Prevajanja iz arabskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford zaposleni strokovnjaki, specializirani za neposredno prevajanje iz arabskega v češki jezik, lahko mirno rečemo, da je konkretna storitev na razpolago vsakomur, ki ima potrebo zanjo.

Najprej moramo pogledati obdelavo dokumentov, ker je zelo pomembna informacija, da so v omenjeni instituciji zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, tako da zainteresirane stranke na enem mestu lahko dobijo katerikoli dokument, ki je obdelan v skladu z veljavnimi pravili in kot tak pripravljen za nemoteno uporabe. Gre za to, da najprej poteka osnovna storitev, ki predvideva prevajanje dokumenta v tej jezični kombinaciji in potem se pristopa overitvi prevedenih vsebin in s strani zapriseženega sodnega tolmača. Vsak dokument, ki je po tem principu obdelan, se s pravnega in zakonskega vidika obravnava kot absolutno veljaven, tako da ga stranka lahko preda katerikoli pristojni instituciji in ga na splošno brez težav uporablja v praksi.

Poleg vseh osebnih dokumentov (vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje in drugi), prevajalci in sodni tolmači iz arabskega v češki jezik neposredno prevajajo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja (potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge in vse druge vsebine, ki so povezane z omenjenimi področji).


Prevajanje iz arabskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v arabski jezik

Vsekakor stranke lahko te strokovnjake zadolžijo tudi, če želijo dobiti kompletno obdelane pravne akte oziroma pooblastila za zastopanje, sodne odločbe in sklepe kot tudi pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze in certifikate pa tudi pritožbe, pogodbe in tožbe oziroma licence in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na področje sodstva ali prava.

V primeru, da se pojavi potreba, iz arabskega v češki jezik neposredno prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo, sodni tolmači in prevajalci pa poleg zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih na zahtevo strank prevajajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in druge dokumente, ki so uradno del medicinske dokumentacije.

Treba omeniti tudi to, da so v omenjeni jezikovni različici ti strokovnjaki specializirani tudi za prevajanje in po tem tudi za overitev vseh vrst izjava, potrdil, soglasij oziroma tistih dokumentov, ki jih morajo posamezniki v določenih situacijah predložiti različnim pristojnim institucijam. Najpogosteje se zahteva obdelava potrdila o stalni zaposlitvi in o samskem stanu kot tudi potrdila o nekaznovanju, stranke pa vsekakor lahko dobijo tudi kompletna obdelano soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki ter številne druge dokumente iz konkretne skupine.

Na zahtevo zainteresiranih strank prevajalci in sodni tolmači iz arabskega v češki jezik prevajajo tudi poslovno dokumentacijo (poslovne odločitve, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila in ostali dokumenti, ki so povezani s pravnimi osebami in podjetniki oziroma z njihovim poslovanjem), prav tako pa lahko kompletno prevajajo tudi navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov in vse druge dokumente, ki so uradno del razpisne oziroma tehnične ali gradbene dokumentacije.

Glede na to, da trenutna pravila zahtevajo tudi overitev s posebno vrsto žiga in to za točno določene dokumente in da zanjo niso zadolženi strokovnjaki zaposleni v tej instituciji, moramo poudariti, da je dolžnost vsake posamezne stranke, da podatke o overitvi s Haškim žigom pridobi popolnoma samostojno. Gre za to, da se s tako imenovanim Apostille žigom, kar je prav tako njegov naziv, določeni dokumenti lahko opremijo izključno v državnih institucijah, ki so za to pristojne oziroma v oddelkih, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Prav nanje se mora stranka pravočasno obrniti, da bi na prvem mestu izvedela, ali je omenjeni žig obvezen za tiste dokumente, za katere zahteva prevajanje v omenjeni jezikovni različici. Poudarjamo, da overitev dokumenta s Haškim žigom poteka na enega od dveh načinov oziroma ali neposredno pred začetkom njegovega prevajanja, ali pa šele potem, ko omenjene strokovne osebe izvedejo in prevajanje in overitev.

Zakon določa, da mora sodni tolmač primerjati izvirni dokument z njegovim prevodom, ker mora biti popolnoma prepričan, da med njima ni nikakršne razlike, pa je zaradi tega tudi pomembno, da stranka priloži izvirne dokumente na vpogled. V primeru, da omenjeni strokovnjak opazi razlike, ki jih je treba odpraviti, vsekakor predloži storitev tako imenovane redakcije, ki jo v okviru omenjene institucije izvajajo visoko usposobljeni korektorji in lektorji.

Odprta je možnost osebne dostave izvirnih dokumentov na vpogled ali pa njihovega pošiljanja preko „Pošte Slovenije“, toda izključno priporočeno, pri čemer stranka lahko izbere tudi možnost, ki vključuje dostavo izvirnih dokumentov preko kurirske službe.

Osebam, ki se zanimajo za nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v navedeni jezikovni različici, je edino tudi dopuščeno, da konkretne materiale najprej skenirajo in pošljejo na elektronski naslov, toda vsekakor so po tem dolžni spoštovati tudi omenjeno pravilo in priložiti izvirnike na vpogled.

Poleg možnosti, da prevedene in overjene dokumente prevzame osebno v prostorih predstavništva, se vsaka posamezna stranka lahko opredeli tudi za možnost njihove dostave preko kurirske službe, toda to storitev plača v skladu s cenikom, ki ga oblikuje ta služba.

Če to neka stranka zahteva prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi tolmačenje iz arabskega v češki jezik, pri čemer je treba poudariti dejstvo, da so specializirani za uporabo, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja v tej jezični različici, zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na zahtevo strank omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi profesionalno kompletno obdelavo vseh tistih materialov, ki so predvsem namenjeni reklamiranju, kot so na primer vizitke, plakati in PR besedila oziroma brošure, reklamni letaki in katalogi pa tudi številne druge podobne vsebine. Prav tako so vedno razpoloženi, da v tej kombinaciji prevedejo tudi časopisne članke zatem katerekoli književno delo kot tudi revije in učbenike pa tudi strokovne in poljudne besedilne vsebine, katerih tema je povezana z različnimi vejami naravoslovnih ali družbenih ved.

Kar zadeva neposredno prevajanje serij ali oddaj različne vsebine iz arabskega v češki jezik (izobraževalne, zabavne, informativne, otroške in druge) oziroma reklamnih sporočil in igranih in risanih ter dokumentarnih ali animiranih filmov pa tudi vseh drugih vrst video in zvočnih materialov, so strankam omogočene tudi dodatne storitve. S tem mislimo predvsem na sinhronizacijo vseh omenjenih vsebin ali pa na njihovo profesionalno podnaslavljanje. Na ta način zainteresirane stranke v optimalnem roku dobijo zvočne in video materiale, ki lahko takoj prikazujejo, tako na spletu in v kinematografih kot tudi, da jih predvajajo na radijskih postajah, televiziji ali kjerkoli so načrtovali, da bodo to storili.

Treba je poudariti tudi zelo pomemben podatek, ki se nanaša na obdelavo vseh tistih materialov, ki so povezani s spletom ali pa jih je na njem možno videti. Sodni tolmači in prevajalci namreč izvajajo, ne samo njihovo strokovno prevajanje, ampak jih v skladu s pravili tudi optimizirajo oziroma njihovo vsebino prilagajajo zahtevam spletnega iskanja, ker uporabljajo Searh Engine Optimisation oziroma SEO. Zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave prevedeni spletni katalogi, spletne strani ali spletne prodajalne, kot vsi ostali materiali, v precej kratkem roku lahko bistveno bolje kotirajo. Treba je omeniti tudi to, da je na razpolago profesionalno prevajanje aplikacij in programov iz arabskega v češki jezik, saj ti strokovnjaki izpolnjujejo zahteve strank za strokovno obdelavo programske opreme v tej kombinaciji jezikov.

Zainteresirani za te storitve, konkretne vsebine lahko dostavijo na najpreprostejši način, kar pomeni, da jih skenirajo in pošljejo elektronsko in je dovoljeno jim, da prevedene materiale prevzamejo na enak način, pri čemer so seveda omogočeni tudi drugačni načini prevzemanja in pošiljanja.

Tolmačenje iz arabskega v češki jezik

Za vse stranke, ki jih konkretna storitev zanima, je zelo pomembna informacija, da so strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford specializirani, tako za simultano tolmačenje kot tudi za šepetano oziroma za konsekutivno iz arabskega v češki jezik. Prav tako morajo tudi vedeti, da se vse omenjene storitve uporabljajo za dogodke, ki so zelo jasno opredeljeni glede točno določenega števila, trajanja in na splošno načina organizacije. Zato se tudi zahteva, da stranka dostavi te informacije, preden se začne izdelovati ponudba, prav tako je tudi pomembno, da te strokovnjake obvesti o samem prostoru, v katerem naj bi potekal dogodek in o njegovih glavnih značilnostih. V skladu z vsemi temi podatki se sprejme uradna odločitev o točni vrsti storitve, ki bo uporabljena in po potrebi se v ponudbo vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Pomembno je omeniti tudi to, da vsaka stranka, ki ima potrebo, lahko zadolži omenjene strokovnjake, da profesionalno prevedejo marketinške materiale katerekoli vrste. Točneje, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, tako neposredno prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz arabskega v češki jezik kot tudi PR člankov zatem vizitk, katalogov in plakatov oziroma brošur in številnih drugih vsebin, ki so namenjeni predstavljanju nekih dogodkov ali izdelkov pa tudi poslovanja samega podjetja in določenih storitev. Vsekakor pri tem vsebino reklamnih materialov oziroma sporočilo, ki ga ti vsebujejo, popolnoma prilagodijo in sami prevajalski stroki oziroma njenim pravilom pa tudi duhu češkega jezika.

Poleg tega strokovnjaki, zaposleni v tej instituciji so sposobni v kateremkoli trenutku izpolniti zahteve strank in prevajajo, tako romane, beletrijo in neko drugo prozno književno delo kot tudi pesmi oziroma različna poetska dela. Poleg tega lahko prevajajo tudi učbenike pa tudi časopisne članke kot tudi vsebino ali ilustriranih ali strokovnih oziroma otroških in drugih vrst revij.

V okviru te institucije je na razpolago tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz arabskega v češki jezik, toda razume se, da stranke lahko dobijo prevedene in spletne prodajalne kot tudi kataloge in aplikacije zatem programe katerekoli vrste in na splošno rečeno, vse tiste vsebine, ki bodo lahko vidne na spletu, ki so na določen način povezane z globalnim omrežjem. Ker prevajalci in sodni tolmači posebej dobro poznajo tako imenovane SEO orodja (Search Engine Optimisation), je vsekakor predvideno, da ta pravila uporabljajo, da bi obdelali spletne vsebine in jim omogočijo tudi to, da dosežejo boljši položaj pri iskanju za točno določeno ključno besedo ali frazo.

Prevajanje ekonomskih in besedil s področja politike iz arabskega v češki jezik

Vseeno je, ali besedila ekonomske in politične tematike, za katera stranka zahteva prevajanje v omenjeni jezikovni različici, veljajo veljajo za poljudna ali strokovna, jih sodni tolmači in prevajalci nedvomno obdelajo v skladu s pravili. Prav tako strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje besedila s področja turizma iz arabskega v češki jezik pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s tematiko s področij ekologije in varstva okolja, medicine in informacijskih tehnologij oziroma farmacije, psihologije in sociologije in gradbene industrije zatem komunikologije, izobraževanja in menedžmenta pa tudi marketinga, znanosti in prava kot tudi bančništva in drugih znanstvenih disciplin, ki so povezani, tako z naravoslovnimi kot tudi z družbenimi vedami. Poleg tega je posebej pomembno poudariti, da je princip dostave takšnih materialov na obdelavo izjemno preprost, ker je strankam dovoljeno, ne samo da jih pošljejo na elektronski naslov, ampak jih po po koncu prevajanja na enak način tudi prevzamejo.

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi lektorje pa tudi korektorje z dolgoletnimi izkušnjami, to pomeni, da ima vsaka stranka na razpolago storitev redakcije, ki mora biti uporabljena, če je nekdo neprofesionalno prevedel določene vsebine in morajo biti popravljene konkretne napake.

Osebe, ki jih zanima obdelava različnih vrst video in zvočnih materialov, vsekakor morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični različici obdelujejo, tako serije, animirane in igrane oziroma dokumentarne filme kot tudi reklamna sporočila. V uradno ponudbo so uvrščeni tudi neposredno prevajanje zabavnih oddaj iz arabskega v češki jezik oziroma risanih filmov in informativnih in otroških kot tudi izobraževalnih oddaj pa tudi vseh drugih vrst video in zvočnih vsebin. Z osnovnim ciljem, da se vsaki stranki, ki omenjeno storitev zahteva, zagotovi možnost, da prihrani čas in dobi kompletno obdelavo vseh teh vsebin, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford izvajajo ali sinhronizacijo ali profesionalno podnaslavljanje za katerikoli od predhodno navedenih materialov.

Prevajanje pravni aktov iz arabskega v češki jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo, tako sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi sodne odločbe zatem pogodbe in sodne sklepe pa tudi pooblastila za zastopanje in vse vrste certifikatov, pritožbe in pravni red Evropske Unije oziroma licence, tožbe in vse druge dokumente, ki se uvrščajo v področje prava oziroma sodstva. Toda to vsekakor ni konec storitvam, za katere so specializirani, ker takoj po tem izvedejo tudi overitev dokumenta, ki je predhodno preveden in za katero je pooblaščen sodni tolmač, s čimer se konkretnemu dokumentu zagotovi zakonska veljavnost in stranki zagotovi možnost, da ga uporablja v različnih primerih.

Pomembno je, da vsak posameznik, ki mu je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v češki jezik, na vpogled dostavi izvirne dokumente, kar vsekakor velja tudi za katerokoli drugo vrsto dokumentacije ali dokumentov. Njemu se priporoča tudi to, da se obrne na pristojne v okviru posebnih služb pri okrožnih sodiščih v celi naši državi, da bi dobil potrebne podatke o overitvi z Apostille žigom, ki je poznan tudi kot Haški. Posebej moramo poudariti, da strokovnjaki, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, na žalost nimajo pravice izvesti te vrste overitve, pa je to edini razlog, zaradi katerega vsem strankam priporočamo, da pravočasno pridobijo te informacije, ker jim bodo te zagotovo pomagale, da celotni postopek obdelave določenih dokumentov opravijo čim hitreje.

Vsekakor omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo in overjajo vse dokumente, ki jih je treba ob različnih priložnostih predložiti pristojnim službam, kar vključuje kompletno obdelavo soglasij in izjav oziroma potrdil, kot so na primer potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stanju računa v banki oziroma soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov in številne druge.

Prav tako stranke lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v češki jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci med drugim kompletno obdelujejo zdravniške izvide ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov in katerikoli drugi dokument, ki zakonsko sodi v medicinsko dokumentacijo.

Treba je reči tudi to, da omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi prevajanje poslovne dokumentacije v tej jezikovni različici (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poročila, fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja in drug) in seveda lahko zadovoljijo tudi potrebe vseh tistih oseb, ki želijo dobiti kompletno obdelan katerikoli dokument ali vsebino s področja znanosti oziroma izobraževanja (znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela in številni drugi).

Cena prevajanja iz arabskega v češki jezik

  • Iz arabskega v češki je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!