Prevajanja iz hebrejskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kadar se od zaposlenih v Prevajalskem centru Akademije Oxford zahteva neposredno prevajanje iz hebrejskega v danski jezik, lahko izvedejo storitev, tako tolmačenja kot tudi prevajanja vsebin v pisani obliki.

Najprej moramo poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači v celoti usposobljeni za izvajanje, tako simultanega kot tudi konsekutivnega ter šepetanega tolmačenja v navedeni različici jezikov. Toda izključno v skladu s smernicami, ki so povezane z organizacijo same manifestacije, se tudi sprejme odločitev, katera od teh storitev mora biti uporabljena, pa se v ponudbo vsekakor po potrebi vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, saj je tudi ta storitev na razpolago v okviru konkretne institucije.

Treba je omeniti tudi to, da so ti strokovnjaki usposobljeni tudi za obdelavo vseh vrst marketinških materialov v tej jezični kombinaciji, kar se nanaša, tako na neposredno prevajanje vizitk iz hebrejskega v danski jezik kot tudi na strokovno obdelavo brošur, PR člankov in katalogov, zatem zloženk in reklamnih letakov oziroma plakatov in generalno rečeno, vseh drugih vsebin, skozi katere reklamira ali neki dogodek ali storitev ter podjetje ali izdelek.


Prevajanje iz hebrejskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v hebrejski jezik

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo tudi, tako znanstvena besedila različne tematike kot tudi poljudne besedilne vsebine. Poleg tega prevajajo tudi ilustrirane oziroma otroške in strokovne revije kot tudi časopisne članke ter ustrezno odgovorijo tudi na zahteve tistih strank, ki želijo, dobiti profesionalno obdelane učbenike ali določeno književno delo.

Glede na to, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje filmov in serij iz hebrejskega v danski jezik kot tudi vseh drugih zvočnih oziroma video materialov, kot so na primer reklamna sporočila ali katerekoli vrste oddaj (informativne, izobraževalne, zabavne, otroške in druge), moramo tudi poudariti, da ta institucija omogoča tudi sinhronizacijo vseh teh vsebin oziroma storitev njihovega profesionalnega podnaslavljanja.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači pristopajo tudi obdelavi, tako spletnih strani kot tudi programske opreme (vse vrste programov in aplikacij), lahko prevajajo pa tudi spletne prodajalne, zatem spletne kataloge in vsako drugo vrsto materialov, ki se na določeni način tiče računalništva ali spleta. Poudarjamo, da odlično poznajo tudi pravila, ki se tičejo optimizacije vseh vsebin te vrste, tako da se v toku njihovega prevajanja sledijo vsem smernicam, ki vključujejo SEO oziroma Search Engine Optimisation.

Poleg obdelave vseh teh vsebin omenjeni strokovnjaki lahko v skladu z zahtevami strank profesionalno obdelajo tudi katerokoli vrsto dokumentacije oziroma vsak posamezni dokument, ki ga stranka na ustrezen način dostavi.

Kar zadeva dostave takšnih vsebin na obdelavo, je treba posebej poudariti, da je pomembno priložiti izvirne dokumente, za vse ostale materiale pa je generalno prisotno pravilo, da jih stranka, po želji lahko tudi pošlje na obdelavo elektronsko in in jih prav tako tudi prevzame po koncu prevajanja.

Ker je vsak posameznik dolžan dostaviti izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču, pri tem lahko izbere, ali jih pošlje priporočeno preko „Pošte Slovenije“ ali pa preko neke kurirske službe oziroma ali jih osebno prinese v predstavništvo omenjene institucije.

Vsekakor mu je tudi dovoljeno, da sam izbere, ali mu bolj ustreza, da kompletno obdelani dokument dobi preko kurirske službe na želeni naslov, ali pa pride v poslovalnico in jih osebno prevzame. Storitev, ki vključuje dostavo dokumentov na naslov stranke, se dodatno zaračunava, popolnoma ločeno od obdelave dokumentov in v skladu s cenikom, ki je v danem trenutku veljaven v okviru službe, ki je za dostavo tudi angažirana.

Poleg vseh vrst pravnih aktov (certifikati, pritožbe, pravni red Evropske Unije, pogodbe, tožbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, licence, sodne odločbe, sklepi o razvezi zakonske zveze in druge vsebine, povezana s področjem, tako sodstva kot tudi prava), prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v danski jezik (ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve in katerikoli drugi dokument, ki se tiče poslovanja nekega podjetnika ali določene pravne osebe).

Seveda izpolnita tudi zahteve vseh tistih strank, ki v navedeni jezični različici želijo dobiti prevedeno katerokoli vsebino iz domene izobraževanja ali znanosti. Toda v večini primerov se stranke obračajo na zaposlene v konkretni instituciji, da bi dobili prevedena zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem potrdilo o rednem šolanju ter diplomo in dodatek k diplomi, pri čemer seveda obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet potem prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih, na podlagi potreb pa lahko profesionalno prevajajo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge katerekoli tematike.

Vsekakor člani ekipe te institucije spoštujejo tudi zahtevo, ki predvideva nujno prevajanje kateregakoli dokumenta, toda v tem primeru mora stranka skenirane materiale poslati na elektronski naslov omenjene institucije in kasneje v najkrajšem možnem roku, da na vpogled priložiti tudi izvirnike, da bi bila izvedena ustrezna overitev sodnega tolmača.

Poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, zatem o smrti in o sklenitvi zakonske zveze profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko strankam omogočijo tudi ustrezno obdelavo vseh osebnih dokumentov (potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje in vsi ostali osebni dokumenti), izvajamo pa tudi neposredno prevajanje znanstvenih del iz hebrejskega v danski jezik kot tudi vseh drugih vsebin, ki se tičejo področja znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav ali znanstveni patenti.

Treba dodati tudi to, da overitev, za katero je zadolžen sodni tolmač, sicer član ekipe te institucije, ni isto kot nadoveritev, saj se v tem primeru na konkretne dokumente mora postaviti tako imenovani Apostille žig, ki je prav tako poznan tudi kot Haški. Omenjeni strokovnjaki namreč nimajo pravice postaviti te vrste žiga na konkretne dokumente in v skladu s tem tudi niso dolžni strankam posredovati informacij. Samo to je tudi razlog, zakaj se vsem, ki jih zanima prevajanje dokumentov v tej različici jezikov, daje splošno priporočilo, da najprej kontaktirajo z državnimi institucijami, zadolženimi za nadoveritev, da bi pridobili vse potrebne informacije. Da malo poenostavimo, Apostille žig je treba postaviti izključno na dokument, za katerega to veljavni zakon določa in po točno določenem principu, najpogosteje po ali pred izvedbo prevajanja in overitve sodnega tolmača.

V primeru, da za tem obstaja potreba, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz hebrejskega v danski jezik kot tudi vseh drugih dokumentov, ki so sestavni del, ne samo gradbene, ampak tudi tehnične kot tudi razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi).

Vsebino medicinske dokumentacije prevajalci in sodni tolmači v skladu s predpisi prav tako obdelujejo, to pa se predvsem nanaša na dokumentacijo o medicinskih izdelkih in zdravniške izvide oziroma na specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma na absolutno vsak dokument, ki je uradno uvrščen v medicinsko dokumentacijo.

Vsi tisti dokumenti, ki jih posamezniki kasneje morajo iz nekega razloga predložiti določeni državni instituciji, navedeni strokovnjaki prav tako obdelujejo v skladu z veljavnimi pravili. Na prvem mestu mislimo na potrdilo o nekaznovanosti ter na potrdilo o nekaznovanosti kot tudi na različne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu in številne druge dokumente, ki jih državne službe zahtevajo).

Glede na to, da obstajajo tudi tisti posamezniki, ki so storitev prevajanja v konkretni različici jezikov zahtevali na nekem drugem mestu, toda niso v celoti zadovoljni s kakovostjo obdelanih vsebin, konkretna institucija ponuja tudi možnost redakcije vseh materialov, ki niso ustrezno obdelani. Na splošno rečeno, lektorji in korektorji najprej izvajajo analizo ter ugotavljajo vse pomanjkljivosti oziroma napake, ki jih potem morajo v skladu s pravilom danskega jezika tudi popraviti.

Profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz hebrejskega v danski jezik

Za te materiale in njihovo obdelavo je specifično to, da je zelo pomembno, da so pravilno optimizirane, oziroma, da je njihova vsebina maksimalno usklajena z zahtevami, ki jih predvideva določeni iskalnik. Prav zato prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani, tako za neposredno prevajanje spletne prodajalne iz hebrejskega v danski jezik kot tudi za obdelavo različnih vrst aplikacij in programov oziroma spletnih strani in spletnih katalogov kot tudi vseh drugih vsebin, ki so lahko vidna na spletu, pazijo zlasti na pravilno implementacijo orodij, poznanih kot Search Engine Optimisation oziroma SEO. Za vse tiste koji niso seznanjeni s temi pojmi, poudarjamo, da optimizacija igra ključno vlogo pri kotiranju konkretnih materialov, saj se prav zahvaljujoč uporabi teh orodij ti bolje kotirajo v polju iskanja oziroma so vidni na prvi strani rezultatov. Takšen princip obdelave ima izjemno pozitiven vpliv, kar pomeni, da stranke praktično rečeno dobijo dvojno storitev, saj so njihovi spletni materiali in prevedeni in kakovostno optimizirani.

Vsekakor je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zainteresiranim strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje učbenikov iz hebrejskega v danski jezik kot tudi književnih del, tako poezije kot tudi proze. Prav tako je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami obdelujejo tudi vsebino časopisnih člankov kot tudi otroških in strokovnih ter ilustriranih in vseh drugih vrst revij.

Čeprav se posamezniki na v tej instituciji zaposlene precej pogosteje obračajo z zahtevo za obdelavo različnih pisanih materialov, je dejstvo, da zaposleni lahko izvedejo, tako simultano in konsekutivno tolmačenje iz hebrejskega v danski jezik kot tudi tisto, ki je poznano kot šepetano. Na splošno rečeno tolmačenje je na razpolago v vseh treh različicah, pa se zato tudi predvideva, da vsaka stranka mora najprej dostaviti relevantne informacije o konkretni manifestaciji, da bi se lahko oblikovala ponudba. Pravzaprav je izjemno pomembno, da se upoštevajo podatki o številu oseb, ki bodo pri tem prisotne oziroma o trajanju dogodka ter vsekakor tiste, ki jih so povezane z lokacijo njegovega prirejanja in generalno s samim principom organizacije. Poudarjamo, da ima konkretna institucija v ponudbi tudi možnost najema profesionalne opreme za simultano tolmačenje, pa je seveda tudi ta storitev ponujena vsem strankam, za katere manifestacijo je tudi predvidena konkretna vrsta tolmačenja.

Prevajanje serij iz hebrejskega v danski jezik

Osnovna storitev se v tem primeru nanaša na neposredno prevajanje serij iz hebrejskega v danski jezik kot tudi animiranih oziroma dokumentarnih, igranih in risanih filmov, zatem reklamnih sporočil in televizijskih kot tudi radijskih oddaj različnih vrst (izobraževalne, informativne, otroške, zabavne in druge), medtem ko sta na razpolago tudi dve dodatni storitvi. Natančneje rečeno, najprej prevajalci in sodni tolmači konkretne video ali zvočne materiale prevedejo v navedeni različici jezikov in potem njihovo nadaljnjo obdelavo prepustijo svojim sodelavcem, ki izvedejo, tako sinhronizacijo vseh teh vsebin kot tudi njihovo strokovno podnaslavljanje. Na ta način lastnikom konkretnih materialov omogoča, da jih takoj potem, ko jih prevzamejo, predstavijo gledalcem ali poslušalcem.

Seveda zainteresirane stranke lahko navedene strokovnjake angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje reklamnih materialov iz hebrejskega v danski jezik. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci ustrezno odgovorijo na njihove zahteve in prevedejo, ne samo reklamne zloženke in letake, ampak tudi kataloge, zatem PR članke in vizitke kot tudi brošure ter vse ostale vsebine, ki so na neki način povezane s področjem marketinga, glede na to, da so namenjene predstavljanju, tako izdelkov različne vrste kot tudi storitev oziroma dogodka ali delovanja nekega podjetja.

Kar zadeva storitev redakcije, je tudi ta na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo pa jo lektorji in korektorji. Seveda se bodo potrudili, da popravijo vse napake, ki je nekdo v toku obdelave teh vsebin naredil, tako da prevode uskladijo s pravili, ki veljajo v ciljnem jeziku.

Treba je omeniti tudi to, da se prevajalci in sodni tolmači lahko angažira tudi, kadar se zahteva neposredno prevajanje besedil iz hebrejskega v danski jezik in popolnoma je vseeno, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine oziroma ali se njihova tema nanaša predvsem na naravoslovne ali družbene vede. Poleg besedil, ki so povezana s področji znanosti in psihologije ter medicine in izobraževanja oziroma farmacije, sociologije in menedžmenta, lahko obdelujejo tudi vsebine, ki se tičejo, tako prava, bančništva in politike kot tudi ekonomije in filozofije pa tudi informacijskih tehnologij. Če to stranke zahtevajo, omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi strokovne kot tudi poljudna besedila, ki se ukvarjajo s temami iz domene turizma, ekologije in varstva okolja ter komunikologije kot tudi katerekoli druge ali družbene ali naravoslovne znanstvene discipline.

Prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz hebrejskega v danski jezik

Poleg navedenih sklepov sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi, tako vse druge vrste sklepov kot tudi ostale pravne akte. Pravzaprav zainteresirane stranke lahko dobijo neposredno prevajanje pritožb in odločitev iz hebrejskega v danski jezik kot tudi pogodb, sodnih sklepov in pravnega reda Evropske Unije, zatem pooblastila za zastopanje, tožb, certifikatov in licenc vseh vrst kot tudi drugih dokumentov, ki uradno sodijo med pravne akte.

Poleg te storitve jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi končna obdelava, ki vključuje postavljanje žiga pristojnega sodnega tolmača, da bi se potrdilo, da sta izvirni in prevedeni dokument popolnoma enaka.

Moramo posebej poudariti, informacijo, da je lastnik dokumentov dolžan izvirnike na vpogled prinesti ali na enega od razpoložljivih načinov poslati, toda prav tako mora zagotoviti vse informacije, ki so povezane z nadoveritvijo oziroma vključujejo postavljanje Apostille (haškega) žiga na konkretne vsebine.

Prevajalci in sodni tolmači lahko v tej različici jezikov Prav tako obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, s poudarkom na različne vrste soglasij in izjav ter potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in drugi dokumenti, ki jih določena državna institucija zahteva od njih).

Seveda izvajamo tudi neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz hebrejskega v danski jezik kot tudi vseh tistih dokumentov, ki se obravnavajo kot del gradbene ali tehnične dokumentacije (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in drugi), pri čemer zaposleni v tej instituciji lahko ustrezno obdelajo tudi katerikoli osebni dokument (potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in številni drugi).

Na podlagi postavljenih zahtev profesionalni sodni tolmači in prevajalci pristopajo kompletni obdelavi, tako poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, fakture, poslovne odločitve, statut podjetja, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila in drugi) kot tudi vseh tistih dokumentov iz sestave medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in drugi).

Poleg predmetnikov in programov fakultet, znanstvenih del in potrdila o rednem šolanju, stranke lahko angažirajo omenjene strokovnjake tudi, kadar je jim potrebno neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz hebrejskega v danski jezik kot tudi, če jim je potreba profesionalna obdelava zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepisa ocen ali potrdila o opravljenih izpitih oziroma diplome in dodatka k diplomi kot tudi vsakega drugega dokumenta, ki se tiče področja znanosti, ali pa se nanaša na izobraževanje. Poleg njih zaposleni v predstavništvu prav lahko tako obdelujejo tudi diplomske, zatem seminarske naloge in znanstvena, njihova tematika pa je lahko povezana s katerokoli družbeno ali naravoslovno vedo.

Cena prevajanja iz hebrejskega v danski jezik

  • Iz hebrejskega v danski je 50 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 54 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!