Prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Morda zveni neobičajno podatek, da Prevajalski center Akademije Oxford zainteresiranim strankam omogoča tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik, toda morate vedeti, da vsekakor obstajajo številne stranke, ki jim je ta storitev potrebna. Poleg tiste, ki se nanaša na tolmačenje v tej različici jezikov, profesionalni sodni tolmači in prevajalci vsem zainteresiranim strankam prav tako ponujajo tudi strokovno obdelavo najrazličnejših vrst vsebin v pisani obliki, toda poskrbijo lahko tudi za to, da jim omogočijo različne dodatne storitve, ki so jim potrebne.

Stranke pri nas lahko pričakujejo, ne samo konsekutivno tolmačenje iz bosanskega v pakistanski jezik, ampak tudi šepetano kot tudi simultano, poleg tega pa je v naši ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če jim je to potrebno. Izvajamo tudi profesionalno obdelavo vseh vrst besedilnih materialov, ne glede na to, na katero temo se besedila nanašajo, to je kateri ciljni skupini so namenjeni, toda prav tako prevajamo tudi vse vsebine, ki imajo za cilj reklamiranje (brošure, vizitke, plakati, zloženke, PR članki, katalogi in drugi). Sodni tolmači in prevajalci vsem ponujajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik za spletne kataloge in spletne strani oziroma za programsko opremo kot tudi za spletne prodajalne in prav tako tudi za knjige (književna dela vseh vrst in učbeniki) oziroma za revije in časopisne članke.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi profesionalno redakcijo, to je storitev, ki se nanaša na korekturo in lekturo pa tudi kompletno obdelavo, tako video kot tudi zvočnih vsebin, kar prvenstveno pomeni neposredno prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik za serije, oddaje, reklamna sporočila in filme različnih vrst ter storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije.


Prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v bosanski jezik

Vse vsebine, ki smo jih do zdaj omenili, nam stranke lahko posredujejo po elektronski pošti, če želijo, da jih naši strokovnjaki profesionalno obdelajo in če se tako dogovorimo, jim bomo prevedene materiale posredovali na enak način.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi kompletno obdelavo različnih vrst dokumentov, moramo poudariti, da se postopek njihovega pošiljanja na prevajanje in prevzemanja po koncu obdelave razlikuje od predhodno omenjenega, in to samo zato, ker jim ponujamo tudi overitev z žigom sodnega tolmača, pa je potrebno, da nam posredujejo izvirne dokumente, toda samo na vpogled. Zato jih lahko pošljejo preko kurirske službe ali da nam jih prinesejo osebno, prav tako pa jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, razen v primerih, ko jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz bosanskega v pakistanski jezik in ko jih najprej pošljejo na elektronski naslov in potem dostavijo na kateregakoli od opisanih načinov. Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov poteka v prostorih naše poslovalnice, toda vse tiste stranke, ki jim ta princip ne ustreza, vsekakor imajo pravico, da od nas zahtevajo dostavo preko kurirske službe. Toda, da ne bi bili neprijetno presenečeni, jih moramo ob tej priložnosti informirati, da je to storitev, ki so jo dolžni dodatno plačati kurirju, ki jim dostavi pošiljko, in da Prevajalski center Akademije Oxford ne more vplivati na višino nadomestila za to storitev.

Sodni tolmači in prevajalci poskrbijo za kompletno obdelavo dokumentov, ki so del gradbene in poslovne dokumentacije oziroma vseh tistih, ki predstavljajo del razpisne dokumentacije in potem tudi tehnične in medicinske, po potrebi pa obdelujejo tudi vse podobne dokumente. Poleg tega zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik za katero koli vrsto pravnih aktov ter za vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, to je za katero koli vrsto potrdil, soglasij ali izjav. Kompletno lahko obdelamo tudi znanstvena dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav in diplomo ter dodatek k diplomi kot tudi vsak drugi dokument, ki sodi na področje znanosti pa tudi izobraževanja.

Vsaka stranka, ki ji je neposredno prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik potrebno za določeni dokument ali neko dokumentacijo, mora posedovati tudi zelo pomembno informacijo, ki pa jo izključno ona osebno lahko dobi v okviru pristojnih institucij naše države in ki se nanaša na overitev z Apostille žigom. Omenjenega žiga, poznanega tudi pod imenom haški, vsekakor ne treba postaviti na vsak dokument, ki se v tej kombinaciji jezikov prevaja, ampak je z zakonom določeno, točno za katere dokumente se mora izvesti overitev s haškim žigom in za katere to ni potrebno. Ker prevajalci in sodni tolmači nimajo zahtevanih pooblastil, da bi lahko pristopili tej vrsti overitve, prav tako strank niso dolžni informirati o Apostille žigu in zato tudi poudarjamo, da vsakdo sam mora pridobiti podatke, ki se na to vrsto overitve nanašajo. Prav tako moramo tudi poudariti, da se haški žig najpogosteje postavlja na dva načina, to je, da se na nekatere dokumente najprej postavi ta žig, pa potem prevajalci in sodni tolmači izvajajo njegovo prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik, toda v tem primeru prevajajo tudi vsebino konkretnega žiga ter na koncu opravijo overitev, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač. Toda prav tako obstajajo tudi dokumenti, pri katerih je postopek precej enostavnejši, kar pomeni najprej njihovo prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov in potem tudi overitev naših strokovnjakov in šele na koncu stranka mora tako obdelan dokument odnesti v pristojno institucijo, da bi se nanj postavil haški žig.

Prevajanje vozniškega dovoljenja iz bosanskega v pakistanski jezik

Ena od številnih storitev, za katere smo specializirani, je tudi prevajanje vozniškega dovoljenja iz bosanskega v pakistanski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi prometno dovoljenje pa tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno ter številne druge osebne dokumente, kot so recimo izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list in potrdilo o državljanstvu oziroma izpiski iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica in drugi. Posebej poudarjamo, da morate spoštovati pravilo in da nam dostavite izvirne dokumente na vpogled, vsekakor pa je naše priporočilo, da se predhodno tudi pozanimate, ali je tako imenovani Apostille žig obvezno postaviti na dokumente, za katere vam je potrebno profesionalno neposredno prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik.

Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov kompletno obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar se nanaša predvsem na različne vrste potrdil in izjav kot tudi soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in druga), toda na vašo zahtevo lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje za dokumente, ki so povezani, tako s področjem sodstva oziroma prava kot tudi za vse tiste, ki sodijo v domeno znanosti ali izobraževanja (sodbe, diploma in dodatek k diplomi, pogodbe, znanstveni patenti, sodne odločitve, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, pravni red Evropske Unije, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, licence, sodne odločbe, potrdilo o opravljenih izpitih, tožbe, prepis ocen, certifikati, pooblastilo za zastopanje, potrdilo o rednem šolanju, pritožbe, vse vrste del in nalog - seminarske, diplomske, znanstvena pa tudi ostale dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji).

Med storitvami, ki jih na vašo zahtevo prav tako izvajajo prevajalci in sodni tolmači, je tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz bosanskega v pakistanski jezik (dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in druga), naši strokovnjaki pa vam ponujajo tudi kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta, ki ga uvrščamo, tako v razpisno in gradbeno kot tudi v tehnično oziroma poslovno dokumentacijo. To pravzaprav pomeni, da v navedeni jezični kombinaciji izvajajo najprej prevajanje in takoj potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača, tako za gradbene projekte in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma za navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov kot tudi za vse vrste poslovnih poročil ter za ustanovitveni akt podjetja in potem tudi za različne vrste poslovnih odločitev, čeprav prav tako lahko obdelajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, fakture in vse druge nenavedene dokumente, ki so sestavni del vseh omenjenih vrst dokumentacij.

Prevajanje filmov iz bosanskega v pakistanski jezik

Kar zadeva storitev, ki predvideva neposredno prevajanje filmskih stvaritev iz bosanskega v pakistanski jezik, stranke morajo biti seznanjene z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v vsaki naši poslovnici, lahko obdelujejo, ne samo igrane filme, ampak tudi animirane pa tudi dokumentarne oziroma risane in potem drugi strokovnjaki izvajajo njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Vsekakor se ta storitev nanaša tudi na kompletno obdelavo reklamnih sporočil in serij pa tudi oddaj, katerih značaj je informativen ali zabaven, ter tistih, ki so namenjene najmlajšemu občinstvu in še veliko drugih in video in zvočnih materialov.

Poleg tega na zahtevo zainteresiranih strank izvajamo tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz bosanskega v pakistanski jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci poskrbijo za maksimalno profesionalno obdelavo, ne samo spletnih strani, ampak tudi programske opreme kot tudi spletnih prodajaln, katalogov in drugih spletnih materialov. Njihova profesionalnost se v tem primeru odraža v dejstvu, da ravnajo po pravilih, ki so striktno povezana z ustrezno optimizacijo teh vsebin za spletne iskalnike oziroma uporabljajo smernice, ki jih navaja SEO (Search Engine Optimisation). Cilj takšnega načina obdelave je, da prevedeni spletni materiali precej bolje kotirajo v okviru globalnega spletnega iskanja, da bi se poslovanje njihovih lastnikov prav tako poboljšalo.

Ko to stranke zahtevajo, sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje besedilnih vsebin iz bosanskega v pakistanski jezik, in to, ne samo poljudnih, ampak tudi tistih, ki se obravnavajo kot ozko strokovni. Poleg besedil, ki so povezana s področji politike, ekonomije in bančništva oziroma financ in prava, ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki se tičejo področij ekologije in varstva okolja, turizma in menedžmenta oziroma gradbene industrije pa tudi tista, ki se ukvarjajo s temami s področij medicine, filozofije in znanosti ter farmacije, sociologije ali komunikologije kot tudi izobraževanja in vseh drugih družbenih in naravoslovnih ved. Sploh vam ni treba skrbeti, če je tema besedilnih vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik malo kompleksnejša, ali pa se redkeje obdeluje, saj prevajalci in sodni tolmači, ne samo, da imajo dolgoletne profesionalne izkušnje, ampak posedujejo tudi odlično znanje iz različnih področij.

Prevajanje revij iz bosanskega v pakistanski jezik

Če stranke zahtevajo neposredno prevajanje revij iz bosanskega v pakistanski jezik, izvedbo te storitve zagotovo lahko pričakujejo v optimalnem roku, prevajalci in sodni tolmači pa poskrbijo za profesionalno obdelavo, ne samo vsebin ilustriranih, ampak tudi strokovnih revij pa tudi revij vseh drugih vrsta. Prav tako lahko prevajamo tudi časopisne članke pa tudi učbenike kot tudi katerokoli književno delo (poezija, beletrija, proza, romani in druga) in zainteresiranim strankam omogočamo profesionalno obdelavo vseh vsebin, ki so povezane s področjem marketinga. To pa pomeni, da naši strokovnjaki v tej različici prevajajo, ne samo reklamnih zloženk in plakatov oziroma PR člankov in brošur, ampak tudi vizitke in katalog ter reklamne letake in katerokoli drugo vrsto vsebin, ki reklamira, tako neki izdelek ali storitev kot tudi tiste, ki imajo za cilj predstavljanje dogodkov ter poslovanja podjetja in česarkoli drugega.

Čeprav v naši državi skoraj ne obstajajo strokovnjaki zunaj Prevajalskega centra Akademije Oxford, za katere lahko rečemo, da so specializirani za neposredno prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik, se lahko se zgodi, da je nekdo poskušal izvesti obdelavo različnih vsebin v tej kombinaciji jezikov, toda tega ni storil ravno uspešno oziroma v prevedenih materialih obstajajo določene napake, ki jih strokovnjaki vsekakor morajo odpraviti. In prav zahvaljujoč dejstvu, da so in lektorji in korektorji, ki so za to specializirani, zaposleni v naši ekipi, mi vsem, ki jih to zanima, omogočamo tudi profesionalno lekturo kot tudi storitev korekture, tako da po izvedbi redakcije, vsaka stranka dobi kakovostno in profesionalno obdelane vsebine, in to katerekoli vrste.

Sodni tolmači in prevajalci, ki so del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, zainteresiranim strankam prav tako omogočajo tudi tolmačenje iz bosanskega v pakistanski jezik, pri čemer lahko izvedejo vse tri vrste te storitve oziroma šepetano, simultano in konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov. Poleg tega vsem, ki jih to zanima, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda pri tem vsekakor zahtevamo, da nas stranke seznanijo s podrobnostmi, ki se nanašajo na organizacijo konkretnega dogodka, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo. Od njih pričakujemo, da nam posredujejo informacije o mestu, kjer naj bi neki dogodek potekal, zatem o številu udeležencev, ki bodo prisotni ter o tem, kako dolgo naj bi trajal in kako naj bi bil organiziran, saj se samo na podlagi vseh teh podatkov lahko odločimo, katera od storitev lahko izpolni absolutno vsako zahtevo tega dogodka.

Cena prevajanja iz bosanskega v pakistanski jezik

  • Iz bosanskega v pakistanski po dogovoru

Cena prevajanja iz bosanskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz bosanskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!