Prevajanja iz arabskega v makedonski jezik


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so med drugim zaposleni tudi profesionalni prevajalci in sodni tolmači. Prav to dejstvo je dovolj, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v makedonski jezik, dobijo možnost prihranka svojega časa, ker v predstavništvu te institucije dobijo, tako to storitev kot tudi tisti, ki predvideva overitev s strani uradno pooblaščene osebe.

Posebej poudarjamo, da se samo dokumentacije in dokumenti, ki se obdelujejo po tem principu, lahko brez težav uporabljajo v praksi, saj jim žig zapriseženega sodnega tolmača sa pravnega in zakonskega vidika nudi popolno veljavnost.

Sam postopek overitve je jasno določen in predvideva, da se takoj po prevajanju preverja skladnost vsebine obdelanega dokumenta z izvirno, pa je to tudi edini razlog, zakaj mora stranka na vpogled priložiti tudi izvirnike.


Prevajanje iz arabskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v arabski jezik

Poleg možnost, ki predvideva prinašanje konkretnih dokumentov v poslovalnico, obstaja tudi tista, da stranke pošljejo vsebine ali preko „Pošte Slovenije“ in to priporočeno ali pa z angažiranjem določene kurirske službe.

Po koncu prevajanja in overitve je dokumente možno prevzeti osebno, toda stranke lahko zahtevajo njihovo dostavo na določen naslov. Glede na to, da to storitev kurirska služba tudi izvede, in ta ni vračunana v kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta, je predvideno, da jo plača v skladu s ceno, ki jo določi ta služba.

Za vse tiste stranke, ki jim je obdelava dokumentov potrebna po nujnem postopku, se omogoča dostavo najprej skeniranih vsebin na elektronski naslov konkretne institucije in potem tudi spoštovanje obveznosti o dostavi izvirnikov na vpogled omenjenemu strokovnjaku.

Pomembno je tudi, da se vsakdo, ki se zanima za prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji, obrne na pristojno državno institucijo, ki je zadolžena za overitev z Apostille oziroma Haškim žigom in izve, ali se konkretni dokumenti morajo opremiti z njim in v katerem trenutku oziroma ali po koncu obdelave s strani teh strokovnjakov ali pa pred tem.

Vsi dokumenti, ki sodijo, tako v medicinsko (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) kot tudi v tehnično, gradbeno, poslovno in razpisno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, statut in ustanovitveni akt podjetja, gradbeni projekti, letna poročila, poslovne odločitve, navodila za uporabo, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, deklaracije izdelkov, finančna poročila, fakture in drugi) ti strokovnjaki na zahtevo strank najprej prevajajo v navedeni jezični kombinaciji in potem tudi overjajo v skladu s pooblastili, ki so jim dana.

Zainteresirane stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v makedonski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo, tako vozniško in prometno dovoljenje oziroma potni list in osebno izkaznico ter izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje in delovno kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču in vse druge osebne dokumente.

Seveda so specializirani tudi za kompletno obdelavo absolutno vseh dokumentov, ki ji je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma kateregakoli potrdila, izjave ali soglasja. Med drugim zainteresirane stranke lahko dobijo prevedeno soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki oziroma potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in potrdilo o višini dohodkov ter druge dokumente iz te skupine.

Če obstaja zahteva za tem, izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v makedonski jezik in poleg pooblastila za zastopanje, sklepa o razvezi zakonske zveze in sodnih odločb prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahtevo za kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije zatem certifikatov in sodnih pritožb ter sklepov pa tudi licenc, tožb in odločitev kot tudi vseh drugih dokumentov s področja sodstva ali prava.

Vsekakor lahko prevajajo tudi vse vsebine, ki so povezane s področjem ali izobraževanja ali znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in prepis ocen pa tudi potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in prepis ocen ter znanstveni patenti in dela, predmetniki in programi fakultet ter številni drugi.

Poleg obdelave dokumentov v okviru te institucije izvajamo tudi strokovno prevajanje za besedilne materiale s področja katerekoli družbene ali naravoslovne vede zatem za časopisne članke in književna dela pa tudi za učbenike in revije različnih vrst.

Konkretni strokovnjaki izpolnjujejo zahteve vseh tistih strank, ki želijo dobiti tolmačenje iz arabskega v makedonski jezik in po potrebi uporabljajo simultano ali šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici, pod zelo ugodnimi pogoji pa je na razpolago tudi to najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Zainteresirane stranke prav tako lahko zahtevajo strokovno korekturo ter lekturo in predvideno je, da se storitev tako imenovane redakcije uporablja v primeru, da je prevajanje v omenjeni jezikovni različici za vsebine katerekoli vrste nestrokovno izvedeno, pa lektorji in korektorji odpravijo vse napake, ki jih je nekdo naredil pred njimi.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo materiale s področja marketinga (plakati, katalogi, vizitke, brošure, PR besedila, reklamni letaki in druge) in v skladu s potrebami in zahtevami strank prevajajo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s spletom in to v skladu s pravili, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation).

Izvajamo lahko tudi kompletno obdelavo, tako igranih oziroma dokumentarnih in animiranih kot tudi risanih filmov ter serij, oddaj različne tematike in namena (izobraževalne, informativne, otroške, zabavne in druge) ter reklamnih sporočil in vseh drugih video in zvočnih vsebin. Poudarjamo, da ta institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki lahko strankam ponudijo profesionalno sinhronizacijo in podnaslavljanje za katerekoli od omenjenih vsebin.

Dovoljeno je, da se vsi materiali, ki so do zdaj navedeni, na obdelavo pošljejo v elektronski obliki in da se po koncu prevajanja prevzamejo na enak način, seveda pa so omogočeni tudi drugačni načini njihove dostave oziroma prevzemanja.

Prevajanje učbenikov iz arabskega v makedonski jezik

Vsi posamezniki, ki se zanimajo za navedeno storitev, morajo poznati dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači poleg neposrednega prevajanja učbenikov iz arabskega v makedonski jezik lahko profesionalno obdelujejo tudi katerekoli književno delo s področja poezije oziroma proze. Prav tako bodo odgovorili na zahteve strank, ko je treba prevesti časopisne članke ali revije različne vsebine.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so poleg omenjenih strokovnjakov zaposleni tudi tisti, ki izvajajo profesionalno redakcijo katerekoli vrste materialov oziroma lektorji in korektorji.

V primeru, da je potrebna obdelava marketinških materialov v omenjeni jezični kombinaciji, je strankam na razpolago, tako neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz arabskega v makedonski jezik kot tudi vizitk, PR člankov in plakatov pa tudi brošur oziroma katalogov in katerihkoli drugih vsebin, ki so namenjene reklamiranju, in to ne samo izdelkov in storitev, ampak tudi določenega podjetja kot tudi različnih dogodkov. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo dovolj izkušenj v obdelavi takšnih vsebin, poleg tega pa poznajo tudi v pravila, ki veljajo na področju marketinga, bodo vse te materiale brez dvoma prevedli na maksimalno korekten in profesionalen način.

Osebe, ki so zadolžene za sinhronizacijo in podnaslavljanje zvočnih ali video vsebin katerekoli vrste, so prav tako zaposlene v ekipi predstavništva te institucije. Iz tega razloga vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje serij in reklamnih sporočil iz arabskega v makedonski jezik, vsekakor lahko dobi tudi te storitve. Poleg teh materialov obdelujejo tudi risane oziroma dokumentarne in animirane filme kot tudi zabavne, televizijske in radijske, informativne, otroške in izobraževalne oddaje ter igrane filme različnih žanrov pa tudi vse druge video in zvočne materiale.

Prevajanje spletnih prodajaln iz arabskega v makedonski jezik

Izključno z uporabo smernic, ki so poznane kot Search Engine Optimisation ali skrajšano SEO prevajalci in sodni tolmači neposredno prevajajo spletne prodajalne iz arabskega v makedonski jezik. Razume se, da jih uporabljajo tudi, če obdelujejo spletne strani ali spletne kataloge pa tudi številne druge vsebine, ki so lahko vidne na spletu. Cilj implementacije omenjenih pravil je, da se konkretnim materialom zagotovi boljši položaj v globalnem iskanju oziroma se potencialnim strankam zagotovi možnost, da do potrebnih informacij pridejo, v čim krajšem roku. Vsekakor ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi programsko opremo oziroma prevedejo katerikoli program ali aplikacijo.

Glede na to, da obstaja potreba tudi za tolmačenjem v tej jezični kombinaciji, je treba omeniti, da so profesionalni sodni tolmači in prevajalci specializirani, tako za šepetano kot tudi za zagotavljanje storitve konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja iz arabskega v makedonski jezik. Da bi bil določeni dogodek pokrit z najboljšo možno storitvijo od vseh omenjenih, je treba opraviti analizo podatkov, ki jih stranka posreduje in ki se nanašajo na njegovo organizacijo (trajanje, število sodelujočih oseb, podatki o sami lokaciji, na kateri bo potekal, in podobno). Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bo v ponudbo seveda vključena tudi ta storitev, če se omenjeni strokovnjaki odločijo, da je ta vrsta tolmačenja najbolj primerna za konkretni dogodek.

Poleg vseh storitev, ki so na razpolago, je treba omeniti tudi neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz arabskega v makedonski jezik in to katerekoli kompleksnosti, tematike in dolžine. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila s področij turizma, menedžmenta in medicine oziroma komunikologije ter ekologije in varstva okolja, bančništva, politike in gradbene industrije pa tudi farmacije, sociologije in izobraževanja zatem informacijskih tehnologij, filozofije in prava oziroma vse tiste besedilne vsebine, katerih glavna tema vezana za katerokoli družbeno ali naravoslovno vedo.

Neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v makedonski jezik

Poleg tega, da v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo sklepe o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije in pritožbe ter sklepe profesionalni prevajalci in sodni tolmači na zahtevo izvedejo tudi prevajanje pooblastila za zastopanje iz arabskega v makedonski jezik pa tudi tožb in certifikatov oziroma licenc in odločitev kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki sodi med pravne akte oziroma je na določen način povezan s področjem sodstva ali prava.

Pri tem izvajajo tudi zaključni del obdelave oziroma izvedejo overitev, za katero so jim dana pooblastila in tako konkretnim dokumentom zagotovijo pravno veljavnost. Prav zaradi overitve z žigom sodnega tolmača se tudi zahteva pošiljanje izvirnih dokumentov in istočasno se osebam, ki jih ta storitev zanima, priporoča, da morajo samostojno pridobiti vse informacije, ki se tičejo overitve s tako imenovanim Apostille ali Haškim žigom za določene dokumente, saj strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford te vrste overitve nimajo pravice izvesti.

Poleg dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in drugi) sodni tolmači in prevajalci iz arabskega v makedonski jezik neposredno prevajajo tudi osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in številni drugi osebni dokumenti).

Vsakdo ki ga zanima profesionalna obdelava, tako zdravniških izvidov kot tudi vseh drugih dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacija farmacevtskih izdelkov ali dokumentacija o medicinskih izdelkih njihovo obdelavo dobi v predstavništvu navedene institucije, in to pod najugodnejšimi pogoji.

Seveda prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v makedonski jezik, pri čemer poleg letnih oziroma finančnih in revizijskih poročil kompletno obdelujejo statut podjetja, poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi ustanovitveni akt podjetja, fakture in na splošno katerikoli drugi dokument, ki je povezana s poslovanjem določenega podjetnika ali podjetja.

Omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo kompletno obdelavo tudi za potrdilo o nekaznovanosti ter za potrdilo o višini dohodkov in za potrdilo o stanju računa v banki, vsekakor pa prevesti in overjajo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in katerikoli drugi dokument, ki ga je v določenem primeru treba predati neki pristojni službi.

Na koncu je treba omeniti tudi to, da lahko iz arabskega v makedonski jezik neposredno prevajamo tudi gradbene projekte, profesionalni sodni tolmači in prevajalci pa na najboljši možni način vsekakor izpolnjujejo zahteve vseh strank, ki jim je neposredno prevajanje v tej jezični različici potrebno za katerikoli drugi dokument, ki vstopa v sestavo gradbene dokumentacije. Vsekakor lahko kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zatem deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo tehnično pa tudi razpisno dokumentacijo.

Cena prevajanja iz arabskega v makedonski jezik

  • Iz arabskega v makedonski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!