Prevajanja iz arabskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kot institucija, ki je specializirana za zagotavljanje omenjenih storitev, se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvaliti tudi s pomembnim dejstvom, ki pomeni, da zainteresiranim strankam v tej jezični kombinaciji omogoča tolmačenje iz arabskega v poljski jezik pa tudi obdelavo katerekoli vrste materialov v pisani obliki.

Pravzaprav gre za to, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo, tako časopisne članke in revije različne vsebine kot tudi učbenike pa tudi poljudne oziroma strokovne besedilne materiale ter vsa književna dela.

Vsekakor lahko izpolnijo tudi zahtevo vsakega posameznika, če obstaja potreba da se v omenjeni jezikovni različici prevedejo marketinški materiali, kot so na primer plakati, reklamni letaki in brošure oziroma PR besedila, vizitke, katalogi in ostale podobne vsebine. Poleg tega iz arabskega v poljski jezik neposredno prevajamo tudi spletne materiale in pri tem prevajalci in sodni tolmači poleg programske opreme oziroma različnih vrst programov in aplikacij, profesionalno prevajajo tudi spletne strani zatem spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge in druge vsebine, ki niso omenjene in so vidne na spletu, ali pa so z njim povezane. Pomembno je poudariti, da za nekatere materiale te vrste obstaja potreba za optimizacijo oziroma morajo se uporabiti pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in prav njih ti strokovnjaki tudi implementirajo pri tem. Osnovni namen njihove uporabe je zagotavljanje bistveno boljšega položaja konkretnim vsebinam, tako da jih iskalnik uvrsti v sam vrh iskanja in potencialnim strankam omogoči, da enostavno in hitro najdejo zahtevane informacije.


Prevajanje iz arabskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v arabski jezik

Prav tako je predvideno, da stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi prevajanje dokumentov v omenjeni jezikovni različici, toda zagotavljamo jim tudi overitev obdelanih materialov, in to z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, ki je zaposlen v tej specializirani instituciji. Pravzaprav gre za to, da zakon določa obveznost overitve prevedenih dokumentov z žigom teh strokovnjakov, da bi ti šteli kot pravno veljavni.

In glede na to, da je postopek njihove obdelave zelo jasno določen in predvideva, da je po končanem prevajanju ta oseba ta dokument dolžna primerjati z izvirnim, je jasno, zakaj se od vsakega posameznika, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v poljski jezik, zahteva spoštovanje pravila o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled. Če ji ta način dostave ne ustreza, se lahko se odloči tudi za pošiljanje izvirnih dokumentov s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“ ali za to zadolži katerokoli kurirsko službo, ki jih dostavi na naslov poslovalnice te institucije.

Toda treba je poudariti, da je postopek dostave vseh drugih vsebin na obdelavo oziroma tistih, za katere ni treba izvesti overitve z žigom sodnega tolmača, lahko precej bolj preprost, saj je strankam omogočeno, da konkretne materiale pošljejo na elektronski naslov, seveda pod pogojem, da se tako dogovorijo s pooblaščeno osebo predstavništva. Prav tako jim bo omogočeno, da po istem principu izvedejo tudi njihovo prevzemanje, potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo z obdelavo.

Vsekakor se način prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov razlikuje, in to samo zato, ker stranka predhodno mora dostaviti tudi izvirnike. Lahko se opredeli za možnost dostave na naslov, ko navedeno storitev izvede pooblaščena kurirska služba, pri čemer je treba poudariti, da ta ni vračunana v osnovno ceno, pa jo je stranka dolžna tudi posebej plačati. V tem primeru ceno določa prav ta kurirska služba in vsakdo, ki se za to možnost dostave odloči, morati kurirju plačati tudi določeno nadomestilo. Poleg tega je na razpolago tudi možnosti osebnega prevzemanja v prostorih poslovnice navedene institucije.

Glede na to, da se ti strokovnjaki trudijo, da izpolnijo zahteve vseh strank, je tako omogočeno tudi nujno prevajanje kateregakoli dokumenta ali dokumentacije. Glede na to, da je čas za obdelavo omejen, je omogočeno, da se najprej dostavijo skenirani dokumenti na elektronski naslov te institucije, pri čemer je vsaka posamezna stranka naknadno dolžna dostaviti tudi izvirnike na vpogled, in sicer v skladu s predhodno opisanimi principi.

Kdorkoli ima potrebo da v omenjeni jezikovni različici dobi prevedeno katerokoli vrsto dokumentacije ali dokumentov, mora vedeti tudi to, da obstaja posebna vrsta overitve, ki se izvaja za točno določene dokumente in je omenjeni strokovnjaki strankam ne morejo ponuditi. Gre za overitev z Apostille žigom, poznanim tudi kot Haški, pa je tudi pomembno, da stranka izve, ali je ta vrsta overitve obvezna tudi za konkretne dokumente in točno v katerem trenutku obdelave dokumentov le-ta poteka (po ali pred obdelavo s strani omenjenih strokovnjakov).

Vsi osebni dokumenti, kot so na primer potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in o smrti oziroma potni list in osebna izkaznica pa tudi dovoljenje za prebivanje, vozniško, prometno in delovno kot tudi izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu in številni drugi, so lahko v omenjeni jezikovni različici kompletno obdelani oziroma najprej prevedeni in takoj po tem tudi overjeni v skladu s pooblastili, ki so dana tem strokovnjakom. Prav tako iz arabskega v poljski jezik neposredno prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo oziroma poleg zdravniških izvidov, kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge dokumente iz te skupine.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim je potrebna kompletna obdelava kateregakoli dokumenta, ki mora biti predan različnim pristojnim institucijam. S tem mislimo predvsem na različne vrste soglasij in potrdil oziroma izjav (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in drugi dokumenti te vrste), vsekakor poskrbijo tudi za to, da v omenjeni jezikovni različici prevedejo in potem tudi overijo vse tiste dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (letna in revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, fakture, statut podjetja in številni drugi).

Zainteresirane stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v poljski jezik, vsekakor dobijo kompletno obdelavo, tako za sodne sklepe, tožbe in pritožbe oziroma pravni red Evropske Unije kot tudi za certifikate, vse vrste pogodb in sodne odločbe pa tudi za licence, pooblastilo za zastopanje in vse druge dokumente, ki so povezani s pravom ali sodstvom.

Poleg tega so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za kompletno obdelavo, tako gradbenih projektov oziroma vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo kot tudi tistih, ki sestavljajo razpisno ali tehnično dokumentacijo, kot so na primer deklaracije izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter navodila za uporabo in drugi.

Treba je omeniti tudi to, da so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako specializirani tudi za kompletno obdelavo različnih dokumentov in drugih materialov, ki se tičejo področja znanosti ali izobraževanja. To pravzaprav pomeni, da na zahtevo strank lahko obdelajo znanstvene patente in dela, potrdilo o opravljenih izpitih ter diplomo in dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o rednem šolanju, rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen oziroma predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi diplomske ter seminarske naloge katerekoli tematike.

Poleg vseh omenjenih vsebin sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi igrane filme kateregakoli žanra kot tudi serije in reklamna sporočila in vsekakor v omenjeni jezikovni različici vsekakor neposredno prevajajo tudi risane in animirane filme oziroma informativne oddaje in na splošno rečeno, vseh druge vrst video in zvočnih vsebin. Poleg te storitve, ki velja za osnovno, zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko zahtevajo, tako profesionalno podnaslavljanje vseh teh vsebin kot tudi njihovo sinhronizacijo.

Na zahtevo lektorji in korektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, za različne vrste materialov izvajajo strokovno redakcijo oziroma odpravljajo napake, ki se nahajajo v vseh teh vsebinah, za katere je prevajanje v navedeni jezikovni različici predhodno neprofesionalno izvedeno.

Še posebej je pomembno poudariti tudi to, da omenjeni strokovnjaki lahko na zahtevo zainteresiranih strank zagotavljajo tudi storitve tolmačenja oziroma uporabljajo pravila, povezana s konsekutivnim, šepetanim in simultanim tolmačenjem v konkretni kombinaciji jezikov, na spisku storitev, ki jih ta institucija ponuja, pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz arabskega v poljski jezik

Od vsake stranke, ki jo zanima konkretna storitev, se najprej pričakuje, da v celoti spoštuje pravila oziroma izvirne dokumente dostavi na ustrezen način, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko izvedli njihovo kompletno obdelavo. Pravzaprav je stvar v tem, da najprej izvajajo neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz arabskega v poljski jezik pa tudi vsakega drugega dokumenta ter dokumentacije in potem pristopajo končni obdelavi oziroma jih overjajo.

Prav tako je tudi pomembno, da vsakdo, ki se zanima za omenjeno storitev, mora imeti v mislih, da se overitev z Apostille oziroma tako imenovanim Haškim žigom ne izvaja v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, zato ker osebe, ki so v njej zaposlene, nimajo pooblastila za to. Prav iz tega razloga vsaki stranki tudi priporočamo, da informacije o tej vrsti overitve pridobi samostojno, in to neposredno v pristojnih državnih institucijah.

Omenjeni strokovnjaki seveda kompletno obdelujejo vse dokumente, ki sestavljajo razpisno pa tudi tiste, ki sestavljajo tehnično ali gradbeno dokumentacijo in tako stranke lahko dobijo profesionalno prevedene gradbene projekte oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov in vse druge dokumente, ki pripadajo eni od teh vrst dokumentacij.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v poljski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, prometno dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in drugi), stranke pa lahko omenjene strokovnjake angažirajo tudi, če želijo dobiti kompletno obdelane pravne akte oziroma vse dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava (licence vseh vrst, sodne odločbe in odločitve, pravni red Evropske Unije, certifikati, sodni sklepi in pritožbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe in drugi).

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici lahko na zahtevo strank prevajajo in overjajo, ne samo različne vrste potrdil, ampak tudi soglasij oziroma izjav. Poleg potrdila o stanju računa v banki in o samskem stanu kot tudi o stalni zaposlitvi ter o višini dohodkov kompletno obdelujejo tudi soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o nekaznovanosti oziroma vse dokumente, ki jih stranke v določeni situaciji morajo predložit pristojnim institucijam.

Specializirani so tudi za neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v poljski jezik, tako da poleg zdravniških izvidov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, kompletno obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov in druge dokumente, ki vstopajo v njeno sestavo. Prav tako lahko po potrebi prevajajo oziroma overjajo tudi letna, finančna in revizijska poročila zatem statut podjetja in ustanovitveni akt kot tudi poslovne odločitve, fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi vsak drug dokument, ki predstavlja sestavni del poslovne dokumentacije, glede na to, da je povezan s poslovanjem pravnih oseb ali podjetnika.

Stranke, ki jim je v konkretni jezični kombinaciji potrebno prevajanje za vse vsebine, ki so strogo povezane s področjem izobraževanja ali znanosti, morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači med drugim lahko kompletno obdelujejo diplomo in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet ter potrdila o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav in diplomske naloge oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge in znanstvena dela kot tudi prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in številne druge dokumente, ki so povezana s tema področjema.

Prevajanje zvočnih in video vsebin iz arabskega v poljski jezik

Poleg osnovne storitve, ki vključuje neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz arabskega v poljski jezik, strokovnjaki zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford strankam omogočajo, tako profesionalno sinhronizacijo vseh teh vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači med drugim prevajajo tudi informativne in zabavne oddaje ter serije in igrane filme pa tudi izobraževalne oddaje, reklamna sporočila in dokumentarne oziroma animirane in risane filme oziroma absolutno vse vrste video in zvočnih vsebin.

Poleg tega so specializirani tudi za obdelavo marketinških materialov in predvideno je, da pri obdelavi teh vrst vsebin implementirajo tudi pravila reklamiranja, ki jih odlično poznajo. Na razpolago je, tako prevajanje PR člankov kot tudi brošur različne kompleksnosti zatem vizitk in katalogov pa tudi reklamnih zloženk ter plakatov pa tudi reklamnih letakov in na splošno govoreči, vseh tistih materialov, ki so v osnovi namenjeni reklamiranju različnih vsebin. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki odlično poznajo tudi pravila, ki veljajo na področju marketinga, je pomembno poudariti, da lahko vsak izvorni govornik poljskega jezika, ko pride v stik z njimi, enostavno razume, kaj se predstavlja, pa se tudi pričakuje, da reklamno sporočilo pride do ciljne skupine strank, ki uporabljajo ta jezik.

Stranke lahko angažirajo te strokovnjake tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje besedil iz arabskega v poljski jezik, saj sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno in kakovostno prevajajo, tako poljudne kot tudi strokovne vsebine katerekoli tematike. Na zahtevo strank prevajajo besedila s področij politike in prava pa tudi ekonomije, psihologije, sociologije ter turizma. Vsekakor izpolnjujejo tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim je v tej jezikovni različici potrebna obdelava besedil s področja gradbene industrije, menedžmenta in znanosti pa tudi informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja ter financ in medicine, komunikologije in izobraževanja kot tudi bančništva in vseh drugih vej naravoslovnih ali družbenih ved.

Prevajanje književnih dela iz arabskega v poljski jezik

Vseeno je, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje romanov iz arabskega v poljski jezik ali nekega dela, ki sodi med beletrijo oziroma poezijo, ker se sodni tolmači in prevajalci njihove obdelave vsekakor lotevajo profesionalno. Poleg tega je njihova specialnost tudi obdelava časopisnih člankov katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti pa tudi ilustriranih, strokovnih in drugih vrst revij ter učbenikov.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi profesionalci, ki strankam zagotavljajo storitev redakcije. Natančneje rečeno, lektorji in korektorji svoje storitve nudijo tistim osebam, ki jih posedujejo obdelane vsebine, toda niso zadovoljni s kakovostjo storitve, ki jim je bila zagotovljena na nekem drugem mestu, ker imajo konkretni materiali napake, ki se morajo pravilno odpraviti in je možno storiti samo skozi redakcijo.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve posamičnih strank, ki želijo v omenjeni jezikovni različici dobiti prevedeno katerokoli spletno vsebino, in ta storitev se izvaja ob implementaciji posebnih orodij, ki so povezana z optimizacijo konkretnih materialov - SEO (Search Engine Optimisation). Pomembno je poudariti, da ima uporaba teh pravil največji vpliv, ko se izvaja neposredno prevajanje spletnih strani iz arabskega v poljski jezik, ker so te strani iskalnika prepoznane kot izvirne, in to precej hitro po tem, ko so bile uradno postavljene na splet postavljeni, tako da so vidne že na prvi strani globalnega iskanja. Vsekakor stranke lahko dobijo prevedene tudi različne aplikacije kot tudi spletne prodajalne in potem tudi programe pa tudi spletne kataloge in vse druge vsebine, ki so povezane s spletom.

Za različne vrste dogodkov in načine organizacije prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo tudi simultano oziroma šepetano ali pa konsekutivno tolmačenje iz arabskega v poljski jezik. Najbolj pomembno je, da stranke, ki se zanimajo za navedeno storitev, vedo, da se vsaka od omenjenih vrst tolmačenja mora uporabljati izključno v okviru dogodkov, katerih organizacija je točno določena. Natančneje rečeno, ponudbo za konkretno storitev je možno sestaviti šele, ko stranka zaposlene v poslovalnici te institucije seznani s tem, kako naj bi potekal ta dogodek oziroma dostavi podatke o tem, kako dolgo naj bi trajal in približno koliko ljudi naj bi bilo prisotno pa tudi o sami lokaciji njegovega prirejanja. Moramo poudariti, da se zainteresiranim strankam po potrebi omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz arabskega v poljski jezik

  • Iz arabskega v poljski je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!