Prevajanja iz hebrejskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da izpolnjujejo zahteve zainteresiranih strank, ki se nanašajo na tolmačenje iz hebrejskega v madžarski jezik, stalni člani ekipe vsakega te specializirane institucije, lahko izpolnjujejo tudi tiste, ki so usmerjene na obdelavo katerihkoli vsebin v pisani različici. Prav tako svojim strankam ponujajo tudi možnost, da dobijo tudi številne dodatne storitve, da bi jim obdelavo konkretnih vsebin maksimalno olajšali.

Najprej je treba omeniti tudi to, da poleg simultanega tolmačenja prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni različici jezikov zagotovijo tudi tako imenovano šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje. Na seznamu storitev, ki jih Prevajalski center Akademije Oxford ponuja svojim strankam, je tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Predvideno je, da konkretni strokovnjaki lahko prevajajo tudi besedila, tako strokovna kot tudi poljudna, katerih osnovna tema je usmerjena na katerokoli družbeno ali naravoslovno znanstveno disciplino. Poleg tega je na razpolago tudi prevajanje časopisnih člankov iz hebrejskega v madžarski jezik kot tudi učbenikov, revij in književnih del, tako proznih kot tudi poetskih.


Prevajanje iz hebrejskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v hebrejski jezik

Kadar je to potrebno profesionalni lektorji in korektorji, ki jih navedena institucija prav tako zaposluje, lahko uporabijo pravila stroke in izvedejo redakcijo. Generalno rečeno, to storitev je treba uporabiti v primeru, da v prevedenih materialih, ne glede na to, ali gre za knjige, dokumente, besedila ali katerekoli druge, obstajajo določene napake. Tedaj omenjeni strokovnjaki morajo izvesti korekturo vsebin kot tudi njihovo lekturo in tako popravijo vse ugotovljene napake, lastnikom pa zagotovijo kakovostno prevedene vsebine.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični različici prevajajo tudi PR članke potem vizitke, kataloge in reklamne letake kot tudi plakate, brošure in zloženke oziroma vse tiste vsebine, ki se uporabljajo za reklamiranje, tako storitev in izdelkov katerekoli vrste kot tudi določenih podjetij ter manifestacij.

Če se zahteva, ti strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje filmov iz hebrejskega v madžarski jezik, tako igranih in animiranih kot tudi dokumentarnih in risanih. Seveda prevajajo tudi serije, zabavne in oddaje informativnega ter izobraževalnega značaja kot tudi reklamna sporočila in vse ostale neomenjene in video in zvočne materiale. Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi visoko usposobljene podnaslavljalce kot tudi tiste profesionalce, katerih specialnost je sinhronizacija vseh materialov te vrste, sta strankam na razpolago tudi ti dve storitvi. Zahvaljujoč njima ima vsak posameznik priložnost, da na enem mestu dobi in prevedene vsebine te vrste in sinhronizirane oziroma podnaslovljene.

Poleg vseh omenjenih storitev prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi tisto, ki se nanaša na neposredno prevajanje spletnih materialov iz hebrejskega v madžarski jezik, kar je povezano s profesionalno obdelavo, tako programske opreme (katerakoli aplikacija ali program) oziroma spletnih prodajaln kot tudi spletnih strani ter spletnih katalogov in vseh drugih vsebin, ki se tičejo računalništva ali so vidne na omrežju. Posebej moramo poudariti dejstvo, da ti strokovnjaki v tem primeru uporabljajo tudi vsa pravila, ki se nanašajo na optimizacijo, kar pomeni, da uporabljajo orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Predvideno je, da stranka prav zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave dobi in prevajanje vseh teh materialov in njihovo strokovno optimizacijo, pa se pričakuje, da se njihovo mesto v polju splošnega iskanja v veliki meri poboljša.

Kdorkoli ima potrebo, da neke od omenjenih vsebin dobi prevedene v tej kombinaciji jezikov, jih mora poslati na elektronski naslov, saj je takšen princip hkrati tudi najhitrejši kot tudi najenostavnejši. Toda, če nekomu ne ustreza elektronski način dostave materialov na prevajanje, mu bodo ponujene tudi druge možnosti. Vse to se prav tako nanaša tudi na prevzemanje predhodno prevedenih vsebin, tako da ima vsak posameznik priložnost, da se samostojno opredeli, ali jih na enak način prevzame, ali pa izbere neko drugo možnost.

Posebej je treba omeniti storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v madžarski jezik, in to predvsem zato, ker zaposleni te institucije poleg nje izvajajo tudi overitev prevoda, da bi obdelanim dokumentom zagotovili pravno in zakonsko veljavnost. Da poenostavimo, sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili in pooblastili, ki jih posedujejo, konkretne dokumente prevajajo in potem tudi overijo oziroma potrjujejo, da je njihova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnikih.

Pogoj za izvedbo postopka overitve z žigom sodnega tolmača je primerjanje izvirnih in prevedenih materialov, pa je prav zato tudi izjemno pomembno, da vsaka stranka v celoti spoštuje osnovno pravilo in navedenemu strokovnjaku priloži izvirne dokumente na vpogled.

Zato se tudi razlikuje princip in dostave in prevzemanja kompletno obdelanih materialov, glede na predhodno omenjene, tako da ima stranka tri možnosti za pošiljanje. Torej lahko jih pošlje preko „Pošte Slovenije“ (priporočeno), ali določene kurirske službe pošlje na naslov predstavništva, lahko pa pa se odloči tudi za možnost osebne dostave dokumentov na obdelavo.

Pri prevzemanju prevedenih in overjenih dokumentov sta na razpolago dve različici, tako da tudi v tem primeru stranka lahko izbere tisto, ki ji bolj ustreza. Najprej ima pravico, da pride v poslovalnico in jih tako prevzame, toda prav tako se lahko opredeli tudi za možnost dostave kompletno obdelanega kateregakoli dokumenta ali dokumentacije na domači naslov. Glede na to, da to storitev mora izvesti kurirska služba, stranka mora biti informirana, da je njegova obveznost tudi izvedba plačila v skladu s cenikom te službe.

Poleg vseh osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje in drugi), izvajamo tudi prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz hebrejskega v madžarski jezik kot tudi vseh drugih dokumentov oziroma materialov, ki se na neki način nanašajo na izobraževanje. Med drugim prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen in diplomske naloge različne tematike kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi predmetnike in programe fakultet ter seminarske naloge, diplomo in dodatek k diplomi pa tudi številne druge vsebine, ki se nanašajo predvsem na to področje.

Vsekakor v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma absolutno vsak dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav omenjeni strokovnjaki prevajajo in overjajo tudi vse ostale dokumente kot tudi druge materiale, ki se tičejo znanosti, tako da jih stranke med drugim lahko angažirajo, da profesionalno obdelajo znanstvena dela in znanstvene patente kot tudi vsako drugo vsebino iz teh področij.

Kar zadeva overitev z Apostille žigom, vse stranke morajo biti informirane, da tega žiga, ki je poznan tudi kot Haški, ni treba postaviti na absolutno vsak dokument, za katerega se izvaja prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji. Natančneje rečeno, zaposleni v okviru te institucije strankam niso dolžni zagotoviti informacij o overitvi s tem žigom, in to predvsem zato, ker ni njihova dolžnost, da to vrsto overitve izvedejo. Ker samo zaposleni v točno določenih državnih službah posedujejo pooblastila v zvezi s postavljanjem Apostille žiga, tako da prav ti tudi posedujejo relevantne informacije in je zaradi tega dobro, da lastnik določenih dokumentov najprej kontaktira z njimi. Najbolj pomembno je, da pri tem izve, ali je Haški žig obvezen za dokumente, za katere se zahteva prevajanje in ali se ta postavlja, preden se izvede prevajanje vsebine in postavi žig pooblaščenega sodnega tolmača ali pa šele potem. Glede na to, da je vse to urejeno z zakonskimi akti, z njimi pa so seznanjeni prav zaposleni v oddelkih okrožnih sodišč naše države, je pomembno, da se stranka najprej obrne nanje, ker se na ta način izogne nepotrebnim težavam, ki se lahko pojavijo pri postopku obdelave kateregakoli dokumenta.

Vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti določeni državni instituciji, sodni tolmači in prevajalci najprej prevedejo v konkretni različici jezikov in potem v skladu s pravili in pooblastili, ki jih imajo, izvedejo tudi overitev. Poleg potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o samskem stanu ter potrdila o nekaznovanosti, izvajajo tudi profesionalno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz hebrejskega v madžarski jezik, kompletno pa obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov ter soglasje za zastopanje oziroma katerokoli vrsto potrdil, soglasij ali izjav.

Stranka, ki mora kompletno obdelan katerikoli dokument dobiti izjemno hitro, je dolžna kasneje priložiti izvirne materiale na vpogled, najprej pa jih lahko pošlje na elektronski naslov poslovalnice.

Stranke na zahtevo lahko dobijo prevedeno in s strani omenjenih strokovnjakov overjeno celotno poslovno dokumentacijo. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, letnih in revizijskih poročil ter faktur, ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi poslovne odločitve, statut podjetja in finančna poslovna poročila kot tudi ustanovitveni akt podjetja oziroma vsak drugi dokument, ki se tiče poslovanja kateregakoli podjetnika ali pravne osebe.

Seveda sodni tolmači in prevajalci lahko ugodijo zahtevam vseh tistih strank, ki potrebujejo neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v madžarski jezik (pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, sklepi o razvezi zakonske zveze, tožbe, licence, pogodbe, sodne odločbe, certifikati in drugi dokumenti, ki se nanašajo na sodstvo oziroma pravo n), kompletno pa obdelujejo tudi vsebino gradbene oziroma razpisne in tehnične dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi).

Neposredno prevajanje dokumentarnih filmov iz hebrejskega v madžarski jezik

Omenjena storitev lahko šteje kot osnovna, saj Prevajalski center Akademije Oxford zainteresiranim strankam omogoča tudi dve dodatni storitvi, ki se nanašata, tako na profesionalno podnaslavljanje in dokumentarnih filmov in vseh drugih video in zvočnih vsebin kot tudi na njihovo sinhronizacijo. Vsekakor so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni, da v skladu z zahtevami strank izvedejo profesionalno prevajanje igranih filmov iz hebrejskega v madžarski jezik kot tudi informativnih oddaj, zatem reklamnih sporočil in animiranih filmov oziroma zabavnih in izobraževalnih oddaj ter vseh drugih, tako zvočnih kot tudi video materialov.

Poleg tega je predvideno, da lahko profesionalno prevajajo, tako književna dela iz domene poezije kot tudi tista, ki sodijo med beletrijo, zatem romane in vsa druga, ki so povezana s prozo. Poleg tega prevajajo tudi učbenike različne tematike, prav tako pa so usposobljeni tudi za obdelavo časopisnih člankov in katerekoli vrste revij (otroške, strokovne, ilustrirane in druge).

Treba je omeniti tudi to, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje besedil iz hebrejskega v madžarski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci na enaki ravni kakovosti prevajajo tudi znanstvene in poljudne besedilne vsebine različne tematike. Poleg tistih, ki se nanašajo na področja ekologije in varstva okolja, farmacije in turizma oziroma medicine, psihologije in znanosti, lahko profesionalno prevajajo tudi besedila, ki se tičejo financ, politike in ekonomije potem gradbene industrije, filozofije in bančništva kot tudi izobraževanja, marketinga in komunikologije pa tudi informacijskih tehnologij, menedžmenta in številnih drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki se tičejo naravoslovnih kot tudi tistih, ki se tičejo predvsem družbenih ved.

Storitev, ki je omogočena vsem strankam omenjene institucije, je tudi profesionalna redakcija, za njeno izvedbo pa so zadolženi korektorji in lektorji z dolgoletnimi izkušnjami. Ob uporabi pravil lekture in korekture se omenjeni strokovnjaki maksimalno potrudijo, da vse tiste napake, ki jih je nekdo pred njimi naredil v toku obdelave teh vsebin, v celoti odpravijo in prevedene materiale uskladijo s pravili, ki veljajo v madžarskem jeziku.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz hebrejskega v madžarski jezik in overitev sodnega tolmača

Poleg tega, da poskrbijo prevajanje omenjenega dokumenta, člani ekipe vsakega predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo tudi overitev, tako tega tudi vsakega drugega dokumenta, ki se v konkretni jezični različici obdeluje. S tem stranki zagotovijo pravno veljavne dokumente, ki jih ima pravico uporabljati v vsaki situaciji.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz hebrejskega v madžarski jezik kot tudi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti ter o rojstvu in vozniškega pa tudi delovnega dovoljenja kot tudi potrdil o stalnem prebivališču in dovoljenja za prebivanje oziroma vsakega osebnega dokumenta.

Vsaka tista stranka, ki jo zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, mora priložiti izvirne materiale na vpogled, prav tako pa se mora samostojno pozanimati o overitvi s Haškim (Apostille) žigom, ker to ni v uradni pristojnosti navedenih strokovnjakov.

Katerikoli dokument, ki ga je stranka dolžna predložiti določeni instituciji Republike Slovenije, zaposleni v konkretni instituciji lahko v skladu z veljavnimi pravili prevedejo v tej različici jezikov in ga tudi overijo. Poleg soglasja za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi poskrbijo tudi za kompletno obdelavo potrdila o samskem stanu ter potrdilo o višini dohodkov kot tudi vseh drugih vrst ali potrdil ali izjav in soglasij.

Poleg kompletne obdelave medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi dokumente iz njene sestave), sodni tolmači in prevajalci pa lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v madžarski jezik. Ne samo, da pri tem kompletno obdelujejo poslovne odločitve, fakture in letna oziroma revizijska in finančna poročila, ampak tudi ustanovitveni akt kot tudi statut podjetja kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in absolutno vsak drugi dokument, ki se tiče poslovanja določenega podjetnika ali podjetja.

Vse stranke, ki jih to zanima, lahko navedene strokovnjake angažirajo tudi zaradi obdelave pravnih aktov, saj lahko med drugim prevajajo in potem tudi overijo, tako sodne odločbe, pritožbe in sklepe oziroma tožbe kot tudi certifikate, sklepe o razvezi zakonske zveze ter licence in pravni red Evropske Unije kot tudi vsak drugi dokument, ki se na določen način tiče področja sodstva ali prava.

Na razpolago so strankam te institucije in neposredno prevajanje gradbene dokumentacije iz hebrejskega v madžarski jezik, toprevajaleci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vsak drugi dokument, ki je uvrščen, tako v tehnično kot tudi v razpisno dokumentacijo. Vsekakor če oni, na podlagi zahtev da pristopijo kompletni obdelavi gradbenih projektov in uputstva za rukovanje kot tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter deklaracija izdelkov in vseh drugih dokumentov katera v sastav svake od navedenih vrst dokumentacij ulaze.

Poleg znanstvenih del in rezultatov znanstvenih raziskav zaposleni v predstavništvu omenjene institucije lahko v tej jezični kombinaciji najprej prevedejo in takoj potem tudi overijo znanstvene patente kot tudi vsako drugo vsebino, ki je povezana izključno z znanostjo.

Treba je omeniti tudi to, da vsaka stranka lahko dobiti tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz hebrejskega v madžarski jezik, pri čemer se sodni tolmači in prevajalci vsekakor trudijo, da maksimalno profesionalno obdelajo tudi vse ostale vsebine, ki se nanašajo na izobraževanje (prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in številni drugi).

Prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v madžarski jezik

Glede na to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, posedujejo dovolj in znanja in izkušenj v implementaciji pravil, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), lahko vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v madžarski jezik, avtomatsko dobi tudi njihovo optimizacijo. Vsekakor lahko profesionalno prevajajo tudi programe vseh vrst, zatem spletne kataloge in spletne prodajalne kot tudi katerokoli aplikacijo ter vse ostale vsebine, ki so povezane s spletom, ali se nanašajo na računalništvo. Navedeni princip obdelave je specifičen v tem smislu, da lastniki teh materialov praktično rečeno poleg njihovega prevajanja dobijo tudi storitev profesionalne optimizacije, tako jih v posebej kratkem roku iskalnik prepozna kot izvirne in hkrati kot najboljše rezultate iskanja za tiste izraze in besede, ki so predhodno natančno določene. Vse to mora pripelje tudi do poboljšanja poslovanja oziroma povečanja števila strank, saj vse večje število ljudi lahko zelo preprosto pride do želenih informacij.

V navedeni različici jezikov omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi tolmačenje, prav tako pa je vsem strankam omenjene institucije na razpolago tudi storitev, ki vključujejo najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo konsekutivno in simultano tolmačenje iz hebrejskega v madžarski jezik, uporabljajo tudi pravila, ki vključuje tako imenovano šepetano tolmačenje. Absolutno vsak posameznik, ki se za njihovo angažiranje zanima, mora najprej vse posredovati informacije o sami manifestaciji, saj se na podlagi podatkov o njenem trajanju in o točnem številu udeležencev ter nasploh o sami organizaciji tudi določi, katera od vseh storitev mora biti uporabljena. Šele potem ko posameznik vse te podatke na ustrezen način dostavi, bo kreirana uradna ponudba, saj je treba najprej opraviti njihovo analizo, da ne bi prišlo do napake.

Kadar je to posameznikom potrebno, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje serij in reklamnih sporočil iz hebrejskega v madžarski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno prevajajo, tako igrane in dokumentarne kot tudi risane oziroma animirane filme pa tudi oddaje, ki so izobraževalnega, informativnega in zabavnega značaja ter katerokoli drugo vrsto ali video ali zvočnih materialov. V okviru omenjene institucije so zaposleni tudi profesionalci, ki na podlagi zahtev strank lahko izvajajo, tako sinhronizacijo vseh teh materialov kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Cena prevajanja iz hebrejskega v madžarski jezik

  • Iz hebrejskega v madžarski je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!