Prevajanja iz arabskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg osnovne storitve, lahko vsakdo, ki se zanima za neposredno prevajanje iz arabskega v korejski jezik, angažira tudi številne strokovnjake, da bi dobil različne dodatne storitve.

Najprej je treba poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni za izvajanje vseh treh vrst tolmačenja, kar pomeni, da v skladu z zahtevami samega dogodka uporabljajo, tako šepetano in simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici. Med dodatne storitve sodi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda treba je poudariti, da je stranka, ki jo zanima angažiranje teh strokovnjakov zaradi izvedbe te storitve, dolžna posredovati vse informacije o samem dogodku. Natančneje rečeno, priprava ponudbe zahteva skrbno analizo podatkov o organizaciji samega dogodka, predvsem pa je pomembno izvedeti, koliko ljudi bo prisotnih, oziroma kako dolgo naj bi trajal.

Poleg te storitve omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi obdelavo, tako revij katerekoli vsebine in tematike kot tudi časopisnih člankov. Vsekakor v tej jezični različici prevajajo tudi učbenike pa tudi književna dela (poetska in prozna). Na zahtevo strank prav tako lahko prevajajo tudi poljudne besedilne vsebine, katerih tema je povezana s katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved kot tudi strokovna besedila.


Prevajanje iz arabskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v arabski jezik

V uradni ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz arabskega v korejski jezik, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci med drugim obdelujejo PR članke, kataloge in reklamne zloženke zatem brošure, vizitke in plakate pa tudi reklamne letake ter nasploh absolutno vse vsebine, katerih namen je usmerjen na reklamiranje, tako določenega podjetja in njegovega poslovanja kot tudi storitev zatem dogodkov in različnih vrst izdelkov.

Ekipo predstavništva omenjene institucije sestavljajo tudi korektorji kot tudi lektorji z dolgoletnimi izkušnjami, tako da jih vsaka zainteresirana stranka lahko angažira, da izvedejo strokovno redakcija za najrazličnejše vrste vsebin. Posebej moramo poudariti, da v tem primeru uporabljajo vsa trenutna pravila in se trudijo, da slabo prevedene materiale katerekoli vrste obdelajo tako, da jih prilagodijo in sami stroki in korejskemu jeziku.

Pri obdelavi številnih spletnih vsebin omenjeni strokovnjaki uporabljajo tudi orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), kar zelo pozitivno vpliva na kotiranje, tako spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov in vseh drugih vsebin, ki so dostopne v okviru spleta. Pravzaprav jih enostavno rečeno prilagajajo vsem pravilom, ki jih predvideva spletno iskanje v danem trenutku, tako da jih tudi sam iskalnik zelo hitro po postavitvi prepoznava kot absolutno izvirne in najboljše rezultate za postavljeno ključno besedo ali frazo. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz arabskega v korejski jezik, pri čemer obdelujejo aplikacije katerekoli vrste in programe.

Profesionalno podnaslavljanje različnih video ali zvočnih materialov kot tudi njihova sinhronizacija prav tako lahko izvedemo, če je to nekemu posamezniku potrebno. Poleg tega zaposleni v poslovalnici seveda lahko prevajajo tudi izobraževalne oziroma informativne, zabavne in otroške oddaje, ki naj bi bile prikazane na različnih medijih pa tudi animirane filme zatem serije in risane oziroma dokumentarne filme kot tudi reklamna sporočila in igrane filme kateregakoli žanra in potem se vsaka posamezna stranka opredeli za eno od dodatnih storitev, ki so v uradni ponudi.

Za vse materiale, za katere stranke zahtevajo prevajanje v tej jezični različici, a da to niso dokumenti, je predvidena elektronska dostava oziroma pošiljanje na elektronski naslov, seveda samo, če to popolnoma ustreza zainteresiranim strankam. V ponudbi so tudi drugačni načini za dostavo in vsaka stranka lahko osebno izbere tistega, ki ji v tem trenutku najbolj ustreza. Postopek prevzemanja prevedenih vsebin bo prav tako dogovoren med njo in predstavnikom poslovalnice te institucije in v večini primerov se stranke opredelijo za elektronski način prevzemanja.

Toda, če je nekomu potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v korejski jezik, potem se mora zavedati, da se postopek in dostave in prevzemanja razlikuje glede na te vsebine, saj se morajo na vpogled dostaviti tudi izvirnike. To se zahteva zato, da prevajalci in sodni tolmači poleg njihovega prevajanja v tej jezični različici izvedejo tudi overitev.

Stranka mora, ali da osebno dostavi dokumente na prevajanje ali pa jih preprosto pošlje preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“.

Za eno od dveh razpoložljivih možnosti se lahko odločite pri prevzemanju prevedenih in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjenih dokumentov. Torej, na razpolago je možnost, da ji jih na določen naslov dostavi kurirska služba ali pa se izvede njihovo osebno prevzemanje. Posameznik, ki se opredeli za dostavo na naslov to storitev plača ko prevzame pošiljko, pri čemer ima samo kurirska služba pravico, da v tem primeru določi ceno.

V primeru, da se zahteva nujna obdelava nekega dokumenta, je zainteresiranim strankam dovoljeno, da skenirane dokumente pošljejo na elektronski naslov, toda vsekakor se obvezujejo, da bodo po tem priložili tudi izvirne vsebine na vpogled. Treba je poudariti, da je zelo pomembno, da izberejo možnost, ki je v tem trenutku najhitrejša, saj je to eden od pogojev, da bi dokument obdelal v najkrajšem možnem roku.

Poleg kompletne obdelave vseh vrst potrdil oziroma soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga), sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v korejski jezik (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostali dokumenti, ki jo sestavljajo).

Na podlagi zahtev zainteresiranih strank se izvaja tudi in profesionalna obdelava oziroma prevajanje in overitev absolutno vsakega osebnega dokumenta, kar se nanaša, tako na potni list, osebno izkaznico in vozniško oziroma prometno dovoljenje kot tudi na izpiske iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje in potrdilo o državljanstvu pa tudi na izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma na absolutno vse osebne dokumente.

Prav tako na podlagi potreb posameznikov neposredno prevajamo tudi vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, fakture, statut podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila in drugi), seveda pa prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov in navodila za uporabo zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter nasploh vsak dokument, ki sestavlja, tako gradbeno kot tudi tehnično pa tudi razpisno dokumentacijo.

Vsak dokument, ki je povezan s področjem znanosti, prav tako lahko kompletno obdelamo (znanstveni patenti, znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav in drugi), v uradni ponudi navedene institucije pa je tudi neposredno prevajanje dokumentov s področja izobraževanja iz arabskega v korejski jezik (prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek diplome, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge in drugi).

Prevajalci in sodni tolmači prav tako izpolnjujejo tudi zahteve vseh tistih posameznikov, ki želijo dobiti prevajanje za različne pravne akte, tako da med drugim obdelujejo pooblastilo za zastopanje, pritožbe in tožbe zatem sodne sklepe in pravni red Evropske Unije kot tudi licence in sodne odločbe ter pogodbe, certifikate in sodne odločbe pa tudi vse druge dokumente, ki so povezani s področjema sodstva ali prava.

Izjemno je pomembno seznaniti vse, ki jih zanima za prevajanje dokumentov v konkretni jezikovni različici, da strokovnjaki, ki jih ta institucija zaposluje, ne posedujejo potrebnih dovoljenj, da bi določen dokument overili s posebno vrsto žiga, če je to potrebno. Pristojnost za overitev s Haškim oziroma tako imenovanim Apostille žiga imajo državne službe, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč naše države. Vsaka stranka se mora pri njih sama pozanimati o vsem, kar je povezano s to vrsto overitve. Najbolje je, da najprej izve, ali je overitev s tem žigom sploh obvezna za želene dokumente, kajti overitev z Apostille žigom se mora izvesti samo za tiste vsebine, za katere to predvideva veljavni zakon. V primeru, da jo je obvezno izvesti, mora stranka tudi vprašati, na kakšen način poteka overitev s Haškim žigom oziroma kdaj, ker v praksi obstajata dve vrsti overitve z njim, ki predvidevata overitev s konkretnim žigom po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov ali pa neposredno pred tem.

Tolmačenje iz arabskega v korejski jezik

Ta storitev je na razpolago v treh različicah, glede na to, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi posebno vrsto tolmačenja iz arabskega v korejski jezik, ki je poznana kot šepetano. Povsem jasno je, da se vsaka od njih uporablja za dogodek, za katerega je predvideno točno določeno trajanje in število udeležencev oziroma sistem organizacije, pa je zato tudi posebej pomembno, da vsaka zainteresirana stranka dostavi potrebne podatke. Natančneje rečeno, ona mora te strokovnjake seznaniti z vsem, kar je predhodno omenjeno, ker se prav te informacije analizirajo, da bi določili vrsto tolmačenja, ki jo v tem primeru uporabljajo, s ciljem izpolnitve vseh zahtev, tako samega dogodka kot tudi udeležencev oziroma organizatorja. Posebej poudarjamo, da Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, cena konkretne storitve pa ustreza in kakovosti opreme in tržišču.

Treba je omeniti tudi to, da lahko izpolnimo zahtevo vsakogar, ki se zanima za neposredno prevajanje spletnih vsebin iz arabskega v korejski jezik, kar je povezano, tako s spletnimi prodajalnami in spletnimi stranmi kot tudi s programsko opremo oziroma z različnimi programi in aplikacijami, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi spletne kataloge pa tudi vse druge vsebine, povezane z informatiko oziroma spletom. Za to storitev zainteresirane stranke morajo imeti na umu, da se določene vsebine obdelujejo v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation) oziroma jih omenjeni strokovnjaki prilagajajo zahtevam iskalnika. Cilj takšnega postopka je zagotavljanje možnosti konkretnim materialom, da postanejo opazni v okviru osnovnih rezultatov iskanja oziroma kotirajo že na prvi strani in da bi zainteresirane stranke imele možnost, da zelo preprosto pridejo do konkretnih informacij. Prav s tem se lastnikom spletnih prodajaln oziroma spletnih strani in drugih vsebin te vrste zagotovo izboljša tudi poslovanje, saj veliko število ljudi dobi potrebne podatke o določenem izdelku ali storitvi oziroma o poslovanju določenega podjetja.

V konkretni jezični različici prav tako lahko profesionalno prevajamo tudi vse vrste vsebin s področja marketinga in s tem mislimo predvsem na obdelavo plakatov, reklamnih letakov in zloženk, pri čemer je na razpolago tudi neposredno prevajanje PR člankov iz arabskega v korejski jezik kot tudi katalogov, vizitk, brošur in vseh drugih materialov, ki se nanašajo na reklamiranje. Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v toku postopka obdelave teh, pa tudi vseh drugih vsebin s področja marketinga njihovo prevajanje izvajajo v skladu s pravili oziroma prilagajajo sporočilo, ki je usmerjeno na potencialne kupce, ki jim je korejski jezik materni in tako bo lažje prišlo do njih. Pravzaprav ti strokovnjaki konkretne vsebine prevajajo tako, da govorci tega jezika ne bodo imeli nikakršnih težav v razumevanju.

Prevajanje serij iz arabskega v korejski jezik

Poleg tega, da na zahtevo zainteresiranih strank izvajamo profesionalno prevajanje serij iz arabskega v korejski jezik, jim ponujamo tudi storitev sinhronizacije teh pa tudi številnih drugih video in zvočnih vsebin kot tudi možnost podnaslavljanja. Seveda prevajalci in sodni tolmači, če to nekdo zahteva, v konkretni jezični različici prevajajo tudi animirane oziroma dokumentarne in igrane filme kot tudi zabavne in otroške oddaje pa tudi reklamna sporočila zatem risane filme in izobraževalne in oddaje informativnega značaja pa tudi katerokoli drugo, tako video kot tudi zvočno vsebino. Glede na to, da so v ponudbi tudi omenjene dodatne storitve, to pomeni, da bodo kompletno obdelani materiali te vrste tako pripravljeni takoj za predvajanje.

Razume se, da stranke lahko v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford omenjene strokovnjake angažirajo, da bi izvedeli profesionalno obdelavo vseh vrst književnih del (poezija, romani, beletrija in vsa druga prozna dela), na razpolago pa je tudi storitev obdelave učbenikov. Sodni tolmači in prevajalci prav tako odgovarjajo na zahteve tistih posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje učbenikov iz arabskega v korejski jezik, lahko pa obdelujejo tudi časopisne članke in revije različnih vrst (strokovne, ilustrirane, otroške in druge).

Glede na to, da so v okviru te specializirane institucije zaposleni tudi korektorji z dolgoletnimi izkušnjami pa tudi profesionalni lektorji, je strankam na razpolago tudi strokovna lektura oziroma korektura. Torej kdorkoli ima nekakovostno prevedene materiale katerekoli vrste v tej kombinaciji jezikov, mora zahtevati strokovno redakcijo, kar je postopek, usmerjen na odpravljanje vidnih napak, s ciljem prilagajanja konkretnih vsebin pravilom ciljnega jezika, v tem primeru je to korejski.

Vsekakor je dobro poudariti tudi to, da imajo zainteresirane stranke na razpolago tudi možnost dobiti strokovno prevajanje besedil iz arabskega v korejski jezik. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj izkušenj pri obdelavi in znanstvenih in poljudnih besedil različne dolžine, tematike in kompleksnosti, lahko mirno rečemo, da v optimalnem roku prevajajo zares katerikoli besedilo, ki ga stranka dostavi. Poleg tistih vsebin, ki obravnavajo temo s področij financ, znanosti in bančništva, poskrbijo tudi za prevajanje besedil, ki se ukvarjajo s tematiko s področij politike, ekonomije, prava in sodstva pa tudi izobraževanja, sociologije, farmacije in medicine in komunikologije. Razume se, da strokovno prevajajo tudi vsebine, ki so povezane z gradbeno industrijo, menedžmentom in turizmom oziroma informacijskimi tehnologijami, marketingom in filozofijo kot tudi psihologijo, ekologijo in varstvom okolja oziroma na katerokoli znanstveno disciplino, ne glede na to, ali se tiče družbenih ali naravoslovnih ved.

Neposredno prevajanje sklepov o ustanovitvi pravne osebe iz arabskega v korejski jezik

Osnovni cilj, ki ga ima pred sabo ta institucija je maksimalno profesionalno izpolnjevanje zahtev posameznikov, tako da vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz arabskega v korejski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademija Oxford dobi tudi dodatno storitev, ki predvideva overitev prevoda z žigom sodnega tolmača, uradno pooblaščenega za izvedbo te storitve.

Seveda prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo, kot so na primer finančna in letna poslovna poročila zatem statut podjetja in poslovne odločitve pa tudi fakture, ustanovitveni akt podjetja in revizijska poročila in številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem, ne glede na to, ali gre za podjetnika ali podjetje.

Posamezniki, ki jim je potrebna obdelava ali teh ali nekih drugih dokumentov, so dolžni spoštovati pravila o dostavi vsebin na prevajanje, kar pomeni, da morajo pri tem priložiti izvirne dokumente, ker jih omenjeni strokovnjak uporablja tokom overitve.

Prav tako jim je priporočeno izvedeti vse, kar je povezano s tako imenovano nadoveritvijo, oziroma da pridobijo podatke o Haškem žigu, ki je poznan tudi pod imenom Apostille. Čeprav z njim ni treba opremiti absolutno vsakega dokumenta, ki se prevaja v konkretni jezikovni različici, je je, da vsaka stranka izve, ali se to nanaša na njene dokumente pa tudi, da v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije dobi informacije o tem, točno v katerem trenutku točno se ti dokumenti morajo opremiti s Haškim žigom (na samem začetku obdelave ali pa potem ko omenjeni strokovnjaki končajo svoj del posla).

Vsi dokumenti, ki jih posamezniki morajo predložiti določeni državni instituciji, lahko na njihovo zahtevo prevedamo v tej jezični različici. Predvsem mislimo na potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi na potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in na potrdilo o stanju računa v banki ter na ostale vrste, tako potrdil kot tudi izjav oziroma soglasij.

Seveda sodni tolmači in prevajalci, če to zahteva določena stranka, iz arabskega v korejski jezik neposredno prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo. Poleg zdravniških izvidov pristopajo tudi kompletni obdelavi specifikacij farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo konkretno vrsto dokumentacije.

Če se pojavi potreba za obdelavo različnih dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja, ali so povezani z znanostjo, je predvideno, da ti strokovnjaki na te zahteve v najkrajšem možnem roku maksimalno profesionalno odgovorijo. Poleg znanstvenih patentov, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol in prepisa ocen lahko kompletno obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju ter diplomo in dodatek k diplomi pa tudi znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet in potrdilo o opravljenih izpitih ter številne druge dokumente, ki so povezana z znanostjo in izobraževanjem. Seveda prevajajo tudi diplomske naloge različne tematike oziroma dolžine in kompleksnosti pa tudi znanstvene in seminarske naloge.

Neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v korejski jezik je še ena storitev, ki je omogočena strankam in pri tem prevajalci in sodni tolmači poleg potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice lahko kompletno obdelujejo tudi vse vrste dovoljenj (delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje in vozniško) pa tudi izpiske iz matičnega registra (umrlih, o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu).

Poleg gradbenih projektov, deklaracij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodila za uporabo konkretni strokovnjaki izvajajo prevajanje v omenjeni jezikovni različici in overitev, za katero posedujejo ustrezna pooblastila tudi za vse ostale dokumente, ki sestavljajo tehnično in razpisno pa tudi gradbeno dokumentacijo.

Ne samo, da so konkretni strokovnjaki usposobljeni za kompletno obdelavo sklepa o razvezi zakonske zveze v tej jezični kombinaciji, ampak tudi za prevajanje pravnega reda Evropske Unije zatem certifikatov in sodnih sklepov oziroma sodnih odločb in pritožb, po potrebi pa prevajajo tudi pooblastilo za zastopanje, različne vrste licenc kot tudi tožbe in katerikoli drugi dokument, ki sodi v domeno sodstva ali prava.

Cena prevajanja iz arabskega v korejski jezik

  • Iz arabskega v korejski po dogovoru

Cena prevajanja iz arabskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz arabskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!