Prevajanja iz hebrejskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi ugodili zahtevam vsake stranke, prevajalci in sodni tolmači navedeno storitev lahko zagotovijo maksimalno profesionalno, ne glede na to ali gre za možnost, ki vključuje tolmačenje iz hebrejskega v japonski jezik ali pa gre za obdelavo dokumentov različne vrste oziroma katerekoli druge vsebine v pisani različici.

Na samem začetku je treba poudariti, da naši strokovnjaki zagotavljajo kompletno obdelavo, tako vseh osebnih dokumentov (vozniško in prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje in drugi) kot tudi vseh tistih dokumentov, ki veljajo za pravne akte (pravni red Evropske Unije, licence, tožbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, pogodbe, certifikati, sodbe, pritožbe in druge dokumente iz domene sodstva ali prava) in potem, ko izvedejo njihovo prevajanje v tej različici jezikov na podlagi dovoljenja, ki ga posedujejo, izvedejo tudi overitev prevedenih dokumentov.

Pravzaprav gre za postavljanje žiga sodnega tolmača na predhodno prevedene dokumente, da bi se na ta način dalo potrdilo, da je njihova vsebina popolnoma enaka kot tudi vsebina izvirnih dokumentov.


Prevajanje iz hebrejskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v hebrejski jezik

Poudarjamo, da je postopek overitve natančno opredeljen z veljavnimi pravili, tako da sodni tolmač mora pri sebi imeti tudi izvirni dokument, saj ga pred overitvijo mora primerjati s prevodom. Zato vsaka stranka, ki se zanima za neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v japonski jezik, izvirne dokumente prinese v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko, oziroma to stori preko kurirske službe.

Poleg omenjenih, so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta, ki ga posameznik potem mora predložiti določeni pristojni instituciji, kar predvideva prevajanje vseh vrst potrdil in soglasij oziroma izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in številni drugi).

Stranke je posebej pomembno obvestiti tudi o tem, da postopek, ki vključuje overitev z Apostille oziroma s tisto vrsto, ki se imenuje tudi Haški, ni v pristojnosti teh strokovnjakov. Da bi celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta bil maksimalno poenostavljen, bi bilo dobro, da lastnik konkretnih vsebin najprej zahteva informacije o postavljanju navedenega žiga, to pa lahko stori le tako, kontaktira z institucijami, ki so pristojne za tako imenovani postopek nadoveritve. Pravzaprav se mora obrniti na namenske oddelke okrožnih sodišč Republike Slovenije in vprašati, ali je Haški žig na njegove dokumente obvezno postaviti oziroma v katerem trenutku mora ta vrsta overitve za določene vsebine biti izvedena (neposredno pred prevajanjem oziroma overitvijo sodnega tolmača ali pa šele po koncu obdelave s strani teh strokovnjakov).

Seveda se zaposlene v okviru navedene institucije lahko tudi angažiraj, če je stranki potrebno neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz hebrejskega v japonski jezik. Toda v tem primeru poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov profesionalni prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo, tako zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vse ostale dokumente, ki sestavljajo to vrsto dokumentacije.

Poudarjamo, da v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi vsebino poslovne dokumentacije (fakture, letna poslovna poročila, statut podjetja, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila in drugi), toda prevajajo oziroma overjajo tudi navodilo za uporabo, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov oziroma vsak drugi dokument, ki ni omenjen in je v skladu s pravili sodi ali v tehnično ali razpisno oziroma v gradbeno dokumentacijo.

Vsaka stranka mora izbrati način za prevzemanje kompletno obdelane dokumentacije ali dokumentov, ki ji od dostopnih najbolj ustreza, saj sta na razpolago dve možnosti. Če se ne opredeli za tisto, ki vključuje njen prihod v predstavništvo te institucije in osebno prevzemanje obdelanih vsebin, lahko izbere možnost, da ji jih kurirska služba na dostavi želeni naslov. Poudarjamo, da gre za storitev, ki se obravnava kot dodatna, saj ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, stranka pa se o višini nadomestila lahko informira v kurirski službi, s katero navedena institucija sodeluje.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko v optimalnem roku prevedejo in overijo, tako rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente in dela oziroma vse dokumente iz domene znanosti kot tudi tiste vsebine, ki se tičejo področje izobraževanja. In ne samo, da bo izvršeno neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz hebrejskega v japonski jezik oziroma diplome in dodatka k diplomi, ampak ti strokovnjaki strankam omogočajo tudi, da dobijo kompletno obdelane, tako seminarske naloge ter predmetnike in programe fakultet kot tudi prepis ocen, diplomske naloge in potrdilo o rednem šolanju kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih in številne druge materiale, ki se tičejo izobraževanja.

Vse vsebine, ki so uvrščene na področje marketinga, kot so recimo vizitke, PR članki in katalogi oziroma reklamne zloženke potem brošure, reklamni letaki in plakati kot tudi vsi ostali, bodo v skladu z zahtevami strank vsekakor prevedeni v konkretni jezični kombinaciji.

Posamezniki, ki to zahtevajo, lahko od omenjenih strokovnjakov dobijo tudi profesionalno obdelane, tako časopisne članke in revije vseh vrst (ilustrirane, otroške, strokovne in druge) kot tudi književna dela oziroma učbenike pa tudi strokovne ter poljudne besedilne vsebine katerekoli kompleksnosti, tematike in dolžine.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci ustrezno odgovorijo tudi na zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem spletnih katalogov in spletnih strani iz hebrejskega v japonski jezik oziroma spletnih prodajaln, zatem programske opreme (vse vrste aplikacij in programov) kot tudi drugih spletnih oziroma vsebin, ki so povezane z računalništvom. Samo v skladu z značilnostmi materialov, za katerese zahteva obdelava, ti strokovnjaki izvajajo tudi njihovo optimizacijo oziroma v toku prevajanja uporabljajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation).

Profesionalna korektura kot tudi lektura sta še samo še dve med storitvami, ki jih lahko izvedejo zaposleni v okviru navedene institucije, če to stranke zahtevajo. Pravila, ki jih vključuje redakcija materialov se pravzaprav uporabljajo tedaj, ko morajo korektorji in lektorji prilagoditi slabo prevedene vsebine katerekoli vrste pravilom japonskega jezika in da njihovim lastnikom na ta način omogočijo nemoteno uporabo.

Vsak posameznik mora želene materiale dostaviti elektronsko oziroma na elektronski naslov poslovalnice in predvideno je, da jih tako tudi prevzame. Toda treba je tudi omeniti, da so prav tako na razpolago tudi številne druge možnosti, tako za prevzemanje kot tudi za pošiljanje in posameznik, ki se zanjo zanima, mora relevantne informacije zahtevati v predstavništvu te institucije.

Da bi prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovili tolmačenje iz hebrejskega v japonski jezik, ki v celoti izpolnjuje zahteve in potrebe, kako udeležencev določene manifestacije kot tudi organizatorja, morajo zainteresirane stranke dostaviti vse mogoče informacije o njeni organizaciji. Gre za to, da ti zagotavljajo in šepetano in konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v tej različici jezikov, pa je izbira ustrezne storitve odvisna predvsem od tega, kako dolgo naj bi dogodek in koliko ljudi se ga bo udeležilo oziroma od lastnosti samega prostora, v katerem naj bi ta potekal. Vse te podatke stranka posreduje zaposlenim v predstavništvu, ti pa jih potem analizirajo in na podlagi njih ocenijo, katero vrsta tolmačenja bodo ti strokovnjaki uporabili.

Vse tiste stranke, ki potrebujejo profesionalno prevajanje zvočnih in video materialov iz hebrejskega v japonski jezik, v sklopu predstavništva omenjene institucije lahko zahtevajo tudi njihovo končno obdelavo, saj zagotavljamo, tako sinhronizacijo vseh takšnih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje. Postopek njihove obdelave je zelo preprost, saj prevajalci in sodni tolmači najprej izvajajo svoj del posla oziroma prevajajo, tako serije, dokumentarne in animirane filme, zatem reklamna sporočila in informativne oddaje kot tudi risane oziroma igrane filme kot tudi oddaje izobraževalnega in zabavnega značaja ter vse ostale vrste ali zvočnih ali video materialov in potem vsaka stranka posamezno izbire med dvema ponujenima dodatnima storitvama.

Neposredno prevajanje medicinskih besedil iz hebrejskega v japonski jezik

Ne samo strokovne besedilne vsebine, katerih tema je povezana s področjem medicine, ampak tudi tiste, ki bodo na razpolago večjemu številu bralcev, profesionalni prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko prevedejo v navedeni različici jezikov. Seveda poskrbijo tudi za izvedbo neposrednega prevajanja ekonomskih besedil iz hebrejskega v japonski jezik kot tudi tistih, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi s področji farmacije, ekologije in varstva okolja ter politike, zatem financ in izobraževanja kot tudi medicine, bančništva in prava. Strankam omogočajo profesionalno prevajanje tudi za vse tiste besedilne materiale, ki so fokusirani na področja gradbene industrije in informacijskih tehnologij oziroma menedžmenta in filozofije kot tudi komunikologije ter sociologije in marketinga pa tudi vseh drugih nenavedenih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali se tičejo predvsem naravoslovnih ali družbenih ved.

Ker obstajajo, tako posamezniki kot tudi institucije, ki trdijo, da lahko v konkretni jezični kombinaciji obdelajo tudi vsebine različne vrste, toda tega ne storijo profesionalno, morajo takšne vsebine v skladu s pravili stroke biti v celoti popravljene. Tedaj se izvaja tako imenovana redakcija materialov, kar je storitev, za izvedbo katere so v tej instituciji izključno angažirani lektorji in korektorji, ki imajo za sabo vrsto let dela. Najprej ugotovijo, katere vse napake v prevedenih materialih obstajajo in jih potem tudi popravijo in tako lastnikom konkretnih vsebin zagotovijo možnost, da jih uporabljajo v vsaki situaciji, ker so usklajene s pravili japonskega jezika.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi tolmačenje iz hebrejskega v japonski jezik in pri tem sodni tolmači in prevajalci uporabljajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje v konkretni različici jezikov. Stvar je v tem, da je treba najprej pazljivo proučiti osnovne značilnosti same manifestacije oziroma predvsem tiste informacije, ki se nanašajo na predvideno število udeležencev in njeno trajanje, pa šele potem se odločijo, katero od ponujenih storitev ti strokovnjaki tedaj uporabljajo.

Dobro bi bilo poudariti tudi to, da zaposleni v tej instituciji lahko obdelujejo tudi, tako ilustrirane revije kot tudi otroške pa tudi strokovne ter časopisne članke. Seveda bo na podlagi zahtev strank izvedeno tudi neposredno prevajanje romanov iz hebrejskega v japonski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vsekakor tudi katerekoli drugo književno delo kot tudi učbenike.

Prevajanje reklamnih materialov iz hebrejskega v japonski jezik

Vse tiste vsebine, ki so namenjen temu, da se predstavi neki dogodek ali delovanje določenega podjetja oziroma izdelek ali storitev, profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni jezični različici prevajajo, če se to od njih zahteva. Vsekakor v skladu z željami in potrebami zainteresiranih strank izvedejo, tako neposredno prevajanje PR člankov iz hebrejskega v japonski jezik oziroma reklamnih brošur in katalogov kot tudi plakatov, zatem letakov in zloženk pa tudi vizitk in vseh drugih materialov, ki so povezani s konkretnim področjem. Ker gre za posebej specifično vrsto vsebine oziroma je posebej pomembno, da stranke vedo, da je poudarek obdelave usmerjen na oblikovanje reklamnega sporočila, ki se v njih nahajajo in to v duhu ciljnega jezika.

Prav tako je predvideno, da stranka lahko navedene strokovnjake angažira, če ji potrebno prevajanje informativnih oddaj iz hebrejskega v japonski jezik kot tudi igranih filmov, reklamnih sporočil in zabavnih oddaj potem serij in dokumentarnih ter risanih in animiranih filmov kot tudi vseh drugih, tako zvočnih ko tudi video vsebin. Najpomembneje je poudariti, da je absolutno vsem, ki se zanimajo za omenjeno storitev, na razpolago tudi možnost, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford angažirajo specializirane strokovnjake, da bi omenjene materiale dobili ali sinhronizirane ali podnaslovljene.

Pomembno je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko ustrezno in profesionalno odgovorijo tudi na zahteve vseh tistih strank, ki potrebujejo neposredno prevajanje spletnih vsebin iz hebrejskega v japonski jezik. Toda v tem primeru ti strokovnjaki maksimalno strokovno prevajajo, tako spletne prodajalne in spletne strani oziroma programe kot tudi spletne kataloge, zatem različne vrste aplikacij ter vse ostale spletne materiale oziroma tiste, ki so povezani z računalništvom in spletom. Pri tem se trudijo, da čim pravilneje uporabijo orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in ki so v osnovi namenjena doseganju boljšega položaja konkretnih vsebin na spletu in nasploh v polju iskanja.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz hebrejskega v japonski jezik in overitev sodnega tolmača

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači zainteresiranim strankam omogočijo, da dobijo kompletno obdelano, kako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno in vozniško pa tudi prometno dovoljenje ter vse ostale osebne dokumente. Tako izvajajo profesionalno prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz hebrejskega v japonski jezik oziroma potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in izpiskov iz matičnega registra o smrti ter potrdila o državljanstvu in drugih osebnih dokumentov in potem pristopijo postopku njihove overitve.

Glede na to, da je sodni tolmač, sicer pooblaščen s strani državnih institucij za postopek overitve, dolžan spoštovati pravilo, oziroma, da pred overitvijo kateregakoli prevedenega dokumenta primerja njegovo vsebino z izvirnikom, kar pomeni, da mu je vsaka stranka dolžna dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled.

Prav tako je tudi zaželeno, da popolnoma samostojno od pristojnih institucij zahteva podatke o postopku nadoveritve za konkretne dokumente. Ta namreč vključuje postavljanje haškega žiga, ki ga imenujemo tudi Apostille, pristojnost za njeno izvedbo pa imajo zaposleni v namenskih oddelkih okrožnih sodišč naše države.

Na podlagi zahtev posameznikov sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti določeni pristojni instituciji, tako da kompletno obdelujejo vsako vrsto izjav kot tudi soglasij in potrdil. Med drugim iz hebrejskega v japonski jezik prevajajo tudi soglasje za zastopanje oziroma potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki, zatem potrdilo o stalni zaposlitvi in vse druge vrste omenjenih dokumentov.

Poleg tega zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko prevajajo in po tem izvedejo tudi ustrezno overitev vseh tistih dokumentov iz sestave, tako medicinske (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi) kot tudi poslovne dokumentacije (statut podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, fakture in katerikoli drugi dokument, ki je na neki način povezan s poslovanjem, tako podjetnika kot tudi katerekoli pravne osebe).

V primeru, da se to od njih zahteva, profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz hebrejskega v japonski jezik, toda vsekakor odgovorijo tudi na zahteve, ki se nanašajo na kompletno obdelavo kateregakoli drugega pravnega akta. Poleg pogodb, pritožb in pooblastila za zastopanje prevajajo potem tudi overijo sodne odločbe kot tudi pravni red Evropske Unije potem tožbe, certifikate in licence kot tudi sodne sklepe in vsak drugi dokument, ki je povezan s področjem prava in sodstva in se obravnava kot pravni akt.

Na razpolago je tudi kompletna obdelava laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi deklaracij izdelkov potem gradbenih projektov in navodil za uporabo oziroma vseh tistih dokumentov, ki so v skladu s pravilni uvrščena, tako v tehnično in razpisno kot tudi v gradbeno dokumentacijo.

Seveda prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami in zahtevami strank te institucije izvajajo tudi profesionalno prevajanje prepisa ocen iz hebrejskega v japonski jezik oziroma vseh drugih dokumentov iz domene izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in drugi), toda vsekakor ustrezno obdelujejo tudi različne vsebine, ki se tičejo znanosti, kot so recimo rezultati znanstvenih raziskav in znanstveni patenti. Prav tako poudarjamo, da lahko izpolnijo tudi pričakovanja tistih posameznikov, ki jim je v tej različici jezikov potrebna obdelava, tako za diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela, njihova tematika pa lahko raznovrstna oziroma povezana s katerokoli znanstveno disciplino.

Cena prevajanja iz hebrejskega v japonski jezik

  • Iz hebrejskega v japonski je 59 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 59 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!