Prevajanja iz hebrejskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Celo v navedeni kombinaciji lahko prevajamo vse vsebine, ki jih stranka na ustrezen način dostavi in na samem začetku posebno pozornost namenjamo neposrednemu prevajanju dokumentov iz hebrejskega v kitajski jezik.

Zelo je pomembno dejstvo, da so v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje v praksi. Pravzaprav je ta informacija pomembna prav zaradi obdelave dokumentov, saj se zainteresiranim strankam zagotavlja možnost, da na enem mestu dobijo vsebine, ki so obdelane v skladu z veljavnimi pravili. Točneje rečeno, omenjeni strokovnjaki po njihovem prevajanju pristopajo postopku overitve obdelanih dokumentov in jim tako uradno zagotavljajo pravno veljavnost.

Ne glede na to, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v kitajski jezik (pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, sklepi o razvezi zakonske zveze, pogodbe, tožbe, licence, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe, certifikati, sodni sklepi in drugi dokumenti, povezana s pravom), ali pa zahtevajo obdelavo tehnične in gradbene oziroma razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in številne druge dokumente), bodo sodni tolmači in prevajalci poskrbeli, da jih obdelajo v skladu z zakonom.


Prevajanje iz hebrejskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v hebrejski jezik

Obstaja samo en pogoj, ki mora biti v celoti izpolnjen, da bi ti strokovnjaki lahko spoštovali navedeni postopek. Točneje rečeno, od stranke se zahteva, da na vpogled osebno prinese izvirne dokumente v poslovalnico, ali pa jih pošlje na vpogled sodnemu tolmaču preko „Pošte Slovenije“ s priporočeno pošiljko oziroma preko določene kurirske službe.

Takoj moramo poudariti, da ta postopek velja samo, kadar se obdelujejo dokumenti, toda za katerekoli druge vsebine, ki jih posameznik zahteva prevedene v tej različici jezikov, velja pravilo, da je jih najboljše elektronsko dostaviti ali prevzeti po koncu obdelave oziroma po elektronski pošti te institucije.

V principu se vsaka stranka mora dogovoriti z zaposlenimi, ali osebno pride, da prevzame prevedene in overjene dokumente, ali pa od njih zahteva, da mu se dostavijo na določen naslov. Če se opredeli prav za to vrsto dostave, mora poznati tudi dejstvo, da gre za dodatno storitev, ki se vsekakor zaračunava izključno v skladu s cenikom konkretne službe za dostavo, pri čemer plačilo mora biti izvedeno v trenutku prevzemanja pošiljke.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci strankam ponudijo tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v kitajski jezik, kar pomeni, da med drugim kompletno obdelujejo izpiske iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje in potrdilo o državljanstvu, zatem vozniško dovoljenje, potni list in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi dovoljenje za prebivanje ter prometno kot tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o smrti in potrdilo o stalnem prebivališču ter katerikoli drugi osebni dokument.

Prav tako so specializirani tudi za obdelavo zdravniških izvidov kot tudi vseh drugih dokumentov, ki se predstavljajo del medicinske dokumentacije. Predvsem se misli na dokumentacijo o medicinskih izdelkih potem na specifikacije farmacevtskih izdelkov ter na navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in na katerikoli drugi dokument iz njene sestave.

Seveda so ti strokovnjaki lahko angažirani tudi, kadar je treba izvesti neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v kitajski jezik, pri čemer lahko kompletno obdelujejo tudi katerokoli drugo vsebino oziroma dokument, ki je povezan, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti. Preprosto rečeno, profesionalni prevajalci in sodni tolmači najprej prevajajo in potem izvedejo tudi tisto overitev, za katero so uradno pooblaščeni, in to za absolutno katerikoli material, ki je s konkretnima področjema na neki način povezan. S tem mislimo, tako na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in dela oziroma potrdilo o opravljenih izpitih ter prepis ocen kot tudi na diplomske naloge, zatem rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju kot tudi na seminarske naloge ter na predmetnike in programe fakultet in druge materiale iz te skupine.

V celoti profesionalno odgovorijo tudi na zahteve strank, ki se tičejo prevajanja kot tudi overitve kateregakoli dokumenta v izjemno kratkem roku. Kadar se izvaja tako imenovano nujno prevajanje, je postopek popolnoma enaka, toda pričakuje se, da jih lastnik dokumentov najprej pošlje na elektronski naslov, toda v skladu s pravili takoj po tem dostavi tudi izvirnike na vpogled omenjenemu strokovnjaku.

Poleg vseh dokumentov, ki so do tega trenutka omenjeni, moramo vsekakor poudariti, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi različne vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij oziroma vse tiste dokumente, ki jih je v določenem trenutku treba predložiti neki državni instituciji (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in številni drugi). Prav tako so specializirani tudi za kompletno obdelavo poslovne dokumentacije, tako da je strankam med drugim na razpolago neposredno prevajanje sklepov o ustanovitvi pravne osebe iz hebrejskega v kitajski jezik oziroma poslovnih odločitev in ustanovitvenega akta podjetja kot tudi vseh vrst poslovnih poročil (finančna, letna in revizijska), zatem poslovnih odločitev, faktur in številnih drugih dokumentov, ki se obravnavajo kot sestavni del poslovne dokumentacije.

Izjemno pomembno za hitrost postopka obdelave kateregakoli dokumenta je tudi zbiranje informacij o postopku, ki je povezan z overitvijo z Apostille žigom. Gre za posebno vrsto žiga, ki je prav tako poznan tudi kot Haški in za overitev z njim omenjeni strokovnjaki ne posedujejo potrebnih pooblastil. Zato tudi posebej poudarjamo, da mora vsaka stranka posamezne informacije o overitvi z omenjenim žigom oziroma o tako imenovani nadoveritvi pridobiti samostojno, in to od zaposlenih v državnih institucijah, ki imajo pravico ta postopek izvesti. Pomembno je, da najprej vpraša, ali se Haški žig na njene dokumente mora postaviti in kdaj točno, saj se najpogosteje overitev z njim izvaja ali po koncu prevajanja in postavljanja žiga sodnega tolmača ali pred tem, kar je vse odvisno od zakonske ureditve.

Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, prav tako uporabljajo tudi storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezika in strankam te institucije je razpolago tudi možnost najema opreme najnovejše generacije za simultano tolmačenje. Vsekakor zaposleni v predstavništvu izvajajo, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje iz hebrejskega v kitajski jezik, kar se izključno opredeljuje na podlagi značilnosti same manifestacije ali določenega dogodka. Iz tega razloga tudi poudarjamo, da bi vsakdo, ko se zanima za angažiranje omenjenih strokovnjakov zaradi izvedbe storitve tolmačenja, moral posredovati vse podatke, ki so povezani z organizacijo tega dogodka, s poudarkom na informacijah o njegovem trajanju ter o mestu prirejanja in o številu udeležencev.

Stranke v okviru te institucije prav tako lahko zahtevajo strokovno obdelavo, tako revij in časopisnih člankov kot tudi različnih vrst besedil, zatem učbenikov ali poetskih ali proznih del književnosti.

Profesionalni korektorji in lektorji, ki so angažirani v ekipi te institucije, so specializirani za zagotavljanje storitev tako imenovane redakcije. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki uporabljajo pravila, ki vključujejo, tako korekturo kot tudi lekturo, da bi nestrokovno prevedene materiale katerekoli vrste uskladili s kitajskim jezikom in pravili, ki v njem veljajo.

Treba je dodati tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse vrste spletnih materialov in med drugim je na razpolago tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v kitajski jezik kot tudi programske opreme oziroma programov in aplikacij, ki jih stranka zahteva kot tudi spletnih katalogov potem spletnih prodajaln in na splošno rečeno, vseh tistih materialov, ki so na spletu vidni oziroma se tičejo predvsem računalništva. Vsekakor v skladu s potrebami uporabljajo tudi vsa tista pravila, ki so povezana z optimizacijo teh vsebin, kar pomeni, da se pri postopku obdelave uporabljajo orodja SEO (Search Engine Optimisation).

Glede na to, da vsakdo so v okviru konkretne institucije zbrani vrhunski strokovnjaki, tako da ni presenetljivo, da se zainteresiranim strankam skupaj s prevajanjem vseh video in zvočnih materialov v konkretni jezični različici omogoča tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma strokovne sinhronizacije. Zahvaljujoč tem dodatnim storitvam, stranke dobijo kompletno obdelane, tako igrane kot tudi risane oziroma dokumentarne in animirane filme, zatem informativne ter zabavne in otroške kot tudi izobraževalne oddaje kot tudi serije, reklamna sporočila in katerokoli drugo vrsto video ali zvočnih vsebin, tako da jih lahko takoj predstavijo poslušalcem oziroma gledalcem.

Vse vrste materialov, ki se tičejo predvsem reklamiranja sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko maksimalno strokovno prevajajo. In prav zaradi dejstva, da odlično poznajo marketinška pravila, lahko mirno rečemo, da izvajajo profesionalno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz hebrejskega v kitajski jezik, toda prav tako maksimalno kakovostno in strokovno obdelujejo PR članke, zatem brošure kot tudi vizitke, plakate in kataloge ter vse ostale marketinške materiale.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz hebrejskega v kitajski jezik

Za vse tiste stranke, ki jim je potrebno profesionalno prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz hebrejskega v kitajski jezik, je izjemno pomembna informacija, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo dodatno storitev v obliki overitve z žigom sodnega tolmača.

Natančneje rečeno, gre za overitev, ki je v osnovi namenjena temu, da uradno potrdi, da je vsebina prevedenega dokumenta popolnoma enaka kot tudi njegov izvirnik. Stranke, ki jih zanima obdelava kateregakoli dokumenta, prav zato morajo priložiti tudi izvirnike, ki jih ta ta strokovnjak uporablja v toku izvedbe postopka overitve.

Vsekakor bi bilo tudizaželeno, da se vsak lastnik dokumentov sam najprej obrne na zaposlene v tistih službah Republike Slovenije, katerih angažiranje je povezano z overitvijo z Apostille (Haškim) žigom. Od njih mora pridobiti vse informacije o tem postopku in izvedeti, ali mora konkretni žig na njene dokumente biti postavljen in ali se to izvaja potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo ali pa preden sploh začnejo.

Zainteresirane stranke poleg potrdila o stalnem prebivališču, zaposlene v predstavništvu vsekakor lahko angažirajo tudi za kompletno obdelavo potrdila o državljanstvu, dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja kot tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti oziroma potnega lista in vozniškega dovoljenja kot tudi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter prometnega dovoljenja, osebne izkaznice oziroma vseh osebnih dokumentov.

Na podlagi potreb posameznikov bo izvedeno tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v kitajski jezik, kar pomeni, da omenjeni strokovnjaki obdelujejo, tako sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja in ustanovitveni akt oziroma poslovne odločitve in fakture kot tudi vse vrste poslovnih poročil, od letnih preko finančnih pa do revizijskih kot tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo na poslovni postopek določene pravne osebe ali nekega podjetnika.

Pomembno je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v skladu s predpisi obdelujejo tudi absolutno katerikoli dokument, ki ga je v določeni situaciji treba predložiti določeni pristojni službi. Poleg potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stalni zaposlitvi ustrezno obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi vse ostale vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav.

Poleg vsebine medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), zaposleni v okviru te institucije prav tako lahko izvajajo tudi prevajanje tehnične dokumentacije iz hebrejskega v kitajski jezik kot tudi gradbene in razpisne. Pravzaprav to pomeni, da med drugim kompletno obdelujejo, tako deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi navodilo za uporabo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in katerikoli drugi trenutno neomenjeni dokument iz sestave ene od njih.

Ni treba pozabiti tudi to, da vsi, ki jih zanima profesionalno obdelavo absolutno kateregakoli dokumenta ali neke druge vsebine iz domene znanosti ali izobraževanja, lahko tudi to storitev dobi v sklopu konkretne institucije. Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci na podlagi pravil lahko obdelujejo, ne samo diplomo in dodatek k diplomi, znanstvena dela in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter potrdilo o opravljenih izpitih, ampak tudi znanstvene patente potem seminarske naloge in prepis ocen kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma diplomske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju kot tudi vse ostale materiale, ki se tičejo predvsem teh področij oziroma so z njima povezani.

Vsekakor bodo izpolnjene tudi tiste zahteve, ki se nanašajo na neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v kitajski jezik, kar pomeni, da omenjeni strokovnjaki vsaki zainteresirani stranki omogočajo profesionalno obdelavo vseh vrst sodnih odločb, zatem odločitev kot tudi sodnih sklepov in pritožb oziroma tožb kot tudi pogodb, certifikatov in pravnega reda Evropske Unije ter licenc, pooblastila za zastopanje in številnih drugih dokumentov, ki se na prvem mestu nanašajo na sodstvo ali pravo ter v skladu s tem sodijo med pravne akte.

Neposredno prevajanje PR člankov iz hebrejskega v kitajski jezik

Kar zadeva obdelavo te vrste marketinških materialov, je treba posebej poudariti, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, imajo za sabo dovolj let izkušenj, tako da je strankam na razpolago profesionalno prevajanje PR člankov iz hebrejskega v kitajski jezik. Seveda lahko ustrezno dajo odgovor tudi na zahteve tistih posameznikov, ki jim je v konkretni različici jezikov potrebna obdelava za katerokoli drugo vrsto marketinških materialov, ko so na primer katalogi, plakati in reklamni letaki kot tudi vizitke, zatem brošure in reklamne zloženke oziroma vse tiste vsebine, ki se tičejo področij marketinga in so usmerjene na predstavitev, tako različnih dogodkov in podjetij kot tudi storitev katerekoli vrste oziroma izdelkov.

Moramo poudariti, da konkretna institucija poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki so angažirani za zagotavljanje storitev redakcije. Generalno rečeno, korektorji in lektorji uporabljajo pravila, ki imajo za cilj popravljanje storjenih napak, da bi predhodno nekakovostno prevedene materiale, in to katerekoli vrste, predvsem uskladili s pravili prevajalske stroke in samega kitajskega jezika.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje književnih del iz hebrejskega v kitajski jezik, ne glede na to, ali gre za pesmi, beletrijo ali romane, saj so specializirani za profesionalno obdelavo, tako vseh proznih del književnosti kot tudi poetskih. Seveda lahko prevajajo tudi učbenike in v skladu z zahtevami posameznikov tudi vsebino, tako ilustriranih, strokovnih in otroških revij kot tudi časopisnih člankov, ne glede na to, s katero tematiko se ti ukvarjajo.

Poleg možnosti, da dobijo obdelane vse vsebine v pisani obliki, stranke zaposlene te institucije lahko angažirajo za izvedbo simultanega in konsekutivnega tolmačenja iz hebrejskega v kitajski jezik kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. Najem opreme za simultano tolmačenje je prav tako na razpolago zainteresiranim strankam, konkretna storitev pa se strankam ponuja po izjemno ugodnih cenah. Samo dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo vse navedene vrste tolmačenja, zahteva tudi to, da je najprej treba proučiti informacije o organizaciji samega dogodka, da bi bila izbrana prav tista storitev, ki udeležencem omogoča, da brez kakršnihkoli težav spremljajo konferenco ali določeno manifestacijo. Prav iz tega razloga mora vsakdo, ki ga zanima omenjena storitev, mora najprej dostaviti informacije o dogodku, še posebej pa je pomembno, da te strokovnjake informira, tako o njegovem točnem trajanju oziroma o lokaciji prirejanja kot tudi o številu oseb, ki se ga bodo udeležile. 

Prevajanje dokumentarnih filmov iz hebrejskega v kitajski jezik

Poleg tega, da zaposleni v okviru konkretne institucije izvajajo neposredno prevajanje dokumentarnih filmov iz hebrejskega v kitajski jezik, bo lastnikom teh vsebin omogočeno, da izberejo med možnostma, ki vključuje podnaslavljanje oziroma tisto, ki je usmerjena na sinhronizacijo teh vsebin. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi risane filme, zabavne oddaje in otroške kot tudi animirane filme, reklamna sporočila in oddaje, ki so informativnega ali izobraževalnega značaja kot tudi igrane filme različnih žanrov oziroma absolutno katerokoli vrsto, tako video kot tudi zvočnih materialov. Preprosto rečeno, vsak posameznik na enem mestu in v optimalnem roku dobi vsebine te vrste, ki so kompletno in profesionalno obdelane, tako da jih lahko predstavlja poslušalcem ali gledalcem praktično takoj, ko jih prevzame.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo zahteve vseh posameznikov, ki potrebujejo neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz hebrejskega v kitajski jezik kot tudi programov oziroma aplikacij katerekoli vrste ter spletnih strani in katalogov oziroma katerihkoli vsebin, ki se nanašajo na računalništvo ali je pa je na razpolago na omrežju. Da bi bilo prevajanje teh materialov profesionalno in bi vplivalo na poboljšanje kakovosti poslovanja njihovih lastnikov, poskrbijo omenjeni strokovnjaki, ki na najboljši možni način tako implementirajo imenovana SEO orodja (Search Engine Optimisation). Pravzaprav poleg prevajanja teh vsebin izvajajo tudi njihovo prilagajanje vsem tem pravilom, ki v okviru konkretnega iskalnika veljajo, da bi jim omogočili, da postanejo vidni med prvimi rezultati iskanja za opredeljene izraze in besede, oziroma, da so na razpolago največjemu možnemu številu spletnih uporabnikov.

Dobro bi bilo poudariti tudi to, da so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford specializirani tudi za neposredno prevajanje besedilnih vsebin iz hebrejskega v kitajski jezik, kar predvideva profesionalno obdelavo, tako strokovnih oziroma znanstvenih besedil kot tudi poljudnih. Poleg tistih vsebin, ki obdelujejo določeno temo s področij financ, prava in bančništva oziroma politike, ekonomije in turizma, prevajalci in sodni tolmači lahko kakovostno obdelujejo tudi vsa tista besedila, ki so povezana, tako s sociologijo, izobraževanjem in ekologijo ter varstvom okolja kot tudi z gradbeno industrijo in menedžmentom. Poskrbijo pa tudi prevajanje materialov, ki se tičejo psihologije, marketinga in informacijskih tehnologij kot tudi medicine, filozofije in komunikologija ter farmacije in vseh drugih neomenjenih vej naravoslovnih ali družbenih ved.

Cena prevajanja iz hebrejskega v kitajski jezik

  • Iz hebrejskega v kitajski je 54 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 58 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!