Prevajanja iz arabskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake, ki lahko izvedejo neposredno prevajanje iz arabskega v bosanski jezik, ta storitev pa se nanaša tudi na obdelavo različnih materialov v pisani obliki in na tolmačenje.

Na prvem mestu moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, v uradni ponudi te institucije pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Stranka, ki jo ta storitev zanima, pa se mora prav tako zavedati, da se za točno opredeljeno vrsto dogodkov uporablja tista vrsta tolmačenje, ki bo na najboljši način odgovorila na vse zahteve, tako samega organizatorja kot tudi udeležencev. Natančneje rečeno, najprej analiziramo, kako je zamišljeno, da bo dogodek organiziran in potem tudi podatke, ki govorijo o številu udeležencev in o tem, kako dolgo bo sam dogodek trajal, upoštevane pa bodo tudi informacije o samem prostoru, v kome bo potekal.

Če je to potrebno, navedeni strokovnjaki v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo, tako revije različne vsebine kot tudi poljudne oziroma strokovne besedilne materiale pa tudi časopisne članke. Razume se, da izpolnjujejo tudi zahteve tistih posameznikov, ki želijo v tej jezični različici dobiti strokovno prevedene učbenike in književna dela beletrije oziroma romane in druga prozna kot tudi poetska dela književnosti.


Prevajanje iz arabskega v bosanski jezik
Prevajanje iz bosanskega v arabski jezik

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami posameznikov obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki sodijo v domeno marketinga, kot so na primer PR besedila, reklamni letaki in katalogi oziroma brošure, vizitke, plakati in vsi ostali materiali, ki so povezani s tem področjem oziroma so namenjeni predstavljanju dogodkov ali določenih storitev in izdelkov.

Na podlagi zahtev strank iz arabskega v bosanski jezik neposredno prevajamo tudi spletne strani pa tudi vse druge spletne vsebine, kot so na primer spletne prodajalne pa tudi programi oziroma spletni katalogi kot tudi aplikacije različnih vrst in vsi drugi materiali, ki so povezani z računalništvom oziroma dostopni na spletu. Ker ti strokovnjaki poznajo tudi vsa pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation), in to pomeni, da jih, ko je to potrebno, vsekakor implementirajo v toku obdelave spletnih. Namen njihove uporabe je, da se omogoči, tako samim vsebinam kot tudi njihovim lastnikom, da se njihov položaj bistveno poboljša, oziroma da se pojavijo v samem vrhu iskanja, in to za ključne besede oziroma fraze, ki so natančno določene.

Omenjeni strokovnjaki pristopajo tudi prevajanju, tako igranih filmov in to absolutno kateregakoli žanra kot tudi serij, animiranih filmov in reklamnih sporočil pa tudi informativnih oddaj kot tudi dokumentarnih in risanih filmov ter otroških in izobraževalnih oddaj, ne glede na to, ali bodo prikazane na televiziji ali radijskih postajah kot tudi vseh drugih video in zvočnih materialov. V vsaki poslovalnici te institucije je zainteresiranim strankam omogočeno, da se po izvedbi omenjene storitve odločijo, ali jim bolj ustreza, da se konkretne vsebine podnaslovijo ali sinhronizirajo, glede na to, da sta tudi te dve storitvi na razpolago zainteresiranim strankam.

V principu je predvideno, da se vsi do zdaj navedeni materiali na obdelavo dostavijo po elektronski pošti, če to posamezni stranki ustreza. Seveda obstajajo tudi druge možnosti za dostavo, ki jih lahko izberejo. Prav tako je treba poudariti, da je predvideno, da tudi prevzemanje izvedejo elektronsko, če se za to možnost opredelijo.

To smo posebej poudarili, ker se postopek obdelave dokumentov razlikuje od vseh teh materialov, pri čemer je predviden tudi drugačen princip dostave oziroma prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov. Gre za to, da jih morajo prevajalci in sodni tolmači prevesti v omenjeni jezični kombinaciji in jih potem tudi overiti v skladu s predpisi. Toda, da bi to zares lahko storili na predviden način, morajo imeti pri sebi izvirne dokumente, da bi jih primerjali s prevodi. Overiti se sme namreč samo preveden dokument, katerega vsebina je popolnoma enaka kot v izvirniku. Če ni tako, se stranki predlaga storitev redakcije. Posebej moramo poudariti, da ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford te institucije sestavljajo tudi korektorji in lektorji, ki zagotavljajo profesionalno redakcijo in strankam omogočajo dobiti pravilno obdelan, tako določen dokument kot tudi katerokoli drugo vsebino.

Izvirne dokumente na vpogled stranka dostavi ali preko kurirske službe na naslov določenega predstavništva, ali pa se odloči za možnost pošiljanja pošiljke, priporočeno preko „Pošte Slovenije“ in seveda lahko izberejo tudi možnost, ki predvideva njihov osebni prihod v poslovalnico in dostavo izvirnih dokumentov.

Postopek prevzemanja dokumentov, ki so prevedeni in overjeni z žigom zapriseženega sodnega tolmača, lahko poteka ali preko kurirske službe ali osebno. Vsi posamezniki, ki se odločijo za najprej možnost oziroma za dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov, morajo biti informirani, da gre za storitev, ki je dodatna, in kot takšna mora biti zaračunana ločeno od osnovne. Točneje, v tem primeru ceno določa kurirska služba, ki jo tudi neposredno zaračuna stranki.

Ko se pojavi potreba za posebej hitrim prevajanjem kateregakoli dokumenta, je strankam dovoljeno, da konkretne materiale najprej pošljejo skenirane na elektronski naslov te institucije in potem v čim krajšem roku priložijo tudi izvirne dokumente na vpogled, ker je treba v celoti spoštovati postopek.

Obstaja zelo pomembna informacija, s katero mora biti seznanjen vsak posameznik, ki ga zanima obdelava različnih dokumentov v tej kombinaciji jezikov, povezana pa je s tako imenovano nadoveritvijo oziroma opremljanjem določenih dokumentov z Apostille žigom. Drugače je ta vrsta žiga poznana tudi kot Haški in z njim je treba opremiti izključno tiste dokumente, za katere to določa veljavni zakon. Vendar, stranke morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so angažirani v okviru poslovalnice te institucije, niso dolžni dajati obvestil o tem, glede na to, da njihova pooblastila ne predvidevajo izvajanja te overitve. Toda to smo morali omeniti, ker zbiranje informacij o načinu overitve z Apostille žigom za konkretni dokument pomembno vpliva na poenostavitev postopka obdelave, glede na to, da bo stranka vedela, ali ta vrsta overitve poteka pred prevajanjem in overitvijo sodnega tolmača ali pa po tem, pa bo logično imela tudi informacijo in, kam mora najprej odnesti dokument.

Poleg vseh dokumentov, ki so povezani s področjema izobraževanja in znanosti (predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti, znanstvena dela, diplomske ter seminarske naloge in druga), omenjeni strokovnjaki prav tako lahko iz arabskega v bosanski jezik neposredno prevajajo tudi poslovno dokumentacijo (statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, letna poslovna poročila in drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe).

Prav tako je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno odgovorijo na zahteve posameznikov, ki želijo dobiti preveden katerikoli osebni dokument, tako da poleg potnega lista in potrdila o državljanstvu ter izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in osebne izkaznice kompletno obdelujejo tudi vozniško dovoljenje zatem dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti ter delovno dovoljenje in druge osebne dokumente.

Če je to določenemu posamezniku potrebno, lahko prevajamo katerokoli vrsto potrdila ali izjave oziroma soglasja. Med drugim ti strokovnjaki kompletno obdelujejo potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma vse dokumente, ki se predajajo določeni pristojni instituciji.

Seveda stranke lahko omenjene strokovnjake angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v bosanski jezik (dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga), pri čemer kompletno obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki sodijo med pravne akte, kot so na primer sodne odločbe in tožbe zatem pooblastilo za zastopanje in pogodbe različnih vrst pa tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in sklepi ter vse vrste certifikatov in licenc in druge vsebine, ki se nanašajo, tako na področje sodstva kot tudi na področje prava.

V skladu z zahtevami posameznikov poleg vseh do zdaj omenjenih dokumentov, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo, tako gradbene projekte in navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki sestavljajo tehnično oziroma razpisno in gradbeno dokumentacijo.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz arabskega v bosanski jezik

V okviru navedene storitve je zainteresiranim strankam na razpolago, tako profesionalno podnaslavljanje prevedenih filmov in drugih zvočnih in video materialov kot tudi njihova sinhronizacija. Poleg neposrednega prevajanja dokumentarnih filmov iz arabskega v bosanski jezik, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi serije zatem igrane filme vsakega žanra in animirane pa tudi zabavne oddaje, reklamna sporočila in risane filme kot tudi televizijske oziroma radijske oddaje, namenjene otrokom, ter izobraževalne in informativne oddaje kot tudi ostale vrste video in zvočnih materialov.

Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, katerih specialnost je redakcija vsebin, ki niso kakovostno prevedene v tej jezični različici. V tem primeru korektorji oziroma lektorji spoštujejo vsa pravila bosanskega jezika, ki je v tem primeru ciljani, istočasno pa se držijo tudi tistih, ki jih določa prevajalska stroka in vse obstoječe napake oziroma pomanjkljivosti, ki jih opazijo, odpravijo in lastnikom konkretnih materialov omogočajo, da jih uporabljajo brez kakršnihkoli težav.

Na zahtevo zainteresiranih strank lahko iz arabskega v bosanski jezik neposredno prevajajo tudi spletne prodajalne pa tudi vse druge vsebine, ki se nanašajo, tako na računalništvo kot tudi na splet. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve vsakega posameznika in v konkretni jezični različici prevajajo, tako vse vrste programov kot tudi spletne strani pa tudi spletne prodajalne in aplikacije ter druge vsebine te vrste. V primeru, da je to potrebno, pravilno implementirajo tudi SEO (Search Engine Optimisation), s čimer strankam pravzaprav zagotavljajo možnost, da poleg prevajanja konkretnih materialov, dobijo tudi storitev optimizacije. Drugače je njen osnovni cilj usmerjen na pravilno prilagajanje vsebin, na primer spletnih strani, in to trenutnim zahtevam spletnega iskanja, da bi se njihova vidljivost poboljšala oziroma, da bi jih iskalnik uvrstil v sam vrh rezultatov iskanja, in to za tiste ključne besede, ki so natančno določene predhodno.

Seveda je omogočena tudi izvedba profesionalne obdelave vseh besedilnih materialov, in to ne glede na to, ali gre za znanstvena besedila ali pa za tista, ki veljajo za poljudne, glede na to, da bodo predstavljena širši javnosti. Tako na primer prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila s področij gradbene industrije, informacijskih tehnologij in marketinga pa tudi menedžmenta, ekologije in varstva okolja, komunikologije in turizma. Seveda iz arabskega v bosanski jezik neposredno prevajajo tudi besedila s področij politike in ekonomije ter obdelujejo vsebine, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področij medicine, farmacije in sociologije zatem izobraževanja in psihologije pa tudi znanosti in sociologije kot tudi financ, bančništva, prava in drugih vej naravoslovnih ali družbenih ved.

Prevajanje plakatov in vizitk iz arabskega v bosanski jezik

V najkrajšem možnem roku lahko vsakdo, ki ima potrebo za tem, dobiti neposredno prevajanje vizitk in plakatov iz arabskega v bosanski jezik, pri čemer strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford po potrebi obdelujejo tudi druge vsebine s področij marketinga. Poleg tega, da prevajajo reklamne brošure, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi PR članke ter reklamne letake kot tudi zloženke, kataloge in drugih vsebine, ki so povezane s tem področjem. Glede na to, da je osnovni cilj vseh teh materialov in njihovega prevajanja, da se osebam, ki jim je bosanski jezik materni oziroma ga uporabljajo, omogoči ustrezno spoznavanje določene storitve oziroma dogodka, izdelka ali preprosto dela konkretnega podjetja, ki se reklamira, se ti strokovnjaki trudijo, da prevod prilagodijo pravilom predvsem govornega bosanskega jezika. Na ta način jim uspeva doseči osnovni cilj in vsem potencialnim strankam, ki ta jezik uporabljajo, najprej zagotovijo možnost, da se seznanijo z vsebino konkretnih reklamnih materialov in potem tudi, da se odločijo uporabljati prav te storitve oziroma izdelke.

Poleg tega ti strokovnjaki lahko v omenjeni jezikovni različici prevajajo tudi učbenike, ki so povezane z različnimi področji pa tudi katerokoli književno delo, ne glede na to, ali je poetsko ali prozno. Seveda lahko ustrezno odgovorijo tudi na zahtevo tistih posameznikov, ki želijo dobiti preveden določeni časopisni članek ali pa vsebino strokovnih oziroma otroških, ilustriranih in drugih vrst revij.

Da bi bila oseba, ki želi te strokovnjake zadolžiti za izvedbo tolmačenja, lahko zadovoljna s to storitvijo, mora biti seznanjena z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci enako profesionalno in kakovostno uporabljajo simultano pa tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje iz arabskega v bosanski jezik. V skladu s tem se od zainteresiranih strank tudi zahteva, da pravočasno posredujejo vse podatke o samem dogodku oziroma o njegovi organizaciji, ker jih morajo analizirati, da bi ugotovili, katero storitev je treba uporabiti. Poleg informacije o prostoru, v katerem naj bi ta dogodek potekal, je treba dostaviti tudi tiste, ki so povezani, tako s številom udeležencev in samim potekom dogodka kot tudi z njegovim trajanjem. Po skrbni analizi vseh teh podatkov bo izdelana ponudba, Če se ekipa strokovnjakov opredeli za to možnost, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz arabskega v bosanski jezik

V skladu s potrebami posameznih strank prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi celotno dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma najprej izvedejo njeno prevajanje v navedeni jezikovni različici in potem izvedejo tudi predpisano overitev in tako omogočijo, da se dokument s pravnega vidika obravnava kot veljaven.

Da malo objasnimo: overitev, ki jo izvaja uradno pooblaščena oseba oziroma zapriseženi sodni tolmač, predvideva opremljanje prevedenega dokumenta z njegovim žigom zaradi potrditve, da je vsebina enaka izvirni. Pomembno je, da vsak posameznik izvirnike obvezno prinese ali na drugi način dostavi, saj se morajo pred postopkom overitve primerjati s prevedenimi dokumenti.

Prav tako bi bilo dobro, da stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz arabskega v bosanski jezik, pa tudi vsakega drugega dokumenta, samostojno pridobi podatke v zvezi z overitvijo s posebno vrsto žiga (Haški ali Apostille), ker omenjeni strokovnjaki za izvedbo te storitve niso zadolženi in v skladu s tem strankam tudi niso dolžni zagotoviti informacij o njej.

Vsi dokumenti, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo, ti strokovnjaki prav tako obdelujejo v skladu s pravili in poleg omenjenih, so tukaj tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov zatem zdravniški izvidi kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi drugi dokumenti, ki predstavljajo njen sestavni del.

Prav tako jih zainteresirane stranke lahko angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz arabskega v bosanski jezik ali kateregakoli drugega dokumenta, ki je izključno povezan s področjem znanosti. S tem mislimo predvsem na znanstvena dela različne tematike oziroma dolžine in kompleksnosti kot tudi na znanstvene patente in na vse druge vsebine, ki so povezane z navedenimi področji. Sodni tolmači in prevajalci vsekakor lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki so primarno povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi in potrdilo o rednem šolanju, pri čemer lahko izpolni tudi zahtevo za obdelavo diplomskih in seminarskih nalog oziroma vseh vsebin, ki se primarno nanašajo na področje izobraževanja.

Vsekakor je pomembno poudariti, da lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v bosanski jezik (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in druge), prevajalci in sodni tolmači pa popolnoma profesionalno izpolnjujejo zahteve vsakega posameznika in v navedeni jezikovni različici obdelajo vse tiste dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, letna poročila, statut podjetja in druge).

Če se pojavi potreba za obdelavo različnih pravnih aktov, stranke morajo imeti na umu, da ti strokovnjaki v skladu z veljavnimi pravili zelo kakovostno prevajajo in takoj po tem tudi overjajo sklepe o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije in licence zatem pritožbe in pogodbe oziroma sodne sklepe, certifikate in tožbe kot tudi pooblastilo za zastopanje pa tudi sodne odločbe in vse druge dokumente, ki trenutno niso navedeni in so izključno povezani s področjema sodstva in prava.

Poleg vsega do zdaj omenjenega, sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo tudi razne osebne dokumente, ki sodijo, tako v gradbeno in tehnično kot tudi v razpisno dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov iz arabskega v bosanski jezik neposredno prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, kompletno pa obdelujejo tudi deklaracije izdelkov in če je to potrebno, najprej prevajajo navodila za uporabo in jih potem tudi overjajo v skladu s pooblastili, ki so jim dana. Vsekakor pa kompletno obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo ter vrste dokumentacij.

Cena prevajanja iz arabskega v bosanski jezik

  • Iz arabskega v bosanski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!