Prevajanja iz hebrejskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da ta specializirana institucija zaposluje strokovne osebe, ki so specializirane za prevajanje vsebine in iz in v enega oziroma drugi jezik oziroma na razpolago je tudi storitev, ki vključujejo neposredno prevajanje iz hebrejskega v norveški jezik.

Sicer se ta uporablja za katerokoli vrsto materialov v pisani obliki kot tudi v obliki tolmačenja, pri katerem sodni tolmači in prevajalci uporabljajo pravila, tako šepetanega in konsekutivnega kot tudi simultanega tolmačenja. Prav tako vsaki stranki, ki ima potrebo za tem, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vse vrste besedil prav tako lahko prevedemo v konkretni različici jezikov, kar se nanaša, tako na strokovne kot tudi na poljudne. Poleg tega navedeni strokovnjaki obdelujejo tudi književna dela, učbenike in revije kot tudi časopisne članke, katerih tema je lahko povezana z vsako vejo in naravoslovnih in družbenih ved oziroma z vsakim področjem življenja.


Prevajanje iz hebrejskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v hebrejski jezik

Kadar se zahteva, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v norveški jezik, toda obdelujejo tudi druge spletne vsebine oziroma tiste, ki so povezane z računalništvom, kot so na primer programi in spletni katalogi, zatem različne vrste aplikacija, spletne prodajalne in druge. Glede na to, da so se naučili pravilno implementirati orodja SEO (Search Engine Optimisation), jih uporabljajo pri postopku obdelave konkretnih materialov in pravzaprav izvajajo njihovo profesionalno optimizacijo za polje iskanja.

Strankam bo omogočeno tudi kompletno obdelavo, tako zvočnih kot tudi video vsebin katerekoli vrste, kar vključuje najprej prevajanje reklamnih sporočil in oddaj vseh vrst kot tudi filmov oziroma serij in drugih podobnih materialov in zatem tudi njihovo podnaslavljanje kot tudi strokovno sinhronizacijo.

Prav tako v sklopu poslovalnice te institucije lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje marketinških vsebin iz hebrejskega v norveški jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo brošure in reklamne letake potem plakate in PR članke kot tudi zloženke, kataloge in vizitke ter številne druge materiale, ki so namenjeni reklamiranju, tako nekega dogodka ali izdelkov oziroma storitve kot tudi poslovanja različnih podjetij.

V skladu z veljavnimi predpisi ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste dokumentov, od osebnih (potrdilo o državljanstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in drugi) preko pravnih aktov (sklepi o razvezi zakonske zveze, tožbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, licence, pritožbe, pogodbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, certifikati in druge dokumente iz domene sodstva ali prava) pa do vseh tistih vsebin, ki so striktno povezani s področjem, tako znanosti kot tudi izobraževanja (znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, prepis ocen in številni drugi).

Profesionalna redakcija vključuje uporabo pravil lekture kot tudi korekture. Toda izključno se izvaja, kadar je treba pravilno popraviti napake v prevodih. Poudarjamo, da korektorji in lektorji to storitev morajo izvesti, da bi lastnikom nekakovostno prevedenih materialov katerekoli vrste omogočili, da jih uporabljajo, kadarkoli imajo potrebo za tem.

Glede na to, da postopek obdelave dokumentov vključuje tudi overitev sodnega tolmača, je jasno, da se ta razlikuje od prevajanja vseh drugih vsebin. Gre pa za to, da v tem primeru mora absolutno vsaka stranka priložiti izvirne vsebine prav tem strokovnjaku na vpogled. Poleg tega jih lahko prinese v predstavništvo konkretne institucije, lahko pa izbere tudi možnost pošiljanja izvirnikov s priporočeno poštno pošiljko, ali pa izbere angažiranje katerekoli kurirske službe.

Pri vseh drugih materialih, za katere se izvaja prevajanje v navedeni jezični različici, je prisotno nenapisano pravilo, da jih stranka dostavlja na elektronski naslov in prevzema na popolnoma enak način, toda obstajajo tudi druge možnosti, o katerih bo po potrebi obveščen.

Poudariti moramo tudi to, da overitev s tako imenovanim Apostille z žigom ne more biti izvedena v tej instituciji, glede na to, da se Haški žig, kot ga tudi imenujejo, postavlja samo na točno določene dokumente in v okviru pristojnih državnih institucij ter v skladu z jasno opredeljenem principu. Zato bi bilo zaželeno, da informacije o tem vsak posameznik osebno zahteva od zaposlenih v oddelkih okrožnih sodišč po vseh naši državi.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev strank izvedejo tudi neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz hebrejskega v norveški jezik kot tudi potrdil o nekaznovanosti, zatem soglasij za zastopanje ter potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o o višini dohodkov in številnih drugih vrst teh dokumentov, glede na to, da njih stranke pogosto morajo iz nekega razloga predložiti konkretni državni službi.

Vsebino poslovne dokumentacije vsaka stranka, prav tako lahko dobi kompletno obdelano, toda v tem primeru bo med drugim preveden in overjen, tako statut in ustanovitveni akt podjetja kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem vse vrste poslovnih poročil, ko so recimo letna, finančna ali revizijska pa tudi fakture, poslovne odločitve in vsak drugi dokument, ki se nanaša predvsem na poslovni postopek nekega podjetja ali pa konkretnega podjetnika.

Če je treba, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz hebrejskega v norveški jezik ter vsakega drugega dokumenta iz v sestave medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi), pri čemer prevajalci in sodni tolmači ustrezno odgovorijo tudi na zahteve tistih strank, ki v konkretni različici jezikov želijo dobiti kompletno obdelano, tako navodilo za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi gradbene projekte potem deklaracije izdelkov kot tudi vsak drugi dokument, ki je uvrščen ali v tehnično ali razpisno oziroma v gradbeno dokumentacijo.

Prav tako bi bilo treba informirati tudi vse tiste posameznike, ki jim je prevajanje oziroma overitev kateregakoli dokumenta v omenjeni različici jezikov potrebno v posebej kratkem časovnem obdobju, da je njihova obveznost, da kasneje izvirnike priložijo na vpogled pooblaščenemu sodnemu tolmaču in da pred tem morajo skenirane vsebine poslati elektronsko.

Neposredno prevajanje romanov iz hebrejskega v norveški jezik

Ne glede na kompleksnost oziroma obsežnost romanov, za katere je nekomu potrebno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, je lahko popolnoma prepričan, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford njihovo prevajanje profesionalno izvedejo. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje beletrije iz hebrejskega v norveški jezik, obdelujejo pa tudi tudi vsako drugo književno delo, ne glede na to, ali je to uradno uvrščeno med poetsko ali prozno.

Prav tako prevajajo tudi absolutno katerikoli učbenik, zatem časopisne članke, katerih tema je prav tako lahko povezana s katerimkoli področjem kot tudi vsak časopis, ki ga posameznik dostavi na predviden način.

Omenjeni strokovnjaki so prav tako specializirani za tisto storitev, ki vključuje maksimalno profesionalno obdelavo vseh vrst marketinških vsebin. Pri tem se na prvem mestu trudijo, da jih prilagodijo govorcem norveškega jezika oziroma sporočilo, ki se v njih nahaja, prevajajo v skladu s tem jezikom. Na zahtevo strank bo izvedeno neposredno prevajanje PR člankov iz hebrejskega v norveški jezik kot tudi reklamnih letakov oziroma zloženk ter katalogov in brošur pa tudi vizitk, plakatov in drugih reklamnih materialov.

Kadar bo organizirana manifestacija katerekoli vrste in namena, so prevajalci in sodni tolmači lahko angažirani, da bi strankam omogočili ali šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz hebrejskega v norveški jezik. Zainteresirane stranke se lahko opredelijo tudi za storitev, ki je povezana z najemom profesionalne opreme za simultano tolmačenje, ki jo zagotovo dobijo pod najugodnejšimi pogoji. Najprej mora vsak posameznik dostaviti relevantne informacije o samem dogodku in da zaposlene v predstavništvu te institucije obvezno obvesti, ne samo o številu udeležencev oziroma o trajanju, ampak tudi o tem, kje bo organiziran in generalno, kako je zamišljeno, da bo izveden.

Prevajanje risanih filmov iz hebrejskega v norveški jezik

Navedena storitev predstavlja pravzaprav samo en segment obdelave teh materialov, ker stranke, ki potrebujejo neposredno prevajanje filmov iz hebrejskega v norveški jezik in ne glede na to, ali gre za risane, dokumentarne, igrane ali animirane, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izbirajo tudi med njihovo sinhronizacijo oziroma profesionalnim podnaslavljanjem. Prav tako prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko obdelujejo tudi serije potem zabavne in izobraževalne oddaje kot tudi reklamna sporočila oziroma oddaje informativnega značaja in vse ostale zvočne in video materiale.

Profesionalna korektura in lektura sta prav tako storitvi, ki ju izvajajo člani ekipe navedene institucije, če to stranka zahteva. Predvideno je, da korektorji in lektorji v toku postopka redakcije uporabljajo vsa veljavna pravila in uskladijo slabo prevedene materiale z norveškim jezikom.

V primeru, da posameznik zahteva neposredno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v norveški jezik ali aplikacija oziroma spletnih prodajaln in katalogov kot tudi programov ter vseh drugih spletnih vsebin, v sklopu te storitve dobi tudi strokovno optimizacijo. V skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation) se obdelujejo vsi navedeni in številni drugi spletni materiali in se na ta način izvaja tudi njihovo prilagajanje iskanju. Na splošno rečeno, navedeni postopek vodi do tega, da jih glavni iskalnik prepoznava kot najboljše rezultate in postavlja na prvi strani iskanja, toda izključno za tiste izraze in besede, ki so zanje najpomembnejše.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni različici jezikov prevajajo tudi besedila, tako strokovna kot tudi poljudna in njihova tema se lahko tiče katerekoli znanstvene discipline. Poleg prevajanja besedil s področij ekologije in varstva okolja, turizma in gradbene industrije oziroma menedžmenta, marketinga in komunikologije kot tudi bančništva, ekonomije in financ ti strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje političnih besedil iz hebrejskega v norveški jezik kot tudi tistih, ki so povezane z medicino in farmacijo ter informacijskimi tehnologijami, psihologijo in sociologijo kot tudi za vsako drugo znanstveno disciplino.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz hebrejskega v norveški jezik

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov lahko prevajajo celotno vsebino razpisne dokumentacije. Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje gradbene in tehnične dokumentacije iz hebrejskega v norveški jezik, kar pomeni, da poleg navodil za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kompletno obdelujejo tudi deklaracije izdelkov kot tudi gradbene projekte oziroma absolutno vsak dokument, ki je v sestavi katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Vsem, ki jih zanima obdelava različnih dokumentov v tej jezični kombinaciji, je izjemno pomembno poudariti, da omenjeni strokovnjaki v skladu s pravili izvajajo tudi strokovno overitev vseh prevedenih dokumentov.

Pogoj za postavljanje žiga pooblaščenega sodnega tolmača na predhodno prevedeni dokument je dostava izvirnikov njemu na vpogled, pa je to vsak posameznik dolžan izvesti.

Poudarjamo, da postavljanje tako imenovanega Apostille oziroma haškega žiga na katerikoli dokument, ni v domeni dela teh strokovnjakov, pa je zaradi tega zaželeno, da se vsaka zainteresirana stranka za svoje dokumente v okviru pristojnih institucij pozanima o celotnem postopku nadoveritve.

Poleg kompletne obdelave konkretnih dokumentov je v ponudbi tudi neposredno prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz hebrejskega v norveški jezik kot tudi potrdila o državljanstvu oziroma potnega lista in osebne izkaznice potem vseh vrst dovoljenj (delovno, vozniško, prometno, dovoljenje za prebivanje) kot tudi izpiskov iz matičnega registra, tako o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze kot tudi o smrti oziroma vseh ostalih osebnih dokumentov.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahtev zainteresiranih strank, lahko kompletno obdelujejo tudi celotno, tako poslovno (ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, finančna poslovna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, revizijska poročila in druga) kot tudi medicinsko dokumentacijo (dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številni drugi).

Poleg tega člani ekipe te institucije lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v norveški jezik (pooblastilo za zastopanje, certifikati, sodni sklepi, pogodbe, sodne odločbe, licence, tožbe, sklepi o razvezi zakonske zveze, pritožbe, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije in drugi dokumenti, ki so povezani s sodstvom ali pravom) in v skladu s potrebami prevajajo oziroma overjajo, tako rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente, zatem znanstvena dela različne tematike kot tudi vse ostale vsebine, ki se nanašajo na znanost.

Če se to zahteva, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi različne dokumente, ki jih posamezna stranka kasneje mora predložiti določeni pristojni službi. Na prvem mestu mislimo na potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje kot tudi na potrdilo o samskem stanu potem na potrdilo o stanju računa v banki kot tudi na številne druge vrste, tako potrdil kot tudi izjav pa tudi soglasij.

Vsi tisti dokumenti, ki so izrecno povezani z izobraževanjem, lahko omenjeni strokovnjaki prav tako obdelujejo v skladu s pravili. Ne samo, da bo izvedeno neposredno prevajanje diplom in dodatkov k diplomi iz hebrejskega v norveški jezik, ampak ti strokovnjaki prevajajo in v skladu s pravili tudi overijo potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen in po potrebi tudi diplomske kot tudi seminarske naloge, katerih tematika je lahko povezana z absolutno vsako družbeno ali naravoslovno vedo.

Cena prevajanja iz hebrejskega v norveški jezik

  • Iz hebrejskega v norveški je 50 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 50 54 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!