Prevajanja iz hebrejskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kadar katerakoli stranka zahteva obdelavo dokumentov v konkretni različici jezikov, verjamemo, da bi posebej zadovoljna z informacijo, da Prevajalski center Akademije Oxford poleg neposrednega prevajanja dokumentov iz hebrejskega v hrvaški jezik ponuja tudi storitev, ki vključuje strokovno overitev s strani uradno pooblaščene osebe oziroma v tem primeru sodnega tolmača.

Zato lahko mirno rečemo, da navedena institucija zainteresiranim strankam zagotavlja možnost, da prihranijo veliko časa, saj praktično rečeno v okviru samega predstavništva dobijo dokument, ki je pripravljen za nadaljnjo uporabo, glede na to, da velja za pravno popolnoma priznan.

Vsekakor moramo posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači obdelavi dokumentov pristopajo izključno z zakonskega vidika, pa se zato od vsake stranke pričakuje, da jim prinese tudi izvirne dokumente, ali pa jih na vpogled pošlje na enega od razpoložljivih načinov oziroma ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, ki jo osebno izbere.


Prevajanje iz hebrejskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v hebrejski jezik

Prav tako je pomembno, da se pred vsem tem lastnik dokumentov pozanima ali postopek, ki je poznan kot nadoveritev in se nanaša na postavljanje tako imenovanega Apostille žiga na dokumente, ki je poznan tudi kot Haški, velja za vsebine, za katere zahteva prevajanje in kako se v tem primeru mora izvesti. Zaposleni te institucije ne morejo izvesti te vrste overitve, saj jim zahtevana pooblastila niso dana, tako da stranke prav tako ne morejo pričakovati, da od njih dobijo te informacije, ampak morajo kontaktirati s pooblaščenimi institucijami Republike Slovenije.

Pomembno je, da se vsaka stranka z zaposlenim natančno dogovori, ali po koncu obdelave pride sama v poslovalnico, da prevzame kompletno obdelano dokumentacijo ali določeni dokument, prav tako pa lahko tudi postavi zahtevo, da ji vsebine dostavimo na naslov. V tem primeru je njena obveznost, da konkretno storitev samostojno plača kurirju, saj ta ni vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve sodnega tolmača.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi prevajanje kateregakoli dokumenta v precej krajšem roku od tistega, ki je v ponudbi, če se to od njih zahteva in će stranka skenirane materiale takoj pošlje na elektronski naslov in potem priloži tudi izvirnike na vpogled.

Na podlagi zahtev bo izvedeno neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v hrvaški jezik (pravni red Evropske Unije, tožbe, pogodbe, sodni sklepi in odločitve, certifikati, sklepi o razvezi zakonske zveze in druge vrste sodb, licence, pooblastilo za zastopanje in vse ostale dokumente iz domene prava ali sodstva in predvideno je tudi, da bodo izpolnjene zahteve, ki se nanašajo na kompletno obdelavo, tako medicinske (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi) kot tudi gradbene, tehnične, poslovne in razpisne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, gradbeni projekti, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, navodilo za uporabo, statut podjetja, letna poslovna poročila, deklaracije izdelkov, finančna poslovna poročila, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, fakture in katerikoli drugi dokument, ki je uradno v sestavi konkretne vrste dokumentacije).

V primeru, kadar se to zahteva s strani strank, sodni tolmači in prevajalci lahko prav tako izvajajo tudi profesionalno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz hebrejskega v hrvaški jezik kot tudi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, zatem prometnega kot tudi dovoljenja za prebivanje in delovnega oziroma vozniškega dovoljenja ter potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču in osebne izkaznice kot tudi potrdila o državljanstvu in kateregakoli drugega osebnega dokumenta.

Prav tako je predvideno, da omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet oziroma prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju kot tudi znanstvena dela potem zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in diplomske naloge kot tudi znanstvene patente in absolutno vsak drugi dokument ali material, ki se nanaša ali na področje znanosti, ali je na določeni način povezan z izobraževanjem.

Vsekakor lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz hebrejskega v hrvaški jezik kot tudi svake druge vrste, ne samo potrdil, ampak tudi soglasij ali izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in vsi ostali dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim državnim službam).

Vse omenjeno je samo del storitev, za katere so specializirani sodni tolmači in prevajalci, saj med drugim lahko obdelujejo tudi reklamne letake, zatem brošure in zloženke kot tudi vizitke, plakate in PR članke pa tudi kataloge in vse ostale vsebine iz domene marketinga. Prav tako prevajajo tudi različne vrste spletnih materialov, pri čemer se misli predvsem na aplikacije, spletne strani in spletne prodajalne oziroma katerokoli vrsto programov, zatem spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki so na neki način povezane z računalništvom, ali pa so dostopni v okviru spleta. Posebej je pomembno, da se lastniki teh vsebin zavedejo pomembnosti optimizacije, saj v toku njihove obdelave prevajalci in sodni tolmači vsekakor, kadar je to potrebno, uporabijo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), da bi njihov položaj v polju iskanja v veliki meri poboljšali.

Poleg besedil katerekoli tematike oziroma namena kot tudi dolžine in kompleksnosti, so navedeni strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje učbenikov in književnih del iz hebrejskega v hrvaški jezik, pri čemer prav tako lahko prevajajo tudi časopisne članke kot tudi vsebino ali strokovnih, otroških ali ilustriranih revij.

Konkretna institucija zaposluje tudi korektorje pa tudi lektorje, tako da je storitev redakcije, in to absolutno katerihkoli vsebin, omogočena vsaki stranki, ki ima potrebo za tem.

Poleg tega, da lahko zahteva najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, vsak posameznik lahko zaposlene te institucije zadolži tudi za izvedbo, ne samo konsekutivnega in simultanega tolmačenja v konkretni jezični različici, ampak tudi tako imenovanega šepetanega tolmačenja.

Obdelava video in zvočnih vsebin, ki je prav tako v ponudbi, predvideva, tako prevajanje oddaj in serij iz hebrejskega v hrvaški jezik oziroma filmov različnih vrst in žanrov ter reklamnih sporočil in drugih podobnih materialov kot tudi njihovo sinhronizacijo pa tudi storitev podnaslavljanja.

Posebej treba je tudi omeniti, da se postopek, ne samo dostave vseh teh vsebin na obdelavo, ampak tudi njihovega prevzemanja, potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj del posla, razlikuje od tistega, ki se uporablja, kadar se prevajajo dokumenti. Gre za to, da je tedaj strankam dovoljeno, da jih in pošljejo in prevzamejo po elektronski pošti, saj ni treba priložiti izvirnikov. Seveda jim ta institucija lahko ponudi tudi drugačne načine, ne samo za pošiljanje teh materialov na prevajanje, ampak tudi za njihovo prevzemanje, vsekakor pa se stranke opredelijo, katera od ponujenih možnosti jim najbolj ustreza.

Prevajanje besedil s področja bančništva iz hebrejskega v hrvaški jezik

Poleg besedil omenjene tematike, zaposleni v te specializirane institucije lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje ekonomskih besedil iz hebrejskega v hrvaški jezik kot tudi tistih, katerih tema je ozko povezana s področjem financ oziroma znanosti, politike in izobraževanja kot tudi farmacije, prava in medicine. Seveda se bodo prevajalci in sodni tolmači Prevajalskega centra Akademije Oxford potrudili, da prevedejo tudi besedila, katerih tema se tiče, tako področij filozofije, psihologije in sociologije oziroma marketinga, turizma in komunikologije kot tudi tiste, ki se ukvarjajo ali s katero tematiko v zvezi z gradbeno industrijo, zatem ekologijo in varstvom okolja pa tudi z menedžmentom, informacijskimi tehnologijami in vsemi ostalimi do zdaj neomenjenimi znanstvenimi disciplinami, ki so povezane s številnimi naravoslovnimi ali družbenimi vedami.

Med drugim sodni tolmači in prevajalci posedujejo dovolj izkušenj tudi z obdelavo vseh tistih vsebin, ki se lahko vidijo na spletu oziroma so povezani z računalništvom in informatiko. Na prvem mestu je v ponudbi tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v hrvaški jezik, toda lahko tudi profesionalno obdelajo vsako aplikacijo in program oziroma spletne kataloge ali spletne prodajalne kot tudi številne druge spletne materiale. Glede na to, da obvladajo tudi uporabo tako imenovanih orodij SEO (Search Engine Optimisation), jih vsekakor uporabijo, kadar to zahtevajo konkretni materiali, ki se obdelujejo. Da bi bolje razložili, moramo reči, da optimizacija igra ključno vlogo v kotiranju konkretnih spletnih vsebin, tako te zelo hitro po končanem prevajanju in postavljanju na splet visoko kotirajo v polju globalnega iskanja.

Ne samo, da zainteresirane stranke lahko navedene strokovnjake angažirajo, da izvedejo konsekutivno in simultano tolmačenje iz hebrejskega v hrvaški jezik, ampak prav tako tudi, kadar jim je potrebna storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje v konkretni jezični različici. Vse stranke, za katere manifestacijo je treba uporabiti to vrsto storitve, imajo v okviru navedene institucije na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Treba je posebej poudariti informacijo, da se vsaka od omenjenih storitev mora uporabiti v okviru točno določene vrste dogodka, pa je zato pomembno, da vsaka zainteresirana stranke podatke o njem in njegovi organizaciji predhodno dostavi tem strokovnjakom. Na prvem mestu je pomembno, da so obveščeni, kje točno bo določena manifestacija potekala, zatem koliko ljudi bo pri tem prisotnih tem in koliko je v skladu s programom predvideno, da ta traja. Ko pridobijo vse te informacije in jih analizirajo, zaposleni v poslovalnici navedene institucije sprejmejo končno odločitev, točno katero vrsto tolmačenja morajo sodni tolmači in prevajalci v tem primeru uporabiti, da bi ustrezno odgovorili na zahteve dogodka in vseh udeležencev oziroma organizatorja.

Neposredno prevajanje marketinških vsebin iz hebrejskega v hrvaški jezik

Generalno rečeno, prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi prevajanje absolutno katerihkoli vsebin, ki so namenjene izključno reklamiranju storitev, podjetij, izdelkov ali nekega dogodka. Ko so angažirani za prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz hebrejskega v hrvaški jezik oziroma PR člankov, brošur ali katalogov kot tudi vizitk in drugih reklamnih materialov, uporabljajo tudi pravila marketinga. Pravzaprav se osredotočajo na iskanje sporočila, ki je namenjeno potencialnim strankam, ki jim je hrvaški jezik materni in ga na prvem mestu oblikujejo tako, da je njim z lahkoto razumljivo.

Vsem posameznikom, ki so pred tem določene materiale že dali nekomu na prevajanje, toda niso dobili storitve zadovoljive kakovosti, ta specializirana institucija omogoča profesionalno redakcijo vseh takšnih vsebin. Poudarjamo, da so za izvajanje te storitve zadolženi izključno korektorji in lektorji, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje, tako da konkretne materiale obdelujejo v skladu z veljavnimi pravili in strankam zagotavljajo maksimalno profesionalno storitev.

Med drugim, bo lahko izvedeno tudi prevajanje učbenikov iz hebrejskega v hrvaški jezik, ko pa se to zahteva, sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični kombinaciji prevedejo, tako književna dela kot tudi revije vseh vrst oziroma časopisne članke.

Kadar je posameznikom potrebno profesionalno prevajanje katerekoli, tako video kot tudi zvočne vsebine v navedeni jezični kombinaciji, lastniki teh materialov lahko izberejo tudi eno od dodatnih storitev, saj Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi podnaslavljanje oziroma strokovno sinhronizacijo vseh takšnih vsebin. In ne samo, da stranke lahko dobijo kompletno obdelane igrane filme, in to kateregakoli žanra oziroma serije in zabavne oddaje, ampak prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za izpolnitev njihove zahteve v zvezi z neposrednim prevajanjem dokumentarnih in animiranih filmov iz hebrejskega v hrvaški jezik kot tudi informativnih oddaj, reklamnih sporočil in drugih vsebin te vrste.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz hebrejskega v hrvaški jezik

Vsi, ki jih zanima prevajanje navedenega dokumenta, mora vedeti, da ta storitev v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vključuje tudi overitev s strani uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Navedeni postopek se izvaja v skladu z zakonskimi akti in je obvezen, če stranka želi dobiti pravno veljavni dokument.

Ker gre za natančno opredeljen postopek se vsak posameznik, ki ga to zanima, obvezuje, da bo spoštoval pravila in bo sodnemu tolmaču na vpogled dostavil tudi izvirne dokumente.

Treba je omeniti tudi to, da stranke zaposlene te institucije lahko angažirajo tudi, če jim je potrebno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz hebrejskega v hrvaški jezik kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki velja za pravni akt. Med drugim se to nanaša na sklepe o razvezi zakonske zveze, zatem na sodne sklepe, vse vrste pogodb in pritožb oziroma tožbe kot tudi na certifikate in sodne odločbe ter na različne vrste licenc oziroma na absolutno vsak dokument, ki se tiče, ne samo prava, ampak tudi sodstva.

Absolutno vsakdo, ko ga zanima obdelava različnih dokumentov v tej različici jezikov, mora predhodno izvesti preverbe, ki se nanašajo na postopek označen kot nadoveritev oziroma mora izvedeti, ali je Haški oziroma Apostille žig obvezen za konkretne dokumente in kako se ta vrsta overitve v tem primeru mora izvesti.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili kompletno obdelajo tudi vse vrste dokumentacij. Predvsem mislimo na vsebino, tako medicinske (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) kot tudi na poslovno (letna poslovna poročila, fakture, statut podjetja, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve in številni drugi) oziroma na vsebino razpisne, tehnične in gradbene dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in vsi ostali dokumente, ki v skladu s pravili sodijo v njihovo sestavo).

Na zahtevo strank člani ekipe konkretne institucije izvajajo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v hrvaški jezik, vsekakor pa kompletno obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki so povezani predvsem s področjem izobraževanja. Poleg navedenega lahko prevajajo in z žigom sodnega tolmača overijo tudi potrdilo o rednem šolanju, zatem diplomske naloge ter predmetnike in programe fakultet kot tudi prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi seminarske naloge ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma vse druge vsebine, ki se na katerikoli način tičejo konkretnih področij.

Predvideno je, da bo izpolnjena tudi zahteva vsakemu posamezniku, ki v konkretni jezični kombinaciji želi dobiti prevedena ali znanstvena dela ali pa rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente kot tudi vsak drugi material oziroma dokument, ki se na znanost striktno nanaša.

Seveda bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz hebrejskega v hrvaški jezik kot tudi delovnega oziroma dovoljenja za prebivanje. Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko v skladu z veljavnimi pravili kompletno obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi o smrti in o sklenitvi zakonske zveze kot tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi osebno izkaznico ter vsak drugi osebni dokument, ki ga v skladu s pravili stranka prinese ali pošlje na prevajanje v tej različici jezikov.

Treba je poudariti tudi to, da ti strokovnjaki posedujejo potrebno znanje in izkušnje, tako da lahko profesionalno odgovorijo tudi na zahteve, ki se tičejo prevajanja in overitve vseh vrst potrdil, zatem soglasij in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in katerikoli drugi dokument, ki ga je treba predložiti konkretni pristojni instituciji naše države).

Cena prevajanja iz hebrejskega v hrvaški jezik

  • Iz hebrejskega v hrvaški je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!