Prevajanje iz slovenskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Samo zahvaljujoč dejstvu, da zaposluje izjemno dobro usposobljene strokovnjake, ki si specializirani za prevajanje iz slovenskega v hebrejski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford lahko zainteresiranim strankam zagotovi, tako storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji kot tudi obdelavo vsake vsebine v pisani obliki,,ki jo stranka dostavi.

Toda treba je tudi omeniti, da sodni tolmači in prevajalci obdelavi dokumentov pristopajo ob maksimalnem spoštovanju pravil in zakona in, da se ta postopek vsekakor razlikuje glede na prevajanje vseh drugih vsebin v omenjeni različici jezikov.

Torej, poleg tega, da izvajajo prevajanje dokumentov, izvajajo tudi zakonsko overitev, da bi te vsebine bile pravno veljavne oziroma priznane. Žig, ki ga uradno pooblaščena oseba postavi na preveden dokument potrjuje, da je njegova vsebina enaka kot tudi v izvirniku. S samim tem je jasno, da sodni tolmač v toku overitve mora pri sebi imeti tudi ta dokument, tako da lastnik mora predhodno poslati tudi izvirnike na naslov poslovalnice, ne glede na to, ali to stori preko kurirske službe ali priporočeno poštno pošiljko, ima pa tudi pravico, da jih prinese osebno, če mu ta princip bolj ustreza.


Prevajanje iz slovenskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v slovenski jezik

Ne samo, da omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo prevajanje osebne izkaznice iz slovenskega v hebrejski jezik, ampak prav tako lahko kompletno obdelajo tudi vse ostale osebne dokumente. To pa pomeni, da stranke lahko dobijo prevedeno potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje in potni list, zatem izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu. Predvideno je, da prevajalec in sodni tolmač izpolnita tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim je v konkretni jezični kombinaciji potrebno prevajanje za prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in dovoljenje za prebivanje pa tudi delovno dovoljenje in vsak drugi osebni dokument.

Prav tako lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente iz sestave, tako poslovne (finančna poslovna poročila, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številni drugi) pa tudi medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in ostali dokumenti, ki sestavljajo navedeno vrsto dokumentacije).

Omenili smo že, da je postopek obdelave dokumentov specifičen, saj se po prevajanju izvaja tudi overitev, toda prav tako moramo poudariti, da obstajajo tudi tiste vsebine, za katere ta postopek ni zadosten, saj se zahteva tudi izvedba nadoveritve. Ta postopek se nanaša na postavljanje žiga, ki je poznan, tako kot Haški pa tudi kot Apostille in samo dejstvo, da mora biti postavljen na določeni dokument, še ne pomeni, da sodnemu tolmaču ni treba izvesti overitve. Nasprotno, zato se tudi imenuje nadoveritev, ker vključuje tudi postavljanje žiga omenjenega strokovnjaka, prav tako pa ni v pristojnosti zaposlenih v omenjeni instituciji, ampak Haški žig na zahtevana dokumenta postavljajo zaposleni v okviru državnih institucij. V pitanju so okrožna sodišča Republike Srbije oziroma posebne oddelke teh sodišč, pa je zato tudi zelo pomembno, da lastnik dokumentov najprej tudi kontaktira z njimi in pridobi vse potrebne informacije o nadoveritvi, da bi postopek obdelave kateregakoli dokumenta bistveno poenostavil. V principu je zaželeno izvedeti, ne samo to, ali je na njene dokumente obvezno postaviti Apostille žig, ampak tudi na kakšen način oziroma kdaj. Najpogosteje sta predvidena dva postopka obdelave, ki vključujeta postavljanje navedenega žiga, preden prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati dokument oziroma, ko izvedejo prevajanje in overitev dokumenta. Jasno je, da samo stranka, ki te pridobi informacije, lahko relativno enostavno in hitro da dobi ustrezno obdelane vsebine.

Na podlagi zahtev posameznikov, izvajamo tudi prevajanje pravnih aktov iz slovenskega v hebrejski jezik, kar pa se nanaša na kompletno obdelavo pooblastila za zastopanje, tožb in sklepov o razvezi zakonske zveze oziroma sodnih odločitev in licenc, zatem pritožb in certifikatov pa tudi sodnih sklepov in pravnega reda Evropske Unije ter vseh drugih dokumentov iz domene, tako prava kot tudi sodstva.

Vsi, ki jih to zanima, imajo pravico navedene strokovnjake angažirati tudi za kompletno obdelavo tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti določeni državni instituciji, kar pa se nanaša na vse vrste soglasij in potrdil in izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in številni drugi).

Glede na to,, da se od vsake zainteresirane stranke pričakuje tudi to, da na ustrezen način dostavi izvirne dokumente, to pomeni, da po koncu celotnega postopka obdelave izbere, ali bo osebno prišla v poslovalnico in jih prevzela, ali pa mu konkretne vsebine na želeni naslov dostavi kurirska služba. Če se odloči za drugo možnost, mora to storitev plačati popolnoma ločeno od tiste, ki je povezana s prevajanjem in overitvijo dokumenta, saj ni vračunana v ceno osnovne storitve. Pravzaprav vse potrebne informacije o višini nadomestila dobi prav od službe, ki tudi izvede dostavo in jo plača neposredno kurirju.

Kadar se izpolnjuje zahteva posameznikov in izvaja nujno prevajanje dokumentov iz slovenskega v hebrejski jezik, se v določeni meri razlikuje postopek njihove dostave, saj gre za zelo kratko časovno obdobje. Točneje rečeno, stranka vsekakor mora na vpogled dostaviti izvirne vsebine, toda to lahko stori naknadno. Najprej mora konkretne dokumente skenirati in poslati na elektronsko naslov poslovalnice te institucije.

Poleg vseh do zdaj omenjenih dokumentov sodni tolmač in prevajalec lahko v skladu s pravili obdelata tudi deklaracije izdelkov, zatem gradbene projekte in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodilo za uporabo ter vsak drugi dokument, ki v skladu z zakonom sodi med razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo.

Prav tako posamezniki lahko zahtevajo obdelavo vseh tistih materialov, ki se na določen način nanašajo ali na področje znanosti ali izobraževanja, kar pa se nanaša na kompletno obdelavo predmetnikov in programov fakultet, prepisa ocen in rezultatov znanstvenih raziskav ter diplome in dodatka k diplomi. Vsekakor lahko dobijo tudi kompletno obdelana zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi znanstvene patente, zatem diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, in to katerekoli tematike kot tudi absolutno katerokoli drugo vrsto vsebin, ki se nanaša na konkretna področja.

Čeprav v tej različici jezikov posamezniki najpogosteje zahtevajo obdelavo določenega dokumenta, je treba tudi poudariti, da prevajalec in sodni tolmač prav tako lahko profesionalno izvajata tudi prevajanje časopisnih člankov iz slovenskega v hebrejski jezik pa tudi vsebine katerekoli vrste revij. V skladu z zahtevami svojih strank, v tej različici jezikov obdelujejo tudi učbenike, zatem književna dela in besedilne materiale, ki so namenjeni, tako splošni javnosti pa tudi ožjemu krogu strokovnih oseb in ne glede na to, kako kompleksni in obsežni so oziroma s katero tematiko se ukvarjajo.

Prav tako izpolnjujemo tudi zahteve strank v zvezi s strokovno obdelavo vseh tistih vsebin, ki se tičejo reklamiranja, kot so na primer katalogi, reklamne zloženke in brošure pa tudi PR članki, plakati in vizitke ter številni drugi materiali, ki se na določen način tičejo marketinga.

Glede na to,, da se ta institucije lahko pohvali z dejstvom, da zaposluje vrhunske strokovnjake, ki že vrsto let izpolnjujejo zahteve strank in izvajajo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo, lahko stranka, ki ji je potrebno prevajanje video in zvočnih materialov iz slovenskega v hebrejski jezik, njih dobi kompletno obdelane. Zelo hitro po končanem prevajanju igranih in animiranih oziroma dokumentarnih in risanih filmov pa tudi reklamnih sporočil, zabavnih in informativnih kot tudi otroških in izobraževalnih oddaj ter serij in vseh drugih vsebin te vrste, njihov lastnik izbere eno od navedenih storitev, tako da po prevzemanju te materiale lahko predstavi gledalcem ali poslušalcem na različnih medijih.

Če se pokaže potreba za tem, sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo tudi spletne strani pa tudi vse vrste programov, spletne prodajalne in spletne kataloge oziroma aplikacije in generalno rečeno vse tiste vsebine, ki so prisotne na spletu in povezane z računalništvom. Prav tako moramo posebej poudariti, da zelo dobro poznajo uporabo priznanih SEO orodij (Search Engine Optimisation), kar pravzaprav pomeni, da za spletne materiale katerekoli vrste na podlagi pravil, ki jih predvidevajo ta orodja, izvajajo prilagajanje vsebine zahtevam konkretnega iskalnika.

Pri organizaciji kateregakoli dogodka ali manifestacije ti strokovnjaki lahko izvajajo tudi tolmačenje iz slovenskega v hebrejski jezik oziroma uporabijo, tako pravila simultanega kot tudi šepetanega in konsekutivnega tolmačenja. Konkretna institucija vsakomur, ki mu je to potrebno, pod izjemno ugodnimi pogoji omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Glede na to, da ni treba dostaviti izvirnikov, da bi bili prevedene predhodno omenjene vsebine, to pomeni,, da se njihovim lastnikom dovoljuje, da jih na obdelavo pošljejo elektronsko, seveda samo pod pogojem, da jim tako ustreza, lahko pa jih na enak način tudi prevzamejo. Poudarjamo, da ima vsak posameznik tudi pravico izbire med številnimi drugimi možnostmi tudi za dostavo in za prevzemanje materialov te vrste, pa v skladu z njihovimi zahtevami vse potrebne informacije o tem dobi od zaposlenih v predstavništvu.

Poleg vseh storitev, ki jih na podlagi zahtev posameznikov izvajajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, so v okviru te institucije na razpolago tudi tiste, ki jih zagotavljajo korektorji in lektorji. Gre pravzaprav za strokovno redakcijo, konkretna storitev pa vključuje uporabo pravil, tako lekture kot tudi korekture. Zahvaljujoč njihovi implementaciji vsebine, ki niso ustrezno obdelane, v celoti prilagodijo pravilom hebrejskega jezika, tako da jih njihovi lastniki lahko uporabljajo v vsaki situaciji, ko je to predvideno.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz slovenskega v hebrejski jezik

Pri obdelavi, tako tega dokumenta pa tudi vsakega drugega, ki ga stranka dostavi, prevajalci in sodni tolmači v celoti spoštujejo pravila stroke in zakona. Pravzaprav to pomeni, da na prvem mestu izvedejo prevajanje potrdila o državljanstvu iz slovenskega v hebrejski jezik, in kmalu zatem tudi ustrezno overitev.

Glede na to, da je overitev z žigom uradno pooblaščene osebe, kar je pravzaprav sodni tolmač, določena z zakonom, se od vsake stranke pričakuje, da spoštuje pravila in da izvirne vsebine obvezno prinese na vpogled temu strokovnjaku, ali pa jih dostavi na enega od možnih načinov.

Vsekakor bi bilo dobro, da se lastnik dokumentov pred vsem tem pozanima o postopku, poznanem kot nadoveritev oziroma izvede vse, kar je povezano s postavljanjem tega žiga, ki ga vsi poznajo kot Haški oziroma Apostille na njegove dokumente. To je omenjeno zato, ker ta vrsta overitve ne more biti izvedena v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj njeni zaposleni ne posedujejo ustreznih pooblastil.

Seveda stranke lahko zahtevajo tudi prevajanje in overitev za vse ostale osebne dokumente, pa poleg že omenjenega potrdila, sodni tolmač in prevajalec lahko obdelata tudi dovoljenje za prebivanje, potni list in izpiske iz matičnega registra o smrti potem vozniško dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico in prometno ter delovno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vsak drugi osebni dokument, ki ga zainteresirana stranka ustrezno dostavi.

Na podlagi potreb strank izvajamo tudi prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz slovenskega v hebrejski jezik pa tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki je primarno povezan s področjem izobraževanja. S tem mislimo na prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in diplomo in dodatek k diplomi pa tudi na potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in druge. Če je to potrebno, obdelujemo diplomske pa tudi seminarske naloge katerekoli kompleksnosti oziroma tematike.

Specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vsak drugi dokument. ki v skladu z zakonom sodi med medicinsko dokumentacijo, zainteresirane stranke lahko dostavijo na obdelavo, da bi dobili profesionalno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji in overitev z žigom sodnega tolmača.

Poleg tega prevajalec in sodni tolmač lahko v skladu s predpisi obdelata tudi znanstvena dela pa tudi znanstvene patente ter rezultate znanstvenih raziskav in vse ostale materiale, ki se na določen način nanašajo na znanost.

Prav tako se izvaja tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz slovenskega v hebrejski jezik (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila in ostali dokumenti, ki se tičejo poslovanja), toda zaposleni v okviru konkretne institucije lahko kompletno obdelajo tudi vsebino gradbene, zatem razpisne in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo in številni drugi dokumenta, ki sodijo v eno od omenjenih vrst dokumentacij).

Kadar se javi potreba za tem, sodni tolmač in prevajalec v tej različici jezikov prevedeta in seveda overita vse vrste pravnih aktov, od pooblastila za zastopanje, pogodb in tožb in pritožb, preko sodnih sklepov, odločitev in sodb pa do vseh vrst certifikatov in licenc oziroma pravnega reda Evropske Unije, pri čemer vsekakor obdelajo tudi katerikoli drugi dokument, ki se na področje prava generalno nanaša.

Poleg vseh navedenih vsebin, kadar stranka to zahteva, izvajamo tudi prevajanje potrdil in soglasij iz slovenskega v hebrejski jezik pa izjava vseh vrst, kar pravzaprav pomeni, da bodo pravilno obdelani vsi tisti dokumenti, ki jih posameznik mora predložiti določeni državni instituciji. Poleg na potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti, se to nanaša tudi na kompletno obdelavo potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov pa tudi potrdila o stanju računa v banki oziroma vseh drugih dokumentov te vrste.

Prevajanje igranih filmov iz slovenskega v hebrejski jezik

V Prevajalskem centru Akademije Oxford so zaposleni, tako prevajalci in sodni tolmači pa tudi strokovne osebe, ki zagotavljajo storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja zvočnih in video materialov različne vrste, tako da vsi, ki jim je potrebno prevajanje igranih filmov iz slovenskega v hebrejski jezik, pravzaprav dobijo njihovo kompletno obdelavo. Če izberejo eno od navedenih storitev, imajo lastniki konkretnih vsebin priložnost, da jih takoj po prevzemanju predvajajo, tako na različnih medijih kot tudi v kinematografih.

Poleg igranih filmov, lahko izvajamo tudi prevajanje za dokumentarne pa tudi animirane in risane filme ter za zabavne oddaje, reklamna sporočila in informativne oziroma izobraževalne in otroške oddaje kot tudi za serije in številne druge video in zvočne vsebine.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi prevajanje učbenikov iz slovenskega v hebrejski jezik kot tudi kateregakoli književnega dela, pri čemer sodni tolmač in prevajalec izpolnjujeta tudi zahtevo v zvezi s prevajanjem časopisnih člankov pa tudi strokovnih oziroma ilustriranih revij v navedeni različici jezikov.

Zelo je pomembno, da vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava določenih spletnih materialov ali neke vsebine, ki je povezana z računalništvom, ima na umu, da zaposleni v okviru navedene institucije posebno dobro poznajo tudi postopek optimizacije teh vsebin. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki absolutno obvladajo uporabo orodij, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma SEO. Razlog zakaj se uporabljajo, ko se izvaja prevajanje spletnih katalogov iz slovenskega v hebrejski jezik pa tudi, kadar se obdelujejo spletne strani, zatem spletne prodajalne in ostali spletni materiali, je zelo enostaven in se tiče njihovega razvrščanja. Najprej morata prevajalec in sodni tolmač opredeliti tako imenovane ključne besede in izraze in da na podlagi njih prilagodita vsebino konkretnih materialov zahtevam obiskovalcev oziroma samega iskalnika. Vsi, ki jih to zanima, lahko poleg tega prevedene dobijo programe katerekoli vrste kot tudi aplikacije.

Prevajanje reklamnih vsebin iz slovenskega v hebrejski jezik

Vse materiale, ki so namenjeni predvsem reklamiranju nekega dogodka ali izdelkov, zatem določene storitve in podjetja profesionalni sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev njihovih lastnikov prevajajo v tej različici jezikov. Poleg prevajanja brošur in katalogov iz slovenskega v hebrejski jezik so usposobljeni tudi za profesionalno obdelavo vizitk, PR člankov in plakatov pa tudi reklamnih zloženk, zatem letakov ter vseh drugih materialov iz domene marketinga. Zahvaljujoč posebnemu poznavanju marketinških pravil strokovnjaki, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, omenjene materiale v skladu z njimi tudi oblikujejo ter se vsekakor trudijo, da jih izvornim govorcem hebrejskega jezika v največji možni meri prilagodijo, da bi na ta način izpolnili osnovni namen obdelave vsebin te vrste.

Moramo omeniti tudi to, da so v tej instituciji zaposleni korektorji kot tudi strokovni lektorji, tako da lahko zainteresiranim strankam omogočimo izvedbo absolutno vseh popravkov v vsebinah različne vrste, ki so pred tem prevedeni, in to neprofesionalno.

V predstavništvu konkretne institucije je na razpolago tudi profesionalno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz slovenskega v hebrejski jezik, in to katerekoli tematike pa tudi kompleksnosti in dolžine. Poleg tistih, katerih tema je povezana s področji prava, bančništva in ekonomije oziroma politike in financ, prevajalec in sodni tolmač strokovno obdelujeta tudi besedilne materiale, ki se nanašajo, tako na izobraževanje, psihologijo, znanost in turizem pa tudi tiste, ki se tičejo filozofije, medicine in ekologije in varstva okolja, zatem gradbene industrije, sociologije in komunikologije ter marketinga, informacijskih tehnologij, farmacije in vseh drugih vej ali družbenih, ali naravoslovnih ved.

Treba je omeniti tudi to, da so ti strokovnjaki usposobljeni za zagotavljanje storitev tolmačenja v omenjeni različici jezikov in poleg konsekutivnega in simultanega v skladu s potrebami izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz slovenskega v hebrejski jezik. Zato je tudi izjemno pomembno za oblikovanje ponudbe njihovo informiranje o samem dogodku in predvideno je, da zainteresirane stranke morajo pravočasno dostaviti vse informacije. Poleg trajanja in števila udeležencev morajo vsebovati tudi podatke o prostoru v katerem bo ta manifestacija potekala ter na sploh smernice, povezane za njeno organizacijo. V skladu z vsemi temi podatki bo opredeljena ponudba oziroma točno se ve, katero vrsto od omenjenih tolmačenj prevajalci in sodni tolmači uporabljajo, pri čemer bo zainteresiranim strankam ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu z opredeljeno storitvijo.

Cena prevajanja iz slovenskega v hebrejski jezik

  • Iz slovenskega v hebrejski je 50 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 52 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!