Prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank izvajajo neposredno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik v pisani obliki, kadarkoli je to potrebno, zagotavljajo tudi storitev tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji in ob tej priložnosti lahko uporabijo vse tri vrste te storitve, tako šepetano kot tudi konsekutivno in simultano tolmačenje. V skladu z natančnimi informacijami, ki jih dobimo od vsake stranke, ki jo zanima omenjena storitev, bomo vsekakor pripravili najboljšo ponudbo, če pa je to potrebno, lahko vanjo unesemo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov prav tako obdelujejo tudi številne druge vsebine, kot so na primer učbeniki ali različna književna dela, prevajajo pa tudi poljudne oziroma strokovne besedilne materiale. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi profesionalno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik za časopisne članke oziroma za vse vsebine, ki so namenjene reklamiranju, kot so na primer brošure, plakati, letaki in katalogi ter PR članki, vizitke in drugi podobni materiali.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako pristopajo tudi obdelavi vseh spletnih vsebin in to ob uporabi SEO pravil (Search Engine Optimisation), s čimer strankam ponudijo tudi kakovostno in profesionalno optimizirane spletne materiale. Poleg tega lahko po potrebi obdelamo tudi katerokoli vrsto zvočnih vsebin pa tudi video materialov in strankam omogočimo, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Tako naši prevajalci in sodni tolmači poleg igranih filmov različnega žanra in serij izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik za animirane ter za dokumentarne filme in potem tudi za informativne oddaje, reklamna sporočila in risane filme ter za vse ostale video in zvočne vsebine.


Prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v bosanski jezik

Redakcijo vseh vrst materialov korektorji oziroma lektorji Akademije Oxford nudijo strankam, ki jim je to potrebno in v skladu z veljavnimi pravili prevajalske stroke izvajajo vse potrebne spremembe, in to izključno v vsebinah, ki so neprofesionalno prevedene.

Dostava vseh omenjenih vrst materialov mora biti izvedena po elektronski pošti, saj se to hkrati tudi šteje kot najlažji in najhitrejši način. Toda v primeru, če to ustreza zainteresiranim strankam, od nas na enak način dobijo prevedene vsebine.

Vse naše stranke morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični različici prav tako lahko profesionalno obdelujejo tudi vsak dokument, tako da se način dostave teh vsebin na prevajanje v tem primeru razlikuje. Razlikuje pa se zato, ker je vsaka stranka dolžna dostaviti tudi izvirne dokumente, saj njih sodni tolmač uporablja v postopku overitve. Poleg možnosti, da jih pošljejo preko kurirske službe, stranke lahko tudi osebno pridejo v poslovalnico naše institucije in prinesejo dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik, toda to prav tako lahko storijo tudi s pošiljanjem priporočene pošiljke preko “Pošte Srbije”.

Glede na to, da gre za dostavo izvirnih dokumentov, se tako tudi način pošiljanja obdelanih vsebin vsekakor razlikuje glede na vse tiste materiale, ki ne vključujejo storitve overitve, pa jih stranke osebno prevzamejo v prostorih naše poslovalnice ali pa jim prevedene in overjene dokumente pošljemo na naslov. Glede na to, da to storitev izvaja kurirska služba, so jo stranke dolžne plačati po veljavnem ceniku omenjene službe.

Toda v primeru, da je nekomu neposredno prevajanje v omenjeni različici jezikov, in to zares za katerokoli vrsto dokumentov, potrebno v posebej kratkem roku, jih stranka mora najprej skenirane poslati na naš elektronski naslov in potem tudi v najkrajšem možnem roku potem pristopiti dostavi izvirnikov na vpogled.

Da bi vsaka stranka, ki je ta storitev potrebna za različne vrste dokumentov, lahko celoten postopek njihove obdelave izvedla čim bolj enostavno, moramo tudi poudariti, da ima še eno obveznost. Najprej moramo namreč poudariti, da prevajalci in sodni tolmači nimajo pooblastila za izvajanje overitve s haškim oziroma Apostille žigom, ta pa se postavlja samo na nekatere dokumente oziroma na tiste, ki jih določa zakon. Glede na to, da ta vrsta overitve najpogosteje poteka na dva načina oziroma preden naši strokovnjaki obdelajo neki dokument, ali pa potem ko to storijo, mora vsaka posamezna stranka, ki jo zanima storitev obdelave kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, v okviru pristojnih institucij naše države pridobiti tudi te informacije, ki ji bodo zagotovo zelo koristile.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki sodijo med osebne, sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi številne vrste dokumentacij, kot so na primer medicinska, tehnična in gradbena kot tudi razpisna in poslovna pa tudi različne vrste pravnih aktov. Poleg tega strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik za vsak dokument, ki je lahko povezan s področjem izobraževanja ali pa znanosti pa tudi za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma za katerokoli vrsto soglasij in izjav pa tudi potrdil oziroma za vse druge dokumente, ki ob tej priložnosti niso bili omenjeni.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz bosanskega v ukrajinski jezik

Poleg neposrednega prevajanja potrdila o nekaznovanosti iz bosanskega v ukrajinski jezik, vse stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor pričakuje tudi overitev izdelanega prevoda, ki jo izvajajo osebe, ki so s strani državnih institucij za to tudi uradno pooblaščene (sodni tolmači). Tako vse naše stranke v veliki meri prihranijo svoj čas pa tudi znaten znesek denarja, ker na enem mestu dobijo kompletno obdelane dokumente in imajo možnost, da jih tudi zelo hitro uporabljajo kot tudi vsak drugi pravno priznan dokument.

Prevajalci in sodni tolmači vsekakor obdelujejo tudi ostale vrste potrdil pa tudi vse vrste izjav in soglasij oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi).

Posebej želimo poudariti, da vsaka stranka, ki so neposredno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik potrebno, tako za omenjeno potrdilo kot tudi za katerikoli drugi dokument, vsekakor morajo izpolniti obveznost in pri pošiljanju materialov na obdelavo priložiti tudi izvirne dokumente, saj se sodni tolmač obvezuje, da jih primerja s prevodi in šele potem izvede overitev. Prav tako dajemo splošno priporočilo strankam, ki jim je omenjena storitev potrebna, da poskrbijo za zbiranje informacij v zvezi z overitvijo s haškim oziroma Apostille žigom, ker ta vrsto overitve nije v pristojnosti strokovnjakov, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

V odvisnosti od potreb, sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo vse podobne dokumente (delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica in drugi), strankam pa omogočajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik, tako za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi za navodilo za uporabo pa tudi za deklaracije izdelkov in za številne druge dokumente, ki se obravnavajo kot sestavni del, ali razpisne in tehnične ali gradbene dokumentacije.

Ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma prepis ocen, predmetnike in programe fakultet ter diplomo in dodatek k diplomi pa tudi vse druge dokumente, ki se povezani s področjem izobraževanja ter vse tiste, ki so ozko povezani s področjem znanosti, kot so na primer znanstveni patenti ali rezultati znanstvenih raziskav ter znanstvena dela in drugi dokumenti iz konkretnih področij.

Poleg tega je v ponudbi storitev, ki jih omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo, tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik za medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacija farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) pa tudi za vse vrste pravnih aktov (sodne odločbe, licence, sodbe, pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, sodne odločitve, certifikati, tožbe in drugi dokumenti, ki so povezani s področjema prava in sodstva).

Omeniti moramo tudi to, da naši strokovnjaki lahko ugodijo tudi vsaki stranki, ki ji je prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik potrebno za katerikoli dokument, povezan s poslovanjem, tako da med drugim lahko kompletno obdelajo statut in ustanovitveni akt nekega podjetja oziroma revizijska poročila kot tudi fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe ter finančna in letna poročila, poslovne odločitve in druge nenavedene dokumente, ki se tičejo poslovanja pravnih oseb ali podjetnikov.

Prevajanje programske opreme iz bosanskega v ukrajinski jezik

Poleg profesionalno obdelavo kateregakoli programa ali aplikacije, sodni tolmači in prevajalci omogočajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik za vse ostale vsebine, ki se nanašajo na področja spleta. Tako med drugim obdelujejo tudi spletne prodajalne oziroma spletne strani pa tudi spletne kataloge in ostale podobne materiale. Ko to zahteva vsebina, je predvideno, da če uporabijo tudi pravila, ki se tičejo optimizacije oziroma pazijo na ustrezno uporabo SEO (Search Engine Optimisation). Z njihovo uporabo se v praksi dosega precej boljše kotiranje prevedenih materialov, kar pozitivno vpliva tudi na poboljšanje poslovanja njihovih lastnikov.

Prav tako naši strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik za časopisne članke pa tudi za vsebino, tako ilustriranih kot tudi strokovnih ter številnih drugih vrst revij, zainteresiranim strankam pa omogočajo tudi kakovostno obdelavo vseh vrst književnih del (poetska, prozna dela, romani, beletrija in drugi) kot tudi učbenikov.

V primer, ko so prevodi iz bosanskega v ukrajinski jezik za katero koli vrsto vsebin izdelani, toda v njih so prisotne določene napake, ki jih je vsekakor treba odpraviti, svojim strankam omogočamo tudi redakcijo vseh materialov. Moramo poudariti, da to storitev izvajajo strokovnjaki, ki so ozko specializirani, oziroma lektorji in korektorji, ki vsekakor posedujejo dolgoletne izkušnje na tem področju, tako da z veliko gotovostjo lahko rečemo, da stranke v kratkem roku dobijo maksimalno kakovostno in profesionalno obdelane materiale, ki jih lahko brez težav uporabljajo.

Poleg vseh omenjenih storitev, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik za katero koli vrsto, ne samo video vsebin, ampak tudi zvočnih, kar pomeni, da na zahtevo strank prevajajo, tako serije in vse vrste filmov (animirani, igrani, dokumentarni in risani) kot tudi reklamna sporočila ter oddaje katerekoli vsebine. Če to ustreza strankam, jim profesionalni podnaslavljalci, ki so zaposleni v naši poslovalnici kot tudi strokovnjaki, ki lahko izvedejo sinhronizacijo, ponudijo svoje storitve, kar pomeni, da stranke pravzaprav na enem mestu in v precej kratkem roku dobijo video in zvočne materiale katerekoli vrste, ki so prevedeni in sinhronizirani oziroma podnaslovljeni, tako da jih lahko takoj prikazujejo, kjer je to potrebno.

Neposredno prevajanje poljudnih in znanstvenih besedil iz bosanskega v ukrajinski jezik

V primeru, da je tema besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik bolj redko obdelovana ali kompleksnejša, vi pravzaprav sploh nimate razloga za zaskrbljenost, ker prevajalci in sodni tolmači, ki so za zagotavljanje te storitve specializirani, posedujejo zadostno raven splošne izobrazbe, da lahko v tej kombinaciji jezikov prevajajo besedila katerekoli tematike, ne glede na to, da gre za strokovne ali poljudne vsebine. Tako poleg besedil, ki obravnavajo temo, povezano s področji financ in ekonomije ali prava oziroma bančništva in politike, v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi tiste vsebine, ki so povezane s področji gradbene industrije, turizma in farmacije oziroma izobraževanja in ekologije ter varstva okolja, toda prav tako tudi poskrbijo, da stranke, ki jim je prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik potrebno za besedilno vsebino s področij psihologije in filozofije ali sociologije, to storitev dobijo v najkrajšem roku. Posebej želimo poudariti, da vsa navedena področja v nobenem primeru ne predstavljaje celotne ponudbe storitev, za katere so specializirani prevajalci in sodni tolmači, ki pravzaprav lahko prevajajo besedila katerekoli tematike in kompleksnosti.

Poleg tega strankam, ki jim je prevajanje v tej jezični različici potrebno za katero koli vrsto vsebin s področij marketinga, v najkrajšem možnem roku omogočamo, da dobijo profesionalno prevedene, ne samo reklamne zloženke in brošure oziroma vizitke, ampak tudi besedila pa tudi kataloge in vse ostale vsebine, skozi katere se reklamira neka storitev ali določeni izdelek oziroma se predstavlja neko podjetje in njegovo poslovanje. Ob tej priložnosti omenjeni strokovnjaki posebno pozornost posvečajo tudi pravilom marketinga in jih uporabljajo pri oblikovanja določenega reklamnega sporočila v skladu s pravili pa tudi z duhom ciljanega jezika, kar je v navedeni različici ukrajinski. S takšnim načinom obdelave se doseže tudi primarni cilj prevajanja marketinških materialov iz bosanskega v ukrajinski jezik, saj vse zainteresirane stranke, ki uporabljajo konkretni jezik ,na najboljši možni način seznanijo z vsebino omenjenih materialov.

Prav tako se lahko pohvalimo z dejstvom, da vse naše stranke, ki jim je to potrebno, lahko angažirajo strokovnjake, ki so specializirani za zagotavljanje storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo absolutno katerokoli vrsto te storitve, tako da se na podlagi informacij, ki jih stranka posreduje o določenem dogodku, tudi odločimo, ali bo uporabljena storitev simultanega ali šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja v tej jezični različici. Posebej poudarjamo, da se vse omenjene vrste te storitve uporabljajo za vrsto dogodka, ki je točno opredeljena in da prav iz tega razloga stranke morajo na sebe prevzeti obveznost, da nas seznanijo z vsemi podrobnostmi, ki se tičejo organizacije oziroma nas informirajo, ne samo o predvidenem trajanju nekega dogodka in o številu udeležencev, ampak da nam prav tako posredujejo tudi informacije, ki se nanašajo na prostor, v katerem bo konkretni dogodek potekal in vse ostale podatke, ki lahko imajo določeni vpliv na izbiro ustrezne storitve. Ko strokovnjaki, ki so zadolženi za izdelavo ponudbe za omenjeno storitev, ocenijo, da je najboljše uporabiti simultano tolmačenje iz bosanskega v ukrajinski jezik, lahko ob tej priložnosti v ponudbo vnesemo tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, kar vse zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo pod zelo ugodnimi pogoji.

Cena prevajanja iz bosanskega v ukrajinski jezik

  • Iz bosanskega v ukrajinski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!