Prevajanja iz hebrejskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da posedujejo vsa potrebna pooblastila, da overijo dokumente, za katere je izvedeno prevajanje iz hebrejskega v angleški jezik, prevajalci in sodni tolmači, ki jih ta institucija zaposluje, praktično rečeno izvajajo njihovo kompletno obdelavo.

Navedeni postopek se razlikuje od obdelave katerihkoli drugih vsebin, saj se zanje preprosto samo izvede prevajanje, pri dokumentih pa zapriseženi sodni tolmač mora izvesti tudi overitev, da bi te vsebine bile uvrščene med pravno veljavne. Točneje rečeno, najprej primerja izvirni in prevedeni dokument, da bi ugotovil ali obstajajo neke med njima, saj se žig tega strokovnjaka postavlja samo na dokumente, ki so v celoti enaki izvirniku.

Omenjena institucija zainteresiranim strankam omogoča tudi samo izvedbo postopka overitve in glede na to, da oseba, ki je bila angažirana za njihovo prevajanje, morda ni spoštovala vseh pravil, pa je sodni tolmač pri postopku primerjanja opazil neke razlike med prevedenimi in izvirnimi dokumenti, v tem primeru mora svoja opažanja stranki sporočiti. Vsekakor ji tedaj predlaga izvedbo strokovne redakcije in tudi ta storitev je na razpolago v okviru te institucije. Profesionalni korektorji in lektorji v tem primeru posvečajo posebno pozornost popravljanju napak in trudijo se, da konkretne dokumente ali katerekoli druge vsebine prilagodijo izvirnikom in pravilom, ki veljajo v angleškem jeziku, da se lahko izvede overitev, oziroma, da se ti materiali v praksi lahko uporabljajo brez kakršnihkoli težav.


Prevajanje iz hebrejskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v hebrejski jezik

Torej vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v angleški jezik, najprej izvirne vsebine odnese v poslovalnico, saj se to od nje zahteva. Dokumente na obdelavo Vsekakor lahko pošlje tudi priporočeno preko „Pošte Srbije“, to pa lahko to stori tudi z angažiranjem neke kurirske službe.

Predvideno je, da prevajalec in sodni tolmač v tej različici jezikov obdelujeta, tako medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) kot tudi vse tiste dokumente, ki se tičejo področja prava ali sodstva (pooblastilo za zastopanje, pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, sklepi o razvezi zakonske zveze, licence, pogodbe, tožbe in drugi pravni akti).

Seveda bo odgovorjeno na zahtevo vsake stranke, ki ji je v tej različici jezikov potrebno prevajanje, tako zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih ter predmetnikov in programov fakultet kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav, diplome in dodatka k diplomi ter potrdila o rednem šolanju kot tudi znanstvenih patentov, prepisa ocen ter diplomskih oziroma seminarskih nalog in znanstvenih del kot tudi vseh drugih vsebin, ki se tičejo, tako področja znanosti kot tudi področja izobraževanja.

Glede na to, da je treba dostaviti izvirnike na vpogled, se stranke obvezujejo, da jih po koncu prevajanja oziroma overitve sodnega tolmača, prevzamejo osebno. Če se zgodi, da jim ta princip ne ustreza, jim bo kompletno obdelani dokument katerekoli vrste dostavljen na želeni naslov, to storitev pa izvaja kurirska služba. Jasno je, da gre za dodatno storitev in da zahteva plačilo, tako da vsaka stranka posamezno mora kurirju tudi plačati tisti znesek, ki je predviden za izvedbo te storitve in je v celoti usklajen s cenikom konkretne službe.

Predvideno je, da sodni tolmač in prevajalec izvedeta tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v angleški jezik, tako da strankam omogočita, da dobijo kompletno obdelan potni list, potrdilo o državljanstvu in dovoljenje za prebivanje oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem osebno izkaznico in delovno ter vozniško dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vsak drugi osebni dokument, ki pri tem ni omenjen.

Ker se včasih javi potreba za nujnim prevajanjem določenega dokumenta, se stranka samo v tem primeru obvezuje, da najprej konkretne vsebine pošlje elektronsko, oziroma, da jih dostavi na elektronski naslov omenjene institucije. Seveda mora takoj potem priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled omenjenemu strokovnjaku, pri čemer je zelo pomembno, da spoštuje postavljeni rok za obdelavo.

Poleg vseh dokumentov, ki so navedeni, so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za obdelavo poslovne dokumentacije, kar pravzaprav pomeni, da v tej različici jezikov prevajajo in overjajo poslovne odločitve in fakture oziroma finančna poslovna poročila, statut podjetja in revizijska poročila kot tudi ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in generalno rečeno absolutno vse dokumente, ki se tičejo poslovanja, tako podjetij kot tudi podjetnika.

Izjemno pomembna je za vsakogar, ko želi v navedeni različici jezikov dobit prevedeno katerokoli dokumentacijo ali posamezni dokument, da se samostojno v okviru pristojnih državnih institucij pozanima o postopku nadoveritve, ker ta ni v pristojnosti strokovnjakov zaposlenih v okviru te institucije. Točneje rečeno, gre za overitev s Haškim žigom, ki pa je bolj poznan tudi kot Apostille. Sicer se ta na konkretne dokumente postavlja v skladu s točno določenimi pravili, ki so usklajena z zakonskimi akti. Toda, ker ti strokovnjaki nimajo potrebnega dovoljenja, da bi to vrsto overitve izvedeli, tako da v nobenem primeru ni njihova obveznost, da obveščajo stranke o postopku nadoveritve, pa se v skladu s tem tudi daje uradno priporočilo, da ti samostojno od državnih institucij, ki jih so edine pristojne, zahtevajo te informacije. Posebej je pomembno, če izvedo, da je Apostille žig potrebno postaviti tudi na njihove dokumente, da dobijo informacijo, ali se nadoveritev izvaja po prevajanju in overitvi sodnega tolmača ali na samem začetku celotnega postopka obdelave, glede na to, da je samo od teh informacij odvisen tudi tok postopka in njegovo trajanje.

Ne smemo pozabiti tudi na to, da se v okviru te institucije izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s prevajanjem dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam iz hebrejskega v angleški jezik, prevajalec in sodni tolmač pri tem obdelujeta vse vrste soglasij in izjav oziroma potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in številni drugi dokumenti, ki jih neka državna institucija zahteva).

Ti strokovnjaki poskrbijo tudi za to, da v čim krajšem časovnem obdobju obdelajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev potem navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov kot tudi gradbene projekte oziroma absolutno vsak dokument, ki je uradno v sestavi, ali gradbene ali tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

Storitev tolmačenja v tej različici jezikov je, prav tako med tistimi, ki jih zaposleni te institucije zagotavljajo strankam. Glede na to, da so usposobljeni, tako za simultano in šepetano kot tudi za konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov, je predvideno, da je treba natančno analizirati informacije o samem dogodku, ki jih zainteresirana stranka nujno mora dostaviti. Poleg tega je treba omeniti tudi to, da konkretna institucija ponuja najem opreme za simultano tolmačenje, in to po cenah, ki veljajo za izjemno ugodne, glede na to, da gre za posebej kakovostno opremo, ki lahko v celoti zadovolji zahteve katerekoli manifestacije.

Ta institucija zaposluje tudi tiste osebe, ki so specializirane za zagotavljanje storitev, tako podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije katerihkoli zvočnih ali video materialov. Vsakdo, ki mu je potrebno, tako neposredno prevajanje filmov iz hebrejskega v angleški jezik, in to in dokumentarnih in animiranih ter igranih in risanih kot tudi serij, zatem oddaj različne vsebine oziroma reklamnih sporočil ter številnih drugih materialov te vrste, v skladu s tem v okviru te institucije dobi njihovo kompletno obdelavo.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako obdelujejo besedilne materiale, in to ne samo različne tematike, ampak tudi dolžine in kompleksnosti kot tudi namena, saj so specializirani za prevajanje, ne samo poljudnih, ampak tudi znanstvenih oziroma strokovnih besedil.

Kadar je to potrebno, izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani v navedeni različici jezikov kot tudi programov vseh vrst, zatem spletnih katalogov in aplikacij oziroma spletnih prodajaln in vseh drugih materialov, ki se nanašajo in na računalništvo in na splet. V primeru, da je to potrebno, oziroma, da to zahtevajo konkretne vsebine, ti strokovnjaki uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in jih tako prilagajajo iskalnikom in pravilom, ki v okviru njih veljajo, da bi se njihovo mesto v splošnem iskanju poboljšalo.

Marketinške materiale vseh vrst navedeni strokovnjaki prav tako lahko prevajajo in poleg vizitk, reklamnih katalogov in letakov, v skladu z zahtevami obdelujejo tudi brošure, zatem reklamne zloženke, plakate in PR članke kot tudi vse ostale vsebine, ki se tičejo reklamiranja. Prav tako lahko izpolnijo tudi pričakovanja posameznikov v zvezi z neposrednim prevajanjem časopisnih člankov iz hebrejskega v angleški jezik, toda po potrebi obdelujejo tudi katerekoli književno delo, časopis ali učbenik.

Poudarjamo, da je način dostave vseh teh vsebin drugačen kot takrat, ko sodni tolmači in prevajalci obdelujejo dokumente, pa je njihovim lastnikom dovoljeno, da jih preprosto pošljejo elektronsko, kar pa pomeni, da to morajo storiti po elektronski pošti na naslov te institucije. Seveda se lahko opredelijo tudi za neko drugo možnost, ki je na razpolago, vse potrebne informacije o tem pa jim dajejo zaposleni v okviru te institucije.

Prevajanje knjig iz hebrejskega v angleški jezik

Ne glede na to, ali stranka zahteva obdelavo neke pesmi oziroma drugega književnega dela iz domene poezije ali pa ji je potrebno prevajanje romanov iz hebrejskega v angleški jezik, del beletrije ali nekega drugega proznega dela, je lahko prepričan, da zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford njegovo obdelavo izvedejo pod najugodnejšimi pogoji. Poleg tega so specializirani tudi za profesionalno prevajanje, tako časopisnih člankov različne tematike kot tudi ilustriranih oziroma strokovnih revij ter učbenikov.

Omenjena institucija zaposluje tudi profesionalne korektorje kot tudi najbolje lektorje, ki lahko izpolnijo zahteve strank v zvezi s storitvijo redakcije vsebin različne vrste. Namreč, če je določeni material nestrokovno preveden v tej različici jezikov in v njem obstajajo določena odstopanja in napake, se izvaja korektura takšnih vsebin in njihova strokovna lektura, tako da se ti usklajujejo z izvirnikom in pravili angleškega jezika.

Prav tako ta institucija zainteresiranim strankam omogoča angažiranje omenjenih strokovnjakov, da bi bilo izvedeno simultano tolmačenje iz hebrejskega v angleški jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko ponudijo tudi šepetano tolmačenje v tej različici jezikov in uporabijo pravila, ki jih vključuje konsekutivno tolmačenje. Navedena institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje in na splošno rečeno, ponudba za tolmačenje katerekoli vrste se oblikuje izključno potem, ko stranka dostavi vse potrebne informacije o manifestaciji ali dogodku, za katerega ga zahteva. Točneje rečeno, omenjeni strokovnjaki izvajajo ustrezno analizo podatkov, ki se nanašajo, tako na število udeležencev določene manifestacije oziroma na mesto njenega prirejanja kot tudi na njeno trajanje in organizacijo. Zainteresirane stranke so lahko popolnoma prepričane, da bodo ti strokovnjaki izbrali prav tisto vrsto tolmačenja, ki lahko kakovostno odgovori na zahteve vsakega od udeležencev kot tudi samega organizatorja in dogodka v celini.

Če se zahteva neposredno prevajanje video in zvočne vsebine iz hebrejskega v angleški jezik, se lahko izvedejo tudi dodatne storitve, ki vključujejo njihovo sinhronizacijo ali profesionalno podnaslavljanje. Poleg igranih filmov kateregakoli žanra, zatem informativnih in otroških oddaj, ki se lahko predvajajo na različnih medijih, profesionalni prevajalec in sodni tolmač v tej različici jezikov prevajata tudi dokumentarne filme, reklamna sporočila in oddaje, ki imajo zabavni ali izobraževalni značaj kot tudi animirane filme, serije in risane filme oziroma katerokoli vrsto zvočnih in video materialov, ki jih posameznik zahteva.

Prevod diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v angleški jezik

Ne samo, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje tega kot tudi vsakega drugega dokumenta v konkretni različici jezikov, dobijo to storitev, ampak jim strokovnjaki, ki jih Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje, zagotavlja tudi storitev overitve teh vsebin. Njo v skladu z veljavnimi pravili izvedejo sodni tolmači, ki potrjujejo istovetnost prevedenega in izvirnega dokument.

Poudarjamo, da je postopek overitve usklajen z zakonom in da je zelo pomembno spoštovanje pravila o dostavljanju izvirnikov na vpogled, toda podano je tudi splošno priporočilo vsaki stranki, da podatke o overitvi s posebno vrsto žiga (Haški ali Apostille) pridobi samostojno, da bi pospešili postopek obdelave kateregakoli dokumenta, saj prevajalci in sodni tolmači te institucije za ta postopek ne posedujejo potrebnih pooblastil in dovoljenj.

Poleg diplome in dodatka k diplomi, izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz hebrejskega v angleški jezik, toda omenjeni strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki se tičejo, ne samo področja izobraževanja, ampak tudi znanosti. To se nanaša, tako na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen ter na znanstvene patente, potrdilo o opravljenih izpitih ter diplomo in dodatek k diplomi kot tudi na predmetnike in programe fakultet, seveda pa prevajajo tudi vse vrste del in nalog, ki se tičejo konkretnih področij (znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge).

Poleg tega profesionalni sodni tolmač in prevajalec kompletno obdelujeta tudi sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi katerokoli drugo sodno odločbo kot tudi tožbe, pooblastilo za zastopanje in licence potem sodne sklepe in pritožbe, pogodbe in certifikate vseh vrst kot tudi sodne odločbe, pravni red Evropske Unije in vse ostale pravne akte, ki niso omenjeni.

Če se javi potreba za tem, izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v angleški jezik (dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o smrti, vozačka dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, lična karta, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in drugi) kot tudi vseh tistih dokumentov, ki jih posameznik mora predložiti neki državni instituciji. Poleg potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov, omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki, zatem potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje kot tudi vse ostale vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav.

Vsebino tehnične kot tudi razpisne in gradbene dokumentacije lahko prevajalec in sodni tolmač v skladu z zakonskimi določbami prav tako prevajata in overita. Poleg gradbenih projektov pristopata kompletni obdelavi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo kot tudi deklaracij izdelkov in vseh drugih dokumentov iz sestave katerekoli od navedenih vrst dokumentacij.

Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v angleški jezik (ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, fakture, finančna poslovna poročila in ostale dokumente, ki se tičejo poslovanja), toda prav tako bo profesionalno odgovorjeno na zahteve posameznikov v zvezi s kompletno obdelavo medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi).

Prevajanje vizitk iz hebrejskega v angleški jezik

V izjemno kratkem roku in po cenah, ki so zelo ugodne, bo izvedeno neposredno prevajanje vizitk iz hebrejskega v angleški jezik, če to neka stranka zahteva. Seveda prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje poslovalnica Prevajalskega centra Akademije Oxford, v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi reklamne letake, zatem plakate in zloženke kot tudi brošure oziroma PR članke kot tudi kataloge in vse ostale vsebine, ki so povezane predvsem s področjem marketinga. Ker je osnovni cilj obdelave materialov te vrste, da se prilagodijo izvornim govorcem angleškega jezika, ki morajo biti v stiku z njimi, to pomeni, da se ti strokovnjaki vsekakor potrudijo, da jih uskladijo z vsemi temi pravili, ki so veljavna v angleškem jeziku.

Prav tako na podlagi zahtev posameznikov lahko izvajamo tudi profesionalno prevajanje spletnih prodajaln iz hebrejskega v angleški jezik kot tudi vseh vrst ali aplikacij ali programov, zatem spletnih strani ter spletnih katalogov in ostalih vsebin, ki so ali dostopni na spletu, ali pa so na neki način povezani z računalništvom. Glede na to, da pri njihovi obdelavi mora biti izvedena tudi optimizacija, če gre za vsebine, ki so vidne na spletu, kar pomeni, da sodni tolmač in prevajalec uporabljata tudi tista orodja, ki so poznana kot SEO oziroma Search Engine Optimisation. Samo zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave se tem vsebinam omogoča, da kotirajo na prvi strani iskanja, a za tiste izraze in besede, ki jih obiskovalci najpogosteje iščejo.

Moramo omeniti tudi to, da vsaka stranka lahko te strokovnjake angažira, da prevedejo neko besedilno vsebino in ne glede na to, ali gre za strokovna ali poljudna besedila in ali je njihova tematika povezana z neko naravoslovno ali družbeno vedo. Ne samo, da prevajalec in sodni tolmač v tej različici jezikov obdelujeta besedila, ki se ukvarjajo z določenimi temami iz domene filozofije, znanosti in psihologije oziroma izobraževanja, sociologije in komunikologije, ampak tudi vse tiste, ki se nanašajo na farmacijo, zatem menedžment in ekologijo in varstvo okolja kot tudi medicino in marketing. Poleg tega prevajajo tudi besedila, ki so povezana s področji turizma, bančništva in politike oziroma gradbene industrije, prava in ekonomije kot tudi financ in informacijskih tehnologij ter katerekoli druge znanstvene discipline.

Cena prevajanja iz hebrejskega v angleški jezik

  • Iz hebrejskega v angleški je 39 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 43 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!