Prevajanja iz hebrejskega v albanski jezik


Konkretna storitev je na razpolago zainteresiranim strankam Prevajalskega centra Akademije Oxford, kjer so v okviru te institucije zaposleni, ne samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, ki strankam omogočajo različne dodatne storitve. Poleg tega, da lahko dobijo prevajanje vseh marketinških materialov iz hebrejskega v albanski jezik (PR članki, brošure, reklamne zloženke, plakati, vizitke, katalogi in drugi), stranke lahko zahtevajo tudi obdelavo najprej časopisnih člankov in potem tudi revij ter strokovnih in poljudnih besedilnih materialov, katerih tema se nanaša na katerokoli naravoslovno ali družbeno vedo. Navedeni strokovnjaki lahko prevajajo, tako učbenike kot tudi različna dela književnosti, od beletrije preko romanov pa do pesmi in drugih poetskih del.

Če je to potrebno, ti strokovnjaki v navedeni različici jezikov prevajajo tudi spletne strani, zatem aplikacije in spletne prodajalne kot tudi programe, pa tudi spletne kataloge oziroma vse tiste vsebine, ki so dostopne na spletu ali pa so povezane z računalništvom. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo tudi izkušnje pri v njihovi optimizaciji in odlično poznajo tako imenovana SEO pravila (Search Engine Optimisation), prav njih tudi spoštujejo pri postopku obdelave konkretnih materialov. Zahvaljujoč takšnemu principu se položaj prevedenih spletnih vsebin poboljšuje, saj jih lokalni iskalnik uvršča med najboljše rezultate za tiste besede ali izraze, ki jih uporabniki spleta vtipkajo v polje iskanja.

Pri organizaciji dogodka ali neke specifične manifestacije, organizatorji lahko zaposlene v tej instituciji angažira za tolmačenje iz hebrejskega v albanski jezik in prav tako lahko izvede tudi najem opreme za simultano tolmačenje tudi to pod odličnimi pogoji. Vsekakor je najprej treba dostaviti podatke o dogodku, saj se ti strokovnjaki lahko angažirajo za izvedbo, tako simultanega in konsekutivnega kot tudi šepetanega tolmačenja. V skladu s točnim številom oseb, ki se bodo udeležile manifestacije in v skladu z njenem trajanju se opredeli ustrezna storitev, pri čemer je obvezno upoštevati tudi podatke o organizaciji oziroma o mestu prirejanja.


Prevajanje iz hebrejskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v hebrejski jezik

Na podlagi zahtev strank se lahko izvede tudi kompletna obdelava vseh zvočnih in video materialov, kar poleg njihovega prevajanja v navedeni jezični različici, vključuje tudi storitvi profesionalnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Pravzaprav zaposleni v konkretni instituciji najprej prevajajo, tako dokumentarne, animirane in igrane filme kot tudi reklamna sporočila, zabavne in otroške oddaje ter serije, risane filme in informativne oziroma izobraževalne oddaje pa tudi številne druge vsebine te vrste, in potem vsaka stranka sama izbere eno od ponujenih dodatnih storitev.

Pravilo o dostavi vseh omenjenih materialov na obdelavo je izjemno preprosto in določa, da stranka to stori elektronsko, po koncu obdelave pa vsebine prevzame na enak način. Če se zgodi, da nekomu takšen princip ali dostave ali prevzemanja ne ustreza v celoti, mora od zaposlenih v poslovalnici navedene institucije zahtevati dodatne informacije o ostalih načinih, ki so prav tako dostopni.

Profesionalna korektura in lektura bosta izvedeni na zahtevo strank in pravila določajo, da se redakcija izvaja, kadar morajo lektorji in korektorji popraviti storjene napake v katerikoli vrsti materialov, ki je že prevedena v tej različici jezikov. Na podlagi pravil, ki so dostopna, tako v albanskem jeziku kot tudi v okviru same prevajalske stroke, se izvajajo ustrezni popravki in vsebine, ki bodo tako obdelane, štejejo kot relevantne, tako da je dovoljena njihova nemotena uporaba ob različnih priložnostih.

Vse vrste dokumentacija in posamičnih dokumentov profesionalni prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahtev strank v omenjeni različici jezikov, ne samo prevajajo, ampak tudi overijo. Moramo omeniti, da overitev sodnega tolmača ne izključuje overitve z Apostille žigom, pa jih ne treba pomešati. Natančneje rečeno, tako imenovani Haški žig, kar je pravzaprav njegov drugačen naziv, se postavlja samo na tiste dokumente, za katera to določa veljavni zakon, za to pa se angažirajo državni uslužbenci, ki so zaposleni v namenskih oddelkih okrožnih sodišč naše države. Prav zato, ker je to izključno njihova pristojnost, strankam priporočamo, da te najprej kontaktirajo s temi službami, da bi dobili vse relevantne informacije o postopku, poznanem kot nadoveritev, saj je dobro poznano, da Apostille žiga ni treba postaviti na vsako dokumentacijo, ki se prevaja v želeni kombinaciji. Posebej je pomembno, da pri tem vsaka stranka pridobi informacije o trenutku, kdaj se navedeni žig na mora postaviti na konkretne dokumente, saj je tudi to s pravili natančno določeno.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam Republike Slovenije (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in vse ostale vrste, tako soglasij in izjav kot tudi potrdil), sodni tolmači in prevajalci izvajajo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v albanski jezik in potem tudi njihovo overitev (potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vsi ostali osebni dokumenti).

Prav tako je tudi overitev z žigom sodnega tolmača predpisana z zakonom in se mora izvesti takoj po prevajanju konkretnega dokumenta, in to izključno tedaj, ko ta strokovnjak izvede njegovo primerjanje z izvirnikom. Da bi to izvedel v skladu s pravili, mora stranka vsekakor predložiti izvirne vsebine na vpogled, kar lahko stori na način, ki ji najbolj ustreza.

Poleg možnosti, da jih pošlje preko “ Pošte Slovenije” ob obveznosti, da je to priporočena pošiljka, se pošiljanje lahko izvede tudi preko kurirske službe, na razpolago pa je tudi možnost osebne dostave izvirnih vsebin na obdelavo.

Če je to potrebno, bo izvedeno tudi prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v albanski jezik oziroma vseh tistih dokumentov, ki so povezani s sodstvom oziroma s pravom. Poleg sklepov o razvezi zakonske zveze, pritožb in pooblastila za zastopanje, sodni tolmači in prevajalci pristopajo tudi kompletni obdelavi pravnega reda Evropske Unije, tožb in pogodb kot tudi certifikatov, zatem licenc oziroma sodnih sklepov in odločitev ter ostalih pravnih aktov.

Katerikoli dokument iz sestave, tako poslovne (sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, statut podjetja in drugi) kot tudi tehnične, medicinske, razpisne in gradbene dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniški izvidi, navodilo za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi) zaposleni v okviru te institucije, vsekakor obdelajo v skladu z veljavnimi pravili.

Vsaki zainteresirani stranki bo tudi omogočeno, da dobi kompletno obdelan katerikoli dokument iz domene izobraževanja ali znanosti, kar se nanaša predvsem na zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter diplomo in dodatek k diplomi pa tudi na znanstvena dela. Toda prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse ostale vsebine, ki se tičejo omenjenih področij, kot so na primer predmetniki in programi fakultet, prepis ocen in znanstveni patenti kot tudi diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju oziroma seminarske naloge ter potrdilo o opravljenih izpitih in vsa ostala.

Ker se dostavijo izvirne dokumente, mora vsaka stranka prevzemanje kompletno obdelanih vsebin izvesti ali osebno ali zahtevati njihovo dostavo na svoj naslov. Glede na to, da mora biti angažirana kurirska služba, če se posamezniki opredelijo za drugo možnost, je tudi predvideno, da je njihova obveznost plačilo konkretne storitve. Seveda predhodno dobi relevantna obvestila od kurirske službe, ki ima pri tem edina pravico določiti ceno.

Poudarjamo, da lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v albanski jezik, toda v tem primeru je pomembno, da stranka skenirane materiale pošlje elektronsko, izvirnike pa po tem dostavi na vpogled in to izključno na najhitrejšega od vseh opisanih načinov.

Šepetano tolmačenje iz hebrejskega v albanski jezik

Navedeno različico tolmačenja je treba uporabiti za dogodek, katerega značilnosti so zelo natančno določene in poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, vsekakor izvajajo tudi konsekutivno in simultano tolmačenje iz hebrejskega v albanski jezik. Poleg tega je konkretna institucija specializirana tudi za zagotavljanje tiste storitve, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje. Vsaka stranka mora vedeti tudi to, da omenjeni strokovnjaki morajo opraviti analizo informacija o samem dogodku, tako da jim mora najprej posredovati podatke o številu udeležencev kot tudi zagotoviti informacije o njegovem trajanju in jih vsekakor obvestiti o lokaciji, na kateri bo določena manifestacija potekala. Zelo je pomembno, da so vsi ti podatki dostavljeni pravočasno, zato ker se izključno v skladu z njimi tudi lahko opredeli, ali bo uporabljeno konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje v tej različici jezikov.

V skladu za zahtevami posameznikov, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz hebrejskega v albanski jezik. Poleg reklamnih brošur, zloženk in letakov, sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo tudi vizitke potem kataloge in plakate kot tudi PR članke in številne druge vsebine, ki se tičejo marketinga. Popolnoma je vseeno, ali se skoznje reklamira samo podjetje oziroma njegovo poslovanje ali neka storitev ali izdelek oziroma ali se predstavlja določeni dogodek, saj ti strokovnjaki njihovi obdelavi pristopajo predvsem z vidika marketinških pravil in potem tudi same stroke. Sporočilo, ki ga večina teh materialov vsebuje, se oblikuje prav v skladu z albanskim jezikom, da bi njegovim izvornim govorcem bila ponujena možnost, da se z lahkoto seznanijo z njihovo vsebino.

Seveda je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači izpolnijo tudi zahteve vseh tistih posameznikov, ki želijo v konkretni kombinaciji dobiti preveden katerikoli spletni material oziroma tisto vsebino, ki je povezana z računalništvom. Poleg tega, da izvajajo neposredno prevajanje programske opreme iz hebrejskega v albanski jezik in prevajajo različne aplikacije in programe, zaposleni v konkretni poslovalnici lahko obdelujejo tudi spletne prodajalne, zatem spletne kataloge kot tudi spletne strani ter številne druge spletne materiale. Na podlagi pravil in zahtev omenjenih vsebin izvajajo tudi optimizacijo oziroma uporabljajo tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation) in tako pomagajo, da se prevedeni spletni materiali hitro pojavijo na precej boljšem mestu v polju iskanja.

Neposredno prevajanje učbenikov iz hebrejskega v albanski jezik

Tako učbenike iz domene naravoslovnih kot tudi tiste, ki se tičejo katerekoli družbene vede, sodni tolmači in prevajalci ustrezno prevajajo v tej jezični kombinaciji. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje književnih del iz hebrejskega v albanski jezik, tako da profesionalno obdelujejo tudi dela poezije kot tudi različna prozna književna dela. Če je to potrebno, prevajajo tudi revije katerekoli tematike kot tudi časopisne članke.

Vsekakor so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford specializirani tudi za obdelavo različnih video in zvočnih materialov. Tisto, kar bo posebej razveselilo vse tiste stranke, ki jih konkretna storitev zanima, je informacija, da ta institucija zaposluje, tako profesionalne podnaslavljalce kot tudi tiste strokovnjake, ki so usposobljeni za izvedbo storitve sinhronizacije. Pravzaprav zainteresirane stranke na enem mestu dobijo, tako prevajanje igranih in risanih filmov iz hebrejskega v albanski jezik potem serija in oddaj vseh vrst (izobraževalne, zabavne, informativne in druge) kot tudi dokumentarnih filmov in animiranih ter reklamnih sporočil in ostalih video in zvočnih vsebin kot tudi njihovo končno obdelavo oziroma strokovno sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

V primeru, da se to od njih zahteva, specializirani korektorji in lektorji, ki so prav tako člani ekipe predhodno omenjene institucije, zagotavljajo storitev tako imenovane redakcije. Pravzaprav uporabljajo pravila, ki jih po eni strani vključuje lektura, po drugi pa profesionalna korektura, s ciljem čim boljšega prilagajanja vsebine prevedenih ali dokumentov ali nekih drugih materialov pravilom albanskega jezika. Natančneje rečeno, če je oseba, ki je izvajala prevajanje teh vsebin, storila določene napake, potem je zelo pomembno, da ti strokovnjaki uporabijo pravila stroke in izvedejo potrebne popravke, da bi jih čim bolje uskladili s ciljnim jezikom.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni različici jezikov maksimalno profesionalno obdelujejo tudi besedilne materiale, njihova tematika pa je lahko povezana s katerokoli znanstveno disciplino. Poleg tega, da bo izvedeno neposredno prevajanje besedil s področij ekonomije in prava iz hebrejskega v albanski jezik, obdelujemo tudi tiste vsebine, ki se tičejo bančništva, politike in financ, zatem ekologije in varstva okolja in izobraževanja kot tudi farmacije, menedžmenta in znanosti oziroma medicine, marketinga in informacijskih tehnologij. V skladu z zahtevami prevajajo tudi besedila, ki se tičejo področij gradbene industrije, sociologije in psihologije kot tudi komunikologije, filozofije, turizma in vseh drugih trenutno neomenjenih naravoslovnih ali družbenih ved.

Neposredno prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz hebrejskega v albanski jezik

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje teh in vseh drugih dovoljenj kot tudi številnih drugih dokumentov morajo vedeti, da brez overitve pooblaščenega sodnega tolmača, njihovo prevajanje v pravnem smislu nima absolutno nikakršne vrednosti. Prav zato Prevajalski center Akademije Oxford poudarek postavlja na overitev prevedenih dokumentov s strani tega strokovnjaka, kar je storitev, ki je prav tako na razpolago v okviru te institucije.

Zahvaljujoč temu vsaka stranka dobi kompletno obdelan dokument, ki je z zakonskega vidika v celoti veljaven, kar pomeni, da je lahko, ne samo predložen neki službi, ampak se tudi uporablja, kadarkoli za tem obstaja potreba. Dolžnost vsake zainteresirane stranke je, da temu strokovnjaku na vpogled prinese tudi izvirne dokumente, ali pa jih dostavi na točno opredeljen način, prav tako pa bi bilo dobro, da se predhodno samostojno pozanima o overitvi z Apostille (Haškim) žigom.

Poleg vozniškega in prometnega dovoljenja prevajalci in sodni tolmači odgovorijo na zahteve tistih strank, ki jim je potrebno prevajanje delovnega in dovoljenja za prebivanje iz hebrejskega v albanski jezik, toda ustrezno obdelujejo tudi vse ostale osebne dokumente (potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu in drugi).

Kadar je to potrebno, prevajajo oziroma ustrezno overjajo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar se na prvem mestu nanaša na različne vrste potrdil ter soglasij in izjav. V večini primerov stranke zahtevajo obdelavo za potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi, toda prav tako tudi za potrdilo o višini dohodkov za potrdilo o nekaznovanosti ter soglasje za zastopanje kot tudi za potrdilo o stanju računa v banki, ti strokovnjaki pa ustrezno obdelujejo tudi vse ostale dokumente te vrste.

Prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v albanski jezik (statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, finančna poročila, poslovne odločitve in drugi), seveda pa prevajajo tudi vsak dokument, ki je uradno uvrščen, tako v tehnično kot tudi v razpisno in gradbeno dokumentacijo (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vsi ostali nenavedeni dokumenti, ki so označeni kot del neke od omenjenih dokumentacij).

Treba je poudariti tudi to, da zainteresirane stranke lahko omenjene strokovnjake angažirajo tudi, če jim je potrebno prevajanje oziroma overitev kateregakoli dokumenta, ki je uradno del medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugi), vsekakor pa lahko izvajajo tudi kompletno obdelavo za vsak tisti dokument, ki je povezan s področjem znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti znanstvena dela in številni drugi).

Poleg pravnega reda Evropske Unije oziroma pogodb in pritožb, zatem sodnih sklepov in tožb zaposleni v tej instituciji kompletno obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in certifikate kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze potem licence ter vse ostale pravne akte.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz hebrejskega v albanski jezik, pri čemer seveda po potrebi obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki se na določen način tičejo področja izobraževanja. Poleg že omenjenih dokumentov sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem potrdilo o opravljenih izpitih in diplomske kot tudi seminarske naloge pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi vse ostale nenavedene dokumente, ki se tičejo konkretnih področij.

Cena prevajanja iz hebrejskega v albanski jezik

  • Iz hebrejskega v albanski je 44 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!