Prevajanja iz hebrejskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker konkretna institucija zaposluje tudi sodne tolmače, to pomeni, da vse stranke, ki jih zanima neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v slovaški jezik, pravzaprav na enem mestu dobijo kompletno in v skladu z zakonom obdelan dokument.

Preprosto rečeno, prevajalci in sodni tolmači imajo obveznost, da najprej izvedejo prevajanje določenega dokumenta in ga potem primerjajo z izvirnikom in overijo, kadar gre za popolnoma identični vsebini.

Seveda lahko izvedemo tudi določene popravke, če ti strokovnjaki ugotovijo, da med njimi obstajajo odstopanja, kar se lahko zgodi, če stranka dostavi že preveden dokument. V tem primeru lektorji in korektorji, ki jih Prevajalski center Akademije Oxford prav tako zaposluje, izvajajo profesionalno redakcijo in vse napake popravijo in vsebine uskladijo z izvirnikom. Posebej moramo poudariti, da se storitvi korekture in lekture izvajata tudi v primeru, kadar je prevajanje izvedeno za katerokoli drugo vrsto materialov, in je treba popraviti določene napake v njih.


Prevajanje iz hebrejskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v hebrejski jezik

Če katerakoli stranka to zahteva, bo izvedeno neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz hebrejskega v slovaški jezik oziroma vseh tistih dokumentov, ki so v njeni sestavi, kot so recimo specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in dokumentacija o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vsi ostali neomenjeni dokumenti, ki jo sestavljajo.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci poskrbijo tudi za kompletno obdelavo vsebine poslovne dokumentacije (revizijska poročila, fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila in drugi), toda prav tako tudi profesionalno odgovorijo na zahtevo posameznikov v zvezi s prevajanjem osebnih dokumentov v tej jezični kombinaciji (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje in številni drugi).

Poudarjamo, da stranka izvirne dokumente lahko v poslovalnico prinese, tako osebno kot tudi, da jih pošlje ali priporočeno ali preko "Pošte Slovenije" ali preko katerekoli kurirske službe.

V skladu s pravili se prevzemanje kompletno obdelanih vsebin izvedeno na dva načina in predvideno je, da ima vsaka stranka pravico, da izbere prav tistega, ki ji v danem trenutku bolj ustreza. Poleg možnost, da v predstavništvo omenjene institucije pride osebno, da bi prevzela prevedene in overjene dokumente, lahko tudi postavi zahtevo, da jih kurirska služba dostavi na njen naslov. Glede na to, da gre za dodatno storitev, jo stranka vsekakor morati tudi plačati, toda izključno ta služba tudi določi točno ceno.

Glede na dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko odgovorijo tudi na zahtevo za nujnim prevajanjem in v izjemno kratkem roku katerikoli dokument kompletno obdelajo, je zelo pomembno, da se postopek dostave dokumentov pri nujnem prevajanju v določeni meri razlikuje. Gre za to, da je njeprej treba skenirane vsebine poslati na elektronski naslov in potem je treba v najkrajšem možnem roku priložiti tudi izvirnike na vpogled uradno pooblaščenemu sodnemu tolmaču.

Poleg predhodno omenjenih dokumentov lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v slovaški jezik kot tudi vseh drugih dokumentov, tako iz domene izobraževanja kot tudi s področja znanosti. Vsekakor stranke lahko dobijo kompletno obdelana zaključna spričevala osnovne in srednje šole potem znanstvene patente in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen oziroma predmetnike in programe fakultet kot tudi vse vrste del in nalog, ki se tičejo omenjenih področij, kot so na primer znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi katerokoli vrsto pravnih aktov, kar pomeni, da med drugim prevajajo in overjajo, tako pritožbe, tožbe in sklepe kot tudi pooblastilo za zastopanje pa tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse vrste pogodb in druge dokumente, ki se na določeni način tičejo ali področja sodstva ali prava.

Treba je omeniti tudi to, da overitev, ki vključuje postavljanje posebne vrste žiga, poznane kot Haški ali tako imenovani Apostille, ne more biti izvedena v okviru navedene institucije. Toda, če se ne spoštujejo zahteve v zvezi z overitvijo s tem žigom, dokument ne bo veljaven, čeprav je preveden in overjen z žigom sodnega tolmača. Da poenostavimo, konkretne vrste žiga ni treba postaviti na vse dokumente, ki se v konkretni jezični kombinaciji prevajajo, saj je z zakonskimi akti točno določeno, v katerem trenutku in na katere točno dokumente se Haški žig postavlja. Ker zaposleni te institucije niso dolžni izvesti te overitve, je predvideno, da jim tudi ni treba posedovati informacij o njej, pa v skladu s tem tudi niso dolžni obveščati strank. Zato tudi poudarjamo, da se mora vsaka zainteresirana stranke najprej obrniti na zaposlene v posebnih oddelkih, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije in pridobiti vse potrebne informacije o overitvi z Apostille žigom za njihove dokumente.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje deklaracij izdelkov iz hebrejskega v slovaški jezik kot tudi gradbenih projektov oziroma navodil za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi vseh tistih dokumentov, ki v skladu z veljavnimi pravili sodijo ali v razpisno ali v tehnično in gradbeno dokumentacijo.

Kadar se pojavi potreba, kompletno obdelujejo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o višini dohodkov kot tudi katerokoli drugo vrsto, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav, kar so predvsem dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Strokovnjaki, ki jih omenjena institucija zaposluje, lahko prevajajo tudi poljudna besedila različne tematike kot tudi strokovna, ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost. Prav tako izvajajo tudi prevajanje časopisnih člankov in revij iz hebrejskega v slovaški jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi vsako književno delo ali učbenik.

Tolmačenje je še ena storitev, za katero so ti strokovnjaki specializirani, na razpolago pa je tudi možnost, da zainteresirane stranke najamejo opremo za simultano tolmačenje. Posebej moramo poudariti dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja v tej različici jezikov, lahko izvajajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. V principu se za ustrezno storitev opredelijo izključno na podlagi podatkov o sami manifestaciji, ki se organizira in ki jih je vsaka stranka v skladu s pravili dolžna dostaviti.

V toku prevajanja vseh vrst spletnih materialov, kot so recimo spletne prodajalne, aplikacije in strani oziroma spletni katalogi in programi različnih vrsta, člani ekipe konkretnega Ta institucija bodo poskrbeli uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da prevedene vsebine uskladijo z zahtevami ki vključujejo pretraživači. Time če jim obezbediti izjemno dobru poziciju v okviru polja iskanja in to za tiste besede in izraze, ki jih se v konkretnem primeru menijo ključnim, što če dovesti mnogo veči število obiskovalcev in samim tim poboljšati poslovanje.

Seveda bo izvedeno tudi prevajanje serij iz hebrejskega v slovaški jezik kot tudi filmov vseh vrst in žanrov (animirani, igrani, dokumentarni, risani) kot tudi reklamnih sporočil oziroma radijskih ali televizijskih oddaj različne tematike in namena (otroške, zabavne, informativne, izobraževalne in številne druge) ter vseh drugih video in zvočnih vsebin. Konkretna institucija v okviru te storitve omogoča strankam izbiro in med možnostma, tako sinhronizacije vseh omenjenih materialov kot tudi podnaslavljanja. Pravzaprav na enem mestu dobijo kompletno obdelane vsebine te vrste in jih lahko takoj po prevzemanju prikazujejo tam, kjer je treba.

Materiale, ki so povezani s področjem marketinga oziroma katerih namen je izključno usmerjen na reklamiranje, tako različnih podjetij in dogodkov kot tudi izdelkov in storitev, sodni tolmači in prevajalci ustrezno prevajajo v tej jezični kombinaciji. Poleg vizitk in PR člankov poskrbijo tudi za profesionalno obdelavo reklamnih zloženk, brošur in plakatov kot tudi katalogov in letakov oziroma vseh ostalih vrst marketinških materialov.

Elektronsko ima stranka pravico dostaviti vse omenjene vsebine, če ji ta princip v določenem trenutku najbolj ustreza, pri čemer se seveda lahko odloči tudi za neko drugo možnost, ki je prav tako na razpolago. Vsekakor je predvideno, da se tudi prevzemanje izvede elektronsko, seveda pa ima vsaka stranka pravico, da prevedene materiale prevzame v skladu s svojimi željami, o čemer se dogovori z zaposlenimi v poslovalnici.

Prevajanje sklepov o ustanovitvi pravne osebe iz hebrejskega v slovaški jezik

V primeru, da neka stranka od zaposlenih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zahteva prevajanje omenjenega dokumenta, ji bo vsekakor predstavljeno, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani, tako za to storitev kot tudi za njegovo overitev.

V skladu s pravili obdelujejo, tako sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi ustanovitveni akt podjetja, toda strankam omogočajo tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje statuta podjetja iz hebrejskega v slovaški jezik oziroma faktur in poslovnih odločitev ter vseh vrst poročil, kot so recimo revizijska, finančna in letna, poskrbijo pa tudi za in prevajanje in overitev absolutno vseh dokumentov, ki uradno sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Stranke, ki jih zanima obdelavo teh in vseh drugih dokumentov stranke, morajo spoštovati pravila in na vpogled sodnemu tolmaču dostavijo izvirnike. Vsem njim se priporoča, da samostojno pridobijo tudi informacije o overitvi s Haškim oziroma Apostille žigom, in to od zaposlenih v okviru pristojnih institucij naše države.

Izključno v skladu s potrebami posameznikov se izvaja tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz hebrejskega v slovaški jezik kot tudi vseh drugih dokumentov, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in drugi) kot tudi tistih, ki so predvsem osredotočeni na področje znanosti, kot so recimo znanstvena dela, znanstveni patenti in rezultati znanstvenih raziskav pa tudi številni drugi dokumenti iz te skupine.

Vsi tisti dokumenti, ki jih je iz določenega razloga treba predložiti pristojnim institucijam v naši državi, sodni tolmači in prevajalci, kadar se to od njih zahteva, prevedejo v omenjeni jezični kombinaciji in potem v skladu s pravili izvedejo tudi njihovo overitev. Poleg potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu, po potrebi pa tudi vsako drugo vrsto potrdil, soglasij ali izjav.

Stranke te institucije imajo na razpolago tudi možnost, da zahtevajo kompletno obdelavo, tako potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in delovnega dovoljenja kot tudi potnega lista, izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in dovoljenja za prebivanje kot tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti potem osebne izkaznice in potrdila o stalnem prebivališču ter vozniškega in prometnega dovoljenja kot tudi absolutno kateregakoli drugega osebnega dokumenta.

Vsebino medicinske dokumentacije omenjeni strokovnjaki vsekakor kompletno obdelujejo, kar vključuje, tako neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz hebrejskega v slovaški jezik kot tudi kompletno obdelavo zdravniških izvidov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacija farmacevtskih izdelkov in vsakega drugega dokumenta iz njene sestave.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako najprej izvajajo prevajanje vsebine gradbene, razpisne in tehnične dokumentacije v omenjeni različici jezikov in potem pristopajo tudi overitvi, tako gradbenih projektov kot tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev potem deklaracij izdelkov in navodil za uporabo oziroma vseh drugih dokumentov iz sestave konkretne vrste dokumentacije.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki smo jih do tega trenutka navedli, moramo poudariti tudi to, da zaposleni v okviru te institucije lahko kompletno in v skladu s pravili obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje, sodbe in certifikate oziroma sodne odločbe, pritožbe in tožbe kot tudi pravni red Evropske Unije, pogodbe in licence vseh vrst ter sodne sklepe in vse ostale dokumente, ki so v skladu s pravili uvrščeni med pravne akte.

Prevajanje spletnih materialov iz hebrejskega v slovaški jezik

Glede na to, da strokovnjaki, ki jih zaposluje ta specializirana institucija, posedujejo visoko raven izkušenj v uporabi orodij, ki se uporabljajo za optimizacijo vsebin dostopnih na spletu, to pomeni, da je strankam omogočeno profesionalno prevajanje spletnih materialov iz hebrejskega v slovaški jezik. Natančneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci takoj po izvedbi njihovega prevajanja implementirajo tudi tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave, se prevedeni spletni katalogi oziroma spletne strani kot tudi spletne prodajalne in vse ostale vsebine, ki so vidne na omrežju, maksimalno kakovostno prilagojeni zahtevam samega iskalnika. V skladu z natančno določenimi besedami in izrazi takšne vsebine prevajajo in s samim tem jih iskalnik uvrsti med glavne rezultate, tako da se poveča tudi število obiskov, kar vpliva tudi na poboljšanje kakovosti poslovanja lastnikov teh materialov. Poudarjamo tudi to, da stranke lahko omenjene strokovnjake angažirajo tudi zaradi prevajanja, tako programov katerekoli vrste kot tudi aplikacij oziroma programske opreme.

V primeru, da se postavi takšna zahteva, bo izvedeno tudi prevajanje učbenikov in književnih del iz hebrejskega v slovaški jezik. Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko poleg romanov profesionalno prevedejo tudi katerekoli književno delo iz domene beletrije kot tudi različna dela poezija. Poleg tega lahko izvajajo tudi prevajanje v tej različici jezikov za časopisne članke kot tudi za ilustrirane oziroma otroške in strokovne ter vse druge vrste revij.

Poleg obdelave različnih pisanih vsebin zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko po potrebi izvajajo tudi storitev tolmačenja v konkretni jezični različici. Poleg tega, da so specializirani za šepetano tolmačenje iz hebrejskega v slovaški jezik, lahko prav tako izvedejo, tako simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje v navedeni jezični različici. Vsaki stranki, za katero manifestacijo se priporoča ta vrsta storitve, bo omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo vse tri vrste te storitve, je pomembno, da se izvede ustrezna ocena značilnosti dogodka in da se vrsta tolmačenja uskladi, tako s številom udeležencev kot tudi s predvidenim trajanjem. Vsekakor so to podatki, ki jih zainteresirane stranke morajo pravočasno posredovati in po njihovi analizi bo odločeno, katero storitev bodo omenjeni strokovnjaki izvedeli, da bi vsakemu udeležencu omogočili nemoteno spremljanje konkretne manifestacije oziroma dogodka.

Profesionalno prevajanje filmov iz hebrejskega v slovaški jezik

V toku postopka obdelave, tako igranih in animiranih kot tudi dokumentarnih in risanih filmov je strankam dovoljeno, da izberejo med dvema možnostma oziroma dodatnima storitvama, saj sta v ponudbi in podnaslavljanje in sinhronizacija. Seveda se navedene storitve ne nanašajo samo na filme, saj lahko izvedemo tudi prevajanje informativnih in zabavnih oddaj iz hebrejskega v slovaški jezik kot tudi reklamnih sporočil potem serij ter vseh drugih zvočnih in video materialov.

Glede na to, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford niso zaposleni samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, zainteresirane stranke lahko angažirajo tudi korektorje oziroma profesionalne lektorje, da bi izvedli redakcijo. Omenjeni strokovnjaki se namreč trudijo, da uporabijo pravila korekture in lekture, da bi lastnikom slabo obdelanih materialov zagotovili maksimalno kakovostno storitev. Predvideno je, da ti vse napake in pomanjkljivosti, ki jih opazijo v teh vsebinah, popravijo v skladu z veljavnimi pravili in stroke in slovaškega jezika.

Posamezne stranke lahko od teh strokovnjakov zahtevajo tudi prevajanje političnih, turističnih in ekonomskih besedil iz hebrejskega v slovaški jezik kot tudi vseh tistih vsebin, ki se nanašajo na različne veje, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved. Poleg omenjenih poskrbijo tudi za obdelavo besedil, katerih tema se nanaša na področje gradbene industrije kot tudi financ in bančništva oziroma informacijskih tehnologij, menedžmenta in komunikologije. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi filozofska besedila kot tudi tista, ki so povezana z ekologijo in varstvom okolja, marketingom in psihologijo ter sociologijo in drugimi vejami družbenih in naravoslovnih ved, ki jih pri tem nismo navedli.

Prav tako lahko odgovorimo tudi na vse zahteve, ki se nanašajo na profesionalno obdelavo reklamnih materialov, glede na to, da so člani ekipe te institucije specializirani, tako za neposredno prevajanje brošur in katalogov iz hebrejskega v slovaški jezik kot tudi z obdelavo reklamnih zloženk in letakov pa tudi PR člankov oziroma plakatov in vizitk ter vseh drugih materialov, ki se na določen način tičejo marketinga. Predvideno je, da se fokus postavi prav na sporočilo, ki ga konkretne vsebine vsebujejo in je namenjeno Slovakom in govorcem tega jezika. Predvsem se trudijo, da ga uskladijo s pravili tega jezika in na ta način vsebino reklamnih materialov približajo potencialnim kupcem kot tudi obiskovalcem dogodka ter uporabnikom določene storitve, ki se predstavlja in ki jim je ta jezik materni.

Cena prevajanja iz hebrejskega v slovaški jezik

  • Iz hebrejskega v slovaški je 44 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!