Prevajanja iz hebrejskega v makedonski jezik


Najprej je treba omeniti, da vsak član ekipe te specializirane institucije poseduje visoko raven kvalifikacij in da lahko odgovori na zahteve posameznikov v zvezi, tako s tolmačenjem iz hebrejskega v makedonski jezik kot tudi s prevajanjem različnih vsebin v pisani obliki.

Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni za uporabo vseh treh vrst tolmačenja (konsekutivno, šepetano in simultano), je za oblikovanje ponudbe izjemno pomembno tudi posredovanje podatkov o manifestaciji, za katero se navedena storitev zahteva. Pri tem stranke zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford obveščajo, tako o točnem številu udeležencev oziroma o mestu prirejanja dogodka kot tudi o njegovem trajanju. V skladu s temi podatki se kreira ponudba in vanjo se v skladu z zahtevami, lahko vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ker je tudi ta storitev dostopna v okviru navedene institucije.

Seveda ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz hebrejskega v makedonski jezik, toda prav tako strokovno obdelujejo tudi vse materiale s področja marketinga (katalogi, PR članki, reklamne zloženke, brošure, plakati, vizitke in drugi).


Prevajanje iz hebrejskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v hebrejski jezik

Kadar se to zahteva, sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili prevajajo učbenike kot tudi književna dela pa tudi revije in časopisne članke.

Prav je predvideno, da v omenjeni različici jezikov lahko prevajajo tudi spletne materiale katerekoli vrste oziroma vse tiste vsebine, ki se nanašajo na računalništvo. Poleg spletnih prodajaln in spletnih strani profesionalno obdelujejo tudi aplikacije katerekoli vrste, zatem spletne kataloge in programe kot tudi številne druge materiale, ki so vidni na globalnem omrežju, ali pa se tičejo računalništva. Poudarjamo tudi to, da poznajo pravila optimizacije in posedujejo več kot dovolj izkušenj pri implementaciji orodij SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da lastnikom teh vsebin omogočajo, ne samo njihovo prevajanje, ampak tudi strokovno optimizacijo.

Kar zadeva neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz hebrejskega v makedonski jezik, njihovim lastnikom omogočamo tudi dodatni storitvi, saj so pri nas zaposleni, tako podnaslavljalci kot tudi tisti strokovnjaki, ki izvajajo storitev sinhronizacije. Generalno rečeno, stranke na ta način dobijo prevedene in podnaslovljene oziroma sinhronizirane serije, reklamna sporočila in različne vrste oddaj (zabavne, otroške, izobraževalne, informativne in druge) kot tudi filme (dokumentarni, risani, igrani, animirani).

Na razpolago je tudi storitev, ki vključuje profesionalno lekturo in korekturo, izvaja pa se v primeru, da obstajajo nestrokovno izdelani prevodi katerihkoli vsebin, pri čemer moramo poudariti, da so za postopek redakcije izključno zadolženi korektorji in lektorji te institucije.

Poleg omenjenih materialov prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vsako vrsto dokumentacije oziroma katerikoli posamezni dokument. Postopek obdelave se razlikuje glede na prevajanje ostalih vsebin, ker v tem primeru morajo izvesti najprej njihovo prevajanje v konkretni jezični različici in potem pristopajo postopku overitve.

V skladu z zakonskimi akti morajo izvesti overitev z žigom sodnega tolmača, ki je pred tem dolžan primerjati prevod z izvirnim dokumentom. Prav to je tudi edini razlog zaradi katerega stranke, ki zahtevajo prevajanje dokumentov iz hebrejskega v makedonski jezik, morajo priložiti tudi izvirnike, ki se uporabljajo neposredno pred postopkom overitve.

S tem v vezi je dobro poudariti, da konkretno pravilo ne velja za ostale vsebine, pa jih stranke, ki jih zanima njihova obdelava lahko, pošljejo elektronsko in jih po istem principu prevzamejo po končani obdelavi.

Pri dokumentih je predvidena osebna dostava s strani lastnikov ali pošiljanje izvirnikov preko kurirske službe oziroma priporočeno poštno pošiljko.

V skladu z zahtevami zainteresiranih strank, sodni tolmači in prevajalci lahko pristopajo kompletni obdelavi kateregakoli dokumenta, ki ga stranka kasneje mora predložiti določeni državni instituciji. Poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi ter potrdila o nekaznovanosti, lahko prevedemo in overimo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o samskem stanu kot tudi katerokoli drugo vrsta potrdila, izjave ali soglasja.

Posebej je treba poudariti, da se na podlagi zahtev lahko izvede tudi nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, toda tedaj je izjemno pomembno, da stranka kasneje na enega od opisanih načinov dostavi izvirne vsebine, najprej pa skenirane dokumente pošlje na elektronski naslov konkretne institucije.

Če je to potrebno, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v makedonski jezik (vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje potrdilo o državljanstvu in številni drugi), toda prevajalci in sodni tolmači prav tako kompletno obdelujejo tudi vsebino medicinske in poslovne dokumentacije (zdravniški izvidi, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, specifikacije farmacevtskih izdelkov, fakture, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, finančna in letna poslovna poročila, dokumentacija o medicinskih izdelkih, poslovne odločitve, statut podjetja, ustanovitveni akt podjetja in vse ostale dokumente iz njihove sestave).

Vsaka stranka posamezno se mora z zaposlenimi v predstavništvu dogovoriti o tem, kako bo prevzela prevedene in overjene dokumenta, saj sta ji na razpolago dve možnosti. Najprej ima možnost priti v prostore poslovalnice in jih osebno prevzeti, prav tako pa lahko tudi postavi zahtevo za dostavo kompletno obdelanih vsebin na naslov. Pri tem je zelo pomembno, da je informiran o tem, da se to obravnava kot dodatna storitev, ker jo mora izvesti kurirska služba, pa je tudi predvideno, da ceno tudi oblikuje ta služba.

Storitev overitve s Haškim z žigom se ne nahaja med pooblastili, ki jih imajo prevajalci in sodni tolmači, pa samim tem ta vrsta žiga ne more biti postavljena na dokumente v okviru omenjene institucije. Ker se tako imenovani Apostille žig, kar je pravzaprav njegov drugačen naziv, na dokumente postavlja v skladu s točno določenimi pravili, je posebej pomembno, da se stranka sama seznani z njimi. To pa pomeni, da mora najprej kontaktirati z zaposlenimi v državnih službah, ki so pristojne za to vrsto overitve in pridobi vse potrebne podatke. Ne samo, da je zaželeno izvedeti, ali je Haški žig treba postaviti na njene dokumente, ampak je prav tako pomembno, da se tudi pozanima, na kakšen način se overitev v tem primeru izvaja, oziroma, da izve, ali Apostille žig mora biti postavljen po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača, ali pa na samem začetku celotnega postopka.

Treba je poudariti tudi, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz hebrejskega v makedonski jezik kot tudi sodnih odločitev, pritožb in sklepov potem pravnega reda Evropske Unije, certifikatov in sklepov o razvezi zakonske zveze kot tudi tožb, licenc in pogodb oziroma kateregakoli dokumenta, ki se tiče, tako prava kot tudi sodstva, pa se s samim tem obravnava kot pravni akt.

Poleg potrdila o opravljenih izpitih, rezultatov znanstvenih raziskav ter predmetnikov in programov fakultet sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu s predpisi obdelujejo tudi znanstvene patente, seminarske naloge ter diplomo in dodatek k diplomi kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela in diplomske naloge kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen oziroma katerokoli vrsto vsebin, ki se nanaša, ne samo na izobraževanje, ampak tudi na znanost.

Poleg vseh dokumentov in dokumentacije, ki so do tega trenutka omenjeni, zaposleni v okviru te institucije lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz hebrejskega v makedonski jezik kot tudi kompletno obdelavo navodil za uporabo, zatem gradbenih projektov in deklaracija izdelkov pa tudi absolutno vsakega drugega dokumenta iz sestave tehnične in gradbene oziroma razpisne dokumentacije.

Prevajanje serij iz hebrejskega v makedonski jezik

V skladu z zahtevami strank člani ekipe te specializirane institucije lahko obdelujejo tudi, tako serije in zabavne oziroma informativne ter otroške in izobraževalne oddaje, prav tako pa lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje dokumentarnih in risanih filmov iz hebrejskega v makedonski jezik kot tudi animiranih pa tudi igranih filmov, ne glede na to, kateremu žanru pripadajo oziroma katerekoli vrste in video in zvočnih materialov. V tem primeru imajo lastniki vsebine tudi možnost, da v sami poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo eno od dodatnih storitev, ki se nanašajo in na sinhronizacijo teh materialov in na njihovo profesionalno podnaslavljanje.

Da bi izpolnili tudi pričakovanja tistih posameznikov, ki so prevajanje v omenjeni različici jezikov dobili v okviru katerekoli druge institucije, ali pa so za izvedbo te storitve angažirali določenega posameznika, toda niso bili posebej zadovoljni z njegovim delom, zaposleni v okviru omenjene specializirane institucije izvajajo tudi redakcijo. Da ne bi bilo pomote, moramo poudariti, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači niso zadolženi za izvedbo te storitve, ampak izključno lektorji in korektorji. Predvideno je, da najprej ugotovijo, katere napake obstajajo v prevedenimh vsebinah in jih potem v skladu s pravili makedonskega jezika tudi popravijo, da bi lastnikom teh materialov omogočili, da jih uporabljajo v vsaki situaciji, ko je to potrebno.

Zainteresirane stranke imajo vsekakor priložnost, da omenjene strokovnjake angažirajo tudi, če jim je potrebno tolmačenje iz hebrejskega v makedonski jezik, medtem ko je v okviru navedene institucije na razpolago tudi možnost, ki vključuje najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje. Posebej je pomembno poudariti, da poleg simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji, prevajalci in sodni tolmači lahko uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje, tako šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. S tem v vezi je treba posebej omeniti potrebnost posredovanja vseh podatkov o sami manifestaciji, za katero je treba uporabiti storitev, saj je od predvidenega trajanja in števila udeležencev oziroma značilnosti same lokacije njenega prirejanja, na prvem mestu tudi odvisno, točno katera vrsta tolmačenja lahko na najboljši možni način odgovori na vse te zahteve.

Kadar je to potrebno, zaposleni v predstavništvu omenjene institucije lahko profesionalno obdelujejo tudi katerikoli besedilo in v principu je popolnoma vseeno, s katero temo se ukvarja in koliko je njegova vsebina kompleksna, oziroma, koliko je obsežno in ali je namenjeno večjemu številu bralcev ali pa strokovnjakom, ki so za določeno področje specializirani. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači prevajajo besedila, ki se tičejo področij financ, politike, ekonomije in bančništva, seveda pa se bodo potrudili, da odgovorijo tudi na zahteve v zvezi s prevajanjem besedil iz domene financ, sociologije in medicine oziroma izobraževanja, farmacije in znanosti. Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje turističnih besedil iz hebrejskega v makedonski jezik, toda omenjeni strokovnjaki prav tako profesionalno prevajajo tudi vsebine, ki se nanašajo na področja ekologije in varstva okolja, marketinga in filozofije potem menedžmenta, gradbene industrije in komunikologije kot tudi informacijskih tehnologij, psihologije in drugih, tako družbenih kot tudi naravoslovnih znanstvenih disciplin.

Neposredno prevajanje učbenikov iz hebrejskega v makedonski jezik

Zaposlenim te institucije je popolnoma vseeno, s katero tematiko se ukvarjajo učbeniki, za katere stranka zahteva prevajanje v konkretni jezični različici, saj ti strokovnjaki maksimalno profesionalno pristopijo njihovi obdelavi. Prav tako so specializirani tudi s prevajanjem romanov iz hebrejskega v makedonski jezik oziroma beletrije in vsakega drugega književnega dela iz domene proze, pri čemer vsekakor prevajajo tudi pesmi kot tudi vsako drugo delo, ki se tiče poezije.

Če se to zahteva, prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi časopisne članke kot tudi ilustrirane in otroške oziroma strokovne revije, ne glede na to kompleksnost njihove tematike in vsebine.

Poleg tega stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko omenjene strokovnjake angažirajo, kadar je treba izvesti strokovno prevajanje katerekoli spletne vsebine. Pri tem zaposleni uporabljajo tudi vsa pravila, ki se nanašajo na optimizacijo, tako spletnih katalogov in spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln in generalno vseh drugih materialov, ki se lahko vidijo na spletu. Pravzaprav je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci implementirajo tudi tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation), da bi obdelanim materialom omogočili boljši položaj kot prej. Poleg vseh omenjenih vsebin, lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz hebrejskega v makedonski jezik, kar se nanaša na vse vrste programov in aplikacij.

Kar zadeva obdelavo reklamnih materialov, je zelo pomembno, da se v tem primeru maksimalna pozornost posveti kakovostnemu prilagajanju sporočila, ki je namenjeno potencialnim uporabnikom neke storitve oziroma obiskovalcem dogodka ali kupcem konkretnih izdelkov, ki jim je prav makedonski jezik materni, ali pa ga uporabljajo. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači v celoti obvladajo uporabo marketinških pravil, se trudijo, da to sporočilo oblikujejo tako, da je zelo enostavno razumljivo vsem govorcem makedonskega jezika, ki bodo v stiku s temi materiali. Poleg tega, da lahko izvajajo neposredno prevajanje plakatov in katalogov iz hebrejskega v makedonski jezik, na podlagi zahtev posameznikov profesionalno prevajajo tudi reklamne letake, brošure in PR članki kot tudi vizitke, zloženke in vse ostale vsebine, ki se tičejo reklamiranja.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz hebrejskega v makedonski jezik

V toku obdelave navedene vrste potrdil se predvideva, da prevajalci in sodni tolmači uporabljajo zakonska pravila, kar pravzaprav pomeni, da če stranka dobi, tako njegovo prevajanje kot tudi overitev. Katerikoli dokument, ki je v skladu s tem principom obdelan, se z vidika zakona in prava obravnava kot absolutno veljaven, tako da ga njegov lastnik brez kakršnekoli bojazni lahko preda katerikoli pristojni instituciji in uporablja v praksi.

Vsekakor lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz hebrejskega v makedonski jezik kot tudi potrdil o stanju računa v banki in potrdila o višini dohodkov, omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem soglasje za zastopanje kot tudi vsako drugo vrsto, tako potrdil in izjava kot tudi soglasij oziroma vse dokumente, ki jih posameznik potem predloži določeni službi Republike Slovenije.

Glede na to, da je z določbami zakona predvidena izvedba postopka nadoveritve, ki vključuje overitev določenega dokumenta z Apostille oziroma s tako imenovanim Haškim žigom, mora oseba, ki jo zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, od zaposlenih v institucijah, ki so za to vrsto overitve pristojne, zahteva vse informacije o tem. Da ne bi bilo pomote, moramo poudariti, da člani kolektiva Prevajalskega centra Akademije Oxford ne sodijo v skupino strokovnjakov, ki so jim dana pooblastila za to vrsto overitve, tako da niso dolžni strankam dajati informacij o njej.

Treba je poudariti tudi to, da lastnik dokumentov mora spoštovati pravilo o postopku njihove dostave na prevajanje, saj je postavljena zahteva, da se priložijo tudi izvirni materiali, ki se bodo uporabljali pri postopku overitve.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del iz hebrejskega v makedonski jezik, pri čemer vsekakor prevajajo tudi absolutno vsak dokument, ki se tiče ali izobraževanja ali znanosti. Poleg potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju in rezultatov znanstvenih raziskav, lahko prevajajo in overijo, tako diplomo in dodatek k diplomi ter znanstvene patente oziroma predmetnike in programe fakultet kot tudi prepis ocen, zatem zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter vse druge vsebine, ki se na katerikoli način tičejo konkretnih področij.

Vsekakor je predvideno, da stranke lahko te strokovnjake angažirajo tudi, če želijo dobiti kompletno obdelan vsak osebni dokument (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje, osebna izkaznica in drugi), kadar pa je to potrebno, ti najprej prevedejo v tej različici jezikov in potem izvedejo tudi overitev za vsak dokument iz sestave, tako gradbene kot tudi razpisne oziroma tehnične dokumentacije (gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugi).

Na podlagi potreb posameznikov profesionalni sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki sodi med poslovno dokumentacijo. Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje statuta in ustanovitvenega akta podjetja iz hebrejskega v makedonski jezik kot tudi finančnih, letnih in revizijskih poročil potem faktur in poslovnih odločitev ter sklepov o ustanovitvi pravne osebe in vseh drugih dokumentov, ki pri tem niso bili omenjeni, povezani pa so s poslovnim postopkom določenega podjetnika ali podjetja.

Prav tako je predvideno, da stranke navedene institucije lahko zahtevajo tudi strokovno obdelavo, tako zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov oziroma vseh tistih dokumentov, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo.

Poleg vseh navedenih dokumentov so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v makedonski jezik. S tem mislimo na vse tiste dokumente, ki so povezani s pravom oziroma s področjem sodstva, kot so na primer pooblastila za zastopanje, sodbe in licence, zatem pravni red Evropske Unije, pritožbe in pogodbe kot tudi certifikati, sodni sklepi, odločitve in tožbe ter številni drugi.

Cena prevajanja iz hebrejskega v makedonski jezik

  • Iz hebrejskega v makedonski 38 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 40 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!