezik prevajamo tudi dokumente, ki so povezani z izobraževanjem (predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol) ter vse vrste dokumentacije oziroma tehnično in gradbeno pa tudi razpisno in medicinsko dokumentacijo. Tako da vas pri nas pričakuje prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov, med drugim pa prevajamo tudi: laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov in vse ostale vsebine, ki so povezane z medicino in farmacijo oziroma gradbeno industrijo.

Prevajanje spletnih vsebin iz arabskega v slovenski jezik

Poleg spletnih strani prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford iz arabskega v slovenski jezik prevajajo tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program, ki ga zahtevate kot tudi spletne prodajalne in kataloge.

S samim tem, da v postopku prevajanja takšnih materialov posebno pozornost namenjajo pravilni implementaciji SEO (Search Engine Optimisation), bodo njihovi lastniki zelo hitro razumeli, kako je dobra optimizacija prevedenih spletnih vsebin pomembna za njihov boljši položaj v okviru polja iskanja. Tako se potencialnim strankam, ki jim je slovenski jezik materni oziroma, ki ga uporabljajo za vsakodnevno komunikacijo, ponuja priložnost, da veliko lažje pridejo do vseh potrebnih informacij o vaši spletni strani in o ostalih spletnih vsebinah, ki so prevedene.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, na zahtevo obdelujejo tudi vse vrste knjig, kot so učbeniki, beletrija, proza, poezija in romani. Prevajamo tudi revije vseh vrst, od otroških preko izobraževalnih in ilustriranih, pa vse do strokovnih kot tudi časopisne članke.

Na zahtevo strank, iz arabskega v slovenski jezik prevajamo tudi razpisno, tehnično pa tudi medicinsko in gradbeno dokumentacijo. Nekateri do dokumentov s tega področja, ki jih na vašo zahtevo obdelujemo in poleg prevajanja ponujamo tudi storitev njihove overitve, za katero je zadolžen sodni tolmač, so: dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo. Prevajalci in sodni tolmači zaposleni v naši ekipi prevajajo tudi gradbene projekte in številne druge dokumente, ki sodijo na področje gradbene industrije, farmacije in medicine.

Prevajanje PR člankov iz arabskega v slovenski jezik

Kot eno od najnovejših sredstev reklamiranja je vsekakor treba omeniti PR članke, ki jih naši strokovnjaki prav tako prevajajo iz arabskega v slovenski jezik. Poleg njih obdelujejo tudi vse ostale materiale, ki so povezani s področjem marketinga: vizitke, plakate, reklamne letake in zloženke ter kataloge in brošure.

Čeprav se na prvi pogled morda ne zdi tako, vsakdo, ki je se vsaj malo razume v pravila marketinga, ve, da večina omenjenih materialov v sebi vsebuje tudi določeno reklamno sporočilo, ki ga je zelo pogosto težko opaziti. Toda prav to in takšno reklamno sporočilo prevajalci in sodni tolmači obdelujejo s posebno pozornostjo in ga iz arabskega jezika prevajajo v duhu slovenskega jezika, in to z osnovnim ciljem, da potencialnim strankam, ki jim je slovenski jezik materni, na ustrezen način približajo tisto, kar se na ta način reklamira.

Poleg materialov, povezanih z reklamiranjem, prevajamo tudi vsebino vseh revij (ilustriranih, strokovnih, otroških in drugih) ter časopisne članke pa tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in patente oziroma vse materiale, ki so povezni z znanostjo in izobraževanjem. S tem mislimo predvsem na dokumente, ki se v številnih primerih predajajo različnim službam, povezani pa so s tema dvema področjema, kot so: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet pa tudi diplome in dodatki k diplomi in drugi dokumenti, ki so povezani z omenjenima področjema.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz arabskega v slovenski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank iz arabskega v slovenski jezik prevajajo tudi potrdilo o državljanstvu pa tudi vse ostale osebne dokumente. Potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, vozniško dovoljenje ter delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in osebna izkaznica sodijo med dokumente, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo na vašo zahtevo in vam ponujajo kompletno storitev, saj poleg prevajanja dobite tudi storitev overitve, za katero je zadolžen sodni tolmač Akademije Oxford.

Iz arabskega v slovenski jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste pogodb, licence in certifikate, sodne sklepe, tožbe, odločitve in pritožbe kot tudi druge pravne akte.

Iz arabskega v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi vso poslovno dokumentacijo in jo overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ki določenemu dokumentu daje pravno in zakonsko veljavnost. Vsekakor je treba omeniti sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, bilance stanja, fakture, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila pa tudi letna in finančna, bilance uspeha in vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja ali posameznika.

Kadar gre za prevajanje omenjenih dokumentov, so stranke dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirnike in se na pristojnem sodišču pozanimati o tem, ali se tudi za njihov dokument zahteva overitev s haškim Apostile žigom ali ne, glede na to, da obstajajo tudi dokumenti, za katere ni treba opraviti tudi te vrste overitve, ampak je dovolj, da to stori sodni tolmač. Toda v primeru, da se zahteva, lahko poteka na dva načina oziroma dokument se lahko najprej nosi na pristojno sodišče ali pa v Prevajalski center Akademije Oxford na obdelavo. Zato je tudi pomembno, da stranke dobijo veljavne informacije, saj se bodo tako izognile nepotrebnemu tratenju časa.

Tolmačenje iz arabskega v slovenski jezik

Čeprav so v praksi precej bolj zastopane storitve, ki vključujejo prevajanje iz arabskega v slovenski jezik v pisani obliki, je dejstvo, da se včasih javlja potreba tudi za malo drugačnimi storitvami prevajanja.

Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki so usposobljeni prav za tolmačenje iz arabskega v naš jezik, gre pa za prevajalce in sodne tolmače, ki imajo bogate izkušnje pri zagotavljanju te storitve, tako da z gotovostjo trdimo, da boste s kakovostjo ponujene storitve v celoti zadovoljni tako vi kot tudi vaši gosti.

Poleg simultanega so specializirani tudi za šepetano kot tudi za konsekutivno tolmačenje, v skladu z organizacijo dogodka pa vam lahko po ugodni ceni ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Če želite, da pripravimo ponudbo, ki bo v celoti izpolnila vaša pričakovanja kot organizatorja ter odgovorila na zahteve samega dogodka, nam morate najprej dostaviti informacije o organizaciji oziroma konceptu dogodka ter da nas informirati tudi o prostoru, v katerem naj bi le-ta potekal, številu udeležencev in o tem kako dolgo naj bi trajal. Šele, ko imamo vse te informacije, lahko pripravimo ponudbo, saj se svaka od omenjenih vrst tolmačenja iz arabskega v slovenski jezik, ki jih izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači uporablja za točno določeno koncepcijo dogodka.

Pri nas lahko dobite tudi storitev profesionalne in kompletne obdelave vseh vrst video in zvočnih materialov. Ko rečemo kompletna obdelava, s tem mislimo na to, da poleg prevajanja iz arabskega v slovenski jezik, dobite tudi sinhronizirane ali podnaslovljene vsebine, v skladu z zahtevami in potrebami.

Poleg prevajanja risanih, dokumentarnih, igranih in animiranih filmov ter serij in reklamnih sporočil, iz arabskega v slovenski jezik prevajamo tudi izobraževalne, otroške pa tudi informativne in ostale vrste oddaj.

Vse vrste besedilnih vsebin, različne dolžine, kompleksnosti in tematike prav tako prevajamo iz arabskega v slovenski jezik. Ekonomija, politika, pravo, izobraževanje, znanost, turizem, medicina, marketing, bančništvo, finance, informacijske tehnologije, menedžment, ekologija in varstvo okolja, filozofija, komunikologija, gradbena industrija, sociologija, informacijske tehnologije ter psihologija in vse nenavedene veje naravoslovnih kot tudi družbenih ved sodijo med področja, s katerimi je lahko povezana tema besedilnih vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz arabskega v slovenski jezik.

Cena prevajanja iz arabskega v slovenski jezik

  • Iz arabskega v slovenski je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!