Prevajanja iz hebrejskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vse stranke, ki jih zanima profesionalno prevajanje različnih vsebin v tej različici jezikov, najprej morajo biti obveščene, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, specializirane za oba jezika. Tako je prevajanje iz hebrejskega v italijanski jezik dostopno, visoko usposobljeni sodni tolmači in prevajalci, ki so v konkretni instituciji zaposleni, pa zagotavljajo oba vrsti te storitve. Poleg obdelave katerihkoli vsebin v pisani obliki izvajajo tudi konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Uradno bo določeno, katera od teh vrst storitve mora biti uporabljena, in sicer šele potem, ko ti strokovnjaki dobijo relevantne informacije o sami manifestaciji, za katero bodo angažirani. Najpomembneje je, da se pazljivo analizirajo podatki o trajanju kot tudi o številu oseb, ki se ga bodo udeležile kot tudi o značilnostih te manifestacije. Pomembno je poudariti tudi to, da imajo vsi, ki jih to zanima, možnost v okviru navedene institucije najeti opremo za simultano tolmačenje, ki v celoti izpolnjujejo zahteve in same manifestacije in njenih udeležencev oziroma organizatorja.

Kar zadeva neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz hebrejskega v italijanski jezik, je zainteresiranim strankam ponujena tudi možnost za dodatne storitve, saj konkretna institucija zaposluje strokovnjake, specializirane, tako za njihovo sinhronizacijo kot tudi za podnaslavljanje. Po tem principu sodni tolmači in prevajalci med drugim obdelujejo vse vrste filmov (risani, igrani, animirani in dokumentarni) kot tudi reklamna sporočila potem oddaje različne tematike in namena (otroške, izobraževalne, informativne, zabavne in druge) kot tudi serije ter številne druge vrste video oziroma zvočnih materialov.

Stranke omenjene strokovnjake lahko tudi angažirajo, če je treba prevesti besedilne materiale najrazličnejše tematike, zatem namene in dolžine, v skladu z zahtevami pa lahko prevajajo tudi časopisne članke kot tudi revije oziroma književna dela in učbenike.


Prevajanje iz hebrejskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v hebrejski jezik

Profesionalno prevajanje marketinških materialov iz hebrejskega v italijanski jezik je prav tako ena od storitev, ki jo zaposleni navedene institucije lahko izvedejo. Poleg PR člankov, prevajalci in sodni tolmači lahko maksimalno strokovno obdelajo tudi reklamne zloženke, vizitke in brošure, zatem plakate, kataloge in reklamne letake kot tudi na splošno rečeno vse ostale vsebine, ki so fokusirane na reklamiranje.

Da bi prevajanje spletnih materialov v tej kombinaciji jezikov lahko veljalo za profesionalno, mora biti izvedeno v skladu s pravili iskanja oziroma materiali morajo biti profesionalno optimizirani. Prav iz tega razloga strokovnjaki, ki jih zaposluje navedena institucija, uporabljajo vsa pravila, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Poleg spletnih strani obdelujejo tudi različne vrste programov kot tudi spletne kataloge ter spletne prodajalne oziroma aplikacije in nasploh, katerokoli vrsto vsebin, ki se tiče računalništva ali spleta.

V principu obstaja več načinov za dostavo vseh teh materialov kot tudi za njihovo prevzemanje po koncu obdelave, vsekakor se večina strank najpogosteje odloči, da to stori elektronsko, saj je tako tudi najhitreje.

Poleg prevajanja vseh omenjenih vsebin ta institucija zainteresiranim strankam omogoča tudi angažiranje strokovnih korektorjev in lektorjev zaradi izvedbe storitve redakcije. Na splošno rečeno, specializirani so za uporabo vseh tistih pravil, ki jih določa lektura kot tudi korektura in bodo v najkrajšem možnem roku popravili napake, ki v prevedenih materialih katerekoli vrste obstajajo.

Obdelava dokumentov je specifična, zato ker ni dovolj samo prevesti njihove vsebine, da bi bili veljavni, ampak je pomembno, da se izvede tudi overitev. Vsekakor uradno zapriseženi sodni tolmač morati najprej primerjati prevod kateregakoli dokumenta z njegovim izvirnikom, saj je izjemno pomembno, da se prepriča o njihovi identičnosti in da potem tudi postavi svoj žig na prevedeni dokument.

Osnovni pogoj za izvedbo storitve overitve je dostava izvirnih vsebin temu strokovnjaku na vpogled, pa se stranka obvezuje, da to tudi stori. Poleg možnosti, da izvirne dokumente dostavi s priporočeno poštno pošiljko, jih lahko tudi osebno prinese v predstavništvo ali pošlje preko kurirske službe.

Poleg vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in druge vrste izjava, soglasij in potrdil), sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v italijanski jezik (licence, sodbe, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, certifikati, pritožbe odločitve, tožbe in drugi dokumenti iz domene sodstva ali prava).

Če se javi potreba, da se katerikoli dokument kompletno obdela v posebej kratkem roku, stranka izvirnike lahko kasneje dostavi na vpogled, najprej pa jih skenira in pošlje na elektronski naslov konkretne institucije.

Vsekakor zainteresirane stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelano, tako medicinsko (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) kot tudi poslovno (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, statut podjetja, poslovne odločitve, finančna poročila in številni drugi) kot tudi gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in katerikoli drugi dokument iz njihove sestave).

Predvideno je, da lastnik dokumentov izbere, ali mu bolj ustreza, da pride osebno v prostore konkretne institucije in na ta način prevzema obdelane materiale ali pa se opredeli za možnost njihove dostave na naslov. Če mu bolj ustreza ta različica ustreza, mora biti informiran, da gre za dodatno storitev, kar avtomatsko pomeni, da se zaračunava popolnoma ločeno od prevajanja oziroma overitve konkretnih vsebin.

Zaposleni te institucije lahko ustrezno obdelujejo predmetnike in programe fakultet kot tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma prepis ocen kot tudi številne druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. Vsekakor je na razpolago tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz hebrejskega v italijanski jezik kot tudi potrdila o opravljenih izpitih, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, po potrebi pa tudi diplomske oziroma seminarske naloge. Poleg tega so specializirani tudi za strokovno obdelavo, tako znanstvenih patentov kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi znanstvenih del ter številnih drugih dokumentov in vseh drugih materialov, ki so na določen način povezani s področjem znanosti.

Overitev z Apostille žigom je izključno v pristojnosti državnih institucij, točneje določenih oddelkov okrožnih sodišč Republike Slovenije in bilo bi dobro, da vsaka stranka posamezno dobi relevantne informacije o tej vrsti overitve za konkretne dokumente. Da poenostavimo vse to, Haški žig se postavlja samo na dokumente, za katere to določa veljavni zakon in zanje se ta vrsta overitve vedno izvaja na točno določen način. Glede na to, da to ni v njihovi pristojnosti, člani ekipe izbrane poslovalnice niso dolžni posedovati teh informacij oziroma jih posredovati zainteresiranim strankam. Zato je tudi zaželeno, da vsaka od njih najprej kontaktira s pooblaščenimi službami in izve, ali je ta overitev potrebna in na kakšen način se za konkretne dokumente izvaja.

Ne samo, da bodo biti izpolnjene zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz hebrejskega v italijanski jezik, ampak prevajalci in sodni tolmač prav tako kompletno obdelujejo tudi katerikoli drugi osebni dokument. Poleg omenjenega, strankam zagotavljajo in prevajanje in overitev, tako za potrdilo o državljanstvu, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma osebno izkaznico in delovno dovoljenje kot tudi za izpiske iz matičnega registra o smrti potem dovoljenje za prebivanje in vozniško oziroma prometno kot za izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vsak drugi osebni dokument, ki stranka na točno opredeljen način dostavi.

Prevajanje knjig iz hebrejskega v italijanski jezik

Poleg romanov in književnih del, ki sodijo v domeno beletrije, prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo zahtevo absolutno vsake stranke v zvezi s prevajanjem kateregakoli književnega dela v tej različici jezikov in to kako proznega kot tudi poetskega. Seveda izvajajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz hebrejskega v italijanski jezik, toda prav tako zainteresiranim strankam omogočajo tudi, da dobijo strokovno obdelane časopisne članke različne tematike kot tudi vse vrste revij (ilustrirane, otroške, strokovne in druge).

Pri tistih materialih, ki so v navedeni jezični kombinaciji obdelani, toda postopek ni izveden v skladu s pravili stroke, pa so prisotne določene napake, se mora uporabiti storitev, ki je poznana kot redakcija. Pravzaprav imajo profesionalni korektorji in lektorji v tem primeru obveznost, da na najboljši možni način vse te napake odpravijo in tako lastnikom konkretnih materialov omogočijo njihovo uporabo v praksi, oziroma, da njihovo vsebino prilagodijo predvsem pravilom italijanskega jezika.

Da bi neposredno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v italijanski jezik kot tudi spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov ter vseh drugih materialov, ki so na globalnem omrežju dostopni, bilo profesionalno, morajo konkretne vsebine biti tudi pravilno optimizirane. Natančneje rečeno sodni tolmači in prevajalci, ki jih obdelujejo, morajo posebno pozornost posvetiti pravilni uporabi orodij, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Potem ko vsebino prilagodijo veljavnim pravilom, jih iskalnik v optimalnem roku prepozna kot absolutno najboljše rezultate iskanja za predhodno določene izraze ali ključne besede. Vse to mora vplivati tudi na poboljšanje poslovanja podjetja ali posameznika, ki je lastnik teh vsebin, glede na to, da vse večje število strank prihaja do želenih informacij, ker bodo prav tako obdelani materiali na prvi strani iskanja.

Predvideno je, da zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko uporabijo tudi tolmačenje iz hebrejskega v italijanski jezik. Poleg te storitve je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, poznana po izjemno ugodnih cenah. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi simultano tolmačenje v želeni jezični različici, toda po potrebi izvajata tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. V principu je od samega dogodka odvisno, katera točno storitev mora biti uporabljena, pa se zahteva, da stranka zaposlenim v poslovalnici pravočasno dostavi čim več detajlov. Najpomembneje je, da se pozanima o tem, koliko časa naj manifestacija trajala in koliko se ljudi naj bi bilo prisotnih, toda vsekakor bi bilo tudi dobro, da se pozanima o prostoru v katerem bo potekala kot tudi nasploh o celotni organizaciji.

Prevajanje revizijskih poročil iz hebrejskega v italijanski jezik

Predvideno je, da vsaka stranka v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, vsekakor lahko dobi neposredno prevajanje revizijskih poročil iz hebrejskega v italijanski jezik. Toda velika prednost te institucije je v tem, da so in prevajalci in sodni tolmači v njeni ekipi, pa tako zainteresiranim strankam ponujajo in prevajanje dokumentov in njihovo strokovno overitev.

Glede na to, da je postopek overitve prevedenih dokumentov s strani pooblaščenega sodnega tolmača usklajen z zakonskimi pravili, se od strank pričakuje maksimalno spoštovanje vseh obveznost. Natančneje rečeno, stranke morajo na vpogled priložiti izvirne dokumente ali neko dokumentacijo, saj se žig omenjenega strokovnjakov ne sme postavi, preden se izvede primerjanje izvirnega in prevedenega dokumenta.

Prav tako je pomembno poudariti, da postavljanje haškega žiga oziroma tistega, ki je poznan tudi kot Apostille, ni na seznamu pristojnosti navedenih strokovnjakov, pa v skladu s tem tudi ni njihova obveznost, da stranke obveščajo o postopku, poznanem kot nadoveritev. Vsekakor bi bilo dobro, da se lastniki dokumentov pravočasno pozanimajo o tej vrsti overitve in da v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije izvedo, ali je Apostille žig obvezen tudi za njihove dokumente, ali se postavlja pred začetkom prevajanja oziroma overitve sodnega tolmača ali šele po tem.

Poleg revizijskih poročil sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi finančna oziroma letna poslovna poročila kot tudi statut podjetja, poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi fakture, ustanovitveni akt podjetja in na splošno rečeno, vsak drugi dokument, ki uradno sestavlja poslovno dokumentacijo.

Če je to potrebno katerikoli stranki, izvajajo tudi neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz hebrejskega v italijanski jezik kot tudi znanstvenih del katerekoli kompleksnosti in tematike in vsekakor obdelujejo tudi znanstvene patente oziroma vse vsebine, ki so povezane z znanostjo.

Prav tako prevajajo in potem tudi overijo zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in prepis ocen kot tudi seminarske naloge, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet oziroma diplomske naloge oziroma absolutno katerokoli vrsto materialov, ki se nanašajo na izobraževanje.

Vsebino medicinske dokumentacije, zainteresirane stranke prav tako lahko dobijo kompletno obdelano in poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov, omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vse ostale dokumente iz njene sestave.

Zaposleni konkretne institucije se trudijo, da ustrezno odgovorijo tudi na zahteve tistih posameznikov, ki jim je potrebno profesionalno prevajanje potrdil, izjav in soglasij iz hebrejskega v italijanski jezik, saj so specializirani tudi za kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti določeni državni službi (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in vsi ostali dokumenti te vrste).

Poleg potrdila o državljanstvu, delovnega dovoljenja in potrdila o stalnem prebivališču prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebno izkaznico in dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in prometno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje in druge osebne dokumente.

Poudarjamo, da so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v italijanski jezik (pravni red Evropske Unije, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, certifikati, sodni sklepi, sklepi o razvezi zakonske zveze, licence, tožbe, pogodbe in drugi dokumenti, ki se tičejo sodstva ali prava) in vsekakor odgovorijo tudi na zahteve posameznikov v zvezi s kompletno obdelavo, tako deklaracij izdelkov in gradbenih projektov kot tudi navodil za uporabo potem laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki se tiče tehnične, razpisne ali gradbene dokumentacije.

Neposredno prevajanje reklamnih zloženk in katalogov iz hebrejskega v italijanski jezik

Poleg katalogov in zloženk, profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi prevajanje brošur in plakatov iz hebrejskega v italijanski jezik kot tudi reklamnih letakov oziroma vizitk in PR člankov ter vseh drugih reklamnih materialov. Na podlagi pravil, ki jih veljajo na področju marketinga in ki jih posebej dobro poznajo, se oblikuje glavno sporočilo in se prav tako usklajujejo tudi s pravili, ki so prisotna v italijanskem jeziku. Predvsem zahvaljujoč takšnemu principu je vsebina teh materialov oblikovana tako, da je z lahkoto razumljiva vsem, ki jim je italijanski materni jezik kot tudi osebam, ki ga uporabljajo.

Moramo omeniti tudi to, da ima vsak posameznik, ki ga zanima neposredno prevajanje filmov iz hebrejskega v italijanski jezik in ne glede na to, ali gre za igrane, dokumentarne ali risane oziroma animirane, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi možnost, da dobijo, tako njihovo podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo. Preprosto rečeno, zaposleni v tej instituciji izvajajo kompletno obdelavo, ne samo filmov, ampak tudi ostalih video oziroma vseh zvočnih materialov, tako serij, informativnih oddaj in reklamnih sporočil kot tudi otroških, zabavnih in izobraževalnih oddaj ter ostalih vsebin te vrste.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v celoti profesionalno izpolnjujejo tudi zahteve vseh tistih oseb, ki imajo potrebo, da besedila različne tematike dobijo prevedene v tej različici jezikov. Toda popolnoma je vseeno, ali se zahteva neposredno prevajanje turističnih besedil iz hebrejskega v italijanski jezik ali filozofskih, ekonomskih oziroma političnih. Seveda lahko prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji sociologije, financ in psihologije, zatem bančništva in ekologije in varstva okolja. Prav tako posamezniki lahko zahtevajo obdelavo strokovnih kot tudi poljudnih besedil iz domene gradbene industrije oziroma menedžmenta in izobraževanja kot tudi komunikologije in informacijskih tehnologij ter medicine, omenjeni strokovnjaki pa obdelujejo tudi besedilne materiale, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij farmacije, znanosti in marketinga ter katerekoli druge znanstvene discipline, ne glede na to ali spada v družbene ali v naravoslovne vede.

Cena prevajanja iz hebrejskega v italijanski jezik

  • Iz hebrejskega v italijanski je 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 43 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!