Prevajanja iz hebrejskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Konkretna storitev je vsaki zainteresirani stranki na razpolago v dveh različicah, saj so prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje Prevajalski cener Akademije Oxford, enako specializirani za izvedbo, tako tolmačenja iz hebrejskega v romunski jezik kot tudi, da v pisani obliki obdelajo materiale katerekoli vrste.

Poleg storitve tolmačenja omenjena institucija strankam omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije po zelo ugodnih cenah. Vsekakor moramo poudariti, da poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja v tej jezični različici, člani ekipe s te institucije lahko uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje šepetano tolmačenje. V principu prav ti strokovnjaki morajo analizirati razpoložljive informacije o konkretnem dogodku, saj se končna odločitev sprejme samo na podlagi informacij o številu udeležencev in o mestu prirejanja kot tudi o njegovem trajanju.

Vse vrste besedilnih materialov, tako tistih, ki so povezani z naravoslovnimi kot tudi tistih, ki se nanašajo na različne družbene vede, ne glede na to, ali so strokovni ali poljudni, sodni tolmači in prevajalci prav tako prevajajo v omenjeni kombinaciji jezikov. Poleg tega lahko izvajajo tudi prevajanje časopisnih člankov iz hebrejskega v romunski jezik kot tudi vseh vrst revij.


Prevajanje iz hebrejskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v hebrejski jezik

Če to nekdo zahteva, se bodo tudi potrudili, da maksimalno profesionalno obdelajo tudi vse vrste spletnih materialov, od spletnih strani preko spletnih katalogov in prodajaln pa do številnih programov in aplikacij. Seveda se bodo potrudili, da prav tako izvedejo tudi njihovo strokovno optimizacijo, ker so ti strokovnjaki usposobljeni tudi za uporabo pravila, poznanih kot SEO, kar je skrajšano od Search Engine Optimisation.

Vsekakor je predvideno, da je zainteresiranim strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje književnih del iz hebrejskega v romunski jezik kot tudi učbenikov različne tematike. Poleg tega zaposleni v okviru omenjene institucije obdelujejo tudi katerikoli marketinški material ter strankam omogočajo prevajanje vizitk, katalogov in brošur oziroma PR člankov, reklamnih letakov, plakatov in zloženk kot tudi vseh drugih vsebin, katerih osnovni namen je povezan z reklamiranjem.

Prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi video in zvočne materiale vseh vrst, in če se to od njih zahteva, stranka izbira med storitvama podnaslavljanja in sinhronizacije. Poleg igranih filmov različnih žanrov, reklamnih sporočil in informativnih oziroma zabavnih, izobraževalnih in otroških oddaj stranke lahko dobiti tudi kompletno obdelane dokumentarne filme, serije in animirane ter risane filme in vse ostale vrste zvočnih in video vsebin.

Kogarkoli zanima obdelava vseh predhodno omenjenih materialov v navedeni različici jezikov, jih mora poslat na elektronski naslov te institucije pošlje, na enak način pa lahko poteka tudi prevzemanje po koncu obdelave. Glede na to, da obstajajo tudi drugačni načini, tako dostave kot tudi prevzemanja, vsak posameznik lahko neki izbere enega od njih, dodatne podatke pa vsekakor dobi v predstavništvu te institucije.

Kadar je to potrebno, profesionalni lektorji in korektorji lahko uporabijo pravila svoje stroke in pristopijo profesionalni redakciji materialov katerekoli vrste. V principu storitev, tako korekture kot tudi lekture mora biti uporabljena, če je prevod za določeno vsebino nestrokoven oziroma so v njem številne napake.

Posebej moramo omeniti, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi, da poleg prevajanja dokumentov iz hebrejskega v romunski jezik v skladu z določbami zakona izvajajo tudi njihovo overitev. Ta postopek je zelo pomemben, da bi se prevedeni dokument lahko obravnaval kot zakonsko veljaven ter predvideva, da pooblaščena oseba najprej primerja izvirni in prevedeni dokument in šele, če gre za popolnoma isti vsebini, ima dovoljenje, da na obdelani material postavi svoj žig. Praktično rečeno, cilj takšnega postopka obdelave je, da se da uradni dokaz, da je prevedeni dokument oziroma njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnem.

Absolutno vsak posameznik, ki ga zanima prevajanje kateregakoli dokumenta, mora v poslovalnico prinesti izvirne dokumente, toda prav tako se lahko opredeli za možnost njihovega pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko, ali pa v ta namen angažira kurirsko službo, ki izvaja dostavo.

Poleg vseh vrst pravnih aktov (pritožbe, licence, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, pogodbe, sklepi o razvezi zakonske zveze, tožbe, certifikati, sodne odločbe, pooblastila za zastopanje in drugi dokumente, ki se tičejo, tako sodstva kot tudi prava), sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz hebrejskega v romunski jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in katerikoli drugi dokument iz njene sestave).

Ti strokovnjaki prav tako najprej prevajajo in takoj po tem tudi overijo vsebino, tako poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, fakture, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, revizijska in finančna poslovna poročila kot tudi številne drugi dokumenti, ki se tičejo poslovnega procesa kateregakoli podjetja ali podjetnika) kot tudi gradbene, zatem razpisne in tehnične dokumentacije (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in vsi ostali iz njihove sestave).

Če je to potrebno, so prevajalci in sodni tolmači vedno pripravljeni strankam omogočiti nujno prevajanje kateregakoli dokumenta, kar pomeni, da ga obdelajo v izjemno kratkem časovnem obdobju. Pri tem mora biti spoštovan zelo pomemben pogoj, saj se od stranke zahteva, da kasneje prinese ali pošlje izvirnike na vpogled, da pa najprej dokumente skenira in pošlje na elektronski naslov poslovalnice.

Seveda da bo izvedeno tudi prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v romunski jezik, tako da ti strokovnjaki poleg potnega lista in osebne izkaznice oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu po potrebi kompletno obdelujejo tudi vozniško, zatem delovno in prometno dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti in katerikoli drugi osebni dokument.

Glede na to, da je pred vsako stranko, ki jo zanima obdelava dokumentov v tej različici jezikov, postavljena zahteva, da na vpogled sodnemu tolmaču priloži tudi izvirnike, je predvideno, da osebno prevzamejo kompletno obdelane vsebine, ali pa zahtevajo njihovo dostavo preko kurirske službe. Konkretna storitev je označena kot dodatna, kar pomeni, da je vsaka stranka mora plačati, toda izključno v skladu s cenikom te službe.

Vse vrste potrdil, soglasij in izjav sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev posameznikov tudi prevajajo v tej jezični kombinaciji in overijo v skladu z veljavnimi pravili. Poleg soglasij za zastopanje in potrdila o stanju računa v banki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz hebrejskega v romunski jezik kot tudi potrdila o samskem stanu pa tudi potrdila o nekaznovanosti ter številnih drugih dokumentov, ki jih stranka mora predložiti določeni državni instituciji.

Postopek nadoveritve ne sodi med pooblastila omenjenih strokovnjakov, toda prav tako ni obvezen za vse dokumente, ampak le za tiste, za katere to določa zakon. Prav iz tega razloga lastnik dokumentov mora kontaktirati z oddelki okrožnih sodišč Republike Slovenije, ki so pooblaščeni za overitev s Haškim (Apostille) žigom. Če izve, da je omenjeni žig treba postaviti njegove dokumente, mora tudi vprašati, ali se ta nanje postavlja, preden prevajalci in sodni tolmači začnejo z obdelavo ali pa potem ko končajo.

Omeniti moramo tudi to, da bo na podlagi zahtev izvedeno, tako prevajanje predmetnikov in programov fakultet oziroma rezultatov znanstvenih raziskav ter diplome in dodatka k diplomi kot tudi potrdil o opravljenih izpitih, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol in potrdila o rednem šolanju kot tudi znanstvenih del, diplomskih in seminarskih nalog oziroma vseh tistih vsebin, ki so na določeni način povezane s področjem znanosti ali izobraževanja.

Prevajanje ekonomskih besedil iz hebrejskega v romunski jezik

Poljudna in strokovna oziroma znanstvena besedila, katerih tema je povezana izključno s področjem ekonomije, sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev prav tako prevajajo v omenjeni jezični različici. Poleg tega so specializirani tudi za obdelavo besedil iz domene gradbene industrije, filozofije in znanosti kot tudi medicine, sociologije in farmacije oziroma izobraževanja in sociologije. V skladu s postavljenimi zahtevami izvajajo tudi profesionalno prevajanje političnih in pravnih besedil iz hebrejskega v romunski jezik, obdelujejo pa tudi tista, ki se tičejo bančništva, informacijskih tehnologij in marketinga kot tudi ekologije in varstva okolja pa tudi bančništva, komunikologije in financ oziroma menedžmenta in vseh drugih nenavedenih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford profesionalno odgovarjajo tudi na zahteve, ki se nanašajo na obdelavo reklamnih materialov. Poleg brošur, PR člankov in vizitk bo izvedeno tudi neposredno prevajanje letakov in zloženk iz hebrejskega v romunski jezik kot tudi plakatov, katalogov in drugih marketinških vsebin. Glede na to, da je za kakovost prevajanja vseh materialov te vrste izjemno pomembno tudi, kako se usklajujejo reklamna sporočila, pa je zato predvideno, da se prevajalci in sodni tolmači potrudijo, da jih prilagodijo izvornim govorcem ciljnega, oziroma romunskega jezika. Pravzaprav na ta način približajo konkretno storitev, ki se reklamira, ali dogodek ter izdelek, podjetje in osebo, tako Romunom kot tudi vsemi tistim osebam, ki uporabljajo navedeni jezik in morajo biti seznanjene z vsebino kateregakoli od teh materialov.

Poleg storitve, ki se nanaša na tolmačenje v konkretni jezični različici, ima ta specializirana institucija v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je izjemne kakovosti in je strankam na razpolago po posebej ugodnih cenah. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z zahtevami in stranke in same manifestacije uporabijo, tako konsekutivno kot tudi simultano oziroma šepetano tolmačenje iz hebrejskega v romunski jezik, morajo najprej analizirati podatke, ki se nanašajo na princip organizacije dogodka. Generalno se izbira najboljše vrste tolmačenja lahko izvede izključno na podlagi informacij o tem, kako dolgo naj bi manifestacija trajala kot tudi v skladu s številom oseb, ki bodo sodelovale, prav tako pa je treba vzeti v obzir tudi podatke o mestu, na katerem bo potekala.

Prevajanje reklamnih sporočil iz hebrejskega v romunski jezik

Kadar stranke zahtevajo prevajanje navedenih vsebine v konkretni jezični kombinaciji, jih bodo zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford obvestili, da lahko dobijo tudi eno od dodatnih storitev. Ta institucija ima namreč v ponudbi tudi podnaslavljanje reklamnih sporočil kot tudi ostalih video in zvočnih vsebin oziroma storitev, ki vključuje tudi njihovo profesionalno sinhronizacijo. Navedeni postopek zainteresiranim strankam bistveno olajšuje, saj v optimalnem roku dobijo vse te materiale kompletno obdelane. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poleg reklamnih sporočil, izvedejo tudi neposredno prevajanje dokumentarnih filmov in serij iz hebrejskega v romunski jezik, lahko pa obdelujejo tudi zabavne kot tudi izobraževalne, otroške in informativne oddaje ter igrane filme kot tudi animirane in risane pa tudi vse ostale vrste in video in zvočnih materialov.

V sklopu storitve profesionalne redakcije, ki jo na podlagi zahtev strank lahko izvajajo korektorji in lektorji navedene institucije, se odpravljajo vse napake, ki so prisotne v vsebinah različne vrste. Dodatno je treba poudariti, da konkretne storitve morajo biti izvedene, da bi se lastnikom vseh materialov, ki so prevedeni v tej jezični kombinaciji, ponudila priložnost, da jih uporabljajo v praksi. Točneje rečeno, pri postopku redakcije se popravljajo storjene napake, pa se v skladu s tem vsebine tudi usklajujejo s pravili, ki jih vključuje romunski jezik.

Če je to v kateremkoli trenutku potrebno, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi katerekoli književno delo, toda specializirani so tudi za prevajanje učbenikov iz hebrejskega v romunski jezik kot tudi vsebine katerekoli vrste revij, če je treba, pa prevajajo tudi časopisne članke.

Vse materiale, ki so povezani, tako z računalništvom, kot tudi s spletom stalni člani ekipe te institucije profesionalno prevajajo pa tudi optimizirajo. Natančneje rečeno, najprej bo izvedeno neposredno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih strani iz hebrejskega v romunski jezik kot tudi programske opreme (vseh programov in aplikacij, ki jih posameznik zahteva) kot tudi spletnih katalogov oziroma vseh drugih vsebin iz te skupine in potem prevajalci in sodni tolmači uporabijo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). V skladu s pravili, ki jih iskalnik predvideva, na ta način obdelujejo tudi vsebino vseh omenjenih materialov, tako da jih ta prepozna kot ustrezne rezultate iskanja. Seveda pri tem opredelijo tudi ključne besede in izraze in nedolgo po postavljanju na omrežje, se tako obdelane vsebine pojavijo v okviru rezultatov na prvi strani iskanja.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz hebrejskega v romunski jezik

Glede na to, da poleg zdravniških izvidov v medicinsko dokumentacijo spadajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi dokumentacija o medicinskih izdelkih kot tudi številne druge dokumente, je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo vse njih.

Pravzaprav ti strokovnjaki izvajajo, tako prevajanje teh in vseh drugih dokumentov kot tudi njihovo strokovno overitev. Prav zaradi overitve se zahteva, da stranka, ki jo omenjena storitev zanima, na vpogled pošlje izvirne dokumente, ali pa jih prinese osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Glede na to, da zaposleni v okviru navedene institucije nimajo potrebnega dovoljenja, da bi določeni dokument ustrezno overili s Haškim (Apostille) žigom, bi bilo vsekakor dobro, da se vsaka posamezna stranka o njej dodatno pozanima, in to izključno v okviru pristojnih državnih institucij.

Poleg neposrednega prevajanja pravnih aktov iz hebrejskega v romunski jezik (sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, certifikati, pravni red Evropske Unije, tožbe in odločitve, licence, pogodbe, sklepi o razvezi zakonske zveze in vsi ostali dokumenti, ki se tičejo področja prava kot tudi sodstva), prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v romunski jezik. Na podlagi zahtev posameznikov v tem primeru kompletno obdelajo, tako letna poslovna poročila oziroma finančna in revizijska ter ustanovitveni akt podjetja kot tudi fakture, statut podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi poslovne odločitve in vsak drug dokument, ki je povezan z delovnim postopkom določenega podjetja ali nekega posameznika.

Prav tako maksimalno profesionalno izpolnijo zahtevo absolutno vsake stranke, ki ima v navedeni različici jezikov potrebo, da dobi in prevajanje in overitev sodnega tolmača za laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma navodilo za uporabo in gradbene projekte kot tudi za deklaracije izdelkov oziroma za vsak tisti dokument, ki v skladu s pravili sodi ali v tehnično ali gradbeno oziroma razpisno dokumentacijo.

Med drugim so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za neposredno prevajanje prometnega in vozniškega dovoljenja iz hebrejskega v romunski jezik, seveda pa prevajajo in overjajo tudi dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje. Predvideno je, da lahko v skladu z določenimi pravili kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potni list in potrdilo o državljanstvu kot tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu kot tudi katerikoli drugi osebni dokument, ki ga stranka predhodno na predvideni način dostavi.

Vsekakor lahko kompletno obdelamo tudi vse tiste dokumente, ki jih posameznik kasneje mora predložiti določeni instituciji Republike Slovenije. Predvsem mislimo na vse vrste soglasij, potrdil in izjav, kot so recimo soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in drugi dokumenti iz te skupine.

Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz hebrejskega v romunski jezik kot tudi vsakega drugega dokumenta, ki je na prvem mestu povezano s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi ter številni drugi), prevajalci in sodni tolmači pa izpolnjujejo tudi zahteve tistih strank, ki jim je prevajanje v tej različici jezikov potrebno ali za znanstvene patente ali rezultate znanstvenih raziskav oziroma za neki drugi dokument, ki je povezan predvsem z znanostjo. Poleg dokumentov lahko prevajajo, tako znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge, njihova tematika pa je lahko povezana z različnimi znanstvenimi disciplinami.

Cena prevajanja iz hebrejskega v romunski jezik

  • Iz hebrejskega v romunski je 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!