Prevajanje iz slovenskega v arabski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v arabski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v arabski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da je vse večje število zahtev naših strank v zvezi s prevajanjem iz slovenskega v arabski jezik, in to v glavnem dokumentov, in da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači za ta jezik, vsem strankam omogočamo, da v relativno kratkem roku dobijo kompletno obdelavo dokumentov pa tudi vseh vrst dokumentacije ter številnih drugih vsebin. Natančneje rečeno vse, kar je strankam potrebno, da se prevede iz našega v arabski jezik, lahko zaposleni strokovnjaki v okviru Akademije Oxford opravijo na najboljši možni način in zagotovo po najugodnejših cenah.

Poleg prevajanja osebnih in poslovnih dokumentov, naši zaposleni iz slovenskega v arabski jezik prevajajo tudi medicinsko, gradbeno pa tudi razpisno in tehnično dokumentacijo, tako da v optimalnem roku dobite prevedene in overjene specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniške izvide ter vso ostalo dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in vse ostale vsebine, ki sodijo na področje gradbene industrije, medicine in farmacije.

Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema izobraževanja, kot so: predmetniki in programi fakultet, diplome in dodatki k diplomi, prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prevajamo in overjamo pa tudi vse ostale dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, nanašajo pa se na področje izobraževanja.


Prevajanje iz slovenskega v arabski jezik
Prevajanje iz arabski v slovenski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse osebne pa tudi poslovne dokumente ter vse pravne akte (sodne sklepe, odločitve, pritožbe, sodbe, pooblastila in druga). Iz slovenskega v arabski jezik med drugim prevajamo tudi: sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska in letna poročila, statute podjetja, bilance stanja in uspeha, poslovne odločitve, pogodbe in fakture pa tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, osebno izkaznico vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje, prometno in dovoljenja za prebivanje ter vse neomenjene poslovne oziroma osebne dokumente.

V primeru, da je strankam potrebno prevajanje dokumentov, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službam, jih naši strokovnjaki v optimalnem roku prevajajo iz slovenskega v arabski jezik in overjajo z žigom sodnega tolmača. Poleg potrdila o nekaznovanosti prevajamo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi ter potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij, ki jih zelo pogosto zahtevajo različni državni organi.

Za večino dokumentov je dovolj opraviti prevajanje in overitev sodnega tolmača, da bi jih stranke lahko uporabljale v praksi. Toda obstajajo tudi dokumenti za katere je potrebna tudi dodatna overitev, za katero so zadolženi točno določeni sodni organi Republike Slovenije. Gre za overitev s haškim Apostile žigom, ki se predstavlja določeno vrsto nadoveritve, glede na to, da poteka poleg overitve prevedenega dokumenta s strani sodnega tolmača. Namreč, prevajalci in sodni tolmači, ki so člani naše ekipe, niso dolžni posedovati informacije o tej vrsti overitve, pri čemer pa se bodo potrudili, da maksimalno olajšajo postopek pridobivanja veljavnih informacij in bodo stranko napotili na sodne organe, ki jim jih bodo ponudili. Čeprav morda deluje nejasno dejstvo, ta vrsta overitve sploh ni zapletena, čeprav je stranka dolžna samostojno pridobiti informacije in to najprej o tem, ali se le-ta sploh zahteva za dokumente, za katere je stranki potrebno prevajanje iz slovenskega v arabski jezik. Če je potrebna, potem mora izvedeti tudi to v kateri obliki oziroma po katerem principu le-ta poteka za te dokumente, saj obstajata dva najpogostejša načina overitve z Apostile žigom. V prvem, da tako rečemo običajnemu načinu overitve, se dokument najprej prevaja in overja z žigom sodnega tolmača, potem pa mora stranka tako obdelan dokument odnesti na sodišče, ki je pristojno in zahtevati overitev s haškim žigom. Druga možnost poteka tako, da se dokument v slovenskem jeziku najprej odnese na sodišče in se overja z Apostile žigom, potem pa ga naši strokovnjaki obdelujejo in to tako, da iz slovenskega v arabski jezik prevajajo tako samo vsebino dokumenta kot tudi sam žig, na koncu pa takšen dokument s svojim žigom overja tudi sodni tolmač.

Prav tako je pomembno imeti na umu, se prevajanje dokumentov poteka v skladu s pravili predpisanega postopka oziroma sodni tolmač v postopku overitve mora imeti tudi izvirni dokument, da bi ga lahko primerjal s prevedenim. Zato je tudi pomembno, da pri pošiljanju materialov na prevajanje, vsekakor na vpogled dostavite tudi izvirnike, kar lahko storite osebno v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford države. V primeru, da strankam ne ustreza takšen način dostave, jih lahko enostavno pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa angažirajo kurirsko službo, da izvede dostavo na naslov naše poslovalnice.

Takšen način dostave se najpogosteje uporablja v primeru prevajanja dokumentov oziroma dokumentacije, medtem ko vse tiste vsebine, za katere ni potrebna radi overitev sodnega tolmača, stranke lahko pošljejo skenirane na naš elektronski naslov ter in mi jim lahko njim na enak način pošljemo prevedene materiale.

Kar zadeva pošiljanja prevedenih in overjenih dokumentov, njih lahko na naslov stranke dostavi kurirska služba, kar predstavlja dodatno storitev, ki ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov in se zaračunava neposredno od strank pri prevzemanju pošiljke, in to v skladu z veljavnim cenikom kurirske službe, obstaja pa tudi možnost, da stranke osebno prevzamejo obdelane materiale v naši poslovalnici.

V primeru, ko obstaja potreba za nujnim prevajanjem, stranke lahko pošljejo skenirane dokumente na naš elektronski naslov, da bi prevajalci in sodni tolmači ugodili zahtevam strank in jim prevedene dokumente dostavili v postavljenem roku. Toda, da bi bil postopek v celoti spoštovan, je nujno potrebno dostaviti izvirne dokumente na vpogled, in to v najkrajšem možnem roku, na enega od opisanih načinov.

Poleg dokumentov, iz slovenskega v arabski jezik prevajamo tudi spletne strani pa tudi druge spletne vsebine, kot so spletni katalogi, spletne prodajalne ter programska oprema (aplikacije in programi). Naši strokovnjaki, ki so zadolženi za prevajanje te vrste materialov, imajo za seboj dolgoletne izkušnje in so seznanjeni s pomembnostjo implementacije pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin, tako da ste lahko prepričani, da bodo tudi vašo spletno stran ali katerokoli drugo spletno vsebino, kjer je to potrebno, prevedli ob ustrezni implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation). S tem boste dobili materiale, ki so maksimalno profesionalno prevedeni, in ki bodo v relativno kratkem roku precej boljše kotirali na iskalnikih, kar v praksi pomeni, da bodo številni uporabniki spleta lažje prišli do informacij o poslovanju vašega podjetja ali do drugih relevantnih podatakov.

Prav tako prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela vseh žanrov (beletrija, proza, poezija, romani) ter časopisne članke in vsebino ilustriranih, informativnih, strokovnih, otroških in drugih revij. Naši strokovnjaki v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo vse vrste materialov s področja marketinga in v relativno kratkem roku dobite prevode vizitk, brošur, plakatov, PR člankov, katalogov pa tudi reklamnih zloženk in letakov. Razumljivo je, da vsak prevajalec in sodni tolmač, ki izvaja obdelavo teh vsebin, določeno marketinško sporočilo zna prilagoditi duhu ciljanega jezika, in da potencialnim strankam, ki jim je arabski materni, približa določeno storitev ali izdelek, ki se na ta način reklamirajo.

Če vam je potrebno prevajanje kakršnegakoli besedila iz slovenskega v arabski jezik, ste lahko prepričani, da bodo strokovnjaki Akademije Oxford v celoti ugodili vašim zahtevam, ne glede na to, ali gre za besedila namenjena strokovnim krogom ali pa bodo predstavljena javnosti. Prav tako je njihova tema lahko povezana s katerimkoli področjem, saj naši strokovnjaki posedujejo visoko raven splošnega znanja, tako da jim nobena tema ni neznana. Ekologija in varstvo okolja, psihologija, menedžment, filozofija, medicina, bančništvo, pravo, marketing, sociologija, gradbena industrija, ekonomija, znanost, komunikologija, finance, informacijske tehnologije, so samo nekatera od področij s katerimi je lahko povezana tema besedilnih vsebin, ki jih na vašo zahtevo obdelujejo prevajalci in sodni tolmači.

Omenjene storitve vključujejo prevajanje v pisani obliki, pri nas pa lahko angažirate tudi strokovnjake, ki so specializirani za tolmačenje iz slovenskega v arabski jezik. Poleg simultanega tolmačenja, ki se najpogosteje srečuje v praksi, izvajamo tudi storitev konsekutivnega pa tudi šepetanega tolmačenja, na zahtevo strank pa pod najboljšimi pogoji na tržišču cele države zagotavljamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Še ena v nizu storitev, ki jih izvajamo kar zadeva prevajanje iz slovenskega v arabski jezik je tudi kompletna obdelava vseh vrst video in zvočnih materialov. Tako vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje zabavnih, informativnih, otroških in izobraževalnih oddaj oziroma serij, reklamnih sporočil ter dokumentarnih, igranih, animiranih in risanih filmov na enem mestu dobijo tako njihovo prevajanje kot tudi storitev sinhronizacije oziroma podnaslavljanja ter tako obdelane vsebine lahko plasirajo na katerem koli mediju.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v arabski jezik

Kar zadeva prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v arabski jezik, lahko rečemo, da vas pri nas pričakuje prevajanje vseh vrst osebnih dokumentov. Poleg njih prevajamo tudi poslovne dokumente pa tudi tiste, ki se predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in številne druge izjave, potrdila in soglasja.

Na zahtevo strank prevajamo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse ostale sodne sklepe, pritožbe, tožbe in odločitve pa tudi pooblastila, certifikate, pravni red Evropske Unije, licence in druge pravne akte.

Izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje so prav tako dokumenti, ki jih prevajamo na vašo zahtevo. Obdelujemo tudi vse tiste materiale, ki so povezani z vašim poslovanjem oziroma fakture, letna poslovna poročila ter revizijska in finančna poročila, statut in ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravnih oseb, bilance stanja in uspeha in ostale dokumente, ki sodijo na področje poslovanja.

Posebej poudarjamo, da strankam ponujamo kompletno storitev, saj na enem mestu dobijo tako prevajanje dokumentov kot tudi njihovo overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači, ki so jih za ta posel pooblastile pristojne institucije Republike Slovenije. Tako vsem strankam maksimalno prihranimo čas in trud pa tudi denar, saj jim ni treba iskati sodnega tolmača, ki jim bo overil prevedene dokumente. Overitev sodnega tolmača je izjemno pomembna, saj samo preveden dokument ne šteje kot pravno veljaven, ampak samo za tisti, ki poseduje tudi žig sodnega tolmača, s katerim potrjuje, da gre za dokument, pravzaprav enak izvirniku, kljub temu da je preveden.

Da bi sodni tolmač lahko opravil overitev, mora od strank na vpogled dobiti tudi izvirni dokument, ki ga zatem primerja s prevodom. Šele, ko se prepriča, da gre za popolnoma enaki vsebini, on opravi overitev. Toda, če se zgodi, da med tema dokumentoma obstaja razlika, je sodni tolmač o tem dolžan najprej obvestiti stranko, potem pa mu ponudi storitev redakcije vsebin, ki jo bodo opravili profesionalni korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v Akademiji Oxford.

Da bi bile stvari še bolj zapletene, obstajajo tudi dokumenti, za katere ni dovolj opraviti samo prevajanja in overitve sodnega tolmača, da bi lahko šteli kot pravno veljavni. Za določene dokumente se zahteva tudi overitev s haškim Apostile žigom, ki ni v pristojnosti sodnih tolmačev, tako da se strankam priporoča, da vse potrebne informacije o tej vrsti overitve poišče na tistem sodišču, ki je zanjo pristojno. Čeprav naši strokovnjaki niso dolžni posedovati teh informacij, vam zagotavljamo, da vam bodo olajšali postopek njihovega pridobivanja in vam dali podatke o institucijah, ki so zanjo pristojne.

Da bi prihranili svoj čas, je pomembno, da se v primeru informacije o potrebi za overitvijo z Apostile žigom, pozanimate tudi o tem, na kakšen način le-ta poteka za vaš dokument. Najprej morate izvedeti, ali je haški žig potreben za vse dokumente in za tiste, za katere je potreben, overitev lahko poteka na začetku samega procesa obdelave ali pa na koncu. Ko poteka na začetku, greste najprej na sodišče, da bi overili dokument, potem pa naši strokovnjaki prevajajo tako dokument kot tudi Apostile žig in potem vse skupaj overi sodni tolmač, ki je prav tako v naši ekipi. Če pa se overitev zahteva na koncu procesa, potem dokument najprej odnesete nam in po prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača, ste ga dolžni odnesti na sodišče, ki je pristojno, da bi se opravila overitev s haškim žigom.

Imejte na umu, da nam morate dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, tako da jih lahko prinesete v našo poslovalnico, ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Ko bo končana obdelava dostavljenih dokumentov, lahko pridete osebno, da jih prevzamete ali pa zahtevate dostavo na naslov. Če se odločite za drugo možnost, je pomembno vedeti, da gre za storitev, katere cena ni vračunana v prevajanje in overitev in jo morate plačati neposredno kurirju pri prevzemanju pošiljke, po veljavnem ceniku službe, ki izvaja dostavo.

Prevajanje serij in filmov iz slovenskega v arabski jezik

Če vam je potrebno prevajanje serij in filmov iz slovenskega v arabski jezik je tukaj Prevajalski center Akademije Oxford, ki ponuja kompletno obdelavo serij vseh žanrov pa tudi dokumentarnih, risanih, animiranih in igranih filmov.

Iz našega v arabski jezik prav tako prevajamo tudi reklamna sporočila kot tudi vsebino zabavnih, informativnih, izobraževalnih in otroških oddaj, ker pa so v naši ekipi tudi umetniki, ki so specializirani za sinhronizacijo prevedenih vsebin kot tudi podnaslavljalci, vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi te storitve.

Prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin, poleg tistih, katerih tema je povezana z znanostjo, izobraževanjem, politiko in ekonomijo, naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prevajajo tudi besedila, katerih tema se nanaša na eno od omenjenih področij: informacijske tehnologije, psihologija, komunikologija, finance, menedžment, gradbena industrija, medicina, farmacija, turizem, filozofija, marketing, sociologija ter ekologija in varstvo okolja oziroma vse ostale veje družbenih in naravoslovnih ved, ki pa jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Posebna prednost prevajanja takšnih vsebin je v tem, da se za njih ne zahteva overitev sodnega tolmača, pa jih stranke lahko enostavno pošljejo skenirane na elektronski naslov oziroma jim mi obdelane materiale lahko pošljemo na enak način in v veliki meri poenostavimo postopek prevajanja.

Poleg tega iz slovenskega v arabski jezik prevajamo tudi tiste materiale, ki so povezani s področjem reklamiranja, kot so brošure, PR članki, zloženke, plakati, katalogi izdelkov in storitev ter celo vizitke in vse to v relativno kratkih rokih in po cenah, ki so so izjemno ugodne.

Da bi bilo prevajanje marketinških materialov opravljeno profesionalno, mora prevod reklamnega sporočila, ki ga vsebuje večina njih, biti prilagojen duhu arabskega jezika, kar delajo prevajalci in sodni tolmači, katerih polje delovanja in na ta način določene storitve oziroma proizvode, ki se predstavljajo, približa potencialnim uporabnikom, ki jim je arabski jezik materni.

Pri nas lahko dobite tudi profesionalno prevajanje znanstvenih del pa tudi diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih patentov in rezultatov znanstvenih raziskav.

Konsekutivno tolmačenje iz slovenskega v arabski jezik

Vsakdo, ki organizira katerikoli mednarodni dogodek na katerem so prisotni izvorni govorci arabskega jezika, bo navdušen na dejstvaom, da ima Akademija Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, ki so usmerjeni na zagotavljanje storitve tolmačenja iz slovenskega v arabski jezik.

Poleg simultanega tolmačenja, ki jih je hkrati tudi najbolj pogosto prisotno v praksi, naši prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi konsekutivno pa tudi posebno vrsto tolmačenja, poznano kot šepetano, za katero je specializirano zelo malo strokovnjakov v naši državi.

V primeru, da želite ponudbo, ki bo v celoti odgovorila na zahteve dogodka, ki ga organizirate, nam morate dostaviti tudi veljavne informacije oziroma podatke o samem dogodku, številu udeležencev ter o tem, kako dolgo naj bi trajal in v katerem prostoru bo potekal. Zatem naša specializirana ekipa pripravi ponudbo, s katero boste povsem zagotovo zadovoljni. Poleg storitve prevajanja na zahtevo strank po zelo ugodni ceni ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V naši ekipi so tudi strokovnjaki, katerih specialnost je prevajanje spletnih vsebin iz slovenskega v arabski jezik. S tem mislimo predvsem na spletne strani, čeprav prevajamo tudi programsko opremo oziroma vsak program in aplikacijo, ki jo zahteva stranka kot tudi vsebine spletnih katalogov in prodajaln. Posebej poudarjamo, da prevajanje spletnih strani poteka v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation), ki se na ustrezen način implementirajo, tako da bi se določena spletna stran čim bolje pozicionirala na iskalnikih, saj je to najboljši način, da potencialne stranke lažje pridejo do vseh potrebnih informacij.

Iz slovenskega v arabski jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela, od romanov preko beletrije in proze pa vse do poetskih dela. V primeru potrebe, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse vrste revij in iz slovenskega v arabski jezik prevajajo tudi strokovne pa tudi ilustrirane in otroške revije kot tudi časopisne članke.

Prevajanje gradbenih projektov iz slovenskega v arabski jezik

Ena od najpogostejših zahtev, ki jih postavljajo stranke, kar zadeva prevajanje iz slovenskega v arabski jezik se nanaša tudi na obdelavo gradbenih projektov. Poleg njih naši strokovnjaki prevajajo tudi razpisno, tehnično in medicinsko dokumentacijo.

Navodila za uporabo, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumente o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, laboratorijske analize tehničnih vzorcev so samo nekateri od dokumentov s tega področja, ki jih naši sodni tolmači in prevajalci obdelujejo na zahtevo strank.

Poleg njih prevajamo tudi: diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, prepise ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet kot tudi vse neomenjene dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so povezani z izobraževanjem.

Vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem omenjenih materialov mora spoštovati postopek pošiljanja, ker se zahteva tudi njihova overitev s strani sodnega tolmača in morajo dostaviti tudi izvirnike na vpogled. Prav tako se morajo stranke najprej na pristojnem sodišču pozanimati o tem, ali se za konkretni dokument zahteva overitev s haškim Apostile žigom ali ne. In v primeru, da se zahteva, morajo pridobiti informacijo, v kateri obliki le-ta poteka, da bi vedeli, ali se dokument najprej nosi na sodišče ali pa v Prevajalski center Akademije Oxford.

Cena prevajanja iz slovenskega v arabski jezik

  • Iz slovenskega v arabski je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v arabski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v arabski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v arabski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!