Prevajanja iz hebrejskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Posamezniki, ki so jim v navedeni različici jezikov potrebne storitve strokovnjakov, zaposlenih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, jih vsekakor lahko angažirajo tudi kar zadeva tolmačenje iz hebrejskega v finski jezik in kar zadeva obdelavo katerekoli vrste materialov v pisani obliki.

Vse stranke je treba seznaniti s tem, da prevajalci in sodni tolmači poleg storitve simultanega tolmačenja v tej jezični različici, lahko uporabijo tudi tako imenovano šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Poleg konkretne storitve predhodno omenjena institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to najnovejše generacije.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje besedil iz hebrejskega v finski jezik, kar se nanaša in na strokovne in na poljudne vsebine. V skladu z zahtevami profesionalni sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi učbenike katerekoli tematike, zatem dela beletrije, romane in vsa ostala in prozna in poetska književna dela kot tudi časopisne članke in revije.


Prevajanje iz hebrejskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v hebrejski jezik

Specializirani so tudi za obdelavo vseh spletnih materialov (spletne strani, programi, spletni katalogi, spletne prodajalne, aplikacije in druge vsebine te vrste) in pri tem uporabljajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) ter tako strankam poleg njihovega prevajanja omogočajo tudi profesionalno optimizacijo.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje reklamnih katalogov in letakov iz hebrejskega v finski jezik kot tudi PR člankov, zatem vizitk in brošur pa tudi plakatov, zloženk in vseh drugih marketinških materialov.

Zainteresiranim strankam bo omogočeno, da poleg profesionalnega prevajanja, tako risanih in igranih filmov različnih žanrov oziroma reklamnih sporočil in informativnih oddaj kot tudi animiranih in dokumentarnih filmov, serij in otroških kot tudi izobraževalnih in zabavnih oddaj ter vseh drugih in zvočnih in video vsebin, dobijo tudi storitev, ki vključuje, tako njihovo profesionalno podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo.

Stranke morajo vse predhodno navedene vsebine, za katere zahtevajo prevajanje v konkretni različici jezikov, poslati na elektronski naslov poslovalnice te institucije, če jim v danem trenutku ta princip najbolj ustreza. Postopek njihovega prevzemanja po koncu obdelave je lahko enak, toda omenjena institucija ponuja tudi druge možnosti, o čemer se mora vsaka zainteresirana stranka se dodatno pozanimati v predstavništvu te institucije.

Posebej moramo poudariti, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani za neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v finski jezik oziroma za izvedbo njihove overitve. Da bi katerakoli vrsta dokumentacije ali samostojni dokument, ki se prevaja v dani jezični kombinaciji, bil veljaven s pravnega in zakonskega vidika, mora na njem obstajati žig zapriseženega sodnega tolmača. Prav ta postopek se uporablja v okviru te institucije in je usklajen z zakonom, pa stranka mora preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko poslati tudi izvirne dokumente na vpogled oziroma jih osebno prinesti v poslovalnico.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki jih je v določenem trenutku treba predložiti konkretni državni instituciji oziroma različnih vrst izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in drugi), prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi vsa osebne dokumente (potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi).

V skladu z zahtevami bo izvedeno tudi neposredno prevajanje specifikacije farmacevtskih izdelkov iz hebrejskega v finski jezik kot tudi vseh drugih dokumentov iz sestave, tako medicinske (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številni drugi) kot tudi razpisne pa tudi tehnične in gradbene (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi) oziroma poslovne dokumentacije (fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, statut podjetja in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem).

Da bi določeni dokument bil kompletno obdelan v izjemno kratkem časovnem obdobju, mora njegov lastnik naknadno dostaviti izvirnike na vpogled, najprej pa na elektronski naslov pošlje skenirane dokumente, da bi omenjeni strokovnjaki čim prej lahko začeli s prevajanjem oziroma overitvijo.

Na podlagi zakonskih določb se točno ve, ali Haški žig mora biti postavljen na določeni dokument in točno, v katerem trenutku se tako imenovani Apostille žig, kot se tudi imenuje, nanj postavlja. Glede na to, da strokovnjaki, ki jih zaposluje ta specializirana institucija, na žalost niso v priložnosti, da ta žig postavijo na dokumente, če je to potrebno, saj za to ne posedujejo pooblastil, pa se strankam priporoča, da podatke o tem pridobijo, preden jim dokumente pošljejo na obdelavo.

Poudarjamo tudi to, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz hebrejskega v finski jezik kot tudi katerekoli druge vrste sodb oziroma odločitev ali sklepov, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vsak drugi pravni akt. Med drugim mislimo na pravni red Evropske Unije in certifikate kot tudi na pooblastilo za zastopanje oziroma na različne vrste licenc potem pogodbe in na splošno rečeno, na vsak tisti dokument, ki se tiče področja prava, ali pa je na določeni način povezan s sodstvom.

Prav tako je predvideno, da se stranke lahko obrnejo na zaposlene v predstavništvu, da bi dobile profesionalno prevajanje v tej jezični kombinaciji za katerikoli dokument, ki ga je povezan s področjem, tako znanosti kot tudi izobraževanja (znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, prepis ocen, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge in številni drugi).

Po končanem prevajanju dostavljenih dokumentov ali določene dokumentacije kot tudi njihovi overitvi z žigom uradno pooblaščene osebe, stranke lahko pridejo osebno v predstavništvo omenjene institucije, da jih prevzamejo, ali pa jim določena kurirska služba kompletno obdelani dokument dostavi na naveden naslov. Toda morajo biti obveščene o tem, da storitev dostave ni vračunana v ceno obdelave dokumenta, pa se v skladu z veljavnim cenikom te službe tudi zaračunava, toda izključno neposredno od posameznika.

Prevajanje katalogov in brošur iz hebrejskega v finski jezik

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v ekipi konkretne institucije, odlično poznajo marketinška pravila, tako da jih tudi uporabljajo, kadar prevajajo, tako omenjene kot tudi vse ostale reklamne materiale. Poleg reklamnih brošur in katalogov, lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje plakatov in PR člankov iz hebrejskega v finski jezik kot tudi reklamnih letakov, zatem vizitk in zloženk pa tudi številnih drugih vsebin, ki so povezane s področjem marketinga oziroma katerih osnovna vloga je reklamiranje, tako različnih podjetij in njihovega poslovanja kot tudi storitev, dogodka ali izdelkov.

Omenjeni strokovnjaki lahko za različne vrste dogodka uporabijo eno od treh vrst tolmačenja, za katere so specializirani. Pravzaprav jih stranke lahko angažirajo, če potrebujejo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz hebrejskega v finski jezik. V okviru omenjene institucije lahko dobijo tudi storitev, ki vključuje najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje. Postavljena je uradna zahteva pred absolutno vsako stranko, ki od prevajalcev in sodnih tolmačev želi, da uporabijo določeno vrsto tolmačenja za neko manifestacijo, da vse podatke o organizaciji oziroma o mestu prirejanja kot tudi o številu udeležencev in njenem trajanju, pravočasno dostavi. Vse te informacije je treba natančno analizirati, da bi ugotovili, katera od omenjenih storitev lahko v skladu s predpisi na najboljši način odgovori na zahteve in posameznih udeležencev in samega organizatorja kot tudi celotne manifestacije.

Treba je omeniti tudi to, da je med storitvami, ki jih zagotavljajo zaposleni v okviru te institucije Prevajalskega centra Akademije Oxford, tudi profesionalno prevajanje književnih del iz hebrejskega v finski jezik, pri čemer stranke lahko pričakujejo obdelavo in poetskih in del proze. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnjujejo zahteve, ki se nanašajo na prevajanje, tako časopisnih člankov kot tudi vsebine različnih revij oziroma učbenikov.

Prevajanje animiranih filmov iz hebrejskega v finski jezik

Poleg tega, da prevajajo animirane filme v omenjeni jezični različici, zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford omogočajo tudi storitvi profesionalne sinhronizacije ali podnaslavljanja in teh in vseh drugih zvočnih in video vsebin. Vsekakor so prevajalci in sodni tolmači angažirani, da izvedejo neposredno prevajanje igranih filmov in reklamnih sporočil iz hebrejskega v finski jezik kot tudi dokumentarnih filmov oziroma otroških, informativnih in zabavnih ter izobraževalne oddaj pa tudi risanih filmov, serij in vseh drugih, tako video kot tudi zvočnih materialov. Vsaka stranka posamično se potem opredeli med dvema predhodno navedenima dodatnima storitvama, kar pomeni, da praktično v najkrajšem možnem roku dobi vse te vsebine kompletno obdelane in absolutno pripravljene za predstavitev poslušalcem ali gledalcem.

Kar zadeva storitev, ki se nanaša na lektoriranje prevedenih vsebin oziroma na njihovo profesionalno korekturo, je tudi ta na razpolago v okviru omenjene institucije. Pravzaprav se tako imenovana redakcija vsebine s strani korektorjev in lektorjev uporablja, kadar se zahteva popravljanje napak v katerikoli vrsti materialov, ki so prevedeni v tej jezični kombinaciji.

Glede na to, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki so stalni člani ekipe vseh poslovalnica konkretne institucije, znajo pravilno uporabljati tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), je predvideno, da stranke poleg prevajanja spletnih materialov iz hebrejskega v finski jezik, avtomatsko dobijo tudi njihovo strokovno optimizacijo. Seveda omenjena orodja uporabljajo, ko je to v skladu z vrsto same vsebine, in to predvsem takrat, ko prevajajo spletne prodajalne, spletne strani ali spletne kataloge, pri čemer lahko na zahtevo strank prevajajo tudi programsko opremo oziroma vsak program in aplikacijo. Osnovna vloga, ki jo ima profesionalna optimizacija, je izključno povezana s kotiranjem materialov v polju iskanja, saj ta vodi k temu, da ti kotirajo odlično in se pojavljajo med rezultati na prvi strani, omenjeni strokovnjaki pa pravilno določijo, katere točno besede in izrazi so za vsebino teh materialov ključni, pa v skladu z njimi tudi izvedejo optimizacijo.

Vsem posameznikom, ki jim je prevajanje v navedeni različici jezikov potrebno za neko besedilo, ne treba skrbeti, če gre za kompleksnejša, ker poleg visoke ravni znanja svoje stroke, prevajalci in sodni tolmači vsekakor posedujejo tudi zadostno raven splošne kulture. To pa pomeni, da lahko maksimalno profesionalno prevajajo, tako strokovna besedila različne tematike kot tudi tista, ki so na razpolago večjemu številu bralcev, pa veljajo za poljudna. Med drugim bo izvedeno tudi neposredno prevajanje političnih, pravnih in ekonomskih besedil iz hebrejskega v finski jezik kot tudi tistih, ki so povezana, tako s področji izobraževanja, farmacije in znanosti oziroma medicine, bančništva in turizma kot tudi tistih, ki se nanašajo na področja sociologije, menedžmenta in filozofije ter psihologije, komunikologije in gradbene industrije kot tudi informacijskih tehnologij, marketinga in številnih drugih, pri tem neomenjenih znanstvenih disciplin iz domene, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz hebrejskega v finski jezik

Poleg konkretnega dokumenta, stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi profesionalno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz hebrejskega v finski jezik kot tudi vsakega drugega osebnega dokumenta. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci na zahtevo kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, zatem delovno dovoljenje in potni list kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter vozniško dovoljenje, osebno izkaznico in številne druge dokumente, ki jih pred tem posameznik na za to natančno določen način dostavi.

Najbolj pomembno je, da se spoštujejo vsa predvidena pravila, predvsem to, da zainteresirane stranke na vpogled sodnemu tolmaču dostavijo izvirnike tistih dokumentov, za katere zahtevajo prevajanje v omenjeni jezični različici.

V želji, da vsem strankam omogočijo, da postopek obdelave kateregakoli dokumenta opravijo čim hitreje in čim bolj preprosto, zaposleni v tej instituciji preporočajo, da se najprej obrnejo na tiste službe Republike Slovenije, ki so pristojne za overitev z Apostille žigom, poznanim tudi kot Haški. Pravzaprav s pridobitvijo teh informacij stranke popolnoma zagotovo poenostavijo postopek obdelave, saj izvedo, ali je omenjeni žig treba postaviti na njihove dokumente in v skladu s kakšnim principom se pri tem izvaja overitev.

Vse dokumente iz sestave, tako tehnične in razpisne kot tudi gradbene dokumentacije omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo v konkretni kombinaciji jezika in jih potem tudi ustrezno overijo. Poleg navodil za uporabo in gradbenih projektov bo izvedeno tudi prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz hebrejskega v finski jezik kot tudi deklaracij izdelkov oziroma vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi pričakovanja strank, kar zadeva prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti neki državni službi, kot so na primer različne vrste potrdil oziroma soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in drugi).

Kadar se to zahteva, člani ekipe predstavništva navedene institucije izvajajo tudi prevajanje oziroma overjajo vsebino, tako poslovne (statut podjetja, finančna poslovna poročila, poslovne odločitve, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture in drugi) kot tudi medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi dokumenti, ki sestavljajo to vrsto dokumentacije).

Seveda sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov in strankam omogočajo strokovno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz hebrejskega v finski jezik kot tudi pogodb, pooblastila za zastopanje in sodnih odločitev pa tudi pravnega reda Evropske Unije, pritožb in certifikatov oziroma licenc, tožb, sklepov in vseh drugih dokumentov iz domene sodstva ali prava.

Na vse do zdaj omenjeno je treba dodati tudi informacijo, da vse stranke konkretne institucije pričakuje tudi kompletna oziroma profesionalna obdelava katerihkoli materialov, ki so fokusirani, tako na področje izobraževanja kot tudi na področje znanosti. Med drugim ti strokovnjaki lahko pristopajo kompletni obdelavi znanstvenih del, diplome in dodatka k diplomi, zatem rezultatov znanstvenih raziskav, vsekakor pa prevajajo in overjajo tudi potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen in znanstvene patente potem diplomske naloge in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge ter predmetnike in programe fakultet oziroma vse ostale dokumente in druge vrste vsebin, ki se tičejo enega od omenjenih področij.

Cena prevajanja iz hebrejskega v finski jezik

  • Iz hebrejskega v finski je 52 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 54 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!