Prevajanja iz hebrejskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zelo je pomembna informacija, da ima Prevajalski center Akademija Oxford v svoji ekipi visoko usposobljene strokovnjake, katerih specialnost je, tako tolmačenje iz hebrejskega v grški jezik kot tudi obdelava katerihkoli vsebin v pisani obliki.

Tiste stranke, ki jih zanima možnost tolmačenja v tej jezični različici, imajo priložnost angažirati zaposlene te institucije, da bi izvedejo ali konsekutivno oziroma šepetano ali simultano tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji. Zainteresiranim strankam prav tako ponujamo tudi najem vrhunske opreme za simultano tolmačenje.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo katerokoli vrsto ali video ali zvočnih vsebin in potem posameznik izbere med možnostma, da strokovnjake zadolži za njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Na ta način lahko dobijo profesionalno obdelane serije in oddaje vseh vrst (otroške, izobraževalne, informativne, zabavne in druge) oziroma reklamna sporočila kot tudi dokumentarne, animirane in igrane kot tudi risane filme in ostale vsebine te vrste, ki jih lahko potencialnim gledalcem ali pa poslušalcem takoj predstavijo.


Prevajanje iz hebrejskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v hebrejski jezik

Kadar je to potrebno, se izvaja tudi neposredno prevajanje učbenikov iz hebrejskega v grški jezik kot tudi strokovnih oziroma poljudnih besedil različne tematike, pri čemer omenjeni strokovnjaki prav tako lahko v relativno kratkem roku prevajajo tudi vse vrste revij potem časopisne članke in književna dela.

Odgovorjeno bo tudi na zahteve posameznikov, kadar jim je potrebna strokovna obdelava marketinških materialov (reklamne zloženke, katalogi, plakati, PR članki, vizitke, brošure in drugo) kot tudi tistih vsebin, ki se tičejo spleta (programi vseh vrst, spletne prodajalne, strani, aplikacije, spletni katalogi in drugo). Posebej moramo poudariti dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation) poleg prevajanja vseh spletnih vsebin, izvajajo tudi njihovo profesionalno optimizacijo.

Vsem strankam te institucije je na razpolago tudi možnost, da angažirajo korektorje in lektorje, da bi v skladu s pravili ciljnega jezika oziroma v tem primeru grškega, oblikovali predhodno nekakovostno prevedene vsebine, in to katerekoli vrste.

Prav tako je predvideno, da izjemno usposobljeni strokovnjaki, ki jih navedena institucija zaposluje, maksimalno profesionalno in ob spoštovanju vseh zakonskih določb obdelujejo tudi različne dokumente.

Ne samo, da so specializirani za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v grški jezik (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi), ampak v primeru zahtev strank izvajajo, tako prevajanje kot tudi overitev absolutno kateregakoli dokumenta, ki sestavlja ali tehnično ali gradbeno oziroma razpisno dokumentacijo (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi neomenjeni dokumenti).

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi dokumente, ki jih posameznik kasneje mora predložiti določeni pristojni instituciji naše države. Mislimo predvsem na soglasja vseh vrst, zatem potrdila in izjave (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in ostali dokumenti te vrste).

Vsakdo, ki ga zanima obdelava dokumentov v konkretni jezični različici, mora osebno prinesti izvirne dokumente v poslovalnico te institucije, ali pa jih prav tako lahko pošlje, tako kot priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe. Pravzaprav je zaradi celotnega postopka overitve prevedenega dokumenta pomembno, da se spoštuje to pravilo, glede na to, da ima uradno zapriseženi sodni tolmač obveznost, da primerja prevedeni dokument z izvirnim. Točneje rečeno, overitev se sme izvesti samo, če gre za popolnoma identične vsebine, saj se z žigom sodnega tolmača potrjuje enakost prevoda in izvirnika.

Zainteresirane stranke imeti v okviru omenjene institucije možnost angažirati omenjene strokovnjake, če jim je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v grški jezik. Med drugim kompletno obdelujejo sklep o ustanovitvi pravne osebe in statut podjetja kot tudi revizijska in letna poslovna poročila potem fakture, finančna poročila in ustanovitveni akt podjetja kot tudi poslovne odločitve in generalno rečeno, vsak drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem določenega podjetja ali nekega podjetnika.

Vsebino predvsem medicinske dokumentacije ti strokovnjaki lahko v skladu z veljavnimi pravili prav tako obdelujejo. Poleg zdravniških izvidov in specifikacij farmacevtskih izdelkov vanjo spadajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacija o medicinskih izdelkih ter številni drugi dokumenti.

Kadar je nekomu prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov potrebno v izjemno kratkem časovnem obdobju, je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci izpolnijo njihovo zahtevo. Toda, glede na to, da vse mora biti izvedeno zelo hitro, mora zainteresirana stranka najprej skenirati želene dokumente in jih poslati na elektronski naslov te institucije in potem tudi dostaviti izvirne vsebine na vpogled sodnemu tolmaču, ali dolžan je izbrati absolutno najhitrejšega od dostopnih načinov.

Postopek prevzemanja vseh dokumentov, za katere je izvedeno prevajanje v tej jezični kombinaciji in potem tudi overitev sodnega tolmača, predvideva izbiro med možnostma osebnega prevzemanja in dostave na želeni naslov. Vsaka tista stranka, ki drugo ponujeno možnost izbere, je vsekakor dolžna to storitev dostave plačati, ceno pa pri tem določa pristojna kurirska služba.

Poleg vseh dokumentov oziroma dokumentacij, ki smo jih predhodno omenili, je treba poudariti, da člani ekipe te institucije izvajajo kompletno obdelavo vseh pravnih aktov oziroma tistih dokumentov, ki so striktno povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava (pravni red Evropske Unije, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe, sklepi o razvezi zakonske zveze, sodni sklepi, licence, sodne odločbe, pogodbe in številni drugi).

Če se to od njih zahteva, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz hebrejskega v grški jezik, toda vsekakor obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem seminarske naloge in znanstvene patente ter rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in prepis ocen kot tudi znanstvene in diplomske naloge, potrdila o rednem šolanju in generalno rečeno vse ostale dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja ali pa so na neki način povezani z znanostjo.

Treba je poudariti tudi to, da se postopek nadoveritve ne more izvesti v okviru te institucije, glede na to, da pristojnost postavljanja haškega ali Apostille žiga na določene dokumente imajo samo zaposleni v točno določenih institucijah Republike Slovenije. Ker omenjenega žiga v skladu z zakonom ni treba postaviti na absolutno vsak dokument ali dokumentacijo, ki se v tej različici jezikov prevajajo in je tudi točno predvideno, kako se na določene vsebine postavlja oziroma v katerem trenutku, so tako informacije o vseh detajlih v zvezi z nadoveritvijo zelo pomembne, pa njih mora sama pridobiti vsaka stranka.

Neposredno prevajanje informativnih oddaj iz hebrejskega v grški jezik

V primeru, da stranka zahteva prevajanje, ne samo informativnih oddaj, ampak tudi zabavnih in otroških kot tudi izobraževalnih in drugih, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje teh vsebin kot tudi vseh drugih zvočnih oziroma video materialov. Vsekakor bo izvedeno tudi prevajanje dokumentarnih in igranih filmov iz hebrejskega v grški jezik kot tudi reklamnih sporočil, zatem risanih filmov in serij kot tudi animiranih filmov ter katerekoli druge vrste video ali zvočnih vsebin.

Zahvaljujoč dejstvu, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru te institucije, dobro poznajo tudi marketinška pravila, lahko mirno rečemo, da izvajajo profesionalno prevajanje reklamnih materialov v tej različici jezikov. Poleg zloženk in letakov oziroma vizitk in plakatov na podlagi zahtev posameznikov izvajajo tudi profesionalno prevajanje brošur iz hebrejskega v grški jezik potem PR člankov in katalogov kot tudi katerihkoli drugih vrst materialov, ki imajo za cilj reklamiranje, tako storitev in izdelkov kot tudi predstavitev dogodka pa tudi delovanje nekega podjetja. Glede na to, da omenjena pravila vsekakor odlično poznajo in imajo izkušnje pri njihovi uporabi v postopku prevajanja, to pomeni, da ti strokovnjaki predvsem njih tudi spoštujejo. Potrudili se bodo, da določeno sporočilo, ki ga ti materiali nosijo, uskladijo s pravili, ki veljajo v ciljnem jeziku, da bi vsem osebam, ki jim je grški jezik materni in ki so jim v osnovi tudi namenjeni prevodi teh vsebin, omogočili čim bolj enostavno seznanjanje z določeno storitvijo oziroma podjetjem ali izdelkom oziroma s tistim, kar se skoznje predstavlja.

Če je treba prevesti neko besedilno vsebino v tej različici jezikov, stranke morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci poleg vrhunskega poznavanja svojega posla, pose in visoko raven splošne kulture in da se relativno dobro znajdejo v različnih področjih. Iz tega razloga tudi navajamo, da izvajajo neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz hebrejskega v grški jezik in to katerekoli vsebine kot tudi kompleksnosti in dolžine. Vsekakor prevajajo besedila, ki so povezana s področji marketinga, turizma in menedžmenta kot tudi farmacije, komunikologije in medicine, zatem ekologije in varstva okolja ter sociologije, izobraževanja, filozofije in znanosti. Poleg tega profesionalno pristopajo tudi obdelavi tistih besedil, ki so usmerjena na področja gradbene industrije, financ, politike in bančništva oziroma prava, filozofije in informacijskih tehnologij kot tudi ekonomije in generalno rečeno svake druge znanstvene discipline in ne glede na to, ali ta nanaša predvsem na družbene, ali pa je povezana z neko naravoslovno vedo.

Neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz hebrejskega v grški jezik

Poleg tega dokumenta, stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz hebrejskega v grški jezik kot tudi kompletno obdelane zdravniške izvide, zatem navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in na splošno rečeno, vsak drugi dokument, ki je uradno v sestavi medicinske dokumentacije.

Poleg omenjene storitve, prevajalci in sodni tolmači pristopajo tudi postopku overitve prevedenega kateregakoli dokumenta, da bi potrdili, da je absolutno enak izvirniku, oziroma, da se njegova vsebina ne razlikuje od izvirne. V skladu s pravili vsaka stranka obvezno mora na vpogled priložiti izvirne dokumente kot tudi, da samostojno pridobi informacije o postopku tako imenovane nadoveritve. Gre za postopek, ki vključuje postavljanje Apostille oziroma tega žiga, ki je poznan tudi pod imenom Haški, toda ta postopek uradno ni v pristojnosti zaposlenih Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Vse vrste potrdil kot tudi izjav in soglasij ti strokovnjaki prav tako najprej lahko prevajajo v omenjeni različici jezikov in potem izvajajo tudi overitev v skladu z zakonom. Poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o stanju računa v banki, izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz hebrejskega v grški jezik, zatem soglasij za zastopanje in potrdila o samskem stanu kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki ga stranka kasneje mora predložiti določeni državni instituciji.

Poleg kompletne obdelave diplome in dodatka k diplomi stranke te institucije pričakuje tudi prevajanje in potem tudi overitev za vsako drugo vsebino, ki je povezana s področjem izobraževanja. Točneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih izvajajo profesionalno obdelavo tudi za seminarske naloge kot tudi za potrdilo o rednem šolanju potem za diplomske naloge ter predmetnike in programe fakultet oziroma za vse ostale materiale, ki se tičejo konkretnih področij.

Poudarjamo, da navedeni strokovnjaki na podlagi potreb posameznikov in njihovih zahtev lahko prav tako izvedejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v grški jezik (potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in drugi), toda obdelujejo pa tudi znanstvene patente, zatem znanstvena dela katerekoli tematike, kompleksnosti in dolžine kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in druge vsebine, ki so striktno povezane z znanostjo.

Poleg že omenjenih, zaposleni v okviru te institucije v skladu z veljavnimi predpisi lahko prav tako obdelujejo tudi gradbene projekte ter navodilo za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov in vsak drugi nenavedeni dokument, ki ga je sestavni del ali tehnične oziroma gradbene ali razpisne dokumentacije.

Člani ekipe te institucije konkretne institucije so vsekakor specializirani tudi za kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki se tičejo, tako prava kot tudi sodstva. Poleg pooblastila za zastopanje, pogodb in pritožb in odločitev prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije potem zatem tožbe in sklepe kot tudi licence in certifikate oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze ter katerikoli drugi pravni akt.

Predvideno je, da bo v najkrajšem možnem roku tudi odgovorjeno, če se zahteva prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v grški jezik. Pri tem omenjeni strokovnjaki poleg letnih poslovnih in revizijskih poročil lahko prevajajo tudi fakture potem statut podjetja in ustanovitveni akt kot tudi poslovne odločitve ter sklep o ustanovitvi pravne osebe in katerikoli drugi trenutno neomenjeni dokument, ki ga je del poslovne dokumentacije, ker se nanaša na poslovanje določenega podjetnika ali nekih pravnih oseb.

Prevajanje ilustriranih revij iz hebrejskega v grški jezik

Vsebino omenjenih revij kot tudi otroških in strokovnih, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v navedeni različici jezikov, kadar se to od njih zahteva. Prav tako bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje časopisnih člankov iz hebrejskega v grški jezik, ti strokovnjaki pa lahko obdelujejo tudi učbenike kot tudi književna dela, tako poetska kot tudi prozna.

Poudarjamo, da Prevajalski center Akademije Oxford poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi korektorje z dolgoletnimi izkušnjami pri delu kot tudi profesionalne lektorje, njihova specialnost pa je storitev redakcije. Predvideno je, da se lektura kot tudi korektura uporabi za katerokoli vrsto vsebin, toda v primeru, da je njihov prevod nekakovosten, oziroma, če je oseba, ki ga je izvajala, naredila določene napake, ki jih ti strokovnjaki morajo popraviti, tako da konkretne materiale uskladijo s pravili grškega jezika.

Kadar nekdo želi, da sodni tolmači in prevajalci izvedejo tolmačenje iz hebrejskega v grški jezik, mora najprej vedeti, da ti strokovnjaki poleg simultanega lahko zagotovijo tudi storitev konsekutivnega oziroma tako imenovanega šepetanega tolmačenja. Omenjena institucija je prav tako specializirana tudi za najem opreme za simultano tolmačenje, pa v skladu z zahtevami konkretne manifestacije tudi to uvrsti v uradno ponudbo. Zaposleni v predstavništvu te institucije navedene institucije strokovno analizirajo vse dostopne podatke o dogodku, da bi izbrali najboljšo možnost. Vrsta tolmačenja, ki se uporablja, se namreč določi na podlagi števila udeležencev potem značilnosti lokacije prirejanja manifestacije in njenega trajanja, vsekakor pa je zaželeno, da stranka poleg teh podatkov posreduje tudi tiste, ki so povezani s samim tokom dogodka in njegovo organizacijo.

Poleg strokovne obdelave vseh spletnih materialov prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi tista orodja, ki so predvsem povezana z njihovo optimizacijo oziroma prilagajanjem njihove vsebine pravilom, ki veljajo v okviru konkretnega iskalnika. Natančneje rečeno, ob prevajanju spletnih strani iz hebrejskega v grški jezik oziroma spletnih katalogov in prodajaln kot tudi programske opreme (programi in aplikacije katerekoli vrste) uporabljajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), da bi lastnikom teh materialov omogočili, da uživajo v vseh prednostih ki jih prinaša njihov precej boljši položaj v okviru iskanja.

Cena prevajanja iz hebrejskega v grški jezik

  • Iz hebrejskega v grški je 44 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!