Prevajanja iz hebrejskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsem interesentom je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dostopna storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz hebrejskega v korejski jezik, ki ga sodni tolmači in prevajalci izvajajo v obeh različicah, saj je v ponudbi zajeta, tako storitev tolmačenja kot tudi tista, ki vključuje izdelavo prevoda za katerokoli vsebino v pisani obliki.

Pomembno je poudariti tudi to, da je poleg prevajanja dokumentov v tej različici jezikov, strankam v okviru te institucije na razpolago tudi njihova overitev, saj je postopek v celoti usklajen z zakonom. Gre za to, da dokument katerekoli vrste, ki je samo preveden, ni pravno veljaven, ampak mora posedovati tudi žig sodnega tolmača, ki je za overitev uradno pooblaščen. Sicer je postopek overjanja prevedenih dokumentov takšen, da omenjenega strokovnjaka obvezuje, da primerja vsebino prevedenega dokumenta z izvirnim, da bi se osebno prepričal, da gre za enaki vsebini.

Pri tem moramo poudariti, da omenjena institucija interesentom ponuja tudi možnost samo overjanja dokumentov in tedaj stranka prinese že prevedene vsebine. Prav tedaj lahko pride do težave, da zapriseženi sodni tolmač opazi neke razlike in tedaj nima pravice izvesti overitve. V tem primeru mora biti uporabljena storitev redakcije, ki je prav tako dostopna v okviru te institucije, saj so člani ekipe in lektorji in korektorji. Toda moramo poudariti, da se storitvi lekture in korekture uporabljata na zahtevo strank tudi za številne druge vsebine, ki niso pravilno prevedene in ko se na ta način popravijo napake v njih.


Prevajanje iz hebrejskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v hebrejski jezik

Da se vrnemo na obdelavo dokumentov in poudarimo, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v korejski jezik pa tudi vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim službam, kar se predvsem nanaša na izjave in potrdila ter soglasja različnih vrst.

Vsekakor na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo vse osebne dokumente, specializirani pa so tudi za prevajanje različnih vrst dokumentacij, od poslovne in tehnične pa do gradbene in medicinske oziroma razpisne dokumentacije.

Če je strankam to potrebno, ti strokovnjaki prevajanje izvedejo tudi za vsebine, ki se tičejo, tako področja izobraževanja in znanosti pa tudi za vse ostale dokumente, toda izključno v primeru, če bo upoštevano pravilo o obvezni dostavi izvirnika.

Glede na to, da so dolžne poslati izvirne dokumente, jih stranke lahko pošljejo ali preko kurirske službe ali priporočeno preko”Pošte Slovenije", pri čemer seveda lahko izberejo tudi opcijo osebnega prinašanja želenih dokumentov v poslovalnico te institucije.

Takoj moramo poudariti, da se vse to ne nanaša na ostale vsebine, ker tedaj ni navedena zahteva, da se priložijo izvirniki na vpogled, tako da se lahko pošljejo tudi na e-poštni naslov. Vsekakor stranke lahko enako možnost izberejo tudi za prevzemanje vseh ostalih materialov, toda lahko zahtevajo tudi drugačen način njihovega pošiljanja oziroma prevzemanja, o čemer jih dodatno informirajo zaposleni te institucije.

Glede na to, da zagotavljajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v korejski jezik, morajo prevajalci in sodni tolmači v čim krajšem roku dobiti konkretne materiale, pa je samo tedaj dovoljeno, da jih stranka pošlje skenirane na uradni e-poštni naslov poslovalnice. Glede na to, da je postopek zelo pomembno spoštovati v celoti, mora zelo hitro potem vsakdo od njih obvezno dostaviti izvirnike na vpogled.

Lastnik dokumentov se mora z zaposlenimi v predstavništvu te institucije dogovoriti tudi o načinu prevzemanja obdelanih dokumentov. Predvsem mu je omogočeno, da to stori osebno, prav tako pa se lahko opredeli tudi za možnost angažiranja kurirske službe, ki kompletno obdelane dokumente dostavi na navedeni naslov. Stranke, ki se za to možnost odločijo, morajo biti seznanjene z dejstvom, da so storitev dolžne plačati neposredno kurirju, saj konkretna storitev ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov. Posebej poudarjamo, da je služba za dostavo tedaj dolžna oblikovati ceno in o njej predhodno informirati stranke kot tudi o načinu prevzemanja paketa.

Glede na to, da zakon za določene dokumente določa obveznost izvedbe tako imenovane nadoveritve in da sodni tolmači in prevajalci omenjene institucije ne posedujejo dovoljenja, da izvedejo ta postopek, mora lastnik dokumentov vse informacije o tem pridobiti popolnoma samostojno. Nadoveritev je postopek, ki se nanaša na postavljanje Haškega žiga na določene dokumente, ki je poznan tudi kot Apostille. V okrožnih sodiščih Republike Slovenije obstajajo namenski oddelki, v katerih so zaposleni pristojni za izvedbo nadoveritve, tako da stranka od njih tudi dobi vse potrebne informacije.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje knjig iz hebrejskega v korejski jezik in v tem primeru stranke lahko dobijo obdelan katerikoli učbenik kot tudi književno delo s področij poezije ali proze.

Seveda izpolnimo tudi zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo časopisnih člankov, prevajalci in sodni tolmači pa lahko v optimalnem roku v konkretni različici jezikov prevedejo tudi vsebino, tako znanstvenih oziroma strokovnih kot tudi otroških ter ilustriranih revij.

Materiale, ki so povezani s področjem marketinga oziroma se uporabljajo pri reklamiranju, tako nekega dogodka in delovanja določenega podjetja kot tudi izdelka in storitev zaposleni te institucije v omenjeni jezični kombinaciji profesionalno prevedejo. Pravzaprav se trudijo, da sporočilo, ki ga večina vsebuje, oblikujejo v skladu s pravili, ki jih vključuje pakistanski jezik in ob spoštovanju prevajalske stroke in pravil, ki veljajo na področju marketinga.

Tako poljudna kot tudi znanstvena besedila različne tematike omenjeni strokovnjaki obdelajo in izvedejo tudi prevajanje spletnih materialov iz hebrejskega v korejski jezik. Tukaj moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg osnovne storitve, ko je to potrebno in v skladu s konkretnimi vsebinami, uporabljajo tudi orodja, poznana kot SEO, kar je skrajšano od Search Engine Optimisation. Osnovni namen optimizacijie spletnih materialov je njihovo strokovno prilagajanje iskanju in njegovim pravilom, da bi v optimalnem roku iskalnik prav te vsebine uvrstil v sam vrh rezultatov iskanja za določene besede in izraze.

Treba je poudariti tudi to, da sta dostopni tudi dodatni storitvi v pogledu sinhronizacije in podnaslavljanja vseh zvočnih in video vsebin strankam, pri čemer bo predhodno izvedeno njihovo strokovno prevajanje v dani različici jezikov. Zahvaljujoč tema storitvama je interesentom omogočeno, da v optimalnem roku in v okviru same poslovalnice dobijo kompletno obdelane serije in oddaje različne vsebine in namena kot tudi reklamna sporočila, filme in ostale zvočne in video materiale.

Poleg obdelave vsebin v pisani obliki je strankam na razpolago tudi tolmačenje iz hebrejskega v korejski jezik pa tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje. Posebej je pomembno poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko v tej različici jezikov izvedejo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Točno je določeno za katero vrsto dogodka se lahko uporabi katera vrsta tolmačenja, pa je iz tega razloga posebej pomembno, da stranke, ki jih zanima konkretna storitev, dostavijo vse potrebne informacije o organizaciji dogodka. Preprosto rečeno, zaposlene v predstavništvu omenjene institucije morajo seznaniti, tako o številu ljudi, ki se bodo udeležili manifestacije kot tudi o njenem trajanju ter vsekakor o glavnih značilnostih lokacije, na kateri je organizator določil, da bo potekala. V skladu s tem podatki bo sprejeta uradna odločitev, katera od vseh navedenih storitev mora biti uporabljena, da bi organizator manifestacije in vsak udeleženec dobila maksimalno profesionalno storitev tolmačenja, s katero bo v celoti zadovoljen.

Prevajanje zdravniških izvidov iz hebrejskega v korejski jezik

Poleg tega, da izpolnijo zahteve strank v zvezi z navedeno storitev, prevajalci in sodni tolmači izvedejo tudi overitev vsakega dokumenta, ki ga njegov lastnik dostavi.

Seveda izvajamo tudi profesionalno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz hebrejskega v korejski jezik pa tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov ter vseh ostalih dokumentov iz uradne sestave medicinske dokumentacije.

Glede na to, da je celoten postopek obdelave vseh dokumentov usklajen z zakonom, je tako zelo pomembno, da interesenti za to storitev predhodno dostavijo izvirnike na vpogled, saj zapriseženi sodni tolmač izvirne dokumente uporabljajo pri overitvi, saj mora njihovo vsebino primerjati s prevodi. Žig sodnega tolmača namreč sme biti postavljen samo na prevedene dokumente, katerih je vsebina enaka kot v njihovih izvirnikih.

Vse stranke moramo seznaniti z dejstvom, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford ne posedujejo potrebnih pooblastil za izvedbo storitve nadoveritve. To pa pomeni, da tudi nimajo pravice na katerikoli dokument postaviti tako imenovani Haškega žiga, sicer poznanega tudi pod nazivom Apostille. S samim tem strankam tudi niso dolžni posredovati podatkov o tem, ampak lastniki dokumentov morajo kontaktirati z okrožnim sodiščem, ki jim je najbližje, saj je nadoveritev v njegovi pristojnosti.

Poleg vseh vrst izjav in soglasij sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov kompletno obdelujejo tudi različne vrste potrdil. Zahvaljujoč vsemu temu stranke dobijo kompletno obdelane vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, med katere med drugim spadajo potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o nekaznovanosti in ostale vrste konkretnih dokumentov.

Treba je omeniti tudi to, da so omenjeni strokovnjaki prav tako specializirani za neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v korejski jezik, tako da izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s kompletno obdelavo sklepov o ustanovitvi pravne osebe, revizorskih poročil in faktur oziroma statuta podjetja in poslovnih odločitev pa tudi finančnih in letnih poslovnih poročil ter ustanovitvenega akta podjetja in številnih drugih dokumentov iz sestave navedene vrste dokumentacije.

Če je to nekomu potrebno, seveda prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov in ob maksimalnem spoštovanju veljavnih zakonskih določb obdelajo tudi vse osebne dokumente, od potnega lista, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma vozniškega in dovoljenja za prebivanje pa do osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra o smrti in potrdila o stalnem prebivališču oziroma delovnega ter prometnega dovoljenja in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi številnih drugih osebnih dokumentov.

Vsebino razpisne in tehnične pa tudi gradbene dokumentacije ti strokovnjaki obdelajo na zahtevo interesentov, kar pomeni pa, da bo izvedeno neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz hebrejskega v korejski jezik oziroma gradbenih projektov in navodil za uporabo ter deklaracij izdelkov in vseh ostalih dokumentov iz njihove sestave.

Vsekakor v skladu s postavljenimi zahtevami prevajanje v omenjeni različici jezikov izvajamo tudi za diplomo in dodatek k diplomi oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in diplomske ter seminarske naloge pa tudi za znanstvena dela, pri čemer sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi znanstvene patente in prepis ocen ter predmetnike in programe fakultet, zatem rezultate znanstvenih raziskav in katerikoli drugi dokument, ki je na določen način povezan z znanostjo ali izobraževanjem.

V primeru, da nekdo to zahteva, zaposleni te institucije izvajajo tudi neposredno prevajanje sodnih sklepov iz hebrejskega v korejski jezik, lahko pa kompletno obdelajo, tako pritožbe sodišču in odločitve sodišč kot tudi sodne odločbe in tožbe, zatem pravni red Evropske Unije in različne vrste licenc, certifikatov pa tudi pogodbe ter pooblastilo za zastopanje in vse ostale dokumente, ki sodijo med pravne akte.

Šepetano tolmačenje iz hebrejskega v korejski jezik

Strankam je prav tako na razpolago tudi storitev tolmačenja v vseh treh različicah, saj Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake, ki so specializirani, tako za šepetano tolmačenje iz hebrejskega v korejski jezik kot tudi za uporabo storitev simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji. Iz tega razloga je tudi zelo pomembno, da vse stranke, ki jih zanima konkretna storitev, imajo v mislih informacije, da sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo katerokoli od konkretnih storitev, tako da je v tem primeru izjemno pomembno v skladu z zahtevami dogodka določiti tudi vrsto tolmačenja, ki mora biti izvedena. To pa pomeni, da je vsak interesent dolžan dostaviti podatke o organizaciji dogodka, oziroma da omenjene strokovnjake informira predvsem o osnovnih značilnostih mesta njegovega prirejanja in potem tudi o točnem trajanju ter vsekakor o številu oseb, ki so potrdile udeležbo. Vse te informacije se zatem morajo skrbno preučiti in analizirati, da bi bilo natančno določeno, ali člani ekipe te poslovalnice morajo uporabiti konsekutivno ali šepetano oziroma simultano tolmačenje v tej različici jezikov. Prav v skladu z izbiro storitve bo opredeljena ponudba in vanjo bo vnesen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu z vrsto tolmačenja, ki mora biti uporabljena.

Da stranke v različnih priložnostih lahko uporabljajo materiale, ki so prevedeni v tej različici jezikov, kar pa je storjeno do neke mere neprofesionalno, je treba izvesti storitev tako imenovane redakcije. Prav zato, ker jo izvajamo za že obdelane vsebine katerekoli vrste, je specifična in v tej instituciji so za njeno izvedbo zadolženi lektorji in korektorji. Posebej je treba poudariti, da so najprej dolžni analizirati prevedene materiale in poiskati napake v njih in jih potem tudi maksimalno profesionalno popraviti ter konkretne vsebine uskladiti predvsem z njihovimi izvirniki in potem tudi z vsemi pravili, ki jih vključuje pakistanski jezik.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje filmov iz hebrejskega v korejski jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg animiranih in dokumentarnih oziroma risanih filmov obdelajo tudi igrane filme, ne glede na žanr, ki mu pripadajo. Ti strokovnjaki bodo v tej jezični kombinaciji poskrbeli tudi za prevajanje reklamnih sporočil, zatem oddaj izobraževalnega in zabavnega značaja pa tudi informativnih ter otroških oddaje in serij kot tudi vseh ostalih video in zvočnih materialov. Ker so v okviru te institucije zaposleni, tako profesionalni podnaslavljalci kot tudi osebe, ki izvajajo sinhronizacijo vseh omenjenih pa tudi številnih drugih video in zvočnih vsebin, to pa pomeni, da stranke v optimalnem roku vse njih dobiti kompletno obdelane, tako da jih lahko zelo hitro predstavijo prihodnjim poslušalcem ali gledalcem.

Seveda bodo v celoti profesionalno izpolnjene tudi zahteve tistih strank, ki jim je v dani kombinaciji jezikov potrebno prevajanje ali za književna dela ali učbenike, vsekakor pa sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vse vrste besedil. S tem mislimo, ne samo na poljudne besedilne materiale različne tematike, ampak tudi na tiste, ki veljajo za strokovne in bodo dostopne samo ožjemu krogu bralcev.

Prav tako na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje ilustriranih pa tudi znanstvenih in otroških ter številnih drugih revij iz hebrejskega v korejski jezik, pri čemer seveda člani ekipe te institucije v konkretni različici jezikov obdelajo tudi časopisne članke.

Zaposleni v predstavništvu te specializirane institucije v želeni jezični kombinaciji najprej prevedejo spletne materiale in ob tem izvedejo tudi storitev njihove strokovne optimizacije. Da ne bo pomote, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci vedo kdaj in na kakšen način je treba izvesti implementacijo tako imenovanih orodij SEO (Search Engine Optimisation), kar izjemno pozitivno vpliva na prihodnji položaj, tako aplikacij in spletnih prodajaln kot tudi spletnih strani pa tudi spletnih katalogov, zatem programov in ostalih spletnih vsebin.

Treba je omeniti tudi to, da ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje vizitk iz hebrejskega v korejski jezik oziroma reklamnih katalogov in plakatov pa tudi PR člankov, brošur in reklamnih letakov ter številnih drugih marketinških materialov. Za stranke, ki zahtevajo obdelavo takšnih vsebin, je izjemno pomembno, da vedo tudi to, da zaposleni navedene institucije posedujejo dovolj znanja s področja marketinga, ki ga vsekakor uporabljajo, ko obdelujejo konkretne vsebine, tako da tudi sporočilo, ki ga ti vsebujejo, maksimalno korektno uskladijo s ciljnim oziroma v tem primeru s pakistanskim jezikom.

Cena prevajanja iz hebrejskega v korejski jezik

  • Iz hebrejskega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz hebrejskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!