Prevajanja iz hebrejskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med številnimi storitvi, ki jih stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko zagotovijo zainteresiranim strankam, je tudi neposredno prevajanje iz hebrejskega v turški jezik.

Poleg tega, da bo to storitev sodni tolmači in prevajalci uporabljajo kot tolmačenje, na zahtevo strank obdelujejo tudi absolutno katerokoli vrsto vsebin v pisani obliki. Posebej je pomembno, da vsi, ki jih zanima prav tolmačenje v navedeni različici jezikov, vedo, da poleg konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja, lahko v skladu z zahtevami konkretne manifestacije uporabijo tudi storitev šepetanega tolmačenja. Poleg tega omenjena institucija ponuja tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, cena te storitve pa je maksimalno korektna.

Na podlagi potreb in zahtev posameznikov, ti strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz hebrejskega v turški jezik, pri čemer med drugim, profesionalno prevajajo, tako vizitke, kataloge in plakate kot tudi reklamne letake, zatem brošure in zloženke ter PR članke pa tudi generalno rečeno vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, saj se skoznje predstavlja ali neka storitev oziroma dogodek ali poslovanje konkretnega podjetja ter izdelek.


Prevajanje iz hebrejskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v hebrejski jezik

Sodni tolmači in prevajalci te institucije poskrbijo tudi za profesionalno obdelavo besedil, tako poljudnih kot tudi znanstvenih potem književnih del, učbenikov in različnih vrst revij.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi možnost, da jih angažirajo za strokovno prevajanje spletnih vsebin iz hebrejskega v turški jezik kot tudi za njihovo optimizacijo. Da malo poenostavimo, izvedeno bo prevajanje, tako spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln kot tudi programov pa tudi vseh vrst aplikacija ter spletnih strani in številnih drugih materialov, ki so vidni na spletu in poleg tega omenjeni strokovnjaki izvedejo tudi ustrezno implementaciju tako imenovanih SEO pravil (Search Engine Optimisation).

V ponudbi te institucije je tudi prevajanje filmov iz hebrejskega v turški jezik, tako igranih in risanih kot tudi dokumentarnih in animiranih, pri čemer stranke lahko zaposlene angažirati tudi, če želijo dobiti prevedeno katerokoli serijo ali reklamno sporočilo oziroma oddajo informativnega, izobraževalnega ali zabavnega značaja ter vsako drugo video ali zvočno vsebino. V skladu z osnovnim ciljem svojega poslovanja omenjena institucija strankam ponuja tudi dve dodatni storitvi, tako da lahko izberejo, ali bodo prevedeni zvočni oziroma video materiali profesionalno sinhronizirani ali podnaslovljeni.

Posameznikom, ki posedujejo dokumente ali neke druge vsebine, ki so prevedene v konkretni jezični različici, in to nestrokovno, bo omogočena storitev, ki jo izvajajo profesionalni korektorji in lektorji, prav tako zaposleni v okviru te institucije. V toku postopka, ki je označen kot redakcija materialov, ti strokovnjaki popravljajo napake, ki jih opazijo in te vsebine usklajujejo s pravili, ki so prisotna v turškem jeziku.

Za vsakega posameznika, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v turški jezik, je izjemno pomembna informacija, da prevajalci in sodni tolmači poleg te storitve zagotavljajo tudi overitev prevedenih dokumentov katerekoli vrste. Predvideno je, da jo lahko izvedejo zato, ker posedujejo potrebna pooblastila in vsaka stranka, ki dobi na ta način obdelan dokument, avtomatsko dobi pravico, da ga uporablja, saj gre za zakonsko in pravno veljavno vsebino.

Toda v določenih primerih prevajanje in overitev sodnega tolmača nista dovolj, da bi bil dokument veljaven v pravnem smislu, saj se zahteva izvedba tako imenovane nadoveritve. Gre za postopek, ki je povezan s postavljanjem Apostille ali tako imenovanega haškega žiga na neki dokument, toda v tem primeru imajo pooblastilo samo državni uslužbenci in to tisti, ki so zaposleni v namenskih oddelkih v okviru okrožnih sodišč na ozemlju naše države. Če se stranka želi izogniti nepotrebnim zapletom v toku obdelave dokumentov, potem se mora obrniti na te osebe in od njih neposredno zahtevati vse podatke, ki se nanašajo na to vrsto overitve.

Dostava izvirnih dokumentov na vpogled sodnemu tolmaču je obvezna, tako da je odprta možnost za njihovo osebno prinašanje v predstavništvo konkretne institucije ali pa pošiljanje preko kurirske službe oziroma preko "Pošte Slovenije", pri čemer v tem primeru morajo biti poslani izključno priporočeno.

Vsaki stranki sta na razpolago dve možnosti za prevzemanje prevedenih in s strani sodnega tolmača overjenih dokumentov katerekoli vrste, ona pa izbere, ali želi, da ji jih določena kurirska služba prinese na želeni naslov ali se bo sprehodila do poslovalnice in jih prevzela osebno. Dodatno plačilo zahteva prva možnost, ki je ponujena, natančne informacije o ceni dostave stranka dobi v neposrednem stiku z zaposlenim v kurirski službi, ki hkrati tudi sprejme odločitev o višini nadomestila.

Posameznik, ki ima potrebo, da kompletno obdelan katerikoli dokument dobi v roku, ki je krajši od predvidenega, mora vsebine najprej dostaviti na elektronski naslov in potem poslati tudi izvirnike, toda na najhitrejšega od vseh ponujenih načinov, saj le tako lahko izvedemo tako imenovano nujno prevajanje vsebine.

Kar zadeva dostavo za vse ostale materiale, ki ne sodijo med dokumente, je strankam na razpolago, ne samo, da jih pošljejo, ampak tudi, da jih po koncu obdelave prevzamejo elektronsko, toda na razpolago so jim tudi druge možnosti, o čemer bodo dodatno informirane.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki se predstavljajo delo osebne dokumentacije (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču prometno dovoljenje in drugi dokumenti), prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije iz hebrejskega v turški jezik (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi neomenjeni dokumenti iz njihove sestave).

Prav tako lahko kompletno obdelujejo, tako poslovno (ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, finančna poslovna poročila, revizijska poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, statut podjetja in drugi) kot tudi medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in vsi ostali dokumenti, ki sodijo vanjo).

Če se v kateremkoli trenutku to od njih zahteva, zaposleni v predstavništvu izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v turški jezik. Poleg pooblastila za zastopanje, pogodb in sodnih sklepov oziroma sodb, odločitev in pritožb pa tudi tožb kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi katerokoli vrsto certifikatov, licenc ter vsak drugi dokument, ki se tiče, tako prava kot tudi sodstva.

Katerokoli vrsto soglasij oziroma izjava ali potrdil sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko v skladu z zakonskimi določbami najprej prevajajo in potem tudi overijo. Poleg tega, da kompletno obdelujejo potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stanju računa v banki oziroma potrdilo o nekaznovanosti, prevajajo in overjajo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter katerikoli drugi dokument, ki ga je treba predložiti neki državni instituciji.

Poleg vseh teh dokumentov, stranke navedene institucije vsekakor pričakuje tudi prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz hebrejskega v turški jezik ter profesionalna obdelava diplome in dodatka k diplomi oziroma potrdila o rednem šolanju in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol kot tudi diplomskih pa tudi seminarskih nalog ter prepisa ocen, potrdila o opravljenih izpitih in generalno rečeno absolutno vseh materialov, ki se tičejo izobraževanja. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači prav tako strokovno prevajajo in potem izvedejo tudi overitev, tako za znanstvene patente kot tudi za rezultate znanstvenih raziskav, obdelujejo pa tudi znanstvena dela ter katerokoli drugo vsebino iz domene znanosti.

Prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz hebrejskega v turški jezik

Ker je omenjeni dokument uradno del poslovne dokumentacije, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo njegovo celotno vsebino. Vsekakor bo strankam med drugim omogočeno tudi neposredno prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz hebrejskega v turški jezik kot tudi letnih in finančnih poslovnih poročil, zatem statuta podjetja ter faktur oziroma revizijskih poročil, poslovnih odločitev in generalno rečeno vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo konkretno vrsto dokumentacije.

Glede na to, da zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford posedujejo potrebna pooblastila, lahko izvedejo tudi overitev vsakega dokumenta, za katerega najprej izvedejo prevajanje v omenjeni različici jezikov. S tem bo z vidika zakona zagotovljena veljavnost vsakemu obdelanemu dokumentu, tako da ga njegov lastnik lahko brez kakršnihkoli težav uporablja.

Konkretni postopek ni zadosten samo v primeru, kadar zakon določa obvezno nadoveritev za konkretni dokument, kar pa je storitev, ki je zaposleni te institucije ne izvajajo. S tem mislimo na obveznost postavljanja tako imenovanega haškega oziroma Apostille žiga, kar ni v uradni pristojnosti omenjenih strokovnjakov. Vsakomur, ki želi dobiti preveden katerikoli dokument, se priporoča, da informacije o postopku nadoveritve zahteva od pristojnih, saj tako precej lažje in hitreje dobi ustrezno obdelane vsebine.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz hebrejskega v turški jezik kot tudi potrdil o nekaznovanosti oziroma potrdila o višini dohodkov ter potrdila o stanju računa v banki. Vsekakor kompletno obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu ter soglasje za zastopanje in vsako drugo vrsto, tako potrdil kot tudi soglasij in izjav oziroma vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti različnim državnim službam.

V skladu z zahtevo lahko prevedejo oziroma overijo tudi gradbene projekte potem navodilo za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi deklaracije izdelkov in še veliko trenutno nenavedenih dokumentov, ki sestavljajo ali tehnično ali gradbeno oziroma razpisno dokumentacijo.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači prav tako maksimalno profesionalno izpolnjujejo zahteve posameznikov, ki jim je prevajanje v navedeni različici jezikov potrebno, tako za diplomske in seminarske naloge kot tudi za znanstvena dela oziroma za absolutno vsak dokument, ki se tiče, tako področja izobraževanja kot tudi področja znanosti. Na prvem mestu mislimo na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju oziroma na predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav ter diplomo in dodatek k diplomi pa tudi na znanstvene patente, zatem potrdilo o opravljenih izpitih in vsak drugi dokument, ki se nanaša na eno od teh področij.

Katerikoli pravni akt zainteresirane stranke, prav tako lahko dobijo kompletno obdelan oziroma najprej preveden v tej jezični kombinaciji in takoj potem tudi overjen z žigom sodnega tolmača. Poleg certifikatov oziroma pogodb in licenc vseh vrst ti strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje in pritožbe oziroma odločitve, sklepe in tožbe kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi druge vrste sodnih odločb, pravni red Evropske Unije in vse ostale dokumente, ki so uradno uvrščeni med pravne akte, saj se tičejo, tako področja sodstva kot tudi področja prava.

Seveda sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu s pravili obdelajo tudi vse osebne dokumente, strankam pa je med drugim na razpolago tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, zatem o sklenitvi zakonske zveze in o smrti iz hebrejskega v turški jezik. Predvideno je, da se omenjeni strokovnjaki lahko angažirajo tudi, kadar je treba izveesti prevajanje oziroma overitev potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu kot tudi dovoljenja za prebivanje, osebno izkaznico in vozniško dovoljenje oziroma potni list, delovno in prometno dovoljenje ter katerikoli drugi osebni dokument, ki ga stranka na ustrezen način dostavi na obdelavo.

Prevajanje vizitk iz hebrejskega v turški jezik

V posebej kratkem roku vsaka zainteresirana stranka lahko dobi profesionalno obdelavo vizitk, toda treba je tudi omeniti, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za neposredno prevajanje reklamnih katalogov in letakov iz hebrejskega v turški jezik. Prav tako lahko zelo strokovno prevajajo tudi plakate kot tudi reklamne zloženke oziroma brošure in PR članke pa tudi katerokoli drugo vrsto reklamnih materialov.

Če posameznik poseduje vsebine, ki jih je nekdo obdelal oziroma prevedel v tej različici jezikov, pri čemer je mnenja, da to ni bilo storjeno kakovostno in profesionalno, mu Prevajalski center Akademije Oxford omogoča storitev redakcije. V skladu s pravili stroke oziroma samega turškega jezika korektorji in lektorji obdelujejo tudi konkretne materiale oziroma popravljajo napake, ki so v njih vidne in njihovo vsebino usklajujejo z veljavnimi pravili.

Lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz hebrejskega v turški jezik, toda tema, s katero se ukvarjajo, je lahko povezana z vsako vejo in družbenih in naravoslovnih ved. Poleg besedil, ki se tičejo področij gradbene industrije, informacijskih tehnologij in komunikologije oziroma marketinga, znanosti, menedžmenta in izobraževanja, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila iz domene farmacije, medicine in politike kot tudi sociologije. Na podlagi zahtev, seveda lahko prevajajo tudi turistična besedila kot tudi tista, ki se tičejo bančništva, filozofije ali prava, zatem ekonomije in financ kot tudi ekologije in varstva okolja ter vseh drugih neomenjenih znanstvenih disciplin.

Kadar določena stranka zahteva neposredno prevajanje spletnih materialov iz hebrejskega v turški jezik, zaposleni v okviru te institucije izvajajo tudi profesionalno optimizacijo, tako spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov pa tudi vseh drugih spletnih materialov. Pravzaprav pri tem pravilno implementirajo tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation) in tako vsebino teh materialov uskladijo z zahtevami brskalnika. Rezultat takšnega postopka obdelave je zelo hitro viden za lastnike, saj strani in druge spletne vsebine izjemno visoko kotirajo oziroma so vidljivi v okviru prvih rezultatov iskanja za tiste besede in izraze, ki so v tem primeru ključni. Poleg omenjenih vsebin sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno prevajajo tudi različne, tako programe kot tudi aplikacije oziroma programsko opremo.

Profesionalno prevajanje učbenikov in književnih del iz hebrejskega v turški jezik

Ne glede na tematiko učbenikov, za katerega stranka zahteva prevajanje v omenjeni različici jezikov, je lahko prepričana, da sodni tolmači in prevajalci zaposleni v okviru te institucije, v celoti profesionalno izvajajo njihovo obdelavo. Prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje romanov iz hebrejskega v turški jezik kot tudi beletrije ter ostalih proznih del pa tudi književnih del, ki so uradno uvrščena med poezijo. Poleg njih omenjeni strokovnjaki lahko ustrezno odgovorijo tudi na zahteve, ki se nanašajo na prevajanje, tako časopisnih člankov kot tudi strokovnih pa tudi otroških in znanstvenih revij.

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford uradno zaposluje tudi strokovne osebe, katerih osnovna specialnost je zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, lahko vse stranke, ki to želijo, dobijo prevajanje za katerokoli video ali zvočno vsebino v tej jezični kombinaciji, pravzaprav pa lahko zahtevajo njihovo kompletno obdelavo. V principu so sodni tolmači in prevajalci najpogosteje angažirani za prevajanje igranih filmov in serij iz hebrejskega v turški jezik kot tudi dokumentarnih ter animiranih in risanih filmov oziroma informativnih oddaj, reklamnih sporočil in televizijskih pa tudi radijskih oddaj izobraževalnega ali zabavnega značaja, pri čemer seveda prevajajo tudi vse ostale, tako video kot tudi zvočne vsebine. Glede na to, da sta na razpolago tudi navedeni dodatni storitvi, se mora vsaka stranka posamično natančno dogovoriti z zaposlenimi v predstavništvu, ali želi dobiti profesionalno sinhronizirane materiale, ali pa ji bolj ustreza njihovo podnaslavljanje.

Poleg storitev, ki vključujejo obdelavo katerihkoli vsebin v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo tudi storitev, ki se nanaša, tako na konsekutivno in simultano kot tudi na šepetano tolmačenje iz hebrejskega v turški jezik. Posebej je pomembno, da vsaka stranka, ki jo ena od teh storitev zanima, ve, da te lahko uporabijo v okviru manifestacije, katere lastnosti so jasno opredeljene, pa ima v skladu s tem tudi obveznost, da omenjene strokovnjake obvesti o potrebnih detajlih, ki so povezani z njeno organizacijo. Vsekakor se končna odločitev o tem, katero vrsto storitve ti strokovnjaki uporabljajo, sprejme po izvedbe profesionalne analize informacij o trajanju samega dogodka oziroma o številu oseb, ki bodo prisotne, vsekakor pa je zaželeno, da stranka dostavi tudi podatke o organizaciji in o mestu njenega prirejanja. Kadar se ti odločijo za uporabo prav te vrste tolmačenja, strankam v tem primeru ponudijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz hebrejskega v turški jezik

  • Iz hebrejskega v turški je 49 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 52 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!