Prevajanja iz hebrejskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Takoj moramo poudariti, da vsaka stranka, ki ima potrebo za neposrednim prevajanjem dokumentov iz hebrejskega v bosanski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pravzaprav dobi njegovo kompletno obdelavo. Preprosto rečeno, profesionalni prevajalci in sodni tolmači poskrbijo za to, da določene dokumente najprej prevedejo in potem v skladu s trenutno veljavnim zakonom izvedejo tudi overitev.

Postopek, ki je označen kot overitev, pravzaprav predvideva postavljanje žiga pooblaščenega sodnega tolmača na preveden dokument, s katerim se daje uradno potrdilo, da je ta popolnoma enak kot tudi izvirni. Zaradi tega je posebej pomembno, da vsaka stranka pošlje izvirne dokumente ali preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa jih tudi prinese osebno v poslovalnico te institucije.

Po koncu prevajanja in overitve stranka mora izbrati, ali ji bolj ustreza, da kompletno obdelan dokument osebno prevzame v predstavništvu, ali želi pa, da ga dobi z dostavo na domači naslov. Če se odloči za drugo možnost, bo seznanjen tudi s tem, da gre za storitev, ki je dodatna in kot takšna se plača ločeno od obdelave dokumenta, kurirska služba pa določa ceno v tem primeru.


Prevajanje iz hebrejskega v bosanski jezik
Prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik

Overitev, ki vključuje postavljanje posebnega žiga, poznanega pod nazivoma, tako Haški kot tudi kot Apostille, ne more biti izvedena v okviru te institucije, in to iz preprostega razloga, ker sodni tolmači in prevajalci ne posedujejo potrebnih dovoljenj in pooblastila za to. Iz tega razloga tudi poudarjamo, da je zaželeno, da vsaka zainteresirana stranka vzpostavi stik z državnimi institucijami, ki so pristojne za postopek nadoveritve in da od njih zahteva vse potrebne informacije. S tem najprej mislimo, da se mora pozanimati, ali omenjeni žig mora biti postavljen na te dokumente, pa tudi kdaj, glede na to, da obstaja pravilo, ki vključuje overitev s Haškim z žigom preden se izvede prevajanje dokumenta in overitev zapriseženega sodnega tolmača kot tudi tisto, ki predvideva, da se ta žig postavlja na dokument šele, ko se ta prevede in overi.

Prav tako je zelo pomembno poudariti tudi to, da lahko izvedemo tudi nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v konkretni kombinaciji jezikov, toda pri tem se zahteva, da stranka izvirne vsebine na vpogled sodnemu tolmaču dostavi kasneje in da skenirane dokumente takoj pošlje na elektronski naslov poslovalnice.

Poleg neposrednega prevajanja osebnih dokumentov iz hebrejskega v bosanski jezik (prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica in drugi), prevajalci in sodni tolmači strankam kompletno obdelujejo tudi vsak tisti dokument, ki ga je treba predložiti neki državni instituciji (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in vse ostale vrste izjav, potrdil in soglasij).

Zainteresirane stranke lahko v okviru te institucije postavijo tudi zahtevo za kompletno obdelavo, tako diplome in dodatka k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih, prepisa ocen ter predmetnikov in programov fakultet kot tudi zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju in drugih dokumentov, ki se nanašajo na področje izobraževanja. Omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente pa tudi druge vsebine iz domene znanosti. Predvideno je, da maksimalno profesionalno odgovorijo tudi na zahteve vseh tistih strank, ki jim je potrebno prevajanje znanstvenih del ter diplomskih in seminarskih nalog iz hebrejskega v bosanski jezik, njihova tematika pa se lahko nanaša na absolutno katerokoli vejo in družbenih in naravoslovnih ved.

V skladu z zahtevami strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo za vsebino, tako poslovne (fakture, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi dokumenti, ki se izključno tičejo poslovanja, ne glede na to, ali gre za podjetnika ali podjetje) kot tudi medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi).

Katerikoli dokument, ki je sodi med pravne akte, stranka prav tako lahko dobi preveden v tej različici jezikov in overjen z žigom sodnega tolmača. Poleg pravnega reda Evropske Unije, sodnih odločitev, tožb, pritožb in in sklepov bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz hebrejskega v bosanski jezik kot tudi certifikatov, sklepov o razvezi zakonske zveze in licenc ter vseh drugih dokumentov, ki se tičejo področja prava, ali se nanašajo na sodstvo.

Poleg gradbenih projektov laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev sodni tolmači in prevajalci lahko pristopijo tudi profesionalni obdelavi deklaracij izdelkov, prevajajo in overjajo pa tudi navodilo za uporabo oziroma absolutno vsak dokument, ki sestavlja, tako gradbeno kot tudi razpisno oziroma tehnično dokumentacijo.

Glede na to, da v navedeni različici jezikov lahko zagotovimo tudi storitev, ki vključujejo tolmačenje, morajo zainteresirane stranke biti informirane, da je dostopno, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v omenjeni različici jezikov. Gre za to, da zaposleni v tej instituciji posedujejo dovolj in znanja in izkušenj, da lahko uporabijo vse tri različice tolmačenja, pa mora stranka zagotoviti vse relevantne informacije o konkretni manifestaciji (točno mesto prirejanja in njegove osnovne lastnosti, predvideno število udeležencev in trajanje, detajli, povezani izključno z organizacijo). Poleg tega konkretna institucija svojim strankam omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poljudne in strokovne besedilne vsebine raznolike tematike kot tudi dolžine in kompleksnosti, kadar to nekdo zahteva, prevajalci in sodni tolmači vsekakor obdelujejo v skladu z veljavnimi pravili. Poleg tega lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz hebrejskega v bosanski jezik kot tudi vseh vrst revij in književnih del oziroma učbenikov.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi možnost, da angažirajo lektorje in korektorje, ki lahko uporabijo vsa veljavna pravila in izvedejo redakcijo materialov vsake vrste, ki niso profesionalno prevedeni in v katerih so vidne določene pomanjkljivosti oziroma napake.

Kar zadeva obdelava katerihkoli video ali zvočnih materialov oziroma oddaj vseh vrst kot tudi filmov, reklamnih sporočil in serija, lahko vsi, ki jih ta storitev zanima, v okviru konkretne institucije dobijo njihovo kompletno obdelavo. Gre pravzaprav za to, da stranka lahko izbere med podnaslavljanjem in sinhronizacijo vseh teh vsebin, tako da poleg njihovega prevajanja dobi tudi končno obdelavo.

Poleg vseh tistih materialov, ki so striktno povezani s področjem marketinga (PR članki, brošure, vizitke, reklamne zloženke, plakati, katalogi in druge), so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za neposredno prevajanje spletnih vsebin iz hebrejskega v bosanski jezik. Poleg spletnih strani lahko prevajajo tudi aplikacije vseh vrst, spletne prodajalne in kataloge kot tudi katerikoli program ter generalno rečeno vse materiale, ki so ali dostopni v okviru spleta, ali pa so na določen način povezani z računalništvom. Za vse stranke je izjemno pomembna informacija, da omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi optimizacijo oziroma uporabljajo SEO orodja (Search Engine Optimisation).

Neposredno prevajanje PR člankov iz hebrejskega v bosanski jezik

Ker se PR članki obravnavajo kot specifični reklamni material oziroma je v toku njihovega prevajanja zelo pomembno paziti na reklamno sporočilu, ki ga vsebujejo in v večini primerov ni z lahkoto opazno, pa ga je treba posebej prilagoditi vsem pravilom, ki jih vključuje bosanski jezik. Zahvaljujoč dolgoletnim izkušnjam profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki jih ta specializirana institucija zaposluje, strankam prav tako lahko ponudijo tudi prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz hebrejskega v bosanski jezik oziroma brošur in plakatov, po potrebi pa prevajajo tudi vizitke kot tudi vse ostale reklamne materiale. Vsekakor se fokusiraju predvsem na njihovo prilagajanje govornemu bosanskemu jeziku, da bi vsem osebam, ki pridejo v stik z njimi in uporabljajo služe ta jezik, omogočili, da z lahkoto raumejo, kaj se točno reklamira.

Poleg storitev prevajanja v navedeni različici jezikov, Prevajalski center Akademije Oxford svojim strankam nudi tudi možnost, da dobijo storitev strokovne redakcije. Pri tem korektorji in lektorji konkretna pravila uporabljajo za tiste vsebine, ki so prevedene, toda njihovo prevajanje ni strokovno oziroma oseba, ki ga je izvajala, je naredila določene napake, pa je prav njih tudi treba popraviti v toku tega postopka.

V skladu z zahtevami strank lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje knjig iz hebrejskega v bosanski jezik, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg vseh vrst književnih del, profesionalno obdelujejo tudi učbenike. Konkretni strokovnjaki so usposobljeni tudi za obdelavo, tako vsebine strokovnih in ilustriranih kot tudi otroških revij in če je to potrebno, prevajajo tudi časopisne članke, katerih tema se lahko nanaša na katerokoli področje.

Neposredno prevajanje filmov iz hebrejskega v bosanski jezik

Poleg omenjenih strokovnjakov ta institucija v svoji ekipi zaposluje tudi tiste, katerih specialnost je, tako sinhronizacija prevedenih video in zvočnih vsebin različne vrste kot tudi njihovo podnaslavljanje. Iz tega razloga tudi navajamo, da vsaka stranka, ki ji je potrebno, tako prevajanje serij iz hebrejskega v bosanski jezik kot tudi reklamnih sporočil ali zabavnih oziroma informativnih oddaj ter igranih, dokumentarnih, risanih in animiranih filmov pa tudi vseh drugih vsebin te vrste, ima na razpolago tudi konkretne storitve. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami najprej izvedejo prevajanje dostavljenih materialov te vrste in potem mora lastnik teh vsebin izbrati, ali mu bolj ustreza, da so ti profesionalno sinhronizirani ali podnaslovljeni, kar pomeni, da mu bo na razpolago njihova kompletna obdelava.

Kadar se od zaposlenih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zahteva obdelava besedil, stranke nimajo razloga za zaskrbljenost, če jim je potrebno prevajanje strokovnih ali poljudnih besedil iz hebrejskega v bosanski jezik, ker prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vsebine vsake tematike oziroma namena, dolžine in kompleksnosti. Najprej poudarjamo, da lahko izvedejo prevajanje političnih, ekonomskih in psiholoških oziroma filozofskih besedil kot tudi tistih, ki so povezani s področji bančništva, financ in prava oziroma sociologije, turizma in komunikologije. Specializirani so tudi za prevajanje besedil, katerih tema je izključno povezana s področji, tako informacijskih tehnologij, menedžmenta in znanosti kot tudi marketinga, gradbene industrije in medicine oziroma farmacije, izobraževanja in vseh drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali se nanašajo na naravoslovne ali družbene vede.

Posameznik želi dobiti strokovno obdelano katerokoli vsebino, ki se nanaša na računalništvo ali tisto, ki se lahko vidijo na spletu, mora vedeti, da prevajalci in sodni tolmači poleg te storitve, lahko izvajajo tudi optimizacijo v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation). Preprosto rečeno, lahko izvedemo neposredno prevajanje spletnih katalogov in prodajaln iz hebrejskega v bosanski jezik kot tudi programov vseh vrst, zatem spletnih strani kot tudi aplikacij ter številnih drugih spletnih vsebin. V skladu z omenjenimi pravili ti strokovnjaki njihovo vsebino v celoti uskladijo z vsemi temi pravili, ki veljajo v okviru konkretnega iskalnika in jim tako zagotovimo doseganje precej boljšega položaja kot prej. Pravzaprav se vse to izjemno pozitivno odraža na poslovanje lastnikov vseh teh materialov, ker vse večje število potencialnih uporabnikov določene storitve ali pa kupcev reklamiranih izdelkov lahko zelo hitro in z lahkoto pride do relevantnih informacij.

Prevajanje tožb in pritožb iz hebrejskega v bosanski jezik

Vse vrste, tako pritožb kot tudi tožb lahko v skladu z zahtevami strank profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ne samo prevajajo v navedeni jezični kombinaciji, ampak tudi overijo.

Princip njihovega dela je zelo preprost in hkrati usklajen z določbami trenutno veljavnega zakona, tako da je neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v bosanski jezik v celoti profesionalno.

Vsekakor lahko prevajajo tudi sodne sklepe oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi pravni red Evropske Unije, certifikate in pooblastilo za zastopanje, zatem sodne odločbe, vse vrste licenc in pogodb ter katerikoli drugi dokument, ki je povezan s sodstvom oziroma s področjem prava.

Glede na to, da je konkretni postopek v celoti usklajen z veljavnim pravilom, stranka na obdelavo dostavlja tudi izvirne dokumente, ker prav njih sodni tolmač uporabljajo pri postopku overitve.

Da bi celoten postopek bil čim bolj preprost in s tem tudi hitrejši, bi bilo dobro, da se vsaka stranka posamezno pozanima o postopku, ki je označen kot nadoveritev in povezan z Apostille oziroma s postavljanjem tako imenovanega haškega žiga na dokumenta, oziroma, da relevantne informacije o tem zahteva od zaposlenih v pristojnih institucijah Republike Slovenije.

V skladu z navedenimi zahtevami sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v bosanski jezik (poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na poslovanje), vsekakor pa profesionalno obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja (znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju in številni drugi).

Med drugim stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo, tako različnih vrst potrdil kot tudi izjav kot tudi soglasij in potrdil. V tem primeru zaposleni te institucije najprej izvajajo prevajanje v omenjeni različici jezikov in po tem tudi overitev v skladu s pravili, tako za potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi za potrdilo o stanju računa v banki in za potrdilo o samskem stanu pa tudi za soglasje za zastopanje ter za vsak drugi dokument, ki ga posameznik kasneje mora predložiti neki državni instituciji zaradi dokazovanja.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v bosanski jezik, kar pomeni, da med drugim kompletno obdelujejo potni list, osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu, zatem potrdilo o stalnem prebivališču in katerokoli vrsto dovoljenj (vozniško, prometno, delovno, dovoljenje za prebivanje) kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi ter vsak drugi dokument iz te skupine, ki ga stranka predhodno dostavi na obdelavo.

Vsebino, tako gradbene kot tudi razpisne oziroma tehnične dokumentacije, zainteresirane stranke prav tako lahko dobijo kompletno obdelano, kar pa se nanaša na laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter na deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi na navodilo za uporabo in vsak drugi dokument, ki je v sestavi katerekoli od teh vrst dokumentacij. Prav tako omenjeni strokovnjaki lahko najprej izvedejo prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih pa tudi, da postavijo žig pooblaščenega sodnega tolmača. Vsekakor ta postopek uporabljajo tudi pri obdelavi specifikacij farmacevtskih izdelkov in navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma zdravniških izvidov in drugih dokumentov, ki se predvsem v sestavi medicinske dokumentacije.

Cena prevajanja iz hebrejskega v bosanski jezik

  • Iz hebrejskega v bosanski je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 48 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!