Prevajanja iz hebrejskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so usposobljeni z obdelavo vsebin in v enem in v drugem jeziku, posedujejo visoko raven znanja in izkušenj oziroma popolnoma jasno je, zakaj ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ponudbi tudi neposredno prevajanje iz hebrejskega v španski jezik.

Vsekakor je konkretna storitev na razpolago tudi v različici obdelave pisanih vsebin in kot tolmačenje, v okviru te institucije pa so zainteresiranim strankam na razpolago tudi številne storitve, ki veljajo za dodatne.

Prva med njimi, ki bistveno olajšuje obdelavo zvočnih in video materialov v tej različici jezikov se nanaša na njihovo podnaslavljanje oziroma profesionalno sinhronizacijo. Preprosto rečeno, prevajalec in sodni tolmač najprej izpolnita zahtevo strank v konkretni različici jezikov in izvedeta prevajanje, tako risanih in dokumentarnih filmov oziroma informativnih in otroških oddaj kot tudi reklamnih sporočil ter igranih in animiranih filmov, zatem serij in zabavnih oddaj pa tudi drugih video in zvočnih vsebin in potem se pristopa končni obdelavi oziroma sinhronizaciji ali podnaslavljanju predhodno prevedenih materialov.


Prevajanje iz hebrejskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v hebrejski jezik

V tem primeru dodatno storitev predstavlja tudi profesionalna redakcija, ki jo na podlagi zahtev posameznikov izvajajo lektorji in korektorji te institucije. Pravzaprav na ta način profesionalno prilagajajo pravilom ciljnega jezika vse tiste materiale, ki niso kakovostno in profesionalno prevedeni v tej jezični različici, toda vse s ciljem njihove nemotene uporabe.

Poudariti moramo tudi to, da ob izvedbi neposrednega prevajanja dokumentov iz hebrejskega v španski jezik, stranka v okviru te institucije dobi dodatno storitev v obliki overitve prevedenih vsebin. Konkretno storitev na podlagi pooblastil, ki jih poseduje, izvaja profesionalni sodni tolmač, ki pravzaprav postavi žig na prevedeni dokument, toda šele potem, ko ga uradno primerja z izvirnim. Kadar katerikoli dokument, za katerega je izvedeno prevajanje v tej različici jezikov, poseduje tudi žig omenjenega strokovnjaka, avtomatsko šteje kot veljaven in se obravnava se kot enak izvirniku.

Vsaka stranka, ki se zanima za obdelavo dokumentov, mora preko kurirske službe, ali pa s priporočeno poštno pošiljko poslati izvirne vsebine na vpogled sodnemu tolmaču, prav tako pa jih lahko tudi prinese v konkretno poslovalnico, kar se zahteva prav zaradi postopka overitve.

Zainteresirane stranke lahko dobijo profesionalno obdelane vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam Republike Slovenije, saj prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo kompletno prevajanje potrdil in soglasij iz hebrejskega v španski jezik kot tudi vseh vrst izjav in potrdil (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in številni drugi dokumenti iz te skupine).

Seveda bodo izpolnjene zahteve absolutno vsake stranke, ki ji je v tej različici jezikov potrebno prevajanje, tako za osebne dokumente katerekoli vrste (potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu in drugi osebni dokumenti) kot tudi za vse tiste dokumente, ki so na določen način povezani s področjem znanosti ali izobraževanja (znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi in številni drugi).

Ker je predvideno, da se izpolnijo tudi zahteve tistih strank, ki jim je prevajanje kateregakoli dokumenta potrebno v kratkem roku, morajo te kasneje dostaviti izvirne vsebine na vpogled, toda najprej se izvede njihovo skeniranje in pošiljanje na elektronski naslov poslovalnice te institucije.

Predvideno je, da lastnik dokumentov izbere način, ki mu od ponujenih najbolj ustreza za njihovo prevzemanje, potem ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo prevajanje in overitev konkretne vsebine v skladu s pravili. Lahko izberejo možnost osebnega prevzemanja ali dostave tako obdelanih vsebin na njihov naslov, toda dolžni smo poudariti tudi to, da vsaka stranka, ki želi, da mu kurirska služba kompletno obdelan katerikoli dokument prinese na domači naslov, mora to storitev tudi plačati. Seveda ceno določa kurirska služba in z njo seznani zainteresirano stranko, ki mora navedeni znesek plačati v trenutku, ko prevzema pošiljko.

Poleg že omenjenih dokumentov, v okviru te institucije lahko izvedemo tudi prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v španski jezik (pravni red Evropske unije, pritožbe pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, licence, tožbe, sodbe, pogodbe, certifikati, sodne odločbe in ostali dokumenti iz domene sodstva ali prava).

Omenjeni strokovnjaki lahko obdelujejo tudi absolutno katerokoli vrsto dokumentacije, tako da, ne samo prevajajo, ampak tudi overjajo predvsem dokumente iz sestave poslovne dokumentacije (finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, poslovne odločitve, revizijska poročila in drugi) in potem tudi tiste dokumente, ki so del, tako tehnične kot tudi razpisne in gradbene (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi) kot tudi medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi dokumenti, ki jo sestavljajo).

Poleg vseh tistih informacij, s katerimi morajo osebe, ki jih zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v konkretni jezični različici, biti seznanjene, posebej predstavljamo tudi tiste, ki se tičejo nadoveritve. Gre za postopek, ki je vsekakor usklajen z zakonom in povezan je izključno s točno določenimi dokumenti in vključuje postavljanje Apostille oziroma posebnega žiga, ki je poznan tudi kot Haški. Toda, razlog zaradi česar o tem govorimo, je, da prevajalci in sodni tolmači za postavljanje konkretnega žiga na določene dokumente niso pooblaščeni. Prav zato se od strank tudi zahteva, da kontaktirajo s tistimi institucijami naše države, ki jih posedujejo ustrezna pooblastila in so zadolžene za nadoveritev, gre pa za namenske oddelke okrožnih sodišč v številnih mestih. Vsekakor je priporočljivo, da z njimi kontaktirajo, preden sploh dostavijo dokumentde našim strokovnjakom na obdelavo, saj tako prihranijo svoj čas, ker dobijo točne informacije o postopku overitve z Apostille žigom. Poudarjamo, da se ta na nekatere dokumente postavlja predenj naši zaposleni pristopijo nadaljnji obdelavi, na nekatere pa izključno potem, ko izvedejo prevajanje oziroma overitev prevedenega dokumenta katerekoli vrste. Ker na seznamu njihovih pooblastil ni overitve s Haškim žigom, je jasno, da stranke ne morejo pričakovati, da relevantne informacije dobijo v poslovalnici naše institucije, ampak se od njih pričakuje, da jih pridobijo samostojno in pravočasno.

Za vse ostale vsebine se od strank pričakuje, da jih na obdelavo dostavijo elektronsko, ker pri prevajanju besedil iz hebrejskega v španski jezik, tako poljudnih kot tudi strokovnih oziroma književnih del in učbenikov kot tudi revij in časopisnih člankov ter številnih drugih vsebin, ni treba na vpogled priložiti izvirnikov.

Pod pogojem, da se posameznik za to možnost opredeli, mu kompletno obdelane materiale te vrste lahko dostavimo na enak način, in to takoj potem, ko omenjeni strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo. Seveda je predvideno, da vsak posameznik lahko izbere tudi neko drugo možnost, tako za prevzemanje obdelanih vsebin kot tudi za njihovo dostavo, o vseh detajlih se dogovori z zaposlenimi v predstavništvu omenjene institucije.

Kadar je to potrebno, sodni tolmač in prevajalec strankam ponudita tudi storitve tolmačenja, saj sta usposobljena, tako za šepetano in simultano kot tudi za konsekutivno tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Tudi tista storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje, je na razpolago zainteresiranim strankam.

Profesionalna obdelava reklamnih vsebin v tej različici jezikov je prav tako na seznamu storitev, ki se ponujajo strankam konkretne institucije. Poleg tega, da obdelujejo PR članke, reklamne kataloge, letake in brošure, ti strokovnjaki maksimalno profesionalno pristopajo tudi obdelavi plakatov in vizitk kot tudi reklamnih zloženk in vseh drugih vsebin, ki se na področje marketinga nanašajo oziroma so fokusirani na predstavitev dogodka, izdelkov ali storitve pa tudi delovanja določenega podjetja.

Na koncu moramo predstaviti zelo pomembno informacijo, ki se nanaša na neposredno prevajanje spletnih vsebin iz hebrejskega v španski jezik, saj zaposleni te institucije pri tem uporabljajo tudi zelo pomembna pravila, ki se nanašajo na optimizacijo, tako spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov in ostalih materialov, ki se lahko vidijo na spletu. Preprosto rečeno, ti strokovnjaki sledijo pravilom SEO (Search Engine Optimisation) in tako prevedene spletne vsebine oblikujejo v skladu s smernicami, ki jih določa iskalnik ter na ta način vplivajo na doseganje precej boljšega mesta v okviru iskanja, za tiste besede in izraze, ki so za konkretne materiale ključni. Vse to se odraža tudi na poslovanje lastnikov teh materialov, saj precej večje število potencialnih strank lahko pride do potrebnih informacija. Če se to od njih zahteva, prevajalci in sodni tolmači maksimalno strokovno in profesionalno obdelujejo tudi programsko opremo oziroma vsak program in aplikacijo, ki jo stranka želi dobiti prevedeno.

Prevajanje serij iz hebrejskega v španski jezik

Če je katerikoli stranki potrebna storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje serij iz hebrejskega v španski jezik, bo informiran, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko dobi tudi storitev sinhronizacije serij kot tudi njihovega profesionalnega podnaslavljanja. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični različici izvedejo prevajanje tudi za animirane filme, reklamna sporočila in zabavne oddaje in da strokovno obdelujejo tudi informativne, izobraževalne in otroške oddaje kot tudi igrane filme, ne glede na to, kateremu žanru pripadajo kot tudi dokumentarne in risane oziroma katerokoli vrsto video in zvočnih materialov.

Ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi vsako književno delo, ki spada v domen poezije, v tej kombinaciji jezikov pa lahko obdelujejo tudi, tako romane in dela beletrije kot tudi vsa ostala prozna književna dela. Vsekakor profesionalno odgovorijo tudi na zahteve strank v zvezi s prevajanjem časopisnih člankov oziroma vsebine strokovnih, otroških, ilustriranih in drugih vrst revij in v skladu z zahtevami prevajajo tudi učbenike.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi neposredno prevajanje vizitk iz hebrejskega v španski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko v tej različici jezikov prevajajo tudi vse ostale reklamne materiale. Poleg zloženk in letakov, v najkrajšem roku obdelujejo tudi plakate, zatem PR članke kot tudi kataloge, brošure in številne druge vsebine s področij marketinga. Trudijo se, da v toku njihove obdelave vsebino ustrezno oblikujejo in jo uskladijo z vsemi pravili, ki jih določa španski jezik, da bi predvsem Špancem kot tudi osebam, ki ta jezik uporabljajo, ponudili priložnost, da z lahkoto razumejo, katera storitev ali izdelek se reklamira oziroma za kateri dogodek ali podjetje gre.

Vsekakor je treba tudi omeniti, da stranke lahko te strokovnjake angažirajo tudi, ko jim je potrebno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz hebrejskega v španski jezik, njihova tematika pa je lahko povezana s praktično katerokoli naravoslovno ali družbeno znanstveno disciplino. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi turistična, politična in ekonomska oziroma sociološka in filozofska besedila, prevajajo tudi vsebine, ki se ukvarjajo s tematiko s področij komunikologije, bančništva in psihologije kot tudi menedžmenta, financ in prava oziroma marketinga, izobraževanja in farmacije. Profesionalno prevajajo tudi besedila, ki se tičejo informacijskih tehnologij, medicine in gradbene industrije kot tudi znanosti ter ekologije in varstva okolja in drugih vej družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje izpiskov iz matičnega registra iz hebrejskega v španski jezik

Izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem o sklenitvi zakonske zveze in o smrti v skladu s potrebami strank profesionalni sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov, ne samo prevajajo, ampak izvedejo tudi overitev. Tako lastnik dokumentov na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo in vsebine, ki so na ta način obdelane, imajo dovoljenje, da se predložijo vsaki pristojni službi in se uporabljajo, kjerkoli je to potrebno.

Če se zahteva, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz hebrejskega v španski jezik kot tudi vozniškega, delovnega in prometnega dovoljenja kot tudi potnega lista in potrdila o stalnem prebivališču, zatem osebne izkaznice in dovoljenja za prebivanje ter vsakega drugega osebnega dokumenta.

V skladu z zakonom se izvaja obdelava, ne samo osebnih, ampak tudi vseh drugih dokumentov, pa se zato tudi zahteva, da njihovi lastniki izvirne vsebine najprej na enega od opisanih načinov dostavijo, saj se te morajo primerjati s prevedenimi dokumenti, preden zapriseženi sodni tolmač izvede njihovo overitev.

Poleg tega vse zainteresirane stranke morajo podatke o postavljanju posebnega žiga na dokumente, ki je dobro poznan kot Haški ali tako imenovani Apostille pridobiti neposredno, preden vsebine pošljejo ali prinesejo na obdelavo. Vsekakor jim te informacije ne morejo dati zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj navedena vrsta overitve ni v njihovi pristojnosti.

Stranke omenjene strokovnjake lahko angažirajo tudi, če jim je potrebno prevajanje medicinske dokumentacije iz hebrejskega v španski jezik, toda prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, toda prav tako tudi zdravniške izvide, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih in na splošno rečeno, vsak drug dokument iz njene sestave.

Prav tako so specializirani tudi za prevajanje, tako različnih vrst potrdil in izjav kot tudi soglasij. Poleg potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o samskem stanu oziroma soglasij za zastopanje in potrdila o višini dohodkov, zaposleni v konkretni instituciji kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki oziroma vse dokumente, ki jih je v določeni situaciji treba predložiti neki instituciji Republike Slovenije.

Vsebino razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije prevajalci in sodni tolmači, prav tako profesionalno obdelujejo, tako da jih stranke lahko angažirajo, da izvedejo prevajanje gradbenih projektov iz hebrejskega v španski jezik kot tudi deklaracij izdelkov oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev potem navodil za uporabo in drugih dokumentov, ki sestavljajo vsako od njih.

Seveda strokovnjaki v skladu z zakonom obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov (certifikati, sodne odločbe, sklepi o razvezi zakonske zveze, pritožbe, pravni red Evropske Unije, pogodbe vseh vrst, tožbe, licence, sodni sklepi, pooblastila za zastopanje in ostali dokumenti, ki so povezana s sodstvom ali pravo), po potrebi pa prevajajo in overjajo tudi vse dokumente iz sestave poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna in letna poslovna poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe in katerikoli dokument, ki se tiče poslovanja, tako podjetij kot tudi samostojnih podjetnikov).

Kadar je to potrebno strankam, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz hebrejskega v španski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa vsekakor obdelujejo tudi katerikoli drugi dokument, ki je povezan, ne samo s področjem izobraževanja, ampak tudi nasploh z znanostjo. Poleg že omenjenega potrdila, stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelano potrdilo o rednem šolanju oziroma znanstvene patente in dela kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske in seminarske naloge različne tematike potem rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen kot tudi predmetnike in programe fakultet ter katerokoli drugo vrsto materialov, ki se nanaša predvsem na ti področji.

Prevajanje spletnih prodajaln iz hebrejskega v španski jezik

Kadar izpolnjujejo zahteve strank v zvezi z obdelavo spletnih prodajaln v tej različici jezikov, sodni tolmači in prevajalci vsekakor uporabljajo tudi orodja SEO oziroma Search Engine Optimisation. Celoten postopek optimizacije mora biti tudi, kadar se izvaja neposredno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v španski jezik, oziroma, če je treba obdelati spletne kataloge ali neko drugo vrsto vsebin, ki je na globalnem omrežju dostopna. Izključno materiali, ki so najprej prevedeni in potem tudi usklajeni z zahtevami spletnega brskalnika, so lahko vidni v okviru prve strani rezultatov iskanja za točno opredeljene izraze in besede. Zahvaljujoč kompletni storitvi, se bodo lastniki teh spletnih vsebin zelo hitro po njihovem postavljanju zavedali pomembnosti pravilne optimizacije, saj se jim bo število strank zagotovo bistveno povečalo. Poudarjamo, da ti strokovnjaki lahko prav tako profesionalno obdelujejo tudi vsako aplikacijo ali določeni program oziroma programsko opremo.

Storitev redakcije je praktično rečeno sestavljena iz korekture in lekture in zahvaljujoč uporabi teh pravil je lastnikom slabo prevedenih vsebin katerekoli vrste omogočeno, da v optimalnem roku dobijo dobro obdelane materiale, tako da jih lahko tudi uporabljajo. Preprosto rečeno, lektorji in korektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, se pri tem maksimalno potrudijo, da vse tiste napake, ki so strjene, popravijo oziroma vsebino nekakovostno prevedenih materialov uskladijo predvsem s pravili ciljnega jezika in potem tudi s tistimi, ki jih vključuje sama prevajalska stroka.

Za katerokoli vrsto manifestacije se lahko angažirajo prevajalci in sodni tolmači omenjene institucije, ki v skladu z zahtevami, tako organizatorja kot tudi samega dogodka in udeležencev, izvedejo ali simultano oziroma šepetano ali konsekutivno tolmačenje iz hebrejskega v španski jezik. Pogoj za izbiro najboljše možnosti je posredovanje podatkov o manifestaciji, ki na prvem mestu morajo vsebovati tiste, ki se tičejo trajanja, mesta prirejanja, načinov organizacije in števila udeležencev. Potem ko stranka vse te informacije ustrezno posreduje tem strokovnjakom, ti izvedejo njihovo profesionalno analizo in določijo katera od vseh navedenih storitev na najprimernejši način ustreza tem zahtevam. Glede na to, da ta institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, je predvideno, da se tudi konkretna storitev vnese v ponudbo, če se oceni, da bi ta vrsta tolmačenja maksimalno kakovostno odgovorila na zahteve določene manifestacije.

Cena prevajanja iz hebrejskega v španski jezik

  • Iz hebrejskega v španski je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!