Prevajanja iz hebrejskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kot glavni cilj, ki ga imajo zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford, je navedeno zagotavljanje maksimalno profesionalne storitve, ki vključuje neposredno prevajanje iz hebrejskega v francoski jezik.

Konkretna storitev je na razpolago v obeh različicah, saj prevajalec in sodni tolmač poleg obdelave vsebin v pisani obliki, lahko zagotovita tudi vse tri različice tolmačenja. Pravzaprav sta specializirana, tako za konsekutivno in simultano kot tudi za šepetano tolmačenje v tej jezični različici in v skladu z zahtevami strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije in to po cenah, ki veljajo za izjemno ugodne.

Pomembno je poudariti in to, da je na razpolago kompletna obdelava vseh vrst dokumentacij in dokumentov, tako da zainteresirane stranke poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezični kombinaciji, na enem mestu dobijo in končno obdelavo, ki vključuje overitev in to z žigom sodnega tolmača, pooblaščenega za ta postopek.


Prevajanje iz hebrejskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v hebrejski jezik

Izjemno je pomembno, da vsakdo, ki ga zanima neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v francoski jezik, dostavi izvirne materiale na vpogled omenjenim strokovnjakom dostavi, saj jih ti morajo najprej primerjati, da bi se v skladu s pravili lahko izvedla overitev. Zapriseženi sodni tolmač lahko svoj žig postavi izključno na tiste vsebine, ki so enake izvirnim, glede na to, da ima postopek overitve za cilj, da potrdi identičnost izvirnega in prevedenega dokumenta.

Poudarjamo, da ta institucija strankam omogoča, da dostave tudi predhodno prevedene dokumente, da bi dobili samo storitev overitve. Če pri tem obstajajo določene napake, se najprej izvaja lektura oziroma korektura in vsebina dokumentov se prilagaja izvirnikom. Seveda se storitev redakcije lahko uporabljajo tudi za katerokoli drugo vrsto vsebin, če je v njih treba popraviti določene napake budu. Predvideno je, da korektorji in lektorji, zaposleni v okviru navedene institucije, uporabijo veljavna pravila ter izvedejo profesionalno redakcijo.

Poleg sklepov o razvezi zakonske zveze sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi sodne odločbe, licence in sodne sklepe oziroma pogodbe in pravni red Evropske Unije kot tudi tožbe, certifikate in pritožbe ter pooblastilo za zastopanje in vse ostale pravne akte.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz hebrejskega v francoski jezik, kot tudi potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatka k diplomi ter seminarskih nalog, prepisa ocen ter predmetnikov in programov fakultet, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol potem diplomske naloge in absolutno katerikoli drugi material ali dokument, ki se na katerikoli način tiče izobraževanja. Seveda prevajajo tudi znanstvena dela kot tudi znanstvene patente ter rezultate znanstvenih raziskav in številne druge dokumente, ki so z znanostjo striktno povezani.

Katerikoli osebni dokument na podlagi zahtev strank prevajalec in sodni tolmač prav tako obdelujeta, tako da bosta zagotovila prevajanje potrdila o državljanstvu iz hebrejskega v francoski jezik kot tudi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja kot tudi potnega lista in osebne izkaznice, zatem prometnega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o smrti in potrdila o stalnem prebivališču kot tudi vozniškega dovoljenja in kateregakoli drugega dokumenta iz te skupine.

Izvirne dokumente stranke lahko pošljejo ali preko kurirske službe na obdelavo ali preko „Pošte Slovenije“, toda izključno s priporočeno pošiljko, pri čemer jim je vsekakor dovoljeno, da v delovnem času poslovalnice konkretne vsebine osebno prinesejo.

Glede na to, da omenjeni strokovnjaki lahko izpolnijo tudi pričakovanja tistih posameznikov, ki jim je kompletno obdelan dokument potreben v posebej kratkem časovnem roku in samo tedaj jim je dovoljeno, da se izvirniki dostavijo kasneje. Zelo je pomembno, da stranka skenirane dokumente čim prej pošlje na uradni elektronski naslov te institucije, pa da potem priloži izvirnike.

Treba je informirati vsakogar, ki mu je potrebo prevajanje dokumentov iz hebrejskega v francoski jezik, da se za nekatere od njih mora pristopiti nadoveritvi in ta ni v pristojnosti zaposlenih konkretne institucije. Preprosto rečeno, ta postopek predvideva postavljanje Apostille žiga na določene dokumente in izvaja se v okviru oddelkov okrožnih sodišč naše države in v skladu z zakonskimi določbami. Omenjeni žig je poznan tudi kot Haški in ga je treba postaviti na dokumente, za katere to predvideva veljavni zakon, pri čemer informacije stranka mora osebno pridobiti. Apostille žig se namreč običajno postavlja, ali preden ti strokovnjaki začnejo izvajati njegovo prevajanje in overitev, ali pa šele po tem, ko ti končajo s svojim delom, pa je zato tudi pomembno, da stranka konkretne informacije pravočasno pridobi.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo oziroma overijo tudi potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o višini dohodkov kot tudi katerokoli drugo vrsto potrdil, izjav ali soglasij oziroma vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti določeni pristojni službi.

Poleg že omenjenih dokumentov, ti strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz hebrejskega v francoski jezik, kar pomeni, da poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov izvajajo tudi kompletno obdelavo dokumentacije o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vsakega drugega dokumenta, ki sestavlja omenjeno vrsto dokumentacije.

Predvideno je, da se vsak posameznik opredeli med osebnim prevzemanjem in dostavo kompletno obdelanih dokumentov na njegov naslov preko določene kurirske službe. Če se opredeli za možnost, ki vključuje dostavo, mora konkretno storitev plačati v skladu s cenikom, ki je v okviru te službe veljaven v danem trenutku.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo (statut podjetja, revizijska poročila, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, finančna poročila, fakture in vsi ostali dokumenti, ki so povezani s poslovanjem), toda na podlagi zahtev strank izvajajo tudi prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz hebrejskega v francoski jezik oziroma vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo, tako tehnično kot tudi gradbeno in razpisno dokumentacijo (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi).

Kadar to nekdo zahteva, ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga oziroma so na prvem mestu namenjene reklamiranju izdelkov ali storitev, zatem nekega dogodka ali določenega podjetja. Vsekakor strankam omogočamo, da dobijo strokovno obdelane PR članke, reklamne zloženke in kataloge kot tudi brošure, vizitke in plakate ter reklamne letake in ostale marketinške materiale.

Maksimalno strokovno in po izjemno ugodnih cenah zaposleni te institucije obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi vse vrste revij potem besedilne materiale (poljudne in strokovne) kot tudi književna dela in učbenike. Izvajamo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v francoski jezik kot tudi spletnih prodajaln, zatem spletnih katalogov in različnih programov in aplikacij oziroma absolutno vseh materialov, ki so povezani, tako z računalništvom kot tudi s spletom. V toku njihove obdelave se sodni tolmači in prevajalci trudijo, da pazljivo izvedejo implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način konkretne materiale prilagodijo vsem pravilom, ki veljajo na spletu in v okviru samega iskalnika.

Pomembno je omeniti tudi to, da ta institucija zaposluje strokovnjake, zadolžene za izvedbo storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da stranke pravzaprav, ne dobijo samo prevajanja zvočnih in video materialov katerekoli vrste, predvsem serij, oddaj, reklamnih sporočil, filmov in drugih, ampak tudi njihovo končno obdelavo, kar pomeni, da jih lahko gledalcem ali poslušalcem predstavijo takoj po prevzemanju.

Postopek dostave vseh teh vsebin je precej preprostejši kot v primeru, ko se obdelujejo dokumenti, saj je tedaj strankam dovoljeno, da jih pošljejo na elektronski naslov predstavništva, seveda samo pod pogojem, da jim ta princip najbolj ustreza. Vsekakor je določeno, da se tudi prevzemanje izvede po istem principu, toda na razpolago so tudi druge možnosti, s katerimi se vsaka stranka posamezno natančno seznani s strani zaposlenih v tej instituciji.

Prevajanje informativnih oddaj iz hebrejskega v francoski jezik

Posameznik, ki v tej različici jezikov želi dobiti prevedene informativne, tako televizijske kot tudi radijske oddaje v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobi tudi njihovo sinhronizacijo, seveda pa se lahko opredeli tudi za storitev podnaslavljanja. Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje serij iz hebrejskega v francoski jezik, toda prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumentarne, zatem igrane, risane in animirane filme kot tudi zabavne, izobraževalne in otroške oddaje oziroma reklamna sporočila in vse ostale zvočne in video vsebine.

Posamezniki, ki posedujejo materiale, ki jih je nekdo že prevedel v navedeni različici jezikov, lahko angažirajo profesionalne lektorje in korektorje, ki jih navedena institucija prav tako zaposluje, da bi uporabili pravila, ki jih določa redakcija. Natančneje rečeno, sledijo smernicam korekture in lekture in se trudijo, da popravijo napake, ki v takšnih vsebinah obstajajo.

V okviru te institucije stranka lahko dobi tudi neposredno prevajanje knjig iz hebrejskega v francoski jezik, sodni tolmač in prevajalec pa poleg poetskih in prozni književnih del prav tako prevajata tudi učbenike. Poleg tega na zahtevo obdelata tudi ilustrirane revije pa tudi tiste, ki veljajo za strokovne kot tudi časopisne članke različne kompleksnosti in tematike.

Kadar se zahteva obdelava spletnih materialov, stranke morajo vedeti, da jih poleg prevajanja spletnih katalogov in prodajaln iz hebrejskega v francoski jezik oziroma spletnih strani in ostalih podobnih vsebine, pričakuje tudi njihova profesionalna optimizacija. Pravzaprav prevajalec in sodni tolmač posebno pozornost posvečata uporabi tako imenovanih orodij SEO oziroma Search Engine Optimisation, pa zahvaljujoč temo konkretne materiale prilagodita spletnemu iskanju. Seveda, če se to od njiju zahteva, strokovno prevajata tudi programsko opremo, kar pa se nanaša na vse vrste in programov in aplikacij.

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz hebrejskega v francoski jezik

Osnovna storitev se v tem primeru nanaša na neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz hebrejskega v francoski jezik, dodatna pa predvideva overitev, ki jo izvaja pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Takšen princip obdelave dokumentov je usklajen z zakonom in njegov osnovni cilj potrditev, da je prevedeni dokument in njegova vsebina popolnoma enak izvirnemu.

Vsekakor je pomembno, da stranka na vpogled prinese izvirne dokumente ali pa jih pošlje na način, ki ji ustreza, da bi celoten postopek obdelave bil čim bolj enostaven, je treba zbrati vse informacije o nadoveritvi oziroma o postavljanju haškega ali tako imenovanega Apostille žiga.

Poleg omenjenega dokumenta prevajalec in sodni tolmači obdelujeta tudi navodilo za uporabo kot tudi gradbene projekte in deklaracije izdelkov kot tudi katerikoli drugi dokument, ki sestavlja tehnično oziroma razpisno ali gradbeno dokumentacijo.

Poleg tega se na podlagi zahtev zainteresiranih strank se izvaja tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz hebrejskega v francoski jezik kot tudi zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, diplome in dodatka k diplomi ter potrdila o rednem šolanju, omenjeni strokovnjaki pa pristopajo kompletni obdelavi predmetnikov in programov fakultet, prepisa ocen kot tudi vseh drugih materialov, ki se tičejo izobraževanja, predvsem diplomskih in seminarskih nalog.

Pomembno je poudariti tudi to, da profesionalni sodni tolmač in prevajalec v skladu z zakonskimi določbami prevajata in overjata vse tiste dokumente, ki jih stranka mora kasneje predložiti neki pristojni instituciji. Poleg potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o samskem stanu, kompletno obdelujeta tudi potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi vsako drugo vrsto potrdil, izjav ali soglasij.

Kadar to posameznik zahteva, zaposleni v predstavništvu izvajajo tudi prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz hebrejskega v francoski jezik, toda obdelujejo pa tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Na prvem mestu mislimo na zdravniške izvide kot tudi na specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem na navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in ostale dokumente, ki štejejo kot njen sestavni del.

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav navedeni strokovnjaki obdelujejo tudi znanstvena dela katerekoli tematike kot tudi znanstvene patente in vse ostale vsebine, ki se na določen način nanašajo na znanost. Prav tako sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahteve posameznikov v zvezi s profesionalno obdelavo vseh pravnih aktov. In ne samo, da prevajajo in overjajo tožbe, pogodbe in pooblastilo za zastopanje, ampak tudi pritožbe, certifikate in pravni red Evropske Unije, zatem vse vrste licenc, sodni sklepi in sklepi o razvezi zakonske zveze ter katerikoli drugi dokument, ki se tiče področja prava ali sodstva oziroma velja za pravni akt.

Poleg sklepov o ustanovitvi pravne osebe, faktur in letnih oziroma revizorskih in finančnih poslovnih poročil, navedeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem statut podjetja in poslovne odločitve ter generalno rečeno vsak dokument, ki sestavlja poslovno dokumentacijo oziroma se nanaša na poslovanje, tako podjetnika kot tudi podjetij.

Predvideno je, da bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v francoski jezik, kar pravzaprav pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg potrdila o stalnem prebivališču, potnega lista, potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice, kompletno obdelujejo, tako vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o smrti, o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu) kot tudi katerakoli dovoljenja (vozniško, delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje in ostale).

Prevajanje ekonomskih besedil iz hebrejskega v francoski jezik

Kadar rečemo, da zaposleni v predstavništvu naše institucije lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo ekonomska besedila, kar se nanaša na obdelavo in strokovnih in poljudnih vsebin. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi tista besedila, ki se tičejo področij financ, prava in bančništva, zatem ekologije in varstva okolja, sociologije in izobraževanja kot tudi politike, filozofije in medicine ter psihologije, znanosti in farmacije. Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje turističnih besedil iz hebrejskega v francoski jezik kot tudi vseh tistih, ki obdelujejo katerokoli temo iz domene gradbene industrije oziroma marketinga, komunikologije in informacijskih tehnologij ter menedžmenta in številnih drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali uradno sodijo med naravoslovne ali družbene.

Moramo poudariti, da je vsak posameznik, ki ima potrebo za storitvijo tolmačenja, najprej dolžan informirati zaposlene v predstavništvu te institucije o vsem pomembnih detajlih, ki se nanašajo na organizacijo neke manifestacije. Izključno zato, ker prevajalec in sodni tolmač izvajata, tako simultano kot tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje iz hebrejskega v francoski jezik, se zahteva informiranje s strani stranke o teh detajlih, da bi bila izbrana najboljša vrsta te storitve. Natančneje rečeno, omenjeni strokovnjaki morajo najprej analizirati vse dostopne informacije, in to predvsem tiste, ki so povezane s trajanjem dogodka in številom udeležencev oziroma za značilnosti mesta, na katerem bo manifestacija potekala in generalno z načinom organizacije. Potem ko z veliko pozornosti in strokovnosti pristopijo analizi teh podatkov, se opredelijo prav za tisto vrsto tolmačenja, za katero menijo, da bo najbolje odgovorila zahtevam organizatorja in udeležencev. V skladu s tem strankam omogočijo tudi tisto storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako moramo omeniti tudi to, da vsi, ki jih zanima prevajanje marketinških materialov iz hebrejskega v francoski jezik, lahko omenjene strokovnjake angažirajo za izvedbo te storitve. Ne samo, da sodni tolmač in prevajalec obdelujeta vizitke, reklamne letake in plakate, ampak tudi kataloge, PR članke, zloženke in brošure kot tudi vse ostale vsebine, ki so namenjene reklamiranju, tako izdelkov različne vrste in storitev kot tudi nekega podjetja ter dogodka. Pri tem spoštujejo predvsem pravila francoskega jezika in potem tudi samega marketinga, tako da bo potencialnim strankam, ki jim je materni jezik francoski, omogočeno seznanjanje z njihovo vsebino in to na najprimernejši način.

Cena prevajanja iz hebrejskega v francoski jezik

  • Iz hebrejskega v francoski je 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!