Prevodi iz hebrejskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so poleg številnih drugih strokovnjakov zaposleni tudi specializirani prevajalci in sodni tolmači za hebrejski jezik. Zato tudi navajamo, da stranke lahko prav njih angažirajo, da izvedejo profesionalno prevajanje iz hebrejskega v slovenski jezik. Navedena storitev se lahko zagotavlja, tako kot tolmačenje kot tudi v pisani obliki, in to za najrazličnejše vsebine.

Najprej je treba poudariti, da se tolmačenje lahko izvede v obliki konsekutivnega in šepetanega kot tudi simultanega tolmačenja, kar je odvisno samo od točne vrste dogodka ali manifestacije, ki se organizira. Prav tako stranke lahko prav v okviru navedene institucije pod izjemno ugodnimi pogoji izkoristijo storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Če je to nekomu potrebno, izvajamo tudi prevajanje marketinških materialov iz hebrejskega v slovenski jezik. To pa pravzaprav pomeni, prevajalec in sodni tolmač poleg PR člankov, plakatov in reklamnih letakov v skladu z zahtevami prevajata tudi vizitke potem brošure in reklamne zloženke kot tudi kataloge in vse ostale vsebine, ki se na marketing nanašajo, ne glede na to, ali preko njih reklamirajo, tako določene storitve in dogodki pa tudi izdelki pa tudi delovanje podjetij.


Prevajanje iz hebrejskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v hebrejski jezik

Treba je omeniti tudi to, da ekipo te institucije sestavljajo tudi tiste osebe, ki v skladu z zahtevami posameznikov izvajajo ali sinhronizacijo določenih video ter zvočnih materialov ali njihovopodnaslavljanje. Na ta način vsaka stranka pravzaprav na enem mestu dobi kompletno obdelane, ne samo filme vseh vrst (dokumentarni, animirani, igrani in risani), ampak tudi reklamna sporočila ter zabavne in izobraževalne kot tudi otroške oddaje pa tudi serije, zatem oddaje informativnega značaja in številne druge, tako zvočne kot tudi video vsebine.

Seveda lahko prevajamo tudi besedilne materiale, in to absolutno katerekoli tematike pa tudi kompleksnosti, dolžine in namena, pri čemer stranke lahko zahtevajo tudi strokovno obdelavo učbenikov in poetskih oziroma proznih književnih del. Prav tako poskrbijo za to, da profesionalno odgovorijo na zahteve vsakogar, ki mu je potrebno prevajanje časopisnih člankov ali določenih revij iz hebrejskega v slovenski jezik.

Profesionalno redakcijo materialov na zahtevo posameznikov izvajajo izključno lektorji in korektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru navedene institucije. Predvideno je, da uporabijo sva pravila, ki jih vključuje, tako korektura kot tudi profesionalna lektura, tako da so po kompletni redakciji te vsebine pripravljene za uporabo.

Kadar nekdo zahteva prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v slovenski jezik ali katerekoli druge vsebine, ki je vidna na spletu, predvsem spletnih prodajaln ali katalogov, mora biti seznanjen z zelo pomembno informacijo, da sodni tolmači in prevajalci v tem primeru implementirajo tudi pravila, poznana kot SEO ((Search Engine Optimisation). Natančneje rečeno, vsebino teh materialov oblikujejo tako, da je ta maksimalno v skladu z vsemi temi zahtevami, ki jih postavlja sam iskalnik in tako izjemno pozitivno vpliva na njihov položaj. Poleg omenjenih spletnih vsebin ti strokovnjaki lahko v tej različici jezikov prevajajo tudi katerokoli aplikacijo oziroma program, saj imajo dolgoletne izkušnje z obdelavo programske opreme.

V skladu s potrebami posameznikov v navedeni kombinaciji jezikov lahko prevedemo dokumente, in to katerekoli vrste pa tudi vsako vrsto dokumentacije. In ne samo, da bo izvedena njihova osnovna obdelava, ki je povezana s prevajanjem, ampak zaposleni v okviru te institucije uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na postopek overitve vsakega predhodno prevedenega dokumenta.

Moramo omeniti, da je sodni tolmač izključno oseba, ki je uradno pooblaščena za postopek te overitve, toda obstajajo tudi tiste vsebine, za katere se mora izvedejo dodatna overitev, ki je povezana s postavljanjem tako imenovanega haškega oziroma Apostille žiga. V skladu s pravili to vrsto overitve izvajajo pristojni državni uslužbenci, ki so zaposleni na oddelkih okrožnih sodišč naše države. Ker je celoten postopek obdelave s tem žigom usklajen za zakonskimi določbami in se hkrati ne more izvedejo v okviru te institucije, je tako zelo pomembno, da detajlne podatke stranka pridobi samostojno. Poleg tega, da zaposlene v okviru navedene institucije vpraša, ali je tako imenovana nadoveritev obvezna za določene dokumente, je prav tako posebej pomembno tudi izvedeti, ali se konkretni žig postavlja po izvedenem prevajanju in overitvi, ali se pa se dokument najprej overja Z Apostille žigom, pa se potem pristopa nadaljnji obdelavi.

Ne samo, da je postopek overitve s tem žigom jasno opredeljen z zakonskimi določbami, ampak enako velja tudi za postopek, ki je povezan s prevajanjem dokumentov iz hebrejskega v slovenski jezik in njihovo overitvijo z žigom sodnega tolmača. Pravzaprav gre za to, da ta strokovnjak mora uradno primerjati izvirni in prevedeni dokument, da bi se osebno prepričal, da med njima ne obstaja razlika. Sicer ima dovoljenje, da overi samo tisti dokument, katerega vsebina je popolnoma enaka kot tudi v izvirniku, pa se od vsake stranke zahteva, da obvezno dostavi izvirne dokumente.

Obstajajo tri možnosti za dostavo dokumentov na obdelavo in predvideno je, da vsaka zainteresirana stranka lahko osebno izbere eno od njih. Poleg osebne dostave konkretnih vsebin v poslovalnico je strankam omogočeno, da dokumente pošljejo ali preko kurirske službe ali „Pošte Srbije“, toda to izključno mora biti s priporočeno pošiljko.

Poudarjamo, da za vse ostale materiale ni treba priložiti tudi izvirnikov na vpogled, pa je s samim tem tudi precej preprostejši način dostave oziroma prevzemanja. Strankam je namreč omogočeno, da to storijo elektronsko, če iz nekega razloga ne morejo tako poslati ali prevzeti vsebine, se lahko v predstavništvu te institucije pozanimajo o ostalih dostopnih možnostih.

Kadar gre za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov, prav tako vsaka stranka izbira, kako bo to storila, pri čemer ji je na razpolago možnost, da to stori ali kurirska služba, ki ji kompletno obdelane vsebine dostavi na želeni naslov, ali pa osebno pride in jih tako prevzame. Vsi posamezniki, ki izberejo prvo dostupno možnost, plačilo te storitve izvedejo samostojno in to izključno v skladu s cenikom, ki velja v konkretni kurirski službi.

Nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov je prav tako storitev, ki jo prevajalec in sodni tolmač lahko v celoti profesionalno zagotovita zainteresiranim strankam. Toda glede na to, da je zelo pomembno konkretne dokumente na obdelavo dostaviti čim prej, je potrebno, da jih stranka najprej pošlje elektronsko in potem prinese izvirnike na vpogled, ali pa jih na enega od predvidenih načinov dostavi na naslov poslovalnice konkretne institucije.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki se nanašajo na področje izobraževanja ali znanosti (prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in drugi), člani ekipe te institucije izvajajo tudi prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v slovenski jezik. Poleg tega, da ustrezno obdelajo potni list in osebno izkaznico, zatem potrdilo o državljanstvu in vozniško dovoljenje, poskrbijo tudi za prevajanje in potem tudi overitev izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu kot tudi dovoljenja za prebivanje pa tudi delovnega in prometnega ter vseh ostalih osebnih dokumentov.

Če to neka stranka zahteva, sodni tolmač in prevajalec v skladu s pooblastili in predpisi obdelata tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov ter soglasij za zastopanje vključuje tudi kompletno obdelavo potrdila o nekaznovanosti, zatem potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o stanju računa v banki pa tudi vseh drugih vrsta, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij.

Vsekakor lahko prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo in jo potem tudi overijo v skladu s pravili, tako da posamezniki dobijo, ne samo kompletno obdelane zdravniške izvide, ampak tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka potem specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma absolutno vsak dokument, ki je uradno v njeni sestavi.

Predvideno je, da je v okviru te institucije na razpolago tudi prevajanje ustanovitvenega akta in statuta podjetja iz hebrejskega v slovenski jezik, toprevajalec in sodni tolmač obdelujeta tudi vse ostale dokumenta, ki sodijo med poslovno dokumentacijo. To pa poleg že omenjenih vključuje tudi prevajanje oziroma overitev za sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna in letna poslovna poročila, zatem fakture in poslovne odločitve pa tudi za revizijska poročila in številne druge dokumente.

Prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v slovenski jezik

Glede na to, da je postopek optimizacije izjemno pomemben za profesionalno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v slovenski jezik, to pomeni, da mu prevajalci in sodni tolmači vsekakor posvečajo posebno pozornost. Točneje rečeno, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford sledijo tako imenovanim SEO orodjem (Search Engine Optimisation) in prav zahvaljujoč njihovi pravilni implementaciji prevedene strani pa tudi spletni katalogi ter spletne prodajalne oziroma vsi tiste vsebine, ki jih je možno videti na spletu, bistveno bolje kotirajo. Pravzaprav naj bi bili zelo hitro po koncu prevajanja in postavljanju na omrežje že uvrščeni med prve rezultate iskanja in to za tiste izraze in besede, ki so za konkretne vsebine najjbolj pomembne oziroma ključne, tako da lahko tudi potencialne stranke precej hitreje pridejo do želenih podatkov.

Če se za tem pojavi potreba, bo izvedeno tudi prevajanje knjig iz hebrejskega v slovenski jezik, kar poleg književnih poetskih in proznih del vključuje tudi profesionalno obdelavo učbenikov. Prav tako prevajalec in sodni tolmač izpolnjujeta zahteve, ki se nanašajo na prevajanje vseh vrst revij pa tudi časopisnih člankov v tej jezični različici.

Poleg tega prevajajo tudi poljudne besedilne materiale različne tematike pa tudi strokovne, ne glede na njihovo dolžino ter kompleksnost njihove vsebine. Poleg turističnih, filozofskih, političnih in ekonomskih besedil prevajajo tudi tiste, ki se nanašajo na področja komunikologije, informacijskih tehnologij in filozofije pa tudi izobraževanja, menedžmenta, ekologije in varstva okolja ter znanosti, sociologije in financ. Prav tako v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi besedila iz domene psihologije, gradbene industrije in bančništva oziroma medicine, politike in marketinga pa tudi prava, farmacije ter številnih drugih, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Glede na to, da ta institucija trudi svojim strankam maksimalno olajšati obdelavo vseh vsebin v navedeni različici jezikov, so zainteresiranim strankam skupaj s prevajanjem serij iz hebrejskega v slovenski jezik na razpolago tudi dodatne storitve, ki se nanašajo, tako na sinhronizacijo kot tudi na njihovo profesionalno podnaslavljanje. Seveda prevajalec in sodni tolmač poleg serija obdelujeta tudi informativne oddaje, igrane filme in reklamna sporočila kot tudi animirane filme in otroške oddaje oziroma risane filme, zatem dokumentarne ter zabavne oziroma izobraževalne oddaje oziroma katerokoli vrsto video ali zvočnih materialov. Potem lastnik teh vsebin lahko izbere eno od navedenih dodatnih storitev, tako da v optimalnem roku dobi vsebine te vrste, ki jih lahko takoj plasira gledalcem ali poslušalcem.

Tolmačenje iz hebrejskega v slovenski jezik

Konkretna storitev je na razpolago v vseh treh različicah, saj prevajalec in sodni tolmač poleg simultanega izvajata tudi profesionalno šepetano tolmačenje iz hebrejskega v slovenski jezik in v skladu s potrebami zagotavljata tudi storitev konsekutivnega tolmačenja v tej jezični kombinaciji. V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago tudi tista storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje. Moramo posebej poudariti, da priprava ponudbe za storitev tolmačenja zahteva dostavo vseh potrebnih podatkov, saj je treba določiti, katero vrsto te storitve je najbolje uporabiti v določeni situaciji. Prav zato mora vsaka stranka zaposlenim v predstavništvu zagotoviti podatke o trajanju manifestacije, za katero se storitev zahteva kot tudi o številu oseb, ki bodo ob tem prisotne. Dobro bi jih bilo tudi obvestiti o specifičnostih prostora, v katerem naj bi potekala kot tudi o detajlih, ki so povezani s samo organizacijo. Po pridobitvi vseh teh informacij izkušeni strokovnjaki, ki jih omenjena institucija zaposluje, najprej pristopajo njihovi analizi in na podlagi tega tudi določajo, katera vrsta tolmačenja lahko izpolni zahteve, tako organizatorja manifestacije kot tudi vseh tistih oseb, ki na njej sodelujejo.

Profesionalni lektorji kot tudi korektorji, ki imajo za sabo dolgoletne delovne izkušnje, so prav tako zaposleni v okviru te institucije. Prav ti izpolnjujejo zahteve posameznikov v zvezi z redakcijo, kar je storitev, ki se lahko uporablja za absolutno katerokoli vrsto vsebin, za katero je prevajanje v tej jezični kombinaciji nestrokovno izvedeno. Predvideno je, da omenjeni strokovnjaki maksimalno spoštujejo pravila prevajanja in se potrudijo, da vse napake v takšnih materialih popravijo in jih uskladijo s pravili, ki veljajo v slovenskemu jeziku.

Seveda v skladu s potrebami strank izvajamo tudi tudi prevajanje marketinških materialov iz hebrejskega v slovenski jezik. Pri tem sodni tolmač in prevajalec med drugim strokovno obdelujeta tudi plakate, brošure in PR članke kot tudi reklamne zloženke, vizitke in kataloge kot tudi reklamne letake ter vse ostale vsebine, ki so namenjene reklamiranju nekega izdelka ali podjetja oziroma za predstavitev določene storitve ali dogodka. Popolnoma zagotovo v toku njihove obdelave uporabljajo tudi pravila, ki veljajo v marketingu, tako da vsebino vseh omenjenih kot tudi številnih drugih reklamnih materialov prilagodijo slovenskemu jeziku, tako da njegovi izvorni govorci, ki pridejo v stik s temi vsebinami zelo preprosto in hitro razumejo, kaj se reklamira.

Prevod sklepov o ustanovitvi pravne osebe iz hebrejskega v slovenski jezik

Za absolutno vsakogar, ki ga zanima profesionalno prevajanje poslovne dokumetacije iz hebrejskega v slovenski jezik, je izjemno pomembna informacija, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo vseh dokumentov iz njene sestave. Ta vključuje, tako prevajanje v navedeni jezični kombinaciji kot tudi strokovno overitev, ki potrjuje, da so prevodi v celoti enaki izvirnim dokumentom.

Poleg sklepov o ustanovitvi pravne osebe omenjeni strokovnjaki prevajajo oziroma overjajo tudi letna, zatem revizijska in finančna poročila kot tudi fakture, statut podjetja in poslovne odločitve ter ustanovitveni akt podjetja kot tudi številne druge dokumente, ki se nanašajo predvsem na poslovanje podjetnika ali podjetja.

Vsaka za obdelavo dokumentov v tej različici jezikov zainteresirana stranka mora izpolniti zelo pomembno obveznost in poslati izvirnike na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih osebno prinese.

Glede na to, da overitev z Apostile ali tako imenovanim Haškim z žigom ni v uradni pristojnosti zaposlenih te institucije, bi bilo dobro, da se lastnik dokumentov o njej podrobno pozanima in to predenj vsebine dostavi na obdelavo, saj je prav od teh podatkov tudi odvisno, v skladu s katerim principom bo obdelan določeni dokument.

Vsekakor na podlagi potreb strank, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v slovenski jezik, tako da poleg potrdila o državljanstvu, vozniškega in delovnega dovoljenja oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in o smrti kompletno obdelajo tudi potni list, dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi prometno dovoljenje, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma vsak drugi osebni dokument, ki zainteresirana stranka v skladu s pravili dostavi na obdelavo.

Poleg tega pristopajo tudi prevajanju in potem tudi overitvi vseh tistih dokumentov, ki jih je v določeni situaciji treba predložiti neki državni službi, pri čemer mislimo predvsem na različne vrste potrdil, izjav in soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga). Prav tako je na razpolago tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz hebrejskega v slovenski jezik kot tudi vseh drugih pravnih aktov (licence, sklepi o razvezi zakonske zveze in ostale sodbe, sodne odločbe, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, certifikati, tožbe, pogodbe in vsi ostali dokumenti, ki so na kakršenkoli način povezani s sodstvom ali s pravom).

Če se to od njiju v kateremkoli trenutku zahteva, prevajalec in sodni tolmač na podlagi pooblastil, ki jih imata, obdelujeta tudi medicinsko dokumentacijo, tako da poleg zdravniških izvidov prevajata in overjata dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vsak drugi nenavedeni dokument, ki je lahko uradno vključen v medicinsko dokumentacijo.

Seveda se izvaja tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v slovenski jezik kot tudi vsakega drugega dokumenta, ki se tiče področja izobraževanja. Tako stranke lahko omenjene strokovnjake angažirajo, da v skladu s pravili obdelajo prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet, zatem potrdilo o rednem šolanju in ostale dokumente, ki so povezani z navedenim področjem. Prav tako izvajajo tudi prevajanje za diplomske oziroma seminarske naloge kot tudi za številne druge vsebine, ki se tičejo izobraževanja.

Vsi tisti dokumenti iz sestave, tako tehnične kot tudi razpisne ter gradbene dokumentacije prav tako lahko zakonsko obdelamo, sodni tolmač in prevajalec me drugim kompletno obdelujeta gradbene projekte in deklaracije izdelkov, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodilo za uporabo in še veliko drugih dokumentov, ki uradno štejejo kot del katerekoli od navedenih vrst dokumentacij.

Predvideno je, da bo izvedeno tudi prevajanje znanstvenih del iz hebrejskega v slovenski jezik kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav ter znanstvenih patentov in vseh drugih materialov, ki se na prvem mestu nanašajo na področje znanosti.

Cena prevajanja iz hebrejskega v slovenski jezik

  • Iz hebrejskega v slovenski je 44 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!