Prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik


Ne glede na to, ali je strankam neposredno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik potrebno za dokumente ali za neko drugo vrsto vsebin in ali gre za pisano prevajanje ali tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, lahko z veliko gotovostjo rečemo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, to storitev izvajajo v skladu s pravili stroke in po zelo ugodnih cenah.

Kar zadeva prevajanje dokumentov iz bosanskega v makedonski jezik, naši strokovnjaki izvajajo tudi profesionalno overitev prevedenih dokumentov, za katero poskrbijo pooblaščene osebe, to je sodni tolmači. Strankam, ki jim je ta storitev potrebna, bo omogočeno, da dobijo profesionalno obdelane dokumente katerekoli vrste in ki z vidika zakona štejejo kot absolutno veljavni. Poleg tega je zelo pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo katerikoli dokument, za katerega stranke zahtevajo neposredno prevajanje v tej različici jezikov, ne glede na to, ali gre za osebne ali pa za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (vse vrste soglasij, izjav in potrdil).

Poleg tega kompletno obdelujejo tudi dokumente, ki se nanašajo, tako na področja sodstva in prava kot tudi na področje znanosti ali izobraževanja. Prav tako obdelujejo tudi gradbeno in razpisno pa tudi tehnično kot tudi medicinsko ter poslovno dokumentacijo, to je katerikoli dokument, ki je uradno v njihovi sestavi. Natančneje rečeno, ne glede na to, za kateri dokument zahtevate prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik, vam zagotavljamo, da naši strokovnjaki njihovi obdelavi pristopajo profesionalno kot tudi, da to izvajajo pod odličnimi pogoji in v kratkih rokih.


Prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v bosanski jezik

Dokumente stranke lahko dostavijo osebno in da jih pošljejo preko kurirske službe ali pa priporočeno preko “Pošte Srbije”, glede na to, da se od njih zahteva, da ob tej priložnosti na vpogled dostavijo tudi izvirne dokumente. Po elektronski pošti jih pošljejo samo, če jim je potrebno nujno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik, toda tudi tedaj so dolžni, da vsekakor spoštujejo pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnikov, toda v tem primeru to mora biti najhitrejši možni način.

Prevedene in s strani zapriseženega sodnega tolmača overjene dokumente stranke dobijo na naslov, in to z dostavo preko kurirske službe, lahko pa jih tudi osebno prevzamejo v prostorih naše poslovalnice. Dostava s kurirsko službo se zaračunava v skladu z njenim veljavnim cenikom in  vsaka stranka je dolžna, da to storitev plača pri prevzemanju.

Naše je priporočilo, da vsaka stranka, ki je omenjena storitev potrebna za razne osebne dokumente, preden vsebine dostavi na obdelavo našim strokovnjakom, vsekakor preveri, ali je zanje potrebna nadoveritev, oziroma ali je nanje treba postaviti haški (Apostille) žig. Posebej moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, za omenjeno overitev nimajo pooblastila, tako da vsaka posamezna stranka mora najprej izvedeti, ali je ta vrsta overitve obvezna za dokumente, za katere zahteva obdelavo v tej različici jezikov. Če izve, da je overitev s haškim žigom obvezna, mora prav tako tudi vprašati, ali se Apostille žig postavlja šele, potem ko omenjeni strokovnjaki končajo z njegovo obdelavo, ali pa se to izvaja pred tem, saj je od vsega tega odvisen način njihove obdelave.

Posebej želimo poudariti, da naši strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik za številne druge vsebine, kot so na primer časopisi in učbeniki oziroma književna dela in strokovna ter poljudna besedila iz številnih področij. Poleg tega obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi marketinške materiale vseh vrst (katalogi, zloženke, PR članki, vizitke, brošure, plakati in drugi) kot tudi tiste, ki se nanašajo na področja interneta (programska oprema, spletne prodajalne, spletne strani, spletni katalogi in drugi).

Za storitev redakcije, ki jo prav tako nudimo, poskrbijo profesionalni korektorji in lektorji, ki na maksimalno kakovosten način odpravijo napake, če te obstajajo v katerikoli vrsti predhodno obdelanih vsebin. Pravzaprav ta storitev vključuje lekturo in korekturo, ko se prevodi iz bosanskega v makedonski jezik prilagajajo pravilom in obdelujejo tako, kot bi morali biti prvič prevedeni.

Pri nas vsi, ki jih to zanima, lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik za serije in za vse vrste filmov (animirani, dokumentarni, igrani, risani in drugi) pa tudi za oddaje ter reklamna sporočila in za vse ostale video in zvočne vsebine, pri čemer jim omogočamo tudi njihovo profesionalno sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje.

Prevajalci in sodni tolmači tudi poskrbijo, da ko je to potrebno strankam, uporabijo tolmačenje iz bosanskega v makedonski jezik, tako da na zahtevo lahko zagotovijo tudi konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje v tej kombinaciji, toda omogočamo jim tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Pomembno je, da stranke, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik potrebno za katerokoli od omenjenih vsebin oziroma za tiste, ki ne vključujejo storitve sodnega tolmača, vedo, da jih lahko pošljejo po elektronski pošti na obdelavo našim strokovnjakom, ker je to hkrati tudi najhitrejši način dostave. Stranke obdelane materiale prav tako lahko dobijo na enak način, pod pogojem, da jim ta način prevzemanja najbolj ustreza.

Prevajanje spletnih strani iz bosanskega v makedonski jezik

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz bosanskega v makedonski jezik vključuje tudi njihovo optimizacijo za spletne iskalnike, s čimer se znatno poboljšuje njihov položaj na spletu. Prevajalci in sodni tolmači, ki da jih obdelujejo, SEO pravila (Search Engine Optimisation) uporabljajo tako, kot je potrebno, da kako bi njihovim lastnikom pomagali pri poslovanju, ker bodo potencialne stranke precej hitreje in lažje prihajale do vseh potrebnih informacijama, ker tako obdelane spletne strani kotirajo v samem vrhu iskanja na spletu.

Vsekakor naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse ostale vsebine, ki so na katerikoli način povezane s spletom, kar se primarno nanaša na neposredno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik za aplikacije oziroma spletne kataloge ter vse vrste programov in potem tudi spletne prodajalne in ostale spletne materiale.

Poleg tega vam sodni tolmači in prevajalci lahko ponudijo tudi profesionalno obdelavo vseh vrst, tako video kot tudi zvočnih materialov pa tudi njihovo sinhronizacijo ter storitev, ki vključuje podnaslavljanje vseh vsebin te vrste. Poleg informativnih oddaj, reklamnih sporočil in igranih filmov, v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi dokumentarne filme pa tudi serije in potem tudi zabavne oziroma otroške oddaje ter animirane kot tudi risane filme in številne druge vsebine, ne glede na to, ali so te primarno namenjene za televizijsko ali za radijsko prikazovanje. Glede na to, da jim omogočamo kompletno obdelavo vseh omenjenih materialov, imajo naše stranke pravico, da jih prikažejo na vsakem mediju ter v kinematografu.

Prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo obdelavo različnih marketinških materialov, in to v skladu s pravili, ki se nanašajo na tako imenovani dobri marketing. Prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik vključuje obdelavo, tako PR člankov in zloženk ter plakatov pa tudi brošur oziroma katalogov in še veliko drugih materialov, ki so na prvem mestu namenjeni reklamiranju.

Tolmačenje iz bosanskega v makedonski jezik

Stranke, ki organizirajo katerokoli vrsto dogodka, za katerega jim je potrebno tolmačenje iz bosanskega v makedonski jezik, imajo možnost angažirati naše strokovnjake za izvedbo te storitve. Prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo, tako simultano kot tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje v konkretni kombinaciji jezikov, prav tako pa jim ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod izjemno ugodnimi pogoji.

Neposredno predenj strokovnjaki v naši poslovalnici začnejo izdelovati ponudbo za to storitev, morajo posedovati podatke, ki se nanašajo na njegovo organizacijo (koliko udeležencev se pričakuje, koliko bo trajal, kej bo potekal in drugo), ker se samo na podlagi teh informacij lahko sprejme končna odločitev, katero vrsto storitve sodni tolmači in prevajalci tedaj uporabijo.

Med storitve, ki jih nudimo zainteresiranim strankam, sodi tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik za prozna književna dela vseh vrst ter za romane oziroma za dela poezije, beletrijo in številne druge književne vrste. Poleg tega lahko prevajamo tudi učbenike pa tudi časopisne članke oziroma strokovne in ilustrirane ter otroške in vse ostale vrste revij.

Kar zadeva obdelavo besedilnih materialov, sodni tolmači in prevajalci poskrbijo tudi za prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik besedil katerekoli tematike pa tudi kompleksnosti ter namena. Tako profesionalno prevajajo besedila, ki obravnavajo temo s področij gradbene industrije, farmacije in informacijskih tehnologij pa tudi tista, katerih osnovna tema se nanaša na področja ekologije in varstva okolja ter komunikologije, farmacije in menedžmenta pa tudi znanosti, bančništva in filozofije. Strankam omogočajo tudi obdelavo besedilnih materialov, povezanih s področji psihologije in sociologije ter marketinga, prava in ekonomije oziroma izobraževanja in drugih oziroma vseh do zdaj neomenjenih znanstvenih disciplin iz domene in naravoslovnih pa tudi družbenih ved.

V situaciji, ko je neposredno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik za določeno vsebino dokončano, toda tega seveda niso izvajali prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford in so se v njih našle določene napake, strankam nudimo njihovo profesionalno redakcijo. Sicer, to storitev izvajajo lektorji, ki so prav tako v naši ekipi oziroma profesionalni korektorji, z dolgoletnimi izkušnjami v teh poslih.

Prevajanje vseh vrst poslovnih poročil iz bosanskega v makedonski jezik

Ne samo poslovna poročila, ampak tudi vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo, lahko prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v vsaki naši poslovalnici, kompletno obdelajo oziroma izvajajo, tako njihovo neposredno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik kot tudi overitev prevedenega dokumenta.

Prav zato, ker se ti pa tudi številni drugi dokumenti obdelujejo v skladu s pravili, mora vsaka stranka, ki je za konkretno storitev zainteresirana, sodnemu tolmaču na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente oziroma jih pošlje ali osebno prinese v poslovalnico.

Toda prav tako je zaželeno, da vsaka posamezna stranka samostojno pridobi potrebne informacije, ki se nanašajo na overitev z Apostille žigom. To se zahteva zato, ker sodni tolmači in prevajalci, ki sestavljajo del naše ekipe, nimajo zakonskih pooblastil za izvedbo overitve s haškim žigom, kar je hkrati tudi njegov drugačni naziv.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so potrdila oziroma soglasja in izjave (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in druga), prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik za katerikoli osebni dokument (potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druga).

Prav tako kompletno obdelujemo tudi vse dokumente, ki predstavljajo del medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi) ter tiste, ki so del poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila in drugi dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje pravnih oseb ali podjetnikov).

Prevajanje gradbenih projektov iz bosanskega v makedonski jezik pa tudi kompletna obdelava kateregakoli dokumenta, ki je del ne samo gradbene, ampak tudi razpisne kot tudi tehnične dokumentacije, je prav del naše ponudbe. Tako sodni tolmači in prevajalci, med drugim prevajajo tudi navodilo za uporabo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter deklaracije izdelkov kot tudi vse druge dokumente, ki so v sestavi katerekoli od navedenih dokumentacij.

Pravni akt lahko v konkretni jezični kombinaciji na vašo zahtevo prevajamo ter overimo v skladu z veljavnimi pravili. Poleg sodb, licenc in pogodb ter sodnih odločitev prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste, tako sodnih sklepov kot tudi pritožb pa tudi tožb ter certifikate, pooblastilo za zastopanje in druge dokumente, ki se tičejo področja prava.

Poleg vsega, kar smo do zdaj omenili, naši strokovnjaki profesionalno in kompletno obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju in znanstvena dela kot tudi patente pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in rezultate znanstvenih raziskav ter prepis ocen, predmetnike in programe fakultet kot tudi diplomske in seminarske naloge različne dolžine, tematike in kompleksnosti. Pravzaprav omenjeni strokovnjaki poskrbijo, da na zahtevo strank izvedejo profesionalno prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik za katerikoli dokument, ki se nanaša, tako na področje znanosti kot tudi na področje izobraževanja.

Cena prevajanja iz bosanskega v makedonski jezik

  • Iz bosanskega v makedonski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!