Prevajanje iz bosanskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Verjetno je do zdaj precej dobro poznano, da je Prevajalski center Akademije Oxford ena od redkih institucij v naši državi, ki zaposluje strokovnjake, specializirane za obdelavo vsebin v estonskem jeziku. Posebna novost je tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz bosanskega v estonski jezik, ki ga sodni tolmači in prevajalci v naši instituciji lahko izvedejo v obeh oblikah oziroma v pisani in kot tolmačenje.

Ne glede na to, ali bo za neki dogodek uporabljeno simultano ali šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov, bodo vse naše stranke zagotovo v celoti zadovoljni s storitvijo, ki jo nudijo omenjeni strokovnjaki, glede na to, da so za vse njih ozko specializirani. Prav tako jim v določenih situacijah po posebej ugodnih cenah ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Stranke pri nas lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v estonski jezik za vse vsebine, ki so povezane s spletnim področjem pa tudi za besedila različne dolžine, namena in tematike oziroma za revije, časopisne članke, književna dela vseh vrst in učbenike. Prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami lahko obdelajo tudi reklamne letake oziroma PR članke, plakate in zloženke oziroma vse vsebine, ki so usmerjene na reklamiranje določenega podjetja, storitve ali izdelka. Poleg tega jim omogočamo, da dobijo kompletno obdelane absolutno vse vrste, tako zvočnih kot tudi video vsebin, tako da sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični različici na zahtevo strank naši strokovnjaki izvajajo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Na ta način stranke dobijo kompletno obdelane igrane filme, reklamna sporočila in zabavne oziroma informativne oddaje pa tudi animirane in risane filme oziroma serije vseh vrst ter dokumentarne filme in številne druge vrste zvočnih in video materialov, tako jih lahko prikazujejo na vsakem mediju, kjer je to potrebno.


Prevajanje iz bosanskega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v bosanski jezik

Korekturo in lekturo materialov vseh vrst, ki so neprofesionalno prevedeni, izvajajo naši strokovnjaki, ki so specializirani za redakcijo, oziroma profesionalni korektorji in lektorji. Vse stranke, ki jim je ta storitev potrebna, lahko po ugodni ceni in v precej kratkem roku dobijo katerokoli vrsto vsebin, ki je obdelana v skladu s pravili prevajalske stroke.

Materiale, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v estonski jezik in ne sodijo med dokumente, nam lahko na obdelavo pošljejo po elektronski pošti. Dokumente dostavljajo osebno, ali pa nam jih pošljejo preko kurirske službe ali “Pošte Srbije” (priporočeno), to pa se zahteva zato, ker je treba izvesti tudi overitev prevedenih dokumentov z žigom sodnega tolmača, pa je ta dolžan najprej primerjati izvirne in prevedene dokumente.

V trenutku, ko prevajalci in sodni tolmači izpolnijo zahtevo strank in izvedejo neposredno prevajanje iz bosanskega v danski jezik za dostavljene vsebine, jih stranke lahko prejmejo po elektronski pošti, pri čemer je to izključno povezno z materiali, ki se ne overjajo. Dokumente, ki so prevedeni in overjeni s strani uradno zapriseženega sodnega tolmača, lahko prevzamejo osebno, če pa tako želijo, jih lahko dobijo tudi z dostavo na določen naslov, kar je storitev, ki jo izvaja kurirska služba. Tedaj je potrebno, da stranke omenjeno storitev plačajo po ceni, ki jo določa ta služba, kar storijo pri prevzemanju pošiljke.

Pošiljanje skeniranih dokumentov na elektronski naslov ni dovoljeno, razen v primeru, ko jim je njihovo neposredno prevajanje iz bosanskega v estonski jezik potrebno posebej hitro, saj tedaj naši strokovnjaki lahko v zares kratkem roku izpolnijo njihovo zahtevo. Seveda bodo stranke tudi v tem primeru dostavile izvirne dokumente na vpogled, da pa bi postopek overitve lahko potekal v skladu z določenimi pravili, se od njih vsekakor zahteva, da to storijo na najhitrejši način od vseh, ki so navedeni.

Ker obstajajo dokumenti, za katere je treba izvesti tudi tako imenovano nadoveritev oziroma na katere je treba postaviti tako imenovani Apostille oziroma žig, ki ga imenujemo tudi haški, morajo stranke vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, nimajo ustreznih pooblastil za izvedbo te storitve. Prav tako morajo vedeti tudi to, da jim naši strokovnjaki vsekakor niso dolžni dati potrebnih informacij v zvezi s to vrsto overitve, pa je zato zelo pomembno, da samostojno pridobijo vse potrebne podatke v okviru služb, ki so za to pristojne. Na prvem mestu morajo vprašati, ali je Apostille žig obvezen za te dokumente, prav tako pa morajo tudi izvedeti, kdaj ta nanje postavlja. Vse to je navedeno zato, ker se haški žig na neke dokumente mora postaviti šele po tem, ko omenjeni strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo, za nekatere pa preden jih sploh začnejo obdelovati. S pridobitvijo teh informacij so vsekakor v prednosti, saj prihranijo veliko dragocenega časa pa tudi denarnih sredstev.

Vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, oziroma različne vrste izjav kot tudi potrdil in soglasij sodni tolmači in prevajalci obdelujejo v tej kombinaciji jezikov, toda strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v estonski jezik za gradbeno in medicinsko dokumentacijo. Ko je to potrebno, seveda kompletno obdelajo tudi vse pravne akte kot tudi dokumente, ki sestavljajo razpisno pa tudi poslovno oziroma tehnično dokumentacijo ter vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, ali pa izobraževanja. Moramo poudariti, da omenjeni dokumenti predstavljajo manjši del vsebin, za katere sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo neposredno prevajanje iz bosanskega v estonski jezik, ko je to potrebno strankam.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz bosanskega v estonski jezik

Da bi bil prevod potrdila o stalnem prebivališču iz bosanskega v estonski jezik priznan z vidika zakona, je zelo pomembno, da se izvede tudi njegova overitev. Toda zahvaljujoč dejstvu, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko zainteresirane stranke pri nas dobijo tudi storitev, ki predvideva in prevajanje in overitev izdelanega prevoda, s čimer prihranijo veliko časa in denarnih sredstev. Od strank v tem primeru pričakujemo, da poskrbijo za zbiranje veljavnih informacij v zvezi z overitvijo z Apostille žigom, ki pa se postavlja izključno na dokumente, za katere to določa zakon. Ker naši strokovnjaki za omenjeno vrsto overitve niso pristojni, je prav to tudi edini razlog, zaradi katerega to predlagamo vsem zainteresiranim strankam. Prav tako je zelo pomembno, da v celoti spoštujejo pravilo, ki je povezano z dostavo materialov na obdelavo, ker se v vsakem primeru zahteva, da priložijo tudi izvirne dokumente na vpogled.

Omenjeni strokovnjaki v konkretni jezični različici obdelujejo tudi vozniško oziroma dovoljenje za prebivanje kot tudi osebno izkaznico ter izpiske iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje in delovno oziroma potni list ter potrdilo o državljanstvu pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in številne druge dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili in sodijo med osebne.

V aktualni ponudbi storitev, ki jih na zahtevo zainteresirane stranke izvajajo sodni tolmači in prevajalci, je tudi neposredno prevajanje različnih vrst dokumentacij iz bosanskega na estonski, kar vključuje, tako medicinsko (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi) kot tudi poslovno dokumentacijo (vse vrste poslovnih poročil, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, status podjetja, fakture in drugi) pa tudi katerikoli dokument, ki je del tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije (gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in številni drugi).

Prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo za dokumente, ki se predajo pristojnim institucijam, kar poleg prevajanja potrdil in soglasij iz bosanskega v estonski jezik, vključuje tudi kompletno obdelavo izjav različnih vrst, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o višini dohodkov ter soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu ter vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Katerikoli dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja oziroma sodstva in prava pa tudi znanosti, prevajalci in sodni tolmači najprej prevedejo v konkretni jezični različici in ga takoj zatem tudi overijo v skladu s pravili. Poleg prevajanje sodb oziroma sklepov, tožb, odločitev in pritožb iz bosanskega v estonski jezik, naši strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi certifikate in pogodbe kot tudi pravni red Evropske Unije kot tudi licence in pooblastilo za zastopanje pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvena dela in diplomo ter dodatek k diplomi oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole in rezultate znanstvenih raziskav ter potrdilo o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju in vse druge dokumente, ki so povezni z omenjenimi področji.

Prevajanje spletne prodajalne iz bosanskega v estonski jezik

Pri obdelavi spletnih prodajaln v tej jezični različici, strokovni prevajalci in sodni tolmači zaposleni v Akademiji Oxford posebno pozornost posvečajo uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation), da bi konkretnim vsebinam omogočili precej boljše kotiranje na globalnem omrežju. Poleg tega izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz bosanskega v estonski jezik pa tudi spletnih katalogov in programske opreme, tako da na zahtevo strank maksimalno kakovostno in profesionalno prevedejo katerikoli program ali aplikacijo.

Prav tako smo specializirani tudi za storitev redakcije, ki jo na zahtevo stranke izvajajo profesionalni korektorji kot tudi lektorji, tako da jih obdelajo v skladu s pravili in vsaki zainteresirani stranki nudijo možnost, da v optimalnem roku dobi vsebine, ki so obdelane v skladu s pravili. Prav tako je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz bosanskega v estonski jezik, kar je storitev, ki se nanaša, tako na vizitke in brošure oziroma reklamne zloženke kot tudi na kataloge in PR članke ter reklamne letake in ostale materiale, skozi katere se reklamirajo določeni izdelki ali storitve ter poslovanje nekega podjetja. Izjemno je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci, ki na zahtevo strank izvajajo to storitev, poznajo marketinška pravila in da jih seveda uporabljajo, ko obdelujejo omenjene materiale in jim s tem omogočajo, da pridejo do potencialnih strank, ki uporabljajo estonski jezik.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poleg ustreznega profesionalnega znanja, posedujejo tudi zadostno raven tistega, ki so povezani s splošno kulturo, lahko brez skrbi rečemo, da stranka, ki potrebuje neposredno prevajanje iz bosanskega v estonski jezik za strokovne in poljudna besedila, lahko dostavi vsebine katerekoli tematike in kompleksnosti, tako da jih naši strokovnjaki vsekakor obdelajo v celoti profesionalno. Ta storitev se nanaša na obdelavo besedil, povezanih s katerokoli družbeno ali naravoslovno vedo, ne glede na kompleksnost ali dolžino. Turizem, filozofija, komunikologija, sociologija, ekologija in varstvo okolja, menedžment, farmacija, gradbena industrija, izobraževanje, medicina, finance, ekonomija, politika, znanost in bančništvo predstavljajo samo nekatera od področij, na katera se lahko nanaša tema besedil, za katere vam je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v estonski jezik in ki jih sodni tolmači in prevajalci maksimalno kakovostno obdelajo, ko to zahtevate.

Prevajanje časopisnih člankov iz bosanskega v estonski jezik

Med storitvami, ki jih na zahtevo strank lahko izvedejo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, je tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz bosanskega v estonski jezik, poleg tega pa naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste revij, in to ne glede na to, ali gre za ilustrirane oziroma poljudne ali otroške, strokovne in druge. Vsekakor pristopajo tudi profesionalni obdelavi učbenikov, ki so povezani z različnimi znanstvenimi disciplinami pa tudi književnih del, tako poleg beletrije v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi romane oziroma katerokoli prozno, ali pa poetsko delo.

Na zahtevo stranke naši strokovnjaki prav tako lahko izvedejo tudi tolmačenje iz bosanskega v estonski jezik, pri čemer pa je zelo pomembno, da jih seznanimo z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci lahko zagotovijo tudi storitve konsekutivnega in simultanega pa tudi šepetanega tolmačenja v konkretni jezični različici. Osnovni razlog zaradi katerega zahtevamo, da nas seznanijo z vsem, kar je povezano z organizacijo določenega dogodka, je prav to, da se na podlagi njih tudi sprejme odločitev, katera od vseh omenjenih storitev mora biti uporabljena. Zato nam stranke morajo posredovati podatke o značilnostih konkretnega prostora, v katerem bo dogodek potekal pa tudi o njegovem trajanju oziroma o številu udeležencev ter o celotni organizaciji. Ko pa bo sprejeta odločitev, da se simultano tolmačenje iz bosanskega v estonski jezik uporabi v konkretnem primeru, strankam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar pri nas lahko dobijo pod zelo ugodnimi pogoji.

V konkretni kombinaciji jezikov sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi različne, tako video kot tudi zvočne vsebine ter strankam omogočamo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma storitev profesionalnega podnaslavljanja, če to želijo. Tako poleg igranih filmov kateregakoli žanra strankam lahko ponudijo tudi kompletno obdelavo reklamnih sporočil pa tudi informativnih oddaj in serij pa tudi prevajanje iz bosanskega v estonski jezik za animirane filme oziroma za zabavne in izobraževalne oddaje ter risane filme, dokumentarne in ostale video pa tudi zvočne materiale.

Cena prevajanja iz bosanskega v estonski jezik

  • Iz bosanskega v estonski po dogovoru

Cena prevajanja iz bosanskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz bosanskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!