Prevajanja iz hebrejskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Za vsakega posameznika, ki mu je prevajanje v omenjeni različici jezikov potrebno za neki dokument, je izjemno pomembno, da ima na umu dejstvo, da okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi storitev, ki vključuje overitev z žigom sodnega tolmača.

Vse to je posebno pomembno, kadar se izvaja prevajanje dokumentov iz hebrejskega v srbski jezik, ker prav na ta način prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zakonske obveznosti in strankam zagotavljajo možnost, da v relativno kratkem roku na enem mestu dobijo dokument, ki je zakonsko veljaven.

Vsekakor morajo lastniki dokumentov v tem primeru prinesti tudi izvirnike na vpogled, toda prav tako jih lahko pošljejo tudi priporočeno preko “ Pošte Slovenije” oziroma preko katerekoli kurirske službe. Predvideno je, da ima vsaka stranka pravico izbrati, na kakšen način ji ustreza dostava želenih dokumentov, prav tako pa ima tudi možnost, da izbere na kakšen način jih bo prevzela, ko bo končana njihova obdelava.


Prevajanje iz hebrejskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v hebrejski jezik

Na razpolago sta dve možnosti, ki vključujeta, ali kompletno dostavo obdelanih dokumentov na naslov posamezne stranke ali pa njen prihod v predstavništvo zaradi njihovega osebnega prevzemanja. Kdorkoli se odloči za prvo ponujeno možnost, vsekakor mora storitev tudi plačati in v tem primeru je samo kurirska služba pristojna za določanje cene.

Med drugim so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v srbski jezik (delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi) kot tudi za kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov iz sestave poslovne dokumentacije (fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, revizijska poročila, statut podjetja, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja in številni drugi dokumenti, ki se tičejo poslovanja).

Da bi bila v celoti spoštovana zahteva katerekoli stranke, ki ji je prevajanje določene dokumentacije ali nekega dokumenta potrebno v posebej kratkem časovnem obdobju, člani ekipe konkretnega predstavništva najprej morajo dobiti skenirane dokumente. Vsekakor je predvideno, da lastniki vsebin v najkrajšem možnem roku potem tudi dolžni poslati ali prinesti na vpogled tudi izvirne dokumente.

Poudarjamo tudi to, da imajo zainteresirane stranke možnost angažirati omenjene strokovnjake tudi v primeru, da jim je potrebno neposredno prevajanje gradbenih projektov iz hebrejskega v srbski jezik kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki sestavlja, ne samo gradbeno, ampak tudi tehnično in razpisno dokumentacijo (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številni drugi).

Prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno odgovorijo tudi na zahteve vseh tistih strank, ki v navedeni različici jezikov želijo dobiti prevajanje za različne vrste, tako soglasij kot tudi izjav in potrdil. Ne samo, da v tem primeru prevedejo potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o samskem stanu, ampak tudi potrdilo o stanju računa v banki potem potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi vse ostale dokumente, ki jih je v določenih situacijah treba predložiti pristojnim institucijam v naši državi.

Omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo tudi različne pravne akte oziroma vse tiste dokumente, ki se nanašajo na področji prava in sodstva, Poleg pravnega reda Evropske Unije, certifikatov in pogodb lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz hebrejskega v srbski jezik kot tudi kompletno obdelajo sodne sklepe, tožbe, odločitve in pritožbe kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze potem vse vrste licenc in druge pravne akte.

Treba je poudariti tudi zelo pomembno informacijo, ki se tiče postopka nadoveritve, saj ta storitev ni dostopna v okviru te institucije, ker sodni tolmači in prevajalci za njeno izvedbo niso uradno pooblaščeni. Toda samo dejstvo, da se posebna vrsta žiga v tem primeru postavlja pod točno določenimi pravili, predvideva, da vsaka stranka mora samostojno pridobiti informacije o overitvi s Haškim oziroma Apostille žigom. Izjemno je pomembno, da najprej kontaktira z zaposlenimi v namenskih oddelkih okrožnih sodišč Republike Slovenije in da od njih dobi informacijo, ali je treba ta žig postaviti tudi na njene dokumente. Prav tako mora tudi vprašati točno, v katerem trenutku mora biti postavljena omenjena vrsta žiga, saj se overitev z njim najpogosteje izvaja na dva načina in navedeni žig se postavlja ali potem ko se izvedeta prevajanje dokumenta in overitev sodnega tolmača, ali preden se postopek obdelave začne.

Vse tiste dokumenti, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi z znanostjo prevajalci in sodni tolmači obdelujejo maksimalno profesionalno. Poleg prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz hebrejskega v srbski jezik potem zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, rezultatov znanstvenih raziskav in prepisa ocen kompletno obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in potrdilo o rednem šolanju ter diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela in vse ostale vsebine, ki se lahko uvrstijo v eno od teh področij.

Vsebino medicinske dokumentacije omenjeni strokovnjaki prav tako kompletno obdelujejo, tako da stranke dobijo prevedene in overjene zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vsak drugi dokument iz sestave te vrste dokumentacije.

Poleg obdelave vseh vrst dokumentov zaposleni te institucije lahko izvedejo tudi storitev, ki vključujejo tolmačenje v tej različici jezikov, na razpolago pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg uporabe konsekutivnega tolmačenja so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni tudi za šepetano oziroma simultano tolmačenje. Določanje točne vrste te storitve bo izvedeno po posredovanju informacij o mestu prirejanja konkretnega dogodka kot tudi o številu udeležencev in njegovem trajanju.

Glede na to, da ima ta institucija v svoji ekipi tudi strokovnjake, katerih specialnost je podnaslavljanje in sinhronizacija vseh video in zvočnih materialov, tako da stranke, ki potrebujejo neposredno prevajanje igranih filmov in reklamnih sporočil iz hebrejskega v srbski jezik kot tudi serij ter zabavnih, izobraževalnih in informativnih oddaj oziroma risanih, animiranih in dokumentarnih filmov kot tudi vseh drugih, tako zvočnih kot tudi video vsebin, pravzaprav dobijo njihovo kompletno obdelavo.

Izvajamo tudi profesionalno redakcijo, če stranka poseduje katerokoli vsebino, ki ni kakovostno prevedena, korektorji in lektorji pa bodo angažirani, da takšne vsebine obdelajo in jih prilagodijo pravilom srbskega jezika.

V primeru, da je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse materiale iz domene marketinga (brošure, reklamne zloženke, PR članki, plakati, vizitke, katalogi in druge vsebine namenjene reklamiranju), toda prav tako prevajajo tudi znanstvena oziroma poljudna besedila. Izpolnili bodo tudi vsako zahtevo v zvezi s prevajanjem časopisnih člankov iz hebrejskega v srbski jezik oziroma književnih del, učbenikov in revij vseh vrst.

Poleg prevajanja spletnih strani, programske opreme in spletnih prodajaln kot tudi spletnih katalogov, so zaposleni te institucije specializirani tudi za njihovo optimizacijo, in to v skladu s pravili, ki jih določa Search Engine Optimisation oziroma SEO.

Glede na to, da za vse omenjene vsebine ni treba predložiti izvirnikov na vpogled, je predvideno elektronsko pošiljanje na obdelavo, enak pa je tudi postopek prevzemanja obdelanih materialov te vrste. Predvideno je, da so na razpolago tudi številni drugi načini, tako za prevzemanje kot tudi za njihovo pošiljanje na prevajanje. Stranka, ki se zanjo zanimajo, morajo od članov ekipe omenjene institucije zahtevati potrebne informacije.

Prevajanje reklamnih materialov iz hebrejskega v srbski jezik

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford izključno zaposluje strokovnjake, ki posedujejo dolgoletne izkušnje v delo, tako da ne preseneča, da strankam ponujamo profesionalno prevajanje marketinških vsebin iz hebrejskega v srbski jezik. Na zahtevo zainteresiranih strank profesionalni sodni tolmači in prevajalci pristopajo obdelavi, tako brošur, reklamnih letakov in plakatov kot tudi vizitk pa tudi PR člankov oziroma reklamnih zloženk, katalogov in vseh drugih marketinških vsebin. Glede na to, da ti strokovnjaki posedujejo ustrezne delovne izkušnje, še posebej z obdelavo takšnih vsebin, kar pomeni, da primarno pozornost posvečajo prav reklamnemu sporočilu, ki ga konkretni materiali nosijo in ki je namenjeno izvornim govorcem srbskega jezika.

Pri organizaciji absolutno katerekoli manifestacije ali dogodka in kadar se pričakuje prisotnost govorcev in enega in drugega jezika, omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Ne glede na to, ali se zahteva šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz hebrejskega v srbski jezik, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači tudi to storitev izvedejo maksimalno profesionalno. Moramo poudariti, da je v tem primeru vsaka stranka dolžna, da zaposlene te institucije natančno seznani z organizacijo same manifestacije in da se predvsem osredotoči na detajle, ki se tičejo mesta njenega prirejanja ter števila udeležencev in trajanja. Izključno v skladu s temi informacijami, se lahkotudi sprejme končna odločitev o tem, katereo od navedenih storitev bodo ti strokovnjaki uporabili, da bi vsem udeležencem zagotovili priložnost, da nemoteno spremljajo določeni dogodek. Poleg storitev prevajanja omenjena institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je maksimalno profesionalna in visoke kakovosti.

Vsekakor na podlagi zahtev strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje besedil iz hebrejskega v srbski jezik, pri čemer zaposleni te institucije poleg poljudnih, lahko kakovostno obdelujejo tudi strokovne oziroma znanstvene vsebine. Poleg tistih, ki se nanašajo na področja politike, financ, ekonomije, prava in bančništva, sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi filozofska, turistična in izobraževalna besedila. V skladu s potrebami lahko obdelujejo tudi besedila, ki se tičejo farmacije, znanosti in sociologije kot tudi medicine, gradbene industrije in informacijskih tehnologij pa tudi marketinga, komunikologije, menedžmenta in drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali povezana predvsem z družbenimi ali z naravoslovnimi vedami.

Neposredno prevajanje informativnih oddaj iz hebrejskega v srbski jezik

Poleg oddaj informativnega značaja, ki jih lahko predvajajo in na radiju in na televiziji, prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje zabavnih in izobraževalnih oddaj iz hebrejskega v srbski jezik kot tudi reklamnih sporočil oziroma risanih in dokumentarnih filmov, zatem serij in igranih ter animiranih filmov oziroma katerihkoli zvočnih ali video vsebin. Postopek njihove obdelave vključuje tudi dodatne storitve, glede na to, da stranke v tem primeru lahko izberejo možnost podnaslavljanja vseh teh materialov ali pa njihovo strokovno sinhronizacijo.

Zaposleni v vsaki poslovalnici navedene institucije lahko prav tako lahko uporabijo tudi pravila profesionalne lekture oziroma korekture, če je treba popraviti obdelane materiale. Točneje rečeno, v primeru, da je oseba, ki je izvajala prevajanje, storila določene napake, njih popravljajo korektorji in lektorji, da bi strankam na ta način omogočili, da dobijo maksimalno profesionalno obdelane vsebine, saj je storitev redakcije prav temu tudi namenjena.

Če to posamezniki zahtevajo, prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo tudi časopisne članke, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo kot tudi strokovne, otroške, ilustrirane in druge vrste revij pa tudi učbenike. Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje književnih del iz hebrejskega v srbski jezik, kar se nanaša tudi na poetska in na dela, ki sodijo med prozna.

V želji, da vsem posameznikom, ki zahtevajo profesionalno prevajanje za katerokoli vrsto spletne vsebine, zagotovijo vrhunsko storitev, se člani ekipe vsakega predstavništva konkretne institucije pri postopku njihove obdelave trudijo, da čim bolj profesionalno implementirajo orodja, katerih osnovni namen je povezan z optimizacijo. Gre za to, da morajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) biti uporabljena predvsem pri izvajanju prevajanja spletnih strani iz hebrejskega v srbski jezik kot tudi spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln in vseh drugih materialov, ki so vidni na spletu. Zahvaljujoč njihovi uporabi, prevajalci in sodni tolmači lastnikom vseh teh vsebin omogočajo precej boljše poslovanje, glede na to, da večje število strank pride do želenih informacij, saj ti materiali v glavnem visoko kotirajo. Poleg njih ti strokovnjaki lahko izpolnijo zahteve, ki se nanašajo na obdelavo katerihkoli programov ali določene aplikacije, saj imajo dolgoletne izkušnje pri profesionalnem prevajanju programske opreme.

Prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz hebrejskega v srbski jezik

Poleg konkretnega dokumenta stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz hebrejskega v srbski jezik kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki se predstavlja del poslovne dokumentacije. Med drugim so sodni tolmači in prevajalci te institucije specializirani za obdelavo finančnih poslovnih poročil, faktur in statuta podjetja kot tudi revizijskih poročil, poslovnih odločitev in letnih poročil kot tudi vsakega drugega dokumenta, ki se tiče poslovanja ali določenega podjetja ali nekega podjetnika.

Poleg osnovne storitve oziroma prevajanja dokumentov, so zaposleni v okviru te institucije pooblaščeni tudi za izvedbo njihove overitve. Zato se od lastnikov konkretnih vsebin zahteva, da na vpogled sodnemu tolmaču pošljejo ali prinesejo tudi izvirnike, prav tako pa mora vsakdo od njih samostojno pridobiti informacije o overitvi s Haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom.

Kadar je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi strokovno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v srbski jezik (sklepi o razvezi zakonske zveze, certifikati, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, pogodbe, sodni sklepi, licence, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe in vsi ostali dokumente, ki se nanašajo na področje prava, ali pa se tičejo sodstva) kot tudi profesionalno odgovorijo na zahteve absolutno vseh strank, ki v tej različici jezikov želijo dobiti kompletno obdelano vsebino medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in številni drugi).

Zaposleni v okviru te institucije lahko prevajajo tudi deklaracije izdelkov, zatem gradbene projekte in navodilo za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma vsak dokument iz sestava razpisne, tehnične ali gradbene dokumentacije.

Poleg dovoljenja za prebivanje, delovnega in vozniškega dovoljenja, lahko izvajamo tudi prevajanje prometnega dovoljenja iz hebrejskega v srbski jezik oziroma potrdila o stalnem prebivališču in potnega lista kot tudi izpiskov iz matičnega registra (o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in rojstvu) kot tudi potrdila o državljanstvu in vseh drugih osebnih dokumentov.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko v vsakem trenutku obdelajo tudi katerokoli vrsto potrdila in soglasij kot tudi izjav. Najprej je treba poudariti, da so med drugim specializirani tudi za kompletno obdelavo potrdila o stanju računa v banki, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stalni zaposlitvi, seveda pa kompletno obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu potem soglasje za zastopanje ter potrdilo o višini dohodkov in vsak drugi dokument, ki ga je treba predložiti določeni državni instituciji.

Poleg potrdila o opravljenih izpitih, prepisa ocen ter predmetnikov in programov fakultet prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo tudi zahteve v zvezi z neposrednim prevajanjem diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v srbski jezik kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki se nanaša na področje izobraževanja. Predvsem mislimo na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju in diplomske kot tudi seminarske naloge pa tudi na vse ostale materiale, ki se tičejo konkretnih področij. Vsekakor kompletno obdelujejo tudi znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela in na splošno rečeno, katerokoli drugo vsebino, ki se tiče znanosti.

Cena prevajanja iz hebrejskega v srbski jezik

  • Iz hebrejskega v srbski je 34 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!