Prevajanje iz bosanskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primeru, da nekdo zahteva neposredno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik, tako v pisani obliki kot tudi kot tolmačenje, to storitev profesionalno izvajajo sodni tolmači in prevajalci, ki so sestavni del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford. Usposobljeni so za izvedbo storitve simultanega in konsekutivnega pa tudi šepetanega tolmačenja, tako da uporabijo tisto storitev, ki ustrezno odgovori na zahteve nekega dogodka. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, po potrebi pa izvajamo tudi redakcijo različnih vrst materialov, kar je storitev, ki jo izvajajo profesionalni lektorji in korektorji, ki so prav tako v naši ekipi.

Strankam prav tako lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik za učbenike in časopisne članke oziroma za katero koli vrsto revij in besedil, prevajamo pa tudi spletne in marketinške vsebine. Prav tako vsem, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik za katero koli vrsto filmov ali oddaj oziroma serij, reklamnih sporočil in ostalih zvočnih in video vsebin, dajemo priložnost, da dobijo njihovo kompletno obdelavo. Ob tej priložnosti naši strokovnjaki poleg prevajanja v konkretni različici jezikov izvajajo tudi podnaslavljanje vseh prevedenih zvočnih in video vsebin, strankam pa vsekakor ponudijo tudi storitev njihove profesionalne sinhronizacije.

Prav tako poskrbimo tudi za to, da vsem, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik potrebno za neki dokument, omogočimo njegovo kompletno obdelavo. Pravzaprav gre za to, da prevajalci in sodni tolmači za konkretni dokument najprej izvajajo neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov in potem pristopajo postopku njegove overitve v skladu s pooblastili, ki jih imajo. Prav zahvaljujoč temu vsaka stranka v optimalnem roku dobi dokument, ki je obdelan v skladu s pravili in ki je tudi pravno absolutno veljaven.


Prevajanje iz bosanskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v bosanski jezik

Obstajajo tudi dokumenti, za katere je potrebno izvesti tudi tako imenovano nadoveritev oziroma na katere mora biti postavljen haški žig, ki ga imenujemo tudi Apostille in za katerega naši strokovnjaki nimajo pooblastil. Zaradi tega bi bilo dobro, da posamezne stranke, ki jim je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta v navedeni jezični različici, popolnoma samostojno poiščejo informacije v zvezi s to vrsto overitve, kar lahko storijo v okviru služb, ki so za to pristojne. Točenje rečeno, izvedeti morajo, ne samo to, ali je haški žig obvezen za te dokumente, ampak se morajo tudi pozanimati, ali je ta žig nanje treba postaviti neposredno preden prevajalci in sodni tolmači začnejo z obdelavo ali pa šele potem ko izvedejo prevajanje in overitev tega dokumenta. V skladu z informacijami, ki jih dobijo ob tej priložnosti, je odvisen tudi način, na katerega se izvaja postopek obdelave tega dokumenta kot tudi okvirno trajanje celotnega postopka njihove obdelave.

Pogoj, da bi sodni tolmač konkretne dokumente lahko overil v skladu s pravili, ki ga vsaka posamezna stranka, ki ji je ta storitev potrebna, mora izpolniti, se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, tako da jih lahko pošlje preko kurirske službe ali “Pošte Srbije”, priporočeno, toda vsekakor ima tudi pravico, da jih osebno prinese v našo poslovalnico. Vse ostale vsebine, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik, nam lahko pošljejo elektronsko oziroma jih skenirajo in pošljejo elektronski pošti, saj v tem primeru ni treba dostaviti izvirnih vsebin na vpogled.

Prevzemanje prevedenih materialov prav poteka na različne načine, spet v odvisnosti od tega, ali gre za dokumente ali ostale materiale. Vse tiste vsebine, za katere se ne izvaja overitev, naše stranke lahko prevedene prejmejo po elektronski pošti, dokumente pa lahko dobijo z dostavo preko kurirske službe na določen naslov, ko je tudi potrebno, da storitev plačajo v skladu sa ceno, ki jo določa kurirska služba. Prav tako pa jih lahko tudi osebno prevzamejo v prostorih naše poslovalnice.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo lahko izvedejo tudi nujno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik za katerikoli dokument, je v takšnem primeru potrebno, da stranke najprej pošljejo skenirane dokumente na elektronski naslov naše institucije in da potem na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente, pri čemer se v tem primeru vsekakor zahteva, da izberejo izključno tisti način od vseh, ki so predhodno navedeni, ki je najhitrejši.

Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo vse podobne dokumente v tej kombinaciji jezikov, strankam prav tako nudijo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik za gradbeno dokumentacijo pa tudi za dokumente, ki sestavljajo tehnično, medicinsko, razpisno in poslovno dokumentacijo.

Vsekakor po potrebi izvajajo najprej prevajanje in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača za različne vrste pravnih aktov kot tudi za vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar se nanaša na različne vrste, tako izjav in potrdil kot tudi soglasij ter na splošno na vse druge dokumente, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje v omenjeni jezični različici.

Prevajanje spletnih katalogov iz bosanskega v korejski jezik

Pri obdelavi spletnih katalogov v navedeni kombinaciji jezikov naši prevajalci in sodni tolmači posebno pozornost namenjajo tudi uporabi pravil, ki se nanašajo na optimizacijo teh vsebin za spletne iskalnike, pa tako tudi dosežejo osnovni cilj, ki ga ima njihovo prevajanje iz bosanskega v korejski jezik, saj se maksimalno poboljša položaj teh vsebin na spletu, medtem ko vsekakor njihovi lastniki občutijo napredek v poslovanju. Poleg spletnih katalogov lahko profesionalno prevajamo tudi spletne strani pa tudi različne programe oziroma spletne prodajalne kot tudi aplikacije ter katerokoli vrsto materialov, ki so povezani s spletnim področjem.

Izvajamo tudi redakcijo za že dokončane prevode v tej jezični različici, in to za katerokoli vrsto vsebin. Posebej želimo poudariti, da profesionalni korektorji oziroma lektorji, izvajajo tudi to storitev, in to ob spoštovanju pravil, ki jih natančno določa naša stroka in ne glede na to, kako nekakovostno so konkretni materiali pred tem prevedeni.

Prav tako se lahko se pohvalimo z dejstvom, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje književnih del iz bosanskega v korejski jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci razen del beletrije in romanov oziroma vseh vrst proznih dela, prav tako prevajajo tudi dela poezije pa tudi ostala književna dela kot tudi učbenike iz različnih področij. Na zahtevo zainteresirane stranke prav tako lahko prevajamo tudi vsebino strokovnih ali ilustriranih oziroma otroških revij ter časopisnih člankov.

Prevajalci in sodni tolmači se trudijo, da strankam, ki jim je to potrebno, zagotovijo storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje besedil iz bosanskega v korejski jezik, ne glede na to, ali gre za poljudne ali strokovne materiale. Kar zadeva njihovo temo, lahko brez skrbi rečemo, da oni obdelujejo besedila najrazličnejše tematike in poleg tistih, ki se nanašajo na področja znanosti, sociologije, izobraževanja in medicine oziroma farmacije prav tako prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področij menedžmenta, financ, marketinga in bančništva oziroma politike, filozofije in komunikologije ter prava pa tudi gradbene industrije in potem tudi turizma in informacijskih tehnologij oziroma ekologije in varstva okolja in drugih naravoslovnih in družbenih znanstvenih disciplin.

Prevajanje informativnih oddaj iz bosanskega v korejski jezik

Poleg storitve, ki vključuje neposredno prevajanje informativnih oddaj iz bosanskega v korejski jezik, stranke lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi storitev podnaslavljanja, ne glede na to, ali gre za zvočne ali video oddaje te vrste. Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo tudi zabavne oddaje pa tudi izobraževalne, otroške in številne druge. V skladu z zahtevami zainteresiranih strank prav tako kompletno obdelamo tudi animirane oziroma igrane in dokumentarne filme in potem tudi reklamna sporočila, risane filme, serije in ostale, tako video kot tudi zvočne materiale.

Naši strokovnjaki poskrbijo tudi za izvajanje neposrednega prevajanja reklamnih materialov iz bosanskega v korejski jezik in poleg zloženk, brošur in katalogov v navedeni kombinaciji jezikov profesionalno prevajajo tudi reklamne letake kot tudi vizitke oziroma PR članke pa tudi vse ostale vsebine, ki so na prvem mestu usmerjene na reklamiranje različnih izdelkov, podjetij ali storitev. Tisti sodni tolmači in prevajalci, ki so dolžni izvesti to vrsto storitve, poskrbijo tudi za to, da reklamno sporočilo, ki je predstavljeno v bosanskem jeziku, prevedejo v skladu s pravili, ki jih določa korejski jezik in s takšnim pristopom vsem govorcem korejskega jezika omogočajo, da enostavneje pridejo do informacij, ki so predstavljene v konkretnih marketinških materialih.

Kar zadeva neposredno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik, so omenjeni strokovnjaki usposobljeni tudi za zagotavljanje storitve tolmačenja v tej jezični različici, tako da poleg konsekutivnega in šepetanega izvajajo tudi simultano tolmačenje v tej kombinaciji, ko je to potrebno. V skladu z informacijami, ki jih dobimo od posamezne stranke, ki jo zanima ta storitev, mi tudi določimo, točno katera vrsta tolmačenja lahko najbolje odgovori na vse zahteve, ki jih konkretni dogodek postavlja. Zato od njih tudi zahtevamo, da nas informirajo, tako o značilnostih prostora, v katerem je predvideno, da bo potekal kot tudi o njegovem trajanju oziroma o pričakovanem številu udeležencev pa tudi o vsem drugem, kar lahko vpliva na ustrezno izbiro te storitve. Najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod odličnimi pogoji, prav tako omogočamo strankam, za katere dogodek je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači uporabijo prav to vrsto storitve.

Prevajanje navodil za uporabo iz bosanskega v korejski jezik

V situaciji, ko stranka zahteva neposredno prevajanje navodil za uporabo iz bosanskega v korejski jezik, vsekakor moramo poudariti, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko pričakuje kompletno obdelavo tega pa tudi številnih drugih dokumentov, saj sodni tolmači, ki so zaposleni v naši ekipi, izvajajo overitev izdelanega prevoda in ga s tem avtomatsko uvrščajo med pravno veljavne dokumente. Toda pogoj za izvedbo te storitve je vsekakor dostava izvirnih dokumentov na vpogled, kar je dolžna izvesti vsaka posamezna stranka, ki je za to storitev zainteresirana v zvezi z dokumenti. Glede na to, da se tudi overitev z Apostille oziroma s tako imenovanim haškim žigom zahteva za nekatere dokumente, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz bosanskega v korejski jezik, ker pa naši strokovnjaki s strani državnih institucija niso pooblaščeni za izvedbo te overitve, mi vsaki stranki predlagamo, da samostojno poišče informacije, in to izključno v okviru tistih služb, ki so za to uradno pooblaščene, da ne bi po nepotrebnem izgubljala časa in denarja.

Sodni tolmači in prevajalci lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi gradbenih projektov in deklaracij izdelkov ter vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo, tako tehnično in gradbeno kot tudi razpisno dokumentacijo. Po potrebi pa izvajamo tudi neposredno prevajanje za osebne dokumente iz bosanskega v korejski jezik in poleg vseh vrst dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, delovno, vozniško) prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra o smrti in osebno izkaznico oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potrdilo o državljanstvu pa tudi ostale osebne dokumente.

Prevajamo tudi diplomo in dodatek k diplomi kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter predmetnike in programe fakultet oziroma znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi znanstvena dela in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma vse dokumente, ki so ozko povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prevajajo in potem tudi overijo dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer različne vrste soglasij in potrdil ter izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga), ko pa je strankam to potrebno, lahko kompletno obdelamo tudi vse vrste pravnih aktov (sklepe o razvezi zakonske zveze, licence, sodne odločbe, pogodbe, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločitve in številne druge dokumente, ki se striktno nanašajo na področji prava ali sodstva).

Med storitve, ki jih na zahtevo zainteresiranih strank lahko izvedejo sodni tolmači in prevajalci, vsekakor sodi tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije pa tudi vseh poslovnih dokumentov iz bosanskega v korejski jezik. Omenjeni strokovnjaki poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi vse vrste poslovnih poročil (letna, finančna in revizijska) ter sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in fakture in potem tudi statut podjetja in katerikoli drugi dokument, ki sestavlja, tako medicinsko kot tudi poslovno dokumentacijo.

Cena prevajanja iz bosanskega v korejski jezik

  • Iz bosanskega v korejski po dogovoru

Cena prevajanja iz bosanskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz bosanskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!