Prevajanja iz arabskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru storitev, ki jih vsaki stranki nudijo strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford, je tudi neposredno prevajanje iz arabskega v danski jezik. Pravzaprav je navedena storitev na razpolago v obeh različicah, ker prevajalci in sodni tolmači poleg obdelave vsebin različne vrste v pisani obliki, na zahtevo strank lahko izvedejo tudi tolmačenje. Točneje rečeno, poleg simultanega so specializirani tudi za šepetano kot tudi za konsekutivno tolmačenja v omenjeni jezikovni različici, vsekakor pa je na razpolago tudi možnost najema opreme vrhunske kakovosti, namenjene simultanemu tolmačenju.

Obstaja tudi možnost prevajanja kateregakoli književnega dela pa tudi časopisnih člankov ter besedil in učbenikov kot tudi revij različne vsebine.

Seveda ti strokovnjaki prav tako lahko neposredno prevajajo tudi zvočne in video materiale iz arabskega v danski jezik, kar je povezano z obdelavo, tako igranih in risanih filmov oziroma informativnih oddaj in reklamnih sporočil kot tudi serij ter izobraževalnih in zabavnih oddaj pa tudi dokumentarnih in animiranih filmov ter vseh drugih video in zvočnih vsebin. Da bi stranka imela možnost dobiti vsebine te vrste, ki jih lahko takoj plasira tam, kjer želi, sta v okviru te institucije na razpolago tudi storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja.


Prevajanje iz arabskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v arabski jezik

Posebej moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi katerokoli vrsto spletnih vsebin, od spletnih strani preko spletnih prodajaln in katalogov pa do različnih vrst aplikacij in programov. V toku obdelave spletnih materialov se uporabljajo tudi pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo, pa jim se z implementacijo SEO orodij (Search Engine Optimisation) omogoča, da bistveno izboljšajo svoj položaj v globalnem spletnem iskanju za določeno ključno besedo.

Vsekakor stranke lahko omenjene strokovnjake angažirati tudi, če jim je potrebno prevajanje reklamnih materialov iz arabskega v danski jezik, saj so specializirani, tako za obdelavo plakatov in reklamnih letakov oziroma brošur in katalogov, prav tako pa lahko na zahtevo prevajajo tudi vizitke, PR članke in reklamne zloženke pa tudi katerokoli drugo vrsto vsebin s področja marketinga.

Če jim ta način najbolj ustreza, je seveda najbolj preprosto, da stranke vse navedene materiale na obdelavo pošljejo elektronsko, pri čemer so vsekakor na razpolago tudi druge izbire za pošiljanje. Popolnoma enak je tudi princip prevzemanja kompletno obdelanih vsebin te vrste in predvideno je, da stranka samostojno izbere, ali jih bo prevzela tako ali pa na neki drugi način.

Če prevajalci in sodni tolmači morajo obdelati določen dokument, je stranke treba seznaniti tudi s tem, da poleg njihovega prevajanja v navedeni jezikovni različici ti strokovnjaki zagotavljajo tudi dodatno storitev oziroma preveden dokument overjajo na podlagi pooblastil, ki so jim dana s strani pristojnih institucij.

Osnovni cilj overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača je uradna potrditev dejstva, da sta izvirni in prevedeni dokument enaka, pa bi zato vsaka stranka morala na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente oziroma jih poslati s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe na naslov poslovalnice, lahko pa jih tudi osebno prinese.

Glede na to, da je na razpolago tudi nujno prevajanje dokumentov iz arabskega v danski jezik, je predvideno, da samo stranke, ki zahtevajo to storitev, lahko najprej dostavijo skenirane materiale na elektronski naslov in potem v skladu z navedenim pravilom priložijo tudi izvirnike.

Poleg možnost, da kompletno obdelane dokumente prevzame osebno v predstavništvu navedene institucije, stranka se lahko odloči tudi za drugo možnost, ki predvideva, da ji kurirska služba prevedene dokumente dostavi na določen naslov. Ker ta storitev ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, jasno je, da ima stranka obveznost, in da njeno plačilo opravi ločeno in po ceni, ki jo določa kurirska služba, ki tudi dostavi vsebine.

Posebej je pomembno, da vsakdo, ki se zanima za neposredno prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji, zaveda, da jih prevajalci in sodni tolmači ne morejo opremiti z Apostille žigom, če za tem obstaja potreba. Gre za posebno vrsto overitve in overitev s Haškim žigom, kot se prav tako imenuje, poteka pred ali po obdelavi dokumenta s strani naših strokovnjakov in samo zaposleni v pristojnih državnih institucijah imajo informacijo o tem, za katere dokumenta je obvezen in za katere ni.

Katerikoli dokument, ki ga stranka mora predložiti neki pristojni instituciji, omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo, to pa se nanaša predvsem na različne vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi dokumente te vrste), vsekakor pa bodo izpolnili tudi zahteve posameznikov, ki jim je potrebno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v danski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potni list in drugi osebni dokumenti).

V primeru, da to neka stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno in tehnično kot tudi poslovno pa tudi gradbeno in medicinsko dokumentacijo. Poleg deklaracij izdelkov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in zdravniških izvidov, lahko kompletno obdelajo tudi gradbene projekte, sklep o ustanovitvi pravne osebe in specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma statut in ustanovitveni akt podjetja kot tudi navodila za uporabo, fakture in poslovne odločitve ter finančna, revizijska in letna poslovna poročila pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, sklep o ustanovitvi pravne osebe in vse druge nenavedene dokumente, ki štejejo za uradni del vseh teh vrst dokumentacij.

Na zahtevo posamezne stranke se iz arabskega v danski jezik neposredno prevajajo tudi rezultati znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela in patenti ter vse druge vsebine, ki so povezane s področjem znanosti.

Omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo vse vrste pravnih aktov, ki jih potem tudi overijo. Poleg pooblastila za zastopanje, sodb in pritožb so specializirani tudi za kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije zatem sodnih odločb in tožb kot tudi certifikatov, sodnih sklepov in licenc oziroma vseh dokumentov, ki se nanašajo, tako na področje sodstva kot tudi na področje prava.

Seveda sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo tudi zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov s področja izobraževanja in poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, predmetnikov in programov fakultet ter diplome ter dodatka k diplomi kompletno obdelujejo tudi seminarske naloge zatem prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge in druge vsebine oziroma dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja.

Konsekutivno tolmačenje iz arabskega v danski jezik

Ena od vrst tolmačenja, ki je na zahtevo strank na razpolago, je vsekakor tudi konsekutivno tolmačenje, seveda pa so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za simultano tolmačenje iz arabskega v danski jezik in v skladu s potrebami določenega dogodka lahko uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Vsekakor je najbolj pomembno, da stranka, ki želi omenjene strokovnjake zadolžiti za navedeno storitev, posreduje vse podatke o samem dogodku. Poleg informacij o tem, kako dolgo naj bi trajal kot tudi o mestu, na katerem bo potekal, mora zagotoviti tudi podatke, ki so povezani s številom udeležencev. V skladu z vsemi temi informacijama se odloča o tem, katera od omenjenih storitev bo uporabljena in v skladu s tem se tudi pripravi ponudba, pri čemer je strankam omogoče tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če imajo potrebo za tem.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamne materiale, kar vključuje, tako prevajanje plakatov in katalogov iz arabskega v danski jezik kot tudi prevajanje PR besedil, vizitk in reklamnih zloženk oziroma letakov pa tudi brošur in drugih reklamnih vsebin. S ciljem, da se govorcem danskega jezika zagotovi jasen vpogled v tisto, kar se predstavlja skozi takšne materiale, se posebna pozornost posveča tudi predstavljanju konkretnih sporočil, in sicer skladu s pravili, ki veljajo v tem jeziku.

Treba je omeniti tudi to, da stranke v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi kompletna obdelava katerekoli vrste zvočnih vsebin kot tudi video. Poleg tega, da bo izvedeno prevajanje za reklamna sporočila in dokumentarne oziroma igrane, animirane in risane filme, se v tej jezični kombinaciji nudi tudi neposredno prevajanje serij pa tudi otroških, zabavnih in informativnih oddaj ter vseh drugih video in zvočnih materialov. Prav tako zainteresirane stranke lahko angažirajo strokovnjake, ki jih navedena institucija prav tako zaposluje, da bi dobili podnaslovljene ali sinhronizirane vsebine te vrste.

Prevajanje spletnih strani iz arabskega v danski jezik

Glede na to, da strokovnjaki, ki so zaposleni v konkretni instituciji, posedujejo visoko raven znanja v zvezi z optimizacijo spletnih materialov za spletne brskalnike, to pomeni, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih strani iz arabskega v danski jezik, vsekakor lahko dobijo tudi storitev SEO (Search Engine Optimisation). Spletne strani, ki se obdelujejo po tem principu, bodo v optimalnem roku vidne na prvi strani iskanja za tiste ključne besede, ki so zelo pazljivo opredeljene. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve tistih strank, ki jim je v konkretni jezični različici potrebno prevajanje za spletne prodajalne, profesionalno pa obdelujejo tudi vse vrste programov oziroma spletne kataloge kot tudi aplikacije vseh vrst in na splošno rečeno katerokoli vrsto vsebin, ki je na razpolago na spletu, ali pa je z njim povezana.

Vse stranke, ki jih v omenjeni kombinaciji jezikov zanima prevajanje kateregakoli književnega dela, mora imeti v mislih informacijo, da so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za obdelavo, tako beletrije in romanov kot tudi kateregakoli drugega proznega književnega dela, pri čemer po potrebi lahko prevajajo tudi pesmi oziroma različna poetska dela. Seveda lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje revij iz arabskega v danski jezik, obdelujejo pa tudi časopisne članke, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo.

Če se zgodi, da stranka navedeno storitev zahteva od določenega posameznika ali druge specializirane institucije, pri tem pa ne dobi profesionalnega prevajanja v omenjeni jezikovni različici, se lahko obrne na zaposlene v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford in zahteva storitev redakcije, v katero je vključena in lektura in korektura.

Treba je reči tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank prevajajo besedilne vsebine, njihova osnovna tema pa je lahko povezana z različnimi znanstvenimi disciplinami, tako s področja naravoslovnih kot tudi s področja družbenih ved. Poleg obdelave besedil ekonomske, pravne ali filozofske tematike so specializirani tudi za prevajanje besedil s področja turizma pa tudi psiholoških in političnih iz arabskega v danski jezik. Vsekakor lahko prevajajo tudi vsebine, ki se nanašajo na katerokoli temo s področij menedžmenta, sociologije in medicine oziroma gradbene industrije, komunikologije in farmacije pa tudi izobraževanja, informacijskih tehnologij in znanosti in marketinga, bančništva, sociologije in številnih drugih znanstvenih disciplin, ki niso bile omenjene.

Prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v danski jezik

Absolutno katerikoli osebni dokument, profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so člani ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko na zahtevo strank, ne samo prevajajo v konkretni jezični kombinaciji, ampak tudi overijo v skladu z veljavnimi pravili. Na ta način vsaka stranka dobi dokument, ki je z zakonskega vidika veljaven in vsekakor ima pravico, da ga uporablja v praksi.

Pogoj za izvedbo te storitve je, da stranka na vpogled dostavi izvirne dokumente, prav tako je priporočljivo, da neposredno pred tem preveri vse, kar je povezano z overitvijo teh dokumentov s Haškim žigom. Posebej poudarjamo, da kar zadeva tako imenovani Apostile žigom, kot ga tudi imenujejo, omenjeni strokovnjaki nimajo pooblastila, da z njim opremijo dokumente in zaradi tega mora stranka sama preveriti vse, kar je v zvezi s to vrsto overitve za njegove dokumente.

Poleg osebne izkaznice in potnega lista je na razpolago tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz arabskega v danski jezik, pri čemer stranke lahko dobijo kompletno obdelane tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi delovno dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma dovoljenje za prebivanje, vozniško in prometno pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in sklenitvi zakonske zveze oziroma katerikoli drugi osebni dokument.

Prav tako so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki so povezani, tako s področjema znanosti in izobraževanja (prepis ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, znanstveni patenti in drugi) kot tudi tistih, ki so povezani s področjema prava ali sodstva (licence, sklepe o razvezi zakonske zveze, sodne odločbe in tožbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, certifikati in drugi).

Pomembno je reči tudi to, da se na zahtevo strank iz arabskega v danski jezik lahko neposredno prevajajo tudi zdravniške izvide, ti strokovnjaki pa lahko kompletno obdelajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vse druge dokumente, ki so uradno uvrščeni v medicinsko dokumentacijo.

Seveda v okviru te institucije lahko izpolnijo tudi zahteve vsake stranke, ki v navedeni jezikovni različici želi dobiti profesionalno obdelavo različnih vrst soglasij oziroma potrdil kot tudi izjav. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači na njihovo zahtevo kompletno obdelujejo vse dokumente, ki ji je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki zatem potrdilo o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o višini dohodkov in katerikoli drugi dokument, ki ga v določenem primeru stranka mora predložiti konkretni državni instituciji.

Na koncu je treba omeniti, da je na razpolago tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v danski jezik (ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, revizijska poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve in ostali dokumenti, ki so povezani s poslovanjem ali podjetnika ali neke pravne osebe), prevajalci in sodni tolmači pa so prav tako specializirani tudi za kompletno obdelavo, tako gradbenih projektov in deklaracij izdelkov kot tudi navodila za uporabo oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in številnih drugih dokumentov, ki sodijo med gradbeno, razpisno ali tehnično dokumentacijo.

Cena prevajanja iz arabskega v danski jezik

  • Iz arabskega v danski je 35 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 41 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!