Prevajanje iz slovenskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Samo dejstvo, da se v znanstvenih krogih še vedno vodi polemika, ali narod s področja Bosne in Hercegovine govori bosanski ali bošnjaški jezik, nikakor ne zmanjšuje njegovega pomena, saj gre za uradno priznani jezik, ki ga uporablja narod te države.

Prevajalski center Akademije Oxford je ena od redkih institucij v naši državi, ki ima v svoji ekipi tudi usposobljene strokovnjake, ki so specializirani za delo z bosanskim jezikom. Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je v naši ekipi, je tudi izvorni govorec jezika, kar bistveno olajšuje celoten postopek prevajanja različnih materialov v tej kombinaciji jezikov.

Razlog zaradi katerega se na nas obrača vse več strank, se nanaša na prevajanje dokumentov iz slovenskega v bosanski jezik, tako da pri nas lahko dobite tudi obdelavo absolutno vseh dokumentov in dokumentacij. Poleg tega ponujamo tudi storitev njihovo finalno obdelavo, kar poleg prevajanja vključuje tudi overitev s strani pooblaščene osebe - sodnega tolmača. Na ta način vsaka stranka dobi dokument, ki ga lahko praktično takoj uporablja, razen v primeru, če se zanj ne zahteva tudi posebna vrsta overitve, ki je poznana kot overitev s haškim Apostile žigom.


Prevajanje iz slovenskega v bosanski jezik
Prevajanje iz bosanskega v slovenski jezik

Ta vrsta overitve je v pristojnosti posebej določenih sodišč Republike Slovenije, ki edina tudi lahko dajo natančno informacijo o tem, ali je Apostile potreben tudi za vaš dokument ali ne, in če se zahteva, na kakšen način poteka sama overitev, glede na to, da obstajajo tudi dokumenti, za katere je dovolj opraviti samo prevajanje in overitev sodnega tolmača, da bi jih lahko uporabljali v praksi. Naši sodni tolmači in prevajalci niso dolžni posedovati informacije o overitvi s haškim žigom, toda zagotovo bodo prisluhnili zahtevam strank in jih napotili na institucije, v okviru katerih bodo dobile vse potrebne informacije. Overitev z Apostile žigom najpogosteje poteka na dva načina: v okviru prvega najprej poteka prevajanje in overitev sodnega tolmača in potem se dokument odnese na pristojno institucijo, da bi se overil z Apostile žigom ali pa se najprej opravi overitev s haškim žigom, v tem primeru pa se potem prevajata tako dokument kot tudi ta žig in na koncu se tako obdelan dokument overja s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Postopek prevajanja oziroma overitve dokumentov je jasno določen z zakonom in pomeni, da mora pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač naprej opraviti primerjanje izvirnega in prevedenega dokumenta, preden ga overi, pa so iz tega razloga stranke dolžne pri pošiljanju materialov na prevajanje priložiti tudi izvirnike na vpogled. Zato se način pošiljanja dokumentov tudi razlikuje od pošiljanja vseh ostalih vsebin, za katere se zahteva samo prevajanje iz slovenskega v bosanski jezik, saj njih lahko pošljete tudi skenirane na elektronski naslov, mi pa vam lahko na enak način pošljemo obdelane materiale.

Dokumente pošiljate s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije” ali pa angažirate kurirsko službo, da jih dostavi na naslov naše poslovalnice, če pa vam tako bolj ustreza, imate tudi možnost, da nam jih osebno prinesete.

Mi vam prevedene in overjene dokumente prav tako lahko pošljemo preko kurirske službe na določen naslov, toda ta storitev se dodatno zaračunava po ceni, ki jo v svojem uradnem ceniku navaja služba, zadolžena za dostavo.

Če imate potrebo dobiti prevedene dokumente v izjemno kratkem roku, jih lahko najprej skenirate in pošljete na naš elektronski naslov, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko čim prej začeli z njihovo obdelavo, v najkrajšem možnem roku pa ste nam dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, in to na enega od omenjenih načinov.

Od dokumentov pa iz slovenskega v bosanski jezik med drugim prevajamo tudi: sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, bilance uspeha, fakture, poslovne odločitve in pogodbe, ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja, licence, certifikate in vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja.

Prevajamo tudi vse osebne dokumente, tako da poleg osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu in vozniškega dovoljenja prevajamo tudi: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, prometno in bivalno dovoljenje kot tudi ostale dokumente, ki jih je v različnih primerih treba predložiti pristojnim službam. S tem mislimo predvsem na: potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so zbrani v ekipi Akademije Oxford, so specializirani tudi za prevajanje znanstvenih del in patentov pa tudi medicinske, gradbene in razpisne dokumentacije. Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov iz slovenskega v bosanski jezik prevajamo tudi: navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte ter navodila za uporabo in ostale dokumente, ki se nanašajo na področje gradbene industrije oziroma farmacije in medicine.

Iz slovenskega v bosanski jezik prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo različnim pristojnim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja, kot so: prepisi ocen, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol.

Poleg tega prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav ter diplomske in seminarske naloge, ne glede na to, katero temo obdelujejo in kako obsežni so. Prevajamo pa tudi besedilne vsebine različne tematike in kompleksnosti, ne glede na to, ali gre za ozko strokovne ali pa za poljudne materiale. Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je zadolžen za to področje prevajanja iz slovenskega v bosanski jezik, poleg visoke ravni strokovne usposobljenosti in bogatih izkušenj poseduje tudi izjemno splošno izobrazbo, tako da ni pretirano reči, da jim niti ena tema ni neznana. Poleg besedil, ki obdelujejo temo s področij politike, menedžmenta in filozofije, prevajamo tudi tista, katerih tema se nanaša na področje financ, ekonomije in bančništva oziroma komunikologije, ekologije in varstva okolja ter medicine in farmacije. Iz slovenskega v bosanski jezik prevajamo celo besedila, ki so povezana z gradbeno industrijo, sociologijo, psihologijo in marketingom oziroma informacijskimi tehnologijami in številnimi drugimi vejami tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vas pričakuje tudi storitev prevajanja časopisnih člankov ter vsebin znanstvenih, otroških, ilustriranih in vseh drugih vrst revij, naši strokovnjaki pa iz slovenskega v bosanski jezik prevajajo tudi književna dela (proza, poezija, beletrija, romani) in učbenike in to pod najugodnejšimi pogoji na tržišču.

Iz slovenskega v bosanski jezik prevajamo tudi vse vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin, poleg reklamnih sporočil in serij pa prevajamo tudi filme vseh žanrov, tako animirane in risane kot tudi igrane in dokumentarne kot tudi oddaje vseh vrst, od informativnih preko izobraževalnih pa vse do otroških. Poleg storitve prevajanja v skladu z vašimi zahtevami in potrebami izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Vsak prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo prevaja tudi različne spletne vsebine, tako spletne strani kot tudi programsko opremo, igrice in aplikacije ter vsebine spletnih prodajaln in katalogov.

Ker so v naši ekipi tudi profesionalni lektorji in korektorji, smo vam v priložnosti ponuditi tudi storitev redakcije materialov, ki so že prevedeni, toda z njihovo obdelavo niste zadovoljni. Prav tako izvajajo tudi storitev tolmačenja iz slovenskega v bosanski jezik, v skladu z zahtevami dogodka, ki ga organizirate pa lahko opravimo vse vrste tolmačenja v tej kombinaciji jezikov oziroma konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje. Poleg tega vam lahko pod odličnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje reklamnih materialov iz slovenskega v bosanski jezik

Vse tiste vsebine, ki sodijo na področje marketinga, v optimalnih rokih prevajamo iz slovenskega v bosanski jezik, in to po najugodnejših cenah na tržišču cele države.

Poleg vizitk, reklamnih zloženk in letakov prevajamo tudi PR članke, vsebino plakatov pa tudi brošur in katalogov, tako storitev kot tudi izdelkov. Kar zadeva prevajanje reklamnih materialov iz slovenskega v bosanski jezik, morate imeti na umu, da je posebej pomembno angažiranje strokovnjakov, saj gre za posebne vrste vsebin, ki v glavnem vsebujejo tudi sporočila za potencialne potrošnike, ki so pogosto spretno skrita. Prav zato je potrebno, da takšne vsebine prevajajo pravi poznavalci, ki bodo takšno sporočilo ustrezno prilagodili bosanskemu jeziku, kar ima za cilj, da potencialnim uporabnikom storitev oziroma kupcem izdelkov, ki jim je bosanski jezik materni, približa to, kar se na ta način reklamira.

Iz slovenskega v bosanski jezik prav tako prevajamo tudi različne zvočne in video materiale, od reklamnih sporočil preko zabavnih, izobraževalnih, informativnih in otroških oddaj, pa vse do serij in filmov vseh žanrov, tako dokumentarnih in animiranih kot tudi igranih in risanih.

S samim tem, da so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki so specializirani za sinhronizacijo in podnaslavljanje, vsem zainteresiranim strankam ponujamo možnost, da dobijo video in zvočne vsebine, ki so obdelane tako, da se lahko praktično takoj plasirajo tako v kinematografih kot tudi na televiziji, radijskih postajah oziroma na katerem koli drugem mediju.

Prevajanje znanstvenih del iz slovenskega v bosanski jezik

Iz slovenskega v bosanski jezik prevajamo tudi znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente ter diplomske in seminarske naloge. Na zahtevo strank prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, ne glede na njihovo kompleksnost in dolžino.

Prevajamo pa tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na to, katero temu obdelujejo in ne glede na to, ali so namenjene izključno plasiranju ozkim znanstvenim krogom ali pa bodo plasirane javnosti.

Marketing, psihologija, politika, finance, ekologija in varstvo okolja ter komunikologija so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema in vsebina besedil, za katera vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v bosanski jezik. Poleg tega prevajamo tudi vsebine, ki obdelujejo temo iz absolutno kateregakoli od naslednjih področij: bančništvo, ekonomija, komunikologija, menedžment, gradbena industrija, psihologija, sociologija, informacijske tehnologije, filozofija kot tudi vse ostale veje družbenih in naravoslovnih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Tolmačenje iz slovenskega v bosanski jezik

Storitev tolmačenja iz slovenskega v bosanski jezik, ki jo prav tako izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači vključuje vse tri vrste tolmačenja, ki se srečujejo v praksi oziroma konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje.

Ker svaka od omenjenih vrst tolmačenja ustreza točno določeni vrsti dogodka, je najpomembneje dostaviti informacije o sami organizaciji, da bi vam lahko pripravili ustrezno ponudbo. Najpomembnejše je, da posedujemo informacije o samem konceptu določenega dogodka in o prostoru, v katerem bo potekal pa tudi o številu udeležencev kot tudi o tem, kako dolgo naj bi trajal. Ko dobimo vse potrebne informacije, vam bomo predlagali katera vrsta tolmačenja iz slovenskega v bosanski jezik je najbolj primerna, da bi bili vsi udeleženci v celoti zadovoljni s ponujeno storitvijo.

V primeru, da se za določeni dogodek zahteva simultano tolmačenje, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod pogoji, s katerimi boste zagotovo zadovoljni.

Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je član ekipe Akademije Oxford, na vašo zahtevo iz slovenskega v bosanski jezik prevaja tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi književna dela različnih žanrov, kot so beletrija, proza in romani ter celo poezija. Prevajamo pa tudi časopisne članke ter vsebino različnih vrst revij, kot so recimo ilustrirane, znanstvene, otroške in druge.

Prevajanje dokumentacije iz slovenskega v bosanski jezik

Področje prevajanja dokumentacije in vseh vrst dokumentov je eno od najbolj iskanih, kar zadeva prevajanje iz slovenskega v bosanski jezik. Eden od osnovnih razlogov za to je treba iskati v dejstvu, da Prevajalski center Akademije Oxford sodi med redke institucije, ki imajo tako prevajalce kot tudi sodne tolmače za bosanski jezik, tako da vsaki zainteresirani stranki ponujajo možnost, da na enem mestu dobi kompletno obdelavo dokumentov, saj ima samo tisti dokument, ki je preveden in overjen z žigom sodnega tolmača, pravno in zakonsko vrednost, glede na to, da šteje kot veljaven in se obravnava enako kot izvirnik, zahvaljujoč žigu sodnega tolmača, ki to tudi potrjuje. Prav zato, ker ima sodni tolmač zakonsko obveznost, da najprej primerja prevod z izvirnim dokumentom, je vsaka stranka dolžna dostaviti izvirnike na vpogled.

Obstajajo tudi dokumenti, za katere ni dovolj samo prevajanje iz slovenskega v bosanski jezik ter overitev sodnega tolmača, da bi se lahko uporabljali v praksi, saj je potrebna tudi posebna vrsta overitve, ki se pogosto imenuje tudi nadoveritev, saj poteka poleg overitve, ki jo izvaja sodni tolmač. Ta overitev se nanaša na overitev s haškim Apostile žigom, ki jo lahko dobite samo v okviru okrožnih sodišč v naši državi, o čemer pa prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford niso dolžni posedovati informacij. Toda tudi poleg tega bodo prisluhnili zahtevam strank in jih napotili na pravi naslov, na katerem lahko dobijo vse informacije za izvajanje overitve s haškim žigom. Morate se zavedati tudi tega, da overitev z Apostile žigom ni obvezna za vse dokumente kot tudi tega, da se način overitve razlikuje v odvisnosti od tega, za kateri dokument gre. Nekateri dokumenti se najprej prevajajo in overjajo s strani sodnega tolmača, na koncu pa se overjajo s haškim žigom, medtem ko se nekateri najprej overijo z Apostile žigom, potem pa se prevajata tako sam dokument kot tudi žig in na koncu se takšen dokument tudi overi s strani sodnega tolmača.

Glede na to, da je stranka dolžna dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, jih lahko prinese neposredno v našo poslovalnico ali pa jih pošlje na enega od naslednjih načinov oziroma s kurirsko službo, ali pa s priporočeno poštno pošiljko na naslov naše poslovalnice. Samo v primeru, če ima potrebo, da prevode dokumentov iz slovenskega v bosanski jezik dobi v posebej kratkem roku, jih lahko najprej skenira in jih pošlje na elektronski naslov, izvirnike pa potem čim prej dostavi na vpogled, da bi naši prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili zahtevi za prevajanjem v navedenem roku.

Po koncu prevajanja in overitve dokumentov jih stranke lahko prevzamejo ali osebno ali pa jih pošljemo na njihov naslov. Storitev dostave prevedenih dokumentov izvaja kurirska služba, tako da le-ta ni vračunana v osnovno ceno prevajanja in overitve, ampak jo po veljavnem ceniku te službe zaračunavajo neposredno od strank, in to pri prevzemanju.

Vozniško in prometno ter delovno in dovoljenje za prebivanje so samo nekateri od dokumentov, ki jih na vašo zahtevo obdelujejo prevajalci in sodni tolmači. Poleg njih iz slovenskega v bosanski jezik prevajamo tudi: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi vse ostale osebne dokumente.

Iz slovenskega v bosanski jezik prevajamo tudi bilance stanja in uspeha, ustanovitveni akt in statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in fakture ter vse vrste poslovnih pogodb, licence in certifikate oziroma vse ostale dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja ali podjetnika.

Poleg tega, naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in številna druga potrdila, soglasja, izjave in potrdila.

Iz slovenskega v bosanski jezik prevajamo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi diplome in dodatke k diplomi ter predmetnike in programe fakultet in vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, povezani pa so z izobraževanjem.

Pri nas lahko dobite tudi kompletno obdelavo razpisne, gradbene in medicinske dokumentacije, tako da poleg zdravniških izvidov iz slovenskega v bosanski jezik prevajamo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, gradbene projekte ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse ostale dokumente, ki so povezani s področji medicine pa tudi farmacije in gradbene industrije.

Prevajanje spletnih vsebin iz slovenskega v bosanski jezik

Ko se iz slovenskega v bosanski jezik prevajajo spletne vsebine, se mora posebna pozornost nameniti njihovi optimizaciji v ciljanem jeziku, tako da bi se obdelane vsebine lahko pojavile na čim boljšem mestu v polju iskanja. Preprosto povedano, prevajalci in sodni tolmači, ki se ukvarjajo s prevajanjem spletnih strani ter vsebin spletnih katalogov in prodajaln bodo storili vse, da tokom obdelave teh materialov implementirajo smernice za dober SEO (Search Engine Optimisation), kar v perspektivi omogoča, da se pojavijo v samem vrhu iskanja.

Poleg prevajanja navedenih spletnih vsebin iz slovenskega v bosanski jezik prevajamo tudi programsko opremo oziroma katerikoli program in aplikacijo, ki jo zahteva stranka.

Prav tako izvajamo tudi storitev redakcije materialov, ki so že prevedeni, toda ob nespoštovanju pravil prevajalske stroke. Lektorji in korektorji, ki so člani naše ekipe, bodo v relativno kratkem roku opravili vse potrebne popravke in vam na dogovorjen način dostavili profesionalno obdelane vsebine, s katerimi boste v celoti zadovoljni, saj izpolnjujejo vse zahteve kakovostno opravljenega prevajanja.

Cena prevajanja iz slovenskega v bosanski jezik

  • Iz slovenskega v bosanski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!